Niezidentyfikowany obiekt na tle Słońca

Kategorie: 

Zdjęcie z satelity STEREO-A

Teoria słonecznego portalu zdobędzie kolejne dowody. Oto film nagrany 12 lipca 2012 za pomocą obserwatorium solarnego STEREO-A, który powstał, jako kompilacja zdjęć wykonanych instrumentem SECCHI

 

Wyraźnie widać regularny kształt na tle Słońca. Nie jest to z pewnością artefakt obrazu ani przysłowiowy paproch na okularze. Wyraźnie widać, że obiekt porusza się powoli, więc z dużym stopniem prawdopodobieństwa można to uznać za klasyczne UFO.

Być może jest to jeden z pojazdów, które podróżowały z wykorzystaniem gwiezdnego portalu. Możliwe również, że znajduje się jakieś inne wytłumaczenie dla tego fenomenu jednak dopóki nie będzie znane obserwacja ta może zostać zaklasyfikowana, jako poważny dowód na obecność jakichś obiektów w bliskiej odległości naszej gwiazdy. Oczywiście cel tej obecności nie jest znany i hipoteza portalu jest tylko spekulacją, ale na ten moment nie ma lepszego wytłumaczenia.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

:)  :)  a gdzieby tam w

Smile  Smile  a gdzieby tam w kosmicznej próżni i jeszcze w dodatku takiej gorącej jakaś mucha... czy owad jakiś...sie usadowił.. To mikroskopijny pyłek kosmiczny szarpany elektrostatycznie na obiektywie elektronowym... przecież...

Portret użytkownika Homo sapiens

Pan "Kchemit" podał ciekawą

Pan "Kchemit" podał ciekawą informacje, zacytuje jesli pozwoliHymn Kanibalistyczny w Tekstach Piramid to koniec V dynastii, a koncepcja podziału ciała Ozyrysa na części nie jest wcześniejsza niż Nowe Państwo (H. Beinlich, Die "Osirisreliąuien". Zum Motiv der Korpergliederung in der altagyptischen Religion, Wiesbaden 1984). Równie dobrze idea eucharystii może być dalekim echem obyczajów z czasów gdy mieszkańcy Palestyny zjadali się nawzajem. Nie kpię, tylko sygnalizuję niebezpieczeństwo podobnych „złotogałęziowych" skojarzeń Ozyrys nie wywodzi się z Delty, ani nie jest deifikowanym Anedżti, tylko jest teologiczną koncepcją powstałą w ideologii władzy królewskiej gdzieś za V dynastii. Dopiero później (a w dużej mierze znacznie później) przyjmuje cechy i atrybuty bóstwa wegetacji, a także staje się władcą zaświatów i sędzią umarłych... Z Tekstów Piramid wynika wyraźnie, że król jest odrębną osobą, jedną z najbliższych Re, ale jednak jego pozycja jest zależna od boga. Fakt, że występuje często jako „Wielki Bóg" nie oznacza, że jest od razu tożsamy z Re, czy kimkolwiek innym (na temat znaczenia neczer aa por. J. Baines, 'Greatest God' or Category of Gods?, W kwestii Hymnu Kanibalistycznego: przed zabraniem się za interpretację tego niezwykle ważnego tekstu wypadałoby się zaznajomić choćby z podstawowymi tłumaczeniami i analizami: S. A. B. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, New York-London-Toronto, 1952; R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford 1969; H. Altenmuller, Bemerkungen zum Kannibalenspruch, w: Fragen an die altagyptische Literatur, ss.19-39; J. L. Foster, Some observations on Pyramid Texts 273-274, the So-Called "Cannibal-Hymn", JSSEA 9 (1978-1979), ss.51-63. Nową, niesłychanie wnikliwą analizę tego tekstu opublikował niedawno C. Eyre (The Cannibal Hymn: a cultural and literary study, Liverpool 2002). A tu przedstawie co mnie zaciekawiło w zwiąsku z tym:Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". 59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? ... ...Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" Jedzenie ciała Syna człowieczego i picie Jego krwi przez jakiegokolwiek człowieka oznacza wierzenie tego człowieka, przyjęcie przez niego, i przyswojenie sobie przez wiarę, zasługi lub skuteczności, która znajduje się w doskonałym człowieczeństwie Jezusa, Jego życiu, prawie do życia i związanymi z nią prawami życiowymi, które On złożył w śmierci na rzecz Adama i jego rasy oddając je "za żywot świata" (Jana 6:51).Ojciec Adam, stworzony na obraz Boga na poziomie ludzkim, posiadał doskonałe ciało i doskonałe życie z. prawem do ludzkiego życia oraz połączonymi z nim prawami życiowymi, składającymi się z doskonałego domu (raju), powietrza, żywności, schronienia, wody, warunków ekologicznych zdrowia, dobrobytu, społeczności z Bogiem i swoimi bliźnimi, panowania nad ziemią i jej prawami oraz zwierzętami a także przywileju propagowania doskonałej rasy.     Utrzymanie przez Adama tych błogosławieństw było uzależnione od pewnego warunku - posłuszeństwa. Wzajemny stosunek pomiędzy Bogiem i Adamem implikował istnienie przymierza i tak długo jak Adam podtrzymywał to przymierze ze swej strony, tak długo Bóg przedłużał wszystkie prawa i przywileje udzielone mu jako dar w chwili jego stworzenia.    Adam na skutek nieposłuszeństwa utracił swoją egzystencję i wszystkie swoje prawa, tak dla siebie jak i swojej rasy znajdującej się w jego biodrach (Rzym 5:12-14). Dlatego nie był zdolny do propagowania rasy składającej się z doskonałych istot pozostających w harmonii z Bogiem i uprzywilejowanej posiadaniem wiecznego życia; jego potomstwo było tak jak on - umierające, niezdolne do wiecznego życia. W Boskim zarządzeniu była potrzebna okupowa ofiara. Był potrzebny ktoś, z doskonałym ludzkim ciałem i życiem oraz prawem do życia ludzkiego z należącymi do niego prawami życiowymi, aby zajął miejsce Adama i poniósł śmierć, jako okup za niego w celu uwolnienia go i usprawiedliwienia rasy z oryginalnego wyroku śmierci. Nie było człowieka, który byłby doskonały i który mógłby Boskiej sprawiedliwości dać okup za swego brata (Ps. 49:8), ponieważ wszyscy byli grzesznikami i nie dostawało im chwały Bożej, tej doskonałości, którą Bóg uznawał jako niezbędną do życia wiecznego (Rzym. 3:10, 23).    Należało więc spełnić te wymagania, które Bóg ustalił w związku z Swoim Synem, a przez które ten ostatni dobrowolnie, z zadowoleniem, dla wystawionej przed Nim radości (Żyd. 12:2) umarł "sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga umartwiony będąc ciałem" jako doskonała ludzka istota, jako okup (odpowiednia cena) za Adama i rodzaj, który znajdował się w jego biodrach, kiedy zgrzeszył (1 Piotra 3:18; Mat. 20:28; 1 Tym. 2:6; Żyd. 2:9).Tak więc ciało Jezusa, Jego ludzka natura, było tym co zostało złożone za Adama i jego rasę, a stąd za życie świata, ażeby rodzaj ludzki mógł być uwolniony od wyroku śmierci.

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Anuradha

Ampa Vatis, ta informacja,

Ampa Vatis, ta informacja, którą podałeś należałoby podac do ogólnej wiadomości. Może ludzie przestaliby pisa tyle niedorzeczności na temat "Obcych". Ja sie za to nie biorę bo nie jestem zbyt techniczna.Pozdrawiam!

Strony

Skomentuj