Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Wszyscy pamiętamy czas oszustwa masonerii okrągłego stołu, już od wtedy polskojęzyczne elity głosiły ideę wprowadzenia Polski do jasnego grodu Unii Europejskiej. Nasze wejście w struktury zachodnich państw zrzeszonych, miało oznaczać poprawę naszego życia, standardów stosowania prawa, możliwość wyjazdów za granicę i zarabiania w obcej walucie, w ogóle miało się nam tu w "ciemnej" Polsce wszystko zmienić na lepsze i nowocześniejsze.

 

Taka mocna psychomanipulacja trwała do 2015 roku, kiedy udało się ją trochę osłabić, jednak wyhodowane do tej pory całkiem spore grupy "eurokołchozników" zostały pozbawione narodowego i chrześcijańskiego wnętrza, zabrano im polską duszę, a wszczepiono jakiegoś rodzaju "Nowy UFO Volkizm", by wyjasnić co oznacza ten termin musimy zacząć od początku, czyli od "predestynacji".

 

Predestynacja to koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga. Zagadnienie predestynacji pojawiło się po raz pierwszy w trakcie kontrowersji pelagiańskiej. Mędrzec i jednocześnie święty - Augustyn z Hippony, wykazywał błąd pelagianizmu, twierdzącego, że wola ludzka obecnie jest tak samo wolna, jak przed upadkiem Adama i Ewy. Kontrowersja pelagiańska to jedna z ważniejszych debat w historii dogmatów chrześcijańskich, wywołana na początku V wieku nauczaniem Pelagiusza i jego uczniów.

W wyniku kontrowersji wewnątrzkościelnej, uznana przez synody katolickie i papieży, a następnie Sobór efeski (431 r.) za niezgodną z doktryną chrześcijańską, czyli herezję. Przekonanie o sile i jakości ludzkiej natury było podstawową zasadą nauki Pelagiusza. Teolog ten wierzył, że natura ludzka, jako stworzona przez Boga, jest zdolna przezwyciężyć grzech i osiągnąć świętość, w jego opinii grzech pierworodny popełniony przez Adama był jedynie "złym przykładem", a jego skutki nie przeszły na potomstwo pierwszych rodziców w postaci zepsutej natury(dewolucji?), tyle tytułem wstępu, i by nie zagłębiać się w to jeszcze bardziej, tylko przypomnijmy, za znawcami tematu, że z protestanckiej idei predystynacji wyrósł tzw. "Volkizm", (jest to) była to wtedy niemiecka ideologia o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym i rasistowskim, skłaniającym się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki „krwi i ziemi” (Blut und Boden).

W nacjonalizmie i rasizmie niemieckim ta protestancka teza została przekształcona w doktrynę o istnieniu narodów predestynowanych, zamieniona następnie w pseudonaukowy dyskurs o istnieniu wyższych i niższych ras ludzkich. W obecnej epoce "Nowego UFO Volkizmu" słyszymy o dumie pewnych mocno zniekształconych środowisk, a co za tym idzie, i jak wynika z głoszonych przez nich postulatów, o wyższości określonych chorób umysłowych nad normalnością i chrześcijańskim ciemnogrodzianizmie !

 

Volkizm głosi m.in., iż dusza człowieka jest częścią większej duszy Ludu (niem. Volk), a ta – duszy świata (obecnie "Planety Gai", inaczej 'Sekty Zrównoważonego Rozwoju' !). Dusza Ludu kształtowana jest przez krajobraz (niem. Landschaft) i raz ukształtowana, nie podlega zmianie, a także że cechy narodowe są uzależnione od krajobrazu, w jakim ukształtował się naród na początku swoich dziejów; np. cechy Żydów ukształtowały się na pustyniach arabskich i dlatego naród ten ma cechować płytkość, jałowość, oschłość. Brak głębi i sił twórczych ma być odbiciem upałów i towarzyszącego im uczucia bezsensu, typowego dla klimatu pustynnego; wyrazem tego rzekomego spodlenia ma być wygląd zewnętrzny Żydów, szczególnie charakterystyczny nos, oraz zapach cebuli i czosnku.

Odwrotnością jest klimat Północy, charakteryzujący się wilgotnymi i zimnymi lasami Pragermanii, gdzie ludzie z utęsknieniem wyglądają słońca – dlatego Niemcy/Nordycy są ludźmi światła (Lichtmenschen); ich blond włosy i niebieskie oczy wskazują na czystość duszy. Pragermanie, jako lud osiadły, mają być ludem zakorzenionym w ziemi; Żydzi, jako pierwotni koczownicy, mają być ludem naturalnie wykorzenionym, o mentalności nomadów, niezdolnym pokochać ojczyzny i zakorzenić się trwale w jakiejkolwiek ziemi; ich nomadyzm rzekomo ujawnia się w postaci naturalnej skłonności do kosmopolityzmu.

Jeżeli chodzi o "Nowy UFO Volkizm", to wypływające z niego/wyprodokowane przez społecznych inżynierów specjalne grupy seksualnie naenergetyzowanych i umysłowo chorych, nałogowo wkładających (swoje lub nie swoje) penisy w kał, twierdzą o sobie jako o "lepszych - nowocześniejszych", i tak jak hitlerowcy: "światlejszych" członkach nadchodzącego Nowego Wspaniałego Świata. Obecna, wyrazna już ideowa pustynia cywilizacji zachodniego UFO Lebensbornu, wychodowała bardzo agresywne/ekstremistyczne grupy UFO Volkistyczne, coraz częściej podpalające kościoły, atakujące pod przykrywką "tolerancji" chrześcijańskie pielgrzymki, są i bojówki, brutalnie zwalczające pikietujących obrońców życia nienarodzonych. UFO Volkiści Nowego Hitleryzmu NWO są szaleńczo kosmopolityczni, dążą do stworzenia technokratycznej utopii Nowego Babilonu - inaczej Agendy 2030 (2045). Część Nowych Volkistów posługuje się niestety również językiem polskim. Inną odmianą Nowego UFO Volkizmu jest "Zrównoważony Rozwój Ufonautyczny", będacy pierwszym etapem, albo wstępem do Nowego Hitleryzmu NWO.

Część hitlerowskich volkistów opowiadała się za przywróceniem niewolnictwa dla ras niższych, szczególnie Żydów, podobnie Nowy UFO Volkizm opowiada się za wymordowaniem większej części ludzkości - tzw. "motłochu", jak to ujawnił doktor krajski, i tak jak to robili hitlerowcy, tak banksterscy UFO Volkiści wprowadzili niepostrzeżenie globalne niewolnictwo. Historycznie hitlerowska niechęć kulturowa i ekonomiczna do Żydów dosyć szybko nabrała charakteru brutalnego; w licznych powieściach volkistowskich Niemcy zaczęli mordować swoich żydowskich panów i wyzyskiwaczy, co dało powód do przekonania, że rasy walczą ze sobą nie na polu kultury, lecz w siłowej konfrontacji na śmierć i życie. Obecne elity Nowego Hitleryzmu rozpoczynają produkcję gier video, w których morduje się obrońców nienarodzonych dzieci, jak i same dzieci, co jest elementem szerszego planu UFO Volkiztycznego i ciągle obecnego społecznego darwinizmu, z którego wypływał wcześniej hitleryzm, a od jakiegoś czasu Nowy Hitleryzm NWO, głoszący coraz śmielej, nową wersję "Lebensraum"("Przestrzeń życiowa").

W epoce Nowego Gestapo NWO jest to przestrzeń życiowa dla wybranych 500-set milionów obywateli Nowej Ziemi-Gai, wymarzona "przestrzeń-Lebensraum" powstanie zaraz po tym jak zostaną wymordowane miliardy "Untermensch"("Podludzi-hołoty"). Hitlerowskie Untermensch było używane w stosunku do Słowian, wliczając w to Rosjan, Serbów i etnicznych Polaków. Ideologia nazistowska uważała Słowian za główną niearyjską grupę, która nadawała się tylko do eksterminacji lub zniewolenia. Zachodnie kraje, takie jak Francja, były traktowane mniej okrutnie, ponieważ były postrzegane jako rasowo lepsze niż „podludzie” Polacy, których należało zamienić w niewolników i eksterminować; jednak mieszkańcy tych państw nie byli tak wartościowi jak Niemcy.

Przez przeciętnego Niemca zawiłość kategorii rasowych była sprowadzana do idei „wschód jest zły, a zachód akceptowalny”, co jest dzisiaj nadal stosowane przez społecznych inżynierów UFO Volkizmu, chcących stworzenia choćby Europy dwóch prędkości, traktujący Europę Wschodnią jako coś mocno gorszego ! Niemcy zabili około dwa miliony Polaków, którzy nie byli Żydami, natomiast dzisiejsi lucyferiańsko-ONZtowscy czciciele magnetytu przenieśli Untermensch(eNWOwski termin "chołota") na całą ludzką zbiorowość, w ich opinii niegodną by żyć na tej planecie, a nawet by się narodzić, czemu z kolei służy ONZ'etowski plan eksterminacji dzieci nienarodzonych.

UFO Volkizm razem z ideologią Nowego Hitleryzmu NWO budują społeczeństwo oparte o idee śmierci, te same jakie ukrywały się za okultytami z SS, czy Gestapo. Podczas upadku III Rzeszy setki tysięcy Niemców popełniało samobójstwo, natomiast w trakcie Inwazji Antychrysta obserwujemy podobne albo te same społeczne zachowania, propagujące budowanie "Maszyn Śmierci" prosto z drukarek 3D, ma się rozumieć dla każdego. Przy rozpatrywaniu tego typu zagadnień należy przypomnieć o Biblijnej przepowiedni, w przyszłości Nowy Hitleryzm NWO "zabije wszystkich, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii" Apokalipsa 13:11

 

Świat i Polska coraz bliżej objawienia się poteżnej gwiazdy z innego wymiaru !

Tajemnica "Najdalszej Północy" oraz polskojęzyczni czciciele magnetytu !

Duchowe oblicza polskojęzycznej grupy trzymajacej władzę

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 4.7 (3 votes)

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

Czasami sprawdzam autora

Czasami sprawdzam autora tekstu, bo przecież Biblii na pamięć nie znam. I co mi wychodzi

Obj. 13:15
15. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
(BW)

źle podany cytat. Ale to jeszcze nie problem. Największym problemem jest to, że w ogóle ktokolwiek może oczekiwać spełnienia się proroctwa Jana od objawienia. Oczywiście jest to proroctwo, którego świadkiem przez całe objawienie jest Jan. Proroctwo trwa ponad 1000 lat, a Jan jest świadkiem zakończenia proroctwa, więc Jan wyprorokował sobie czas życia ponad 1000 lat, a nawet więcej, bo należy do tych, co objawienie przeżyli. I kogo widzimy na końcu objawienia jako zwycięzców?

Obj. 22:14-15
14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
(BW)

Z tego wynika, że Jan zaliczył siebie do kłamców. Co prawda można umieścić Jana w czasach ponad 1000 lat od śmierci Jezusa ale wóczas zmieniłby się czas napisania objawienia. Po uwzględnieniu kalendarza, w którym pojawia się Jezus byłby to nawet czas ~~XVI w n.e. Biorąc pod uwagę fakt, że na pewno autorem pierwszych 5-ciu ksiąg Biblii nie był Mojżesz można ostatniego człowieka potraktować jak autora całej tej książki. Ktoś w końcu tę Biblię napisał, a autor z reguły podpisuje się na końcu. Jeżeli Jan był prawdziwym człowiekiem to faktycznie tylko on mógł napisać Biblię. Bez Mojżesza nie będzie przecież Jozuego i reszty Izraelitów jako ich następców i autorów. Jan w swoim objawieniu wygląda jak faryzeusz ale nie oddaje pokłonu siedzącemu na tronie, bo w góle w tym niebie nie widzi ani jednego godnego

Obj. 5:3-4
3. I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
4. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
(BW)

Jest to niebo, do którego raczej nie chciał trafić. Zresztą, niegodni starcy wybrali Jezusa.

Obj. 5:5
5. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
(BW)

A zakończenie mogę powtórzyć, bo jednak ten wybór okazał się źle trafiony.

Obj. 22:15
15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
(BW)

I tak by wyglądał ten niby wspaniały świat gdyby wyboru dokonali niegodni starcy w niebie. Oczywiście tak się zdarzyć nie może, bo przecież Jezus ukrzyżowany jako postać fikcyjna nigdy do nieba nie trafił i nie zasiadł po prawicy, o czym mówi również objawienie Jana. Jan Jezusa siedzącego po prawicy bożej w niebie nie widział.

Obj. 5:1
1. I widziałem w prawej dłoni tego, który, siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
(BW)

I w ten sposób Jan od objawienia pozbawił Jezusa ukrzyżowanego tronu w niebie, z czym właściwie się zgadzam.

Portret użytkownika płaska Ziemia!!!

Widzę, że kościół nagle

Widzę, że kościół nagle zorientował się, że ubywa mu baranów padających na kolana przed jego bajkami, i że barany coraz liczniej podążają za bajką o ufo.
Mogę sobie tylko wyobrazić jaka histeria zapanowała w tej korporacji kk, skoro nagle zaczęły się pojawiać księżulki które miały spotkania z ufo, nagle zaczęły się pojawiać niedorowinięte teorie i opowieści jak to ufo spylało na dźwięk imienia panan naszego jezusa chrystusa!
No nic: tysiące lat kształtowania machiny do wodzenia ludzi za nosek nagle zdają się na nic. Wszystkie dotychczasowe zalety nagle okazują się wadą, tysiąctonowa maszyna kościołów nie zdoła już gwałtownie zmienić kierunku jazdy i nie zdąży już wjechać na tor "jezus od zawsze wiedział, że ufo to diabły i demony i tylko kk swoimi egzorcyzmami zabezpieczy ludzkość przed opętaniem".
Jedyny problem to taki, że ludzkość to naprawdę barany które muszą być strzyżone, poganiane i co jakiś czas przerabiane na jagnięcinę i baraninę - inaczej im pod deklem się przewraca i krzywdę sobie robią. Zamiast skorzystać z okazji i uwolnić się mentalnie od pierdół i bajek o bogach i ich pośrednikach to polecą do tych co będą opowiadali bajki o ufo.
Co za globalne bagno.

Portret użytkownika ImWithStupid

Z zasady nie komentuje w

Z zasady nie komentuje w necie niczego ale trafiłem tutaj przypadkiem i muszę zacytować klasyka po przeczytaniu kilku zdań tych bzdur

"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"

Portret użytkownika Homo sapiens

Nowi UFO Volkiści

Nowi UFO Volkiści zorganizowali w ostatnich tygodniach szkolenie dla ratusza w Warszawie, z którego wynika że wszystkie marsze narodowców zostaną rozwiązane ! Nikt nie powinien się dziwić, UFO Volkiści chcą wprowadzenia w Polsce śmiertelnej wersji ewnuowskiego planu, który ma za zadanie zniszczenie nas jako państwa chrześcijańskiego, po to by nas dołączyć do szaro-islamskiej masy zachodnich struktur lucyferiańskich ! Dopóki jesteśmy chrześcijańscy to nie jesteśmy kompatybilni z masą lucyferiańską zachodnich państw ufonautycznych ! Musimy starać się być jeszcze bardziej chrześcijańscy i prosić Zbawiciela Jezusa o pomoc i miłosierdzie !

Krzysztof Karoń o "szkoleniu" HGW vs. marsz Powstania Warszawskiego i krytyka ws. marihuany!

https://www.youtube.com/watch?v=xU6f5eVDkOs

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Sio

Dzieci narodzone  i

Dzieci narodzone  i nienarodzone są tak czy owak produktem grzechu(nizszej zwierzęcej natury - której bogiem jest Pan).

Ludzkość jako twór to brud jedynie nic więcej.

Katole czy ufole to bajzel.

Rolą prawdziwego Boga jest usunąć brud - reszta nie jest ważna.

Religie nie wierzą w Boga, ale jego demoniczny odpowiednik ponieważ ludzie i stwórcy religijni też są czy byli pod wpływem nizszej świadomości.

Te klapki na umyśle są celowym chwytem aby w przyszłym świecie nie było więcej niż milion i nikt z katoli, muzoli hindoli i pederastów czy demonów nie zatruwał powietrza i aury.

Można być czystym lub brudnym a nie katolem czy ufolem

Portret użytkownika jaa

Człowiek jest formą, którą

Człowiek jest formą, którą może kształtować cokolwiek. Oczywiście z różnym skutkiem. Jeżeli do tego stosujemy wzmacnianie pewnych strukur poprzez rozród w zamkniętej strefie genetycznej, to dane cechy mogą nabrać utrwalenia trwałego, a inne cechy mogą trwale zaniknąć. Co sprzyja takim sytuacjom? Na pewno ideolgizmy poparte przymusem ich stosowania. Dobro to taka sama cecha, jak każda inna. Chrześcijaństwo też raczej nie jest jednorodne mimo tego, że wielu ludzi stara się stworzyć wrażenie, że jest. Co więcej, gdyby pooglądać wszystkie programy telewizyjne, w, tym zagraaniczne, nie licząc spotkań nie transmitowanych, to można by chyba uznać, że tak zwane chrześcijaństwo jest dużo większym ideologizmem niż każda inna ideologia. To wręcz fanatyzm, który stara się zaistnieć wszędzie gdzie się tylko da. Rozrasta się jak hydra, zajmuje ludzie umysły. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ci ludzie odczuwają zadowolenie z tego co mówią i robią. Ale nie wygląda mi to na zadowolenie naturalnego typu, tylko na takie ukształtowane, poniekąd wymuszone świadomością, że należy się do tej części populacji, którą ma spotkać "nagroda" "bycia wybranym". Z, czego to się bierze? Z, zawłaszczania cech. Jak napisałem, dobro jest taką samą cechą, jak kolor oczu, czy kolor skóry, czy stanowczość, fanatyzm i cokolwiek innego też. Po czym rozpoznać "sztuczne" cechy od naturalnych? Sztuczne, czyli sztucznie "wgrywane" w daną populację, danego cżłowieka itp. Po tym, że są nagłaśniane jako jedynie słuszne. Czym różni się fanatyzm narodowy od fanatyzmu tak zwanego dobra, lub od fanatyzmu "wartości"? Niczym szczególnym. Jeden i drugi zakłada likwidacją opornych. Z, tym, że skrajną opcją fanatyzmu zwango powszechnie chrześcijaństwem albo jego lżejszą wersją zwaną katolicyzmem jest ingerencja pozaludzka rozumiana jako boska, która ma niby spowodować, że większość populacji zostanie wytruta albo w inny sposób zutylizowana, a pozostaną jednynie ci ludzie, którzy, według tejże boskiej "armii" spełniają warunki do dalszej egzystencji. I, teraz należałoby się zastanowić, czy to przewidywanie przyszłości i próba zabezpieczenia się na daną okoliczność, czy może echo starożytnych wydarzeń z założeniem, że mogą się powtórzyć. A, tymczasem, to co się  z tych postaw rodzi pośrednio zapewnia jako takie funkcjonowanie w teraźniejszości. I, oczywiście jako takie zapewnia wzmocnienie danej puli genetycznej. Czyli rzecz sprowadza się do tego, żeby dany genotyp miał warunki do dalszego rozwoju. A, to, czy jest on komuś, poza ludźmi do czegoś potrzebny, to już inna bajka.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Homo... głupota w waszym Bogu

Homo... głupota w waszym Bogu polega na tym, że wierzycie w jakieś boskie potępienie, czy przywileje. Nie ma czegoś takiego. Bóg nikogo nie ocenia, nie ingeruje, nie karze i nie nagradza. To my sami dokonujemy samosądów i nagradzamy, lub karzemy przez wybory naszej Wolnej Woli. To wypadkowa (średnia arytmetyczna) wyborów wszystkich ludzi tworzy naszą realną rzeczywistość, w której dobro jest jak diament w kupie gówna

.Mamy natomiast wroga o którym celnie piszesz... To boskie twory, obecnie demoniczne... Też wybrały swój los i są w duchowej pułapce, której konsekwencje uderzają w nas ludzi..,  przyczynę wszystkiego co się stało...

Bóg tylko ogarnia calość swym nieskończonym umysłem i usiłuje odgadnąć jaki jest, patrząc na swe dzieło...

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika hubi

Artykuł interesujący ale

Artykuł interesujący ale jakby zabrakło końcówki. Homo pisze o tym,że zło na ziemi chce zniszczyć ludzkość.Że garstka najbogaszych się liczy. Nie bez powodu 1% ludzkości jest w posiadaniu 99% zasobów,tak samo jak nie bez powodu skrót Watykańskiego teleskopu tworzy nazwę lucifer. Pomyślcie o tym oglądając tv itp.

Portret użytkownika Paweł

Ale ci przygrzało że takie

Ale ci przygrzało że takie brednie wytworzyłeś ze swojego chorego,nawiedzonego,paranoicznego móżdżku,ty chłopie jesteś chory psychicznie.Idz nad wodę,są upały.Tak ogólnie cioto czemu nigdy nie odpiszesz na słowa krytyki,tak jak debile płaskoziemcy nie dopuszczasz ich?

Portret użytkownika Polsky

Każdy ma prawo wypowiadac się

Każdy ma prawo wypowiadac się w taki sposób jaki myśli w końcu mamy wolność. Czy homo sapiens jest chory psychicznie? Mimo swoich pogladow uważam że nie. Jeśli ci przeszkadza jego sposób pojmowania świata nie czytaj albo krytykuj argumentami. Tematyka obcych jest bardzo rozległą tematyką a ze tak ją pojmuje homosapiens to jego sprawa. Owszem ja tez nie zgadzam się z jego poglądami ale wybacz jeśli ci jego swiatopoglad nie odpowiada wymyśl własny. 

Portret użytkownika Paweł

Dlaczego kosmici nie

Dlaczego kosmici nie odwiedzają już Ziemi,nie porywają ludzi wraz z rozwojem technologii do szybkiej rejestracji?Szach i mat haha kiedyś był Meier i ludzie w to wierzyli,jak widać z czasem prawda wychodzi na jaw.Widziałeś osobiście kosmitów,masz dowody,znasz osoby porwane ?Psychika ludzka nie zna granic,ale na dzień dzisiejszy po 22 latach interesowania się tym sądzę że żadnych kosmitów nigdy na Ziemi nie było,a szkoda

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Nic nie rozumiesz niziołku...

Nic nie rozumiesz niziołku... Nie ma żadnych kosmitów, tylko cywiilizacja pochodząca z naszej planety, istniejąca na długo przed powstaniem człowieka. Hodują nas jak mrówki mszyce. To taka prehistoryczna symbioza...

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika zab

@Angelus, rowniez uwazam ze

@Angelus, rowniez uwazam ze jestesmy wyhodowani na prastarej cywilizacji, tylko czemu nie moze byc to cywilizacja kosmiczna? Zalozmy ze jednak nie jest, ale to nie niweluje mozliwosci istnienia obcych cywilizacji. Moze oni nie chca z nami rozmawiac na zasadzie czlowiek -  mrowka.

 

Co do glownego postu:

Interesuje sie ufologia, teoriami spiskowymi i duchowoscia, ALE TEGO NIE ŁĄCZE !!! To co zrobil autor tego posta to jest tworzenie jakiegos nowego chorego tworu. Czy laczymy wyzej wymienione tematyki bo podchodza pod teorie spiskowe? To tak jak mialbym mieszac ze soba, sol +cukier+ soda oczyszczona, wszystko jest w koncu biale i sypkie.

Przepraszam za jezyk ale dawno takiej chu.owiny nie czytalem

Skomentuj