Odkryto dziwną synchronizację między ludźmi słuchającymi muzyki klasycznej

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Niedawno opublikowane badanie w czasopiśmie Scientific Reports ujawnia, że uczęszczanie na koncerty muzyki klasycznej może znacząco wzmacniać więzi między słuchaczami. Badanie, przeprowadzone przez zespół naukowców w ramach Experimental Concert Research Project, wykazało, że reakcje fizyczne uczestników, takie jak tętno, oddychanie i przewodnictwo skóry, synchronizują się podczas wspólnego doświadczenia muzycznego.

 

To odkrycie dostarcza nowych dowodów na poparcie koncepcji „poznania ucieleśnionego”, która zakłada, że umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane. Główny badacz, Wolfgang Tschacher z Uniwersytetu w Bernie, wskazuje, że nawet abstrakcyjne doświadczenia, takie jak reakcje na sztukę i muzykę, są głęboko zakorzenione w ciele.

 

Do badania włączono 132 uczestników trzech koncertów muzyki klasycznej, podczas których słuchano dzieł Beethovena, Brahmsa i współczesnego kompozytora Bretta Deana. Uczestnicy byli monitorowani za pomocą kamer montowanych na ciele i przenośnych czujników, a ich reakcje fizyczne były rejestrowane. Uzupełniono to kwestionariuszami oceniającymi osobowość, radość z występu i nastrój po koncercie.

 

Wyniki pokazały statystycznie istotną synchronizację między uczestnikami, szczególnie w odniesieniu do tętna i przewodnictwa skóry. Co interesujące, nawet ruchy ciała uczestników były zsynchronizowane, pomimo przeszkód takich jak przyćmione oświetlenie i dystans społeczny.

 

Badanie to wykazało również, że cechy osobowości mają wpływ na poziom synchronizacji. Osoby otwarte na doświadczenia i ugodowe częściej synchronizowały się z innymi, podczas gdy osoby o wyższym poziomie neurotyczności i ekstrawersji rzadziej doświadczały tej synchronizacji.

 

W kontekście teorii poznania ucieleśnionego, wyniki te wskazują na silny wpływ muzyki na spójność społeczną. Tschacher sugeruje, że efekt synchronizacji może być jeszcze silniejszy w innych gatunkach muzycznych. Dodatkowo, zauważa on, że zjawisko to może być obserwowane w innych formach zbiorowych akcji, jak publiczne parady czy marsze wojskowe, gdzie uczestnicy również doświadczają poczucia jedności.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj