Odczytano nowy napis na rzekomym sarkofagu Jezusa

Kategorie: 

Widok napisu na sarkofagu

Archeolog amator Simcha Dzhakobovichi, zorganizował 28 lutego konferencję prasową, na której przedstawił zdjęcia trumien pochodzących z pierwszego wieku naszej ery. Są to artefakty z bardzo wczesnego chrześcijaństwa. Według Dzhakobovichiego, w jednym z sarkofagów spoczywa Jezusa Chrystusa. Kamienne sarkofagi zostały odkryte podczas wykopalisk, które miały miejsce w Jerozolimie.

 

Z powodu oporu ortodoksyjnych naukowców nie udało się usunąć z jaskini trumien, a także robić zdjęć Trzeba było użyć robota. Jak ustalono, pochówek pochodzi okresu sprzed powstania żydowskiego w 70 r. W tym okresie wspólnota chrześcijańska była bardzo mała, jest też prawdopodobne, że jest to grób jednego z apostołów.

[ibimage==12294==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Na jeden z sarkofagu wyrzeźbiono rybę, którą utrzymuje w ustach głowa mężczyzny. Z założenia ryba po grecku to "ihtis" pierwsi chrześcijanie rozpoznawali się takim skrótem od "Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela ". W innych żydowskich grobach nie znaleziono nawiązań do ryb.

[ibimage==12301==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Jeszcze bardziej interesujące ciekawy napis znalazł się na drugim sarkofagu. Napis na pokrywie sarkofagu, został napisany w starożytnej Grecji tłumaczy się to, jako: "Panie, wstań, wstań! ". Napis może odnosić się do zmartwychwstania Chrystusa. Naukowcy sugerują, że w tym sarkofagu może znajdować się ciało Jezusa.

 

Dzhakobovichi twierdzi, że nowe odkrycie potwierdza jego twierdzenia, że to w obszarze Świętego Miasta pochowano Jezusa Chrystusa i Marię Magdalenę, która jest uważana, że żonę założyciela religii chrześcijańskiej. Z informacji o rzekomym odnalezieniu grobu Jezusa już w 2007 roku zrobiono sensację w świecie naukowym. Dzhakobovichi dodaje, że oba groby znajdują się na ziemi należącej do Józefa z Arymatei, który był zaangażowany w pochówku Jezusa. Uważa on, że nowe dowody w końcu udowadniają słuszność jego teorii.

 

Warto zauważyć, że nawet profesjonalni archeolodzy, którzy uważają ich zespół badawczy, jako "amatorski", uznają, że odkrycia mogą rzucić trochę światła na historię wczesnego chrześcijaństwa. Wyrazili nadzieję, że nie zostanie to zakopane pod charakterystycznym drzewem pseudonaukowych teorii.

[ibimage==12308==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Ale problem jest taki, że najwyraźniej nikt nie pozwoli na wykopaliska, w trakcie, których otworzono by trumnę, na której jest tajemniczy napis: " Panie, wstań, wstań! ". Chociaż nie wykluczono, że takie znaczące odkrycie nie ogranicza się tylko do badania komory grobowej przy pomocy kamer wideo i sarkofag zostanie otwarty. Kto wie, co będzie dalej...

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika andy V

INSTYKT - chyba przydałby Ci

INSTYKT - chyba przydałby Ci się elementarz =najlepiej Falskiego. Jakim na Boga językiem się posługujesz, bo polski to raczej nie jest!!! A tak ogólnie to niesłychanie zdumiewające  jest z jakim zapałem i zajadłością ateiści zwalczają Pana Boga, którego przecież według nich NIE MA i w istnienie którego NIE WIERZĄ!!!

Portret użytkownika wert

To znalezisko to bzdury na

To znalezisko to bzdury na resorach.Jezus po ukrzyżowaniu został owinienty tylko w całun a na twarz polorzoną miał chustę.W tamtych czasach chrześcijanie nie robili kamiennych pojemników drążono nisze w podziemnych korytarzach w których składano zmarłych, zawijano ciało w płótno i zamurowywano. Tego rodzaju pochówki stosowano dopiero w drugiej połowie II wieku ne. Nie ma zadnych informacji aby chrześcijanie wcześniej chowani byli w sarkofagach. http://www.monitorpl.com/monitorarticle/2001_11_10_Katakumby.qb

Portret użytkownika Endor

Zmartwychwstanie Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości, a tym samym jego autentyzm stanowi przełom w zakresie prawdy historycznej. Istotnie, zmartwychwstanie stanowi zwornik wiary Chrześcijańskiej, spajający razem każdy pogląd i każde błogosławieństwo. Jeśli zmartwychwstanie mogłoby zostać zakwestionowane, to i Chrześcijaństwo mogłoby się rozpaść jako wytwór o znikomej wartości odkupieńczej. Wtedy Jezus nie mógłby nawet być przykładem „dobrego nauczyciela moralności”, jak utrzymują niektórzy, gdyż Jego ważna przepowiednia, – że On zostanie wzbudzony z martwych – mogłaby zostać poczytana jako kłamstwo.Jako Chrześcijanie, istotę naszego zbawienia w znacznym stopniu osadzamy na wiarygodności czterech historycznych wydarzeń: narodzin, życia, śmierci, a szczególnie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Głęboko zakorzeniona wiara w zmartwychwstanie będące faktem historycznym, stanowi żywotny element naszego wiecznego zbawienia. Rzymian 10:9 stwierdza: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony.” Jeśli dopuszczamy do siebie wątpliwości odnośnie historycznej dokładności jakiejś części Pisma, to całą podstawę naszego zbawienia czynimy błahostką. Jednak jako najbardziej ważkie należy traktować te części Pisma, które zawierają historyczne zapewnienia, od których zależy nasze zbawienie.Dlatego tym, którzy twierdzą, że historyczność zmartwychwstania nie da się udowodnić, to nawet konfrontacja z apostolskimi świadectwami na nic się nie zda. Rzeczywiście, cała służba apostoła Pawła była osadzona na fundamencie zmartwychwstania. Osobiste spotkanie Pawła ze zmartwychwstałym Chrystusem wzbudziło przekonanie nie do obalenia o rzeczywistości tego faktu. W poniższych wersetach odnajdujemy śmiało uwypuklone stwierdzenie Pawła odnośnie konsekwencji wiary Chrześcijan, jeśliby zmartwychwstanie Chrystusa nie było faktem, jaki rzeczywiście miał miejsce.

1 Koryntian 15:14-20(14) a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;(15) wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.(16) Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;(17) a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.(18) Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.(19) Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.(20) A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

W późniejszych latach życia publiczne świadectwo Pawła odnośnie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i jego proklamowanie Ewangelii w Efezie wywołało tak wielkie wzburzenie, że władze Rzymskie musiały wziąć go pod ochronę, aby nie został zabity przez Żydów. Po kilku odwołaniach się do Rzymskiego prawa, Paweł został postawiony przed królem Agrypą, ostatnią instancją odwoławczą przed osobistym stawiennictwem wobec Cesarza. Mając pozwolenie na wypowiedzenie się, pełen pasji Paweł dokonał przeglądu swej drogi życiowej, której punktem kulminacyjnym było spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem w drodze do Damaszku. Kiedy Paweł w swym wystąpieniu potwierdził zmartwychwstanie według proroctwa starotestamentowego, gubernator Festus przerwał mu mówiąc, że jest szalony. Pośród kart historii ludzkiej prawda błyskotliwej wypowiedzi Pawła lśni niegasnącym blaskiem.

Dzieje Apostolskie 26:25-26(25) A Paweł rzecze: Nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku.(26) O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku.

Amen! Właśnie dlatego razem zebrane poniższe historyczne dowody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa stanowią świadectwa będące ponad wszelkimi wątpliwościami

Bóg stworzył nieskończone ilości istot rozumnych o różnych szczeblach bytowania. Choć rozumem nie można dowieść istnienia Aniołów, to jednak można wskazać na odpowiedniość ich istnienia.

Portret użytkownika wert

może tak łaskawie dodałbyś do

może tak łaskawie dodałbyś do tych wyrwanych z kontekstu.(25) Nie tracę rozumu, dostojny Festusie - odpowiedział Paweł - lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane. (26) Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadłym kącie. (27) Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? wiem, że wierzysz. (28) Na to Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. Czytając całość król Agryppa wcale nie uważa Pawła za szalonego wręcz przeciwnie jest pod wrażeniem słów Pawła mówiąc ze niewiele brakowało a by mu uwierzył. Festuss i Agryppa sa trzcicielami innych bogów. Festuss wyraźnie jako podwładny próbuje podlizać się królowi Agryppie jako wierny swojej wierze.Cóż taki rodzaj lizusostwa mamy i w naszym czasie np. Tusk - Kopacz 

Portret użytkownika zielonawyspa

W jednym ze swych listów św.

W jednym ze swych listów św. Ojciec Pio pisał do adresatki: O, Rafaelino, jakże pocieszająca jest wiedza, iż zawsze jesteśmy pod strażą ducha Niebieskiego, który nas nie opuszcza nawet wtedy (o, dziwna rzecz !), kiedy popełniamy czyn, który nie podoba się Bogu. Miej dobre przyzwyczajenie, żeby zawsze myśleć o nim. O tym, że jest obecny obok nas duch Niebieski, który od kolebki aż do grobu nas nie opuszcza nawet na chwilę; który nas prowadzi; który nas osłania, jak najlepszy przyjaciel, jak brat, który winien nas zawsze pocieszać, szczególnie w godzinach dla nas najsmutniejszych. Wiedz, Rafaelino, iż dobry anioł modli się za ciebie; zanosi on Bogu wszystkie twoje dobre uczynki, które spełniasz - twoje święte i czyste pragnienia. W chwilach, kiedy czujesz się bardzo samotna i opuszczona, nie skarż się, że nie masz żadnej duszy, na którą mogłabyś się otworzyć, której mogłabyś powierzyć twoje troski. Na miłość Bożą, Moc modlitwy zastępu rycerskiego i orędownictwo Jana Pawia II! Nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu, zawsze gotowym, żeby cię słuchać, zawsze gotowym pocieszyć cię. O, słodka zażyłości! O, szczęśliwe towarzystwo!

Portret użytkownika INSTYKT

TO JEST  KLAMSTWO CZYSTA

TO JEST  KLAMSTWO CZYSTA PODRUBKA, CALUN JEZUSA CHRYSTUSA  JEST JEGO DOWODEM ,CALUN TURYNSKI ,KTORY BYL   CELEM ZNISZCZENIA , PODPALENIA.A CUDA UZDROWIEIA PRZEZ MODLITWE SOM JEGO  DOWODEM ZE ZMARTWYWSAL I PRZYJDZIE NAS SONDZIC   Z ZKROLESTWA  BOZEGO. 

Portret użytkownika dąb

nie sugerujcie się drugim

nie sugerujcie się drugim zdjęciem ponieważ jest to sarkofag muzealny (w dolnym lewym rogu oznaczenie agencji prasowej). Bardzo wygodne jest tłumaczenie , że nie wolno otwierać grobu. Czy pamiętacie niedawny film dokumentalny o reżyserze który nagle poczół potrzebę odkryć no i znalazł grób Jezusa , Marii Magdaleny i ich dziecka a jeszcze był tam i Józef . Odczytał on z sarkofagów litery i po dokonaniu obliczeń prawdopodobieństwa właśnie wysnuł wnioski jak powyżej. Ale niestety analiza płyt z napisami przeprowadzona przez naukowców stwierdziła , że napisy zostały sfałszowane sztucznie postarzając rysy liter. Mimo tego jeszcze kilka razy był nadawany ten film bez żadnych sprostowań. Raczej to wszystko wiąże się z walką ateistów z wierzącymi , którzy swą nieugiętością nie dają się manipulować a to  utrudnia wprowadzenie władzy absolutnej masonerii czy tez innych gadzin ludzkich.

Strony

Skomentuj