Naukowcy opracowali metodę identyfikowania życia na innych planetach z 90% dokładnością

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Naukowcy opracowali system sztucznej inteligencji, który potrafi dokładnie odróżnić próbki biologiczne od niebiologicznych, torując drogę do poszukiwań życia pozaziemskiego. Wyniki systemu, który wykazuje dokładność na poziomie 90%, zostały niedawno zaprezentowane na konferencji Goldschmidt Geochemistry Conference w Lyonie i opublikowane w recenzowanym czasopiśmie PNAS.

 

Główny badacz, profesor Robert Hazen z Laboratorium Geofizycznego Instytutu Carnegie i Uniwersytetu George’a Masona, wyjaśnił znaczenie tego przełomu: „Jest to znaczący postęp w naszej zdolności do wykrywania biochemicznych cech życia na innych planetach. Toruje drogę dla wykorzystanie inteligentnych czujników na bezzałogowych statkach kosmicznych do poszukiwań oznak życia.”

 

Od lat pięćdziesiątych XX wieku naukowcy wiedzą, że w odpowiednich warunkach proste substancje chemiczne mogą tworzyć złożone cząsteczki niezbędne do życia, takie jak aminokwasy. Z biegiem czasu w kosmosie zaczęto odkrywać coraz więcej składników niezbędnych do życia, takich jak nukleotydy potrzebne do wytworzenia DNA. Wyzwaniem jest jednak określenie, czy cząsteczki te są pochodzenia biologicznego, czy powstają w procesach abiotycznych.

 

Bob Hazen podkreślił znaczenie zrozumienia chemii życia, stwierdzając: „Zadajemy fundamentalne pytanie: czy jest coś zasadniczo innego w chemii życia w porównaniu z chemią świata nieożywionego? Czy istnieją „chemiczne zasady życia”, które wpływać na różnorodność i rozmieszczenie biomolekuł? Możemy.” „Czy możemy wyprowadzić te reguły i wykorzystać je do modelowania pochodzenia życia lub wykrywania subtelnych oznak życia na innych planetach? Odkryliśmy, że to prawda.”

 

Aby opracować system sztucznej inteligencji, naukowcy wykorzystali przetestowane przez NASA techniki pirolitycznej chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GCMS) do analizy 134 próbek wysokowęglowych. Należą do nich żywe komórki, próbki zniszczone przez wiek, paliwa kopalne przetworzone geologicznie, meteoryty bogate w węgiel oraz związki i mieszaniny organiczne syntetyzowane w laboratorium.

 

Spośród 134 próbek 59 było pochodzenia biologicznego (biotyczne), a 75 niebiologicznego (abiotycznego). Próbki poddano pirolizie – ogrzewaniu w środowisku beztlenowym, co doprowadziło do ich zniszczenia. Następnie system sztucznej inteligencji przeanalizował związki na podstawie kontekstu próbki, aby określić ich biologiczne lub niebiologiczne pochodzenie.

 

Opracowanie takiego systemu sztucznej inteligencji ma ogromne znaczenie w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. Dokładne określenie oznak życia na innych planetach umożliwi wysłanie w celu ich zbadania bezzałogowych statków kosmicznych wyposażonych w inteligentne czujniki. Ten przełom przybliża naukowców o krok do odpowiedzi na odwieczne pytanie: czy jesteśmy sami we wszechświecie?

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Skomentuj