Odkryto możliwe lokalizacje biblijnej Wieży Babel

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Zaciekawienie ludzi historią Wieży Babel nie ma swojego początku w epoce współczesnej, ale ma swoje korzenie w starożytności, kiedy to pierwsze opowieści o tej monumentalnej konstrukcji zaczęły krążyć wśród ludzi. Legenda głosi, że w pradawnych czasach ludzkość, będąca jednością i posługująca się wspólnym językiem, postanowiła zbudować wieżę sięgającą nieba.

 

Przedsięwzięcie to miało stanowić wyzwanie rzucone bogom, co sprowadziło na ludzi karę w postaci pomieszania języków, co uniemożliwiło dalszą budowę i doprowadziło do rozproszenia ludzi po całej ziemi. Miejsce to, gdzie stanęła nieukończona wieża, nazwano Babilonem, co jest tłumaczone jako „zamieszanie”. Niemniej jednak, filolodzy proponują alternatywną interpretację, z hebrajskiego Babilon to Babel, co może oznaczać „bramę Boga”, co jest bardziej zgodne z oryginalnym znaczeniem i rzuca nowe światło na interpretację słowa „zamieszanie”.

W miarę upływu czasu naukowcy z całego świata zaczęli poszukiwać materialnych dowodów potwierdzających lub obalających istnienie Wieży Babel. W jednym z takich przypadków, grupie brytyjskich naukowców udało się odnaleźć tabliczki klinowe oraz fragment rzeźbionego kamienia zawierający opis „Steli Wieży Babel” oraz wizerunek króla Nabuchodonozora, który rządził Babilonem 2500 lat temu. Te artefakty były częścią prywatnej kolekcji jednego z biznesmenów. Odkrycia te sugerują, że legenda o Wieży Babel mogła mieć podstawy w rzeczywistości.

 

Według współczesnych interpretacji, Wieża Babel jest utożsamiana z zigguratem Etemenanki, starożytną świątynią o wysokości 91 metrów, która stała w centrum Babilonu. To założenie pojawiło się pod koniec XIX wieku, kiedy to odkryto ruiny starożytnego Babilonu. Etemenanki, choć nazywana wieżą, w rzeczywistości była zigguratem, czyli stopniowaną piramidą. Szerokość konstrukcji wynosiła 90 metrów, a na jej szczycie znajdował się złoty posąg boga Marduka. Jedna z hipotez sugeruje, że przy budowie tej świątyni wykorzystano jeńców niewolników z Królestwa Judy, którzy mówili różnymi językami. Różnorodność języków mogła zainspirować legendę o Wieży Babel.

Ziggurat w Etemenanki miał siedem kondygnacji, podczas gdy Herodot opisuje Wieżę Babel jako osiem kondygnacji o szerokości u podstawy 180 metrów. Archeolodzy sugerują, że brakująca kondygnacja może znajdować się pod ziemią. Naukowe poszukiwania śladów Wieży Babel nie ograniczają się jednak tylko do Bliskiego Wschodu. W mieście Cholula w Meksyku znajduje się piramida przypominająca piramidy egipskie, ale o większych rozmiarach. Legenda o tej piramidzie została spisana przez historyka Duranta już w 1579 roku i jest bardzo podobna do opowieści biblijnej o Wieży Babel. Istnieje możliwość, że legendę tę wymyślili hiszpańscy misjonarze.

Kwestia istnienia Wieży Babel pozostaje otwarta. Niemniej jednak, odkryte dowody i znaleziska archeologiczne sugerują, że legenda o Wieży Babel może mieć solidne podstawy historyczne. W miarę postępów w badaniach archeologicznych i lingwistycznych, naukowcy mogą zbliżyć się do rozwiązania tajemnicy Wieży Babel, co z kolei może przyczynić się do głębszego zrozumienia starożytnych cywilizacji i kultur, które kształtowały naszą wspólną historię.

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
loading...

Skomentuj