Odblokowanie tajemnic afantazji może pozwolić zrozumieć czym jest świadomość

Kategorie: 

Źródło: zmianynaziemi.pl

W odróżnieniu od codziennego doświadczenia większości ludzi, istnieje grupa osób, dla których wewnętrzny świat obrazów wizualnych pozostaje pusty, niezależnie od ich wysiłków, aby przywołać obrazy w umyśle. Ten stan, znany jako afantazja, otwiera fascynujący obszar badań dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu i różnic indywidualnych w procesach poznawczych. Chociaż stan ten może wydawać się nieznaczny dla niektórych, jego zbadanie rzuca światło na zawiłości umysłu ludzkiego oraz wpływ wizualizacji na nasze codzienne doświadczenia i funkcjonowanie poznawcze.

 

Paolo Bartolomeo z Paris Brain Institute oraz Jianhao Liu, doktorant specjalizujący się w neurofizjologii i neuroobrazowaniu funkcjonalnym, podjęli się zadania zbadania tego zjawiska poprzez opracowanie Baterii Percepcji Obrazowej (BIP), narzędzia mającego na celu ocenę związku między percepcją a wyobrażeniami mentalnymi. Badanie, w którym wzięło udział 117 osób, obejmowało zarówno jednostki z afantazją, jak i tych, którzy zdolni byli do tworzenia bogatych obrazów wizualnych, znanych jako hiperfantazje. Przeprowadzenie analizy porównawczej poziomu percepcji i umiejętności wizualizacji między tymi grupami, Bartolomeo i Liu dążyli do zrozumienia genezy afantazji oraz jej wpływu na procesy poznawcze.

 

Podczas badania, uczestnicy byli zobowiązani do wizualizowania koncepcji na podstawie bodźców słuchowych i łączenia ich z odpowiednimi reprezentacjami wizualnymi. Równocześnie oceniano szybkość, dokładność i samoocenę jakości wizualizacji, pozwalając na zbadanie związku między percepcją a wyobrażeniami mentalnymi w różnych grupach.

 

Odkrycia z badania uwydatniły, że osoby z afantazją nie różnią się od pozostałych grup pod względem poziomu percepcji i umiejętności kojarzenia pojęć z ich reprezentacjami, co sugeruje, że afantazja nie pozbawia jednostek zdolności percepcyjnych, ale raczej utrudnia dostęp do informacji wizualnych w umyśle. Te wyniki podkreślają, że afantazja jest stanem, który wpływa na zdolność do tworzenia obrazów mentalnych na żądanie, ale nie koniecznie na inne aspekty funkcjonowania poznawczego.

Niniejsze badanie przyczynia się do głębszego zrozumienia afantazji, rzucając światło na zróżnicowanie ludzkich doświadczeń poznawczych. Różnice w zdolności do wizualizacji mentalnej między osobami z afantazją a hiperfantazjami są przykładem niesamowitej różnorodności ludzkiego doświadczenia, podkreślając jednocześnie, że procesy poznawcze, takie jak percepcja, konceptualizacja i pamięć, mogą znacząco różnić się między jednostkami. Badania Bartolomeo i Liu otwierają możliwości dalszego eksplorowania tej fascynującej dziedziny, prowokując do dalszych rozważań na temat złożoności ludzkiego umysłu i możliwości występowania innych unikatowych stanów poznawczych.

 

Afantazja ujawnia wyjątkowe aspekty ludzkiego poznania, stanowiąc przedmiot badań, które mogą prowadzić do lepszego zrozumienia mechanizmów umysłu ludzkiego. W miarę, jak badania te poszerzają nasze rozumienie różnic indywidualnych w poznawczym reprezentowaniu wizualnym, stanowią cenny wkład w nasze zrozumienie ludzkiego doświadczenia, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj