Piramidy z Giza, brama do innej rzeczywistości

Kategorie: 

Źródło: www.world-mysteries.com

Witam wszystkich zainteresowanych Piramidami z Giza i okolic tego miejsca. Chciałbym państwu przedstawić  parę interesujących spostrzeżeń na temat wykonania Piramid oraz możliwego ich zastosowania.

 

Zacznijmy od jednego z największych badaczy naszego czasu, Christophera Dunn’a, napisał on książkę „The Giza Power Plant”, badacz ten opisał wiele niezwykłości konstrukcyjnych Wielkiej Piramidy.

Zwrócił uwagę na szczegóły konstrukcyjne nie spotykane w innych piramidach, jak Komora Króla wykonana z granitu i granitowe „komory odciążające”, przedsionek, kształt Wielkiej Galerii, granitowe bariery w korytarzu wstępującym mogące służyć jako regulatory częstotliwości, szyby „wentylacyjne”, oraz rozmaite ciekawostki zaobserwowane podczas penetracji piramidy, takie jak solne nacieki na ścianach Komory Królowej, odrażający odór panujący w tej komorze (o tym zapachu napiszę poniżej), kamienna kula i cedrowe drewno z hakiem znalezione w szybie Komory Królowej.  Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zewnętrzne ściany Wielkiej Piramidy nie są idealnie proste, lecz mają kształt lekko paraboliczny co jest kolejną wskazówką, że Wielka Piramida nie jest tym za co ją uważa naukowy mainstream, czyli za grobowiec.

Wyniki badań innego badacza piramid Petriego, wykazały, że pod Wielką Piramidą znajdują się w jej rogach masywne głazy spełniające nie tylko rolę „przegubów” pozwalających na zachowanie stabilności budowli podczas ruchów tektonicznych, lecz także umożliwiające oscylacje całej budowli. Jest to wyraźny dowód, że najprawdopodobniej piramida ta miała odgrywać rolę sprzężonego oscylatora. Wyraźnie została tak zaprojektowana by mogła drgać, a zatem wchodzić w rezonans. Dunn stwierdza ponadto (podobnie jak wcześniej Petrie) liczne ślady zaawansowanej obróbki mechanicznej w tej budowli. Są one świadectwem, iż piramida ta jest dziełem cywilizacji, która pod względem rozwoju techniki znacznie przewyższała naszą (dla przykładu: szybkość posuwu współczesnych wierteł wynosi 0,0005 cm na jeden obrót, podczas gdy spiralne bruzdy wierconych w granicie „sarkofagu” otworów  wskazują, że szybkość posuwu wynosiła 0,25 cm na 1 obrót wiertła). Można zatem przypuszczać, że w starożytności stosowano przynajmniej metodę wiercenia ultradźwiękowego, co potwierdzałby zresztą fakt głębszej penetracji wiertła w twardszym materiale (kwarcu), gdyż jest on wrażliwy na wibracje ultradźwiękowe.

W rozmiarach Wielkiej piramidy są zawarte różne stałe wartości matematyczne co może mieć znaczenie przy próbie odgadnięcia jej zastosowania. Są to takie dane jak na przykład średnia temperatura na Ziemi, kosmiczne, słoneczne, księżycowe i ziemskie relacje są wielokrotnie odzwierciedlane w rozmiarach Wielkiej Piramidy. Są to niezwykle osobliwe cechy konstrukcyjne, które narzucają wręcz wniosek, że działanie piramidy oparte jest na zasadzie, iż ani piramida ani Ziemia nie stanowią układu zamkniętego, lecz tworzą układ otwarty, sprzężony z lokalnym układem gwiazdowym, lokalnym układem galaktycznym i całym Wszechświatem. Niedawno na stronie Innegomedium pojawił się interesujący tekst „Homo Sapiensa” o światach równoległych,

//innemedium.pl/wiadomosc/tajemnice-innych-wymiarow

...czy dane zawarte w Wielkiej Piramidzie jak prędkość światła to cechy mające nas przybliżyć do funkcji Wielkiej Piramidy jako urządzenia ? ale o tym za chwilę…

Oto kolejne ciekawostki konstrukcyjne piramidy;

Komora Króla, wykonana została z granitu asuańskiego o zawartości 55% kwarcu. Kryształy kwarcu w wyniku pulsacyjnego nacisku wytwarzają energię elektryczną. Jest to tzw. efekt piezoelektryczny.

Posadzka komory królewskiej opiera się na faliście ukształtowanej skale. Także wokół ścian znajduje się wolna przestrzeń między granitem i wapieniem. Każdy krok wewnątrz komory powoduje, że komora wpada w drgania. Komora Króla najwyraźniej została tak zaprojektowana by mogła swobodnie drgać. Można zatem zaryzykować hipotezę, że komory „odciążające”, a właściwie granitowe belki poszczególnych stropów nad Komorą Króla, to po prostu rezonatory mające za zadanie wzmocnić drgania komory królewskiej. W celu uzyskania właściwego rezonansu trzeba było zatem belki dostroić do właściwej częstotliwości drgań. Trzeba to było ponadto uczynić we właściwym miejscu, tzn. wewnątrz piramidy, bo różnice temperatur czy wilgotności spowodowałyby rozregulowanie urządzenia.

Wszystko  wskazuje na to, że w komorze królewskiej gromadzono energię. Do czego mogła być potrzebna w tym procesie Wielka Galeria? Galerię najwyraźniej skonstruowano tak, by przekształcać wibracje w fale dźwiękowe, wzmacniać je i odbijać w górę do przedsionka, a dalej do komory królewskiej. Tę ostatnią właściwość Wielkiej Galerii wielokrotnie już sprawdzano z powodzeniem. Zagadkę 27 par szczelin w bocznych rampach można wyjaśnić przyjmując, ze w każdej z nich zamocowano zestaw rezonatorów, być może przypominających rezonatory Helmholtza, dostrojonych do różnych harmonicznych częstotliwości drgań. W celu zwiększenia efektywności działania zestawów rezonatorów odpowiednio zredukowano odległości między dwiema pionowymi ścianami bocznymi Wielkiej Galerii, zgodnie z prawami fizyki.  Farrel zakłada (w oparciu o materiały Sitchina i znajomość właściwości sieci krystalicznych), że zestawy te mogły tworzyć syntetyczne kryształy  konstruowane być może z wykorzystaniem nanotechnologii lub innej nieznanej nam metody tworzenia struktur na poziomie molekularnym.

Poniżej zdjęcia z wielkiej galerii i pozostałości działania rezonatorów wysokiej częstotliwości z wypalonymi śladami na ścianach, oraz 27 szczelin.

Za kamienną płytą przedsionka znajdują się trzy duże pionowe wyżłobienia na szczycie których istnieją trzy półokrągłe wycięcia. Sugeruje to, że kiedyś musiały się tu znajdować kamienne płyty, które mogły być podnoszone i opuszczane jak unoszone wrota.

Zgodnie z hipotezą Dunna przegrody te mogłyby posłużyć do zatrzymania fal o długości niezgodnej z rezonansem.

 

Serce budowli, Komora Króla rezonuje do harmonicznego nadtonu ziemskiego rezonansu Schumanna, co jest faktem niezbicie stwierdzonym. Sarkofag wraz z ewentualnym brakującym wyposażeniem służył prawdopodobnie do sprzęgania wzmacnianych przez „komory odciążające” drgań elektromagnetycznych z harmonicznie wzmocnionym sygnałem akustycznym docierającym z Wielkiej Galerii.

Wodór prawdopodobnie produkowany w Komorze Królowej mógłby zostać wykorzystany jako aktywny transmutacyjny ośrodek sprzężenia wibracji. Wszystko na to wskazuje, że tak zwane „szyby wentylacyjne” (określenie archeologów)  są falowodami, przy czym wymiary ich są przystosowane do przenoszenia fal o długości odpowiadającej energii promieniowania tła we wszechświecie. Promieniowanie to jest wszechobecne, przy czym zgodnie z kosmologią plazmy jest ono skutkiem elektromagnetycznych procesów wirowych występujących w strukturach galaktycznych, podczas gdy zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu – pozostałością po nim. Niezależnie od lansowanej teorii jego powstania promieniowanie to istnieje i najprawdopodobniej zostało wykorzystane w Wielkiej Piramidzie.

Farrel założył opierając się na wynikach badań układów sprzężonych prowadzonych przez N. Teslę, J. von Neumanna, H. Alfvena, i in., a także na możliwościach wykorzystania projektu HAARP (prace prowadzone pod kierunkiem B. Eastlunda), że piramida była maszyną wielofunkcyjną, wykorzystującą zasady zunifikowanej fizyki. Istotny czynnik tej unifikacji, a mianowicie wartości stałej Plancka, długości i masy Plancka odnalezione zostały wielokrotnie przez Farrela w parametrach tego niewątpliwie wielkiego dzieła inżynieryjnego Trudno mówić tu o kolejnym przypadku. Tak więc, zgodnie z hipotezą wysuniętą przez Farrela Wielka Piramida mogła być wykorzystywana zgodnie z założeniami Dunna, ale mogła też wykorzystywać pilotowe fale Bohma jako nadświetlne fale nośne do akceleracji sprzężonych fal elektromagnetycznych i grawitacyjno-akustycznych oraz energii subatomowej wodorowej plazmy, a następnie do kierowania ich do celu. Farrel sugeruje, że plazma wodorowa prawdopodobnie wykorzystana została jako aktywny transmutacyjny ośrodek sprzężenia wzmacnianych fal. Jest to wniosek wynikający z teorii kosmologii plazmy, co z kolei sugeruje wykorzystanie rotacyjnego ruchu pól wirowych do przekazywania emitowanego sygnału. Oznacza to, że piramida nie „strzelała” lecz wykorzystując pilotowe fale nośne wysyłała w przestrzeń niewidzialne wirowe strumienie energii. Informacje dostarczone przez fizykę teoretyczną wyraźnie wykazują, że wykorzystanie wielkich energii w układach wzajemnie sprzężonych może być zarówno pożyteczne dla nas jak i niszczące.

Poniżej część maszyneri znaleziona w pobliżu Wielkiej Piramidy, prawdopodobnie służąca do sterowania dzwiękiem układu energetycznego piramidy.

Pozostałe dwie piramidy w Gizie mogły służyć zdaniem Dunna do uruchamiania kompleksu energetycznego. Przy mniejszej masie z większą łatwością mogły być wprowadzone w oscylację.

Wróćmy to tekstu Homo Sapiensa „Tajemnice innych wymiarów” zaprezentowanego tu na tej stronie. Kompleks piramid z Giza i okolic mógł być skomplikowaną maszynerią działającą jako środek do badania innych wymiarów lub przenoszenia się świadomością w inne rzeczywistości lub inne wszechświaty ! Dane astronomiczne jak i dane Ziemi były by potrzebne jako elementy regulujące urządzenie, podające jej „dane” naszej czasoprzestrzeni, dane naszego Wszechświata. Piramida jako środek przenoszenia informacji  lub świadomości z jednego wszechświata i czasu musiałby być po prostu wyposażony w takie dane. Wiele wskazuje na to, że była to swego rodzaju brama do innych wymiarów, innych światów, maszyna do kontaktu z inną inteligencją. Rozruch takiej maszynerii był prawdopodobnie bardzo skomplikowany, mogło do tego służyć urządzenie rozruchowe z podziemi Serapeum gdzie odkryto zaawansowany system korytarzy z pozostającymi w niej olbrzymimi sarkofagami ważącymi po kilkadziesiąt ton, a w których jak się podejrzewa mogły znajdować się ciekłe kryształy rezonujące z kompleksem Wielkiej Piramidy. Jeżeli przyjmiemy, że cywilizacja nadludzi żyjąca po 900 lat istniała na ziemi w zamierzchłych czasach, a jej zajęciem nie były wojny ani zaspokajanie potrzeb materialnych, ale ciekawość świata, lub chęć powrotu do wyższego wymiaru skąd przybyli to budowa takiego kompleksu byłaby naturalnym rezultatem takiej cywilizacji. Trzeba by wspomnieć także o zapachu odoru a może zapachu siarkowodoru ? Częste doniesienia o pojawianiu się takowego zapachu podczas wizyt UFO może wskazywać iż Piramidy z Giza były swego rodzaju urządzeniem do podróży między wymiarowych, a zapach to efekt działania tej maszynerii. Można by dodać jeszcze, że pozostałością odkryć innych wymiarów i wszechświatów są tajemnicze znaki i wiedza starożytnych Egipcjan która wymyka się naszemu pojmowaniu rzeczywistości. Te tajemnicze pozostałości to efekt wiedzy lub dzialania tego urządzenia, które regulowało rzeczywistość oraz życie ludzi podróżujących przez czas i przestrzeń.

Ciekawostką jest to, że piramidy mogły być skorelowane z układem gwieznym gwiazd Deneb-Cygnus a nie jak się powszechnie sądzi z układem Oriona.

 

Tajemniczy kompleks rozruchowy z Serapeum to osobna sprawa. Skomplikowanie i tajemnice z nim związane wymagają osobnego opracowania, które ukaże się niebawem. Poniżej zdjęcie "sarkofagu" z Serapeum oraz Christopher Dunn z przyrządem pomiarowym.  Wykończenie-wypolerowanie tego niby sarkofagu jest na poziomie dokładności optycznej ! We wspomnianym wyżej tekście Homo sapiensa była mowa o tym, że materia składa się ze światła, co może mieć decydujące znaczenie przy budowie specjalistycznego urządzenia, którego zastosowaniem jest przeskok przez rzeczywistość i czas oraz przy przechodzeniu przez wymiary lub inne światy.

Poniżej setki metrów tuneli podziemi kompleksu Serapeum

 

Oczywiście tajemnica Piramid z Giza pozostaje ciągle niewyjaśniona, i chyba długo jeszcze taką pozostanie. Trzeba pamiętać, że większość budowli ciągle pozostaje pod piaskami pustyni, szacuje się, że tylko 10% zostało odkopane, reszta ciągle poztaje skrzętnie skrywaną tajemnicą przeszości. Wyniki niektórych badań są bardziej niż ciekawe:

"...Na szczęście jednak nie cały świat naukowy jest tak skrajnie w sobie zadufany i pewna grupka badaczy zdecydowała się wziąć pod uwagę tego typu dawne przekazy. Postanowili oni dokładnie zbadać Wielką Piramidę i sprawdzić, czy nie ma w niej innych komór, poza trzema dotąd odkrytymi. Pierwsze badanie tego typu zostało przeprowadzone w latach 1968-69 roku przez fizyka - noblistę, dr Luisa Alvareza. Wpadł on na pomysł aby Piramidę "prześwietlić" za pomocą naturalnego promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni naszej planety. Wiadomo bowiem, że cząstki tegoż promieniowania potrafią przenikać przez stałą materię, w tym i przez kamień, jednakże tracą wtedy część swojej energii. Alvarez za pomocą pomiarów wartości tej energii w cząstkach, które przeszły przez Wielką Piramidę, usiłował zlokalizować w budowli nie odkryte jeszcze, puste przestrzenie. Wszystkie punkty kontrolne, mierzące energię cząstek, zostały podłączone do najnowocześniejszego wówczas komputera firmy IBM, po czym rozpoczęto pomiary. Zmierzono ponad dwa i pół miliona torów cząstek i... Nastąpiło wielkie zdziwienie - wyniki wskazywały na totalny chaos podczas przechodzenia cząstek przez wnętrze Wielkiej Piramidy, kompletnie niczego nie udało się jednoznacznie ustalić. Co najciekawsze - kiedy identyczne dane na temat pomiarów wielokrotnie wprowadzano do komputera, ten dawał za każdym razem inne wyniki i całkiem inne wykresy. Koniec końców ekipa doktora Alvareza ostatecznie musiała się poddać i pozostało jej tylko bezradnie rozłożyć ręce Cały eksperyment zaś, przez doktora Amr Goheda z kairskiego uniwersytetu został skwitowany następująco: "Wyniki tych badań są z naukowego punktu widzenia niemożliwe. Albo struktura piramidy jest jedną wielką gmatwaniną, albo jest w tym jakaś zagadka, której nie potrafimy wyjaśnić - mogą to sobie państwo nazywać jak chcą: okultyzmem, przekleństwem faraona, czarami czy magią". Tutaj trzeba śmiało przyznać jedną rzecz - doprawdy, ścieżki nauki są czasem bardzo kręte - zamiast wziąć pod uwagę informację o Piramidzie, zawarte w starych przekazach i księgach, decyduje się ona przyznać do własnej bezradności, a nawet zaryzykować wzmianki o magii czy klątwie. Ale w końcu... Czegóż to się nie robi się zachowania dotychczasowego, "niepodważalnego" wizerunku egiptologii - to Cheops zbudował Wielką Piramidę i nie ma w niej nic poza trzema pustymi komorami. Tak ma być i zawsze będzie, koniec, kropka..."

Przyjmując tezy Homo Sapiensa o niezwykłości ludzi żyjących w przeszłości, mających większą mądrość oraz wiedzę o otaczającym nas wszechświecie trzeba przyjąć, że tajemnice działania i zastosowania piramid wykraczają daleko poza nasze możliwości pojmowania zastosowania tych urządzeń. Po co budować skomplikowane statki kosmiczne jeżeli można się przenieść bezpośrednio do danej rzeczywistości, do danego świata lub danego wymiaru, lub skontaktować bezpośrednio z Istotami/Istotą wyższą...?

 

 

 

Filmy warte obejrzenia, związane z tą tematyką:

 

Lost Technologies of Ancient Egypt - Giza Power Plant Theory

http://www.youtube.com/watch?v=m-nOBfffuNY

 

Ancient Alien Pyramid Mystery

http://www.youtube.com/watch?v=qaHONFBXV-0

 

Giza Power Plant Part 7 by Chris Dunn

http://www.youtube.com/watch?v=2etThpAVomE

 

Tu film znanego Rosyjskiego badacza maszynowej obrbki skał w starożytnym Egipcie, Andrieja Skliarowa

Advanced Ancient Civilizations - Results of the LAH Expeditions 2004-2011 English

http://www.youtube.com/watch?v=zuAZ2HojyJY

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika rcc

Na szczycie był umiejscowiona

Na szczycie był umiejscowiona "Arka Przymierza" coś w formie poteżnego nadajnika, generująca olbrzymią energię, taki rodzaj latarni,
Niektóre Piramidy nie są dziełem  cywilazacji ludzkiej każda inna piramida to kopia, bo tak to już jest jak małpie da się latarkę to myśli, że już widzi w ciemności... taka małpa twierdzi widzę więcej więc musicie mnie słuchac, zobaczyła dziwne obrazki i zjarzyła, że ten duży gostek co siedzi na dużym kamieniu ma coś na głowie wieć kazała sobie coś takiego zrobić i nałożyc na głowe, żeby była ważna, potem stwierdziła że inne ludki mu się kłaniają więc stwierdziła ja tez sobie coś takiego stworzę, a że w naturze mocniejszy fiycznie jest alfa więc stworzył sobie grono przydupasów i nazwał ich kapłanami, więc ta małpa aby sobie ich jakoś zjednać sobie podziliła się trochę latarką aby tamci zobaczyli tylko to co jest wygodne małpie alfa czyli jak ludkowie składali ukłony dużemu gostkowi więc zakodowali, że ta małpa alfa jest chyba półbogiem skoro nosi taki czerepem jak ten ludek z obrazka i takpowstała religia, potem małpa alfa poświeciła latareczką przed mniej ważnymi małpami a tamte, widząc, że jest światełko to musimy być blisko tego miejsca bo gady nieśpią w nocy a każda małpka chce żyć i tak powstała osada wokoł miejsca gdzie czasami w nocy świeciło się światełko - no a potem to już historie znacie... tylko to się powielało przez dziesiątki czy nawet setki wieków

Portret użytkownika Kalantian

Brakuje najważniejszej

Brakuje najważniejszej rzeczy.Szczyt piramidy był zakończony czubkiem ze złota czyli przewodnika.
Ja jestem za tą teorią że był to generator energi bezprzewodowej opartej na wysokich częstotliwościach.
Ale jesli był by z nadprzewodnika wtedy otwiera to droge ku wykorzystaniu bardzo dużej energi ale żeby zaraz brama do innych wymiarów.Po freskach i hieroglifach widac rózne rodzaje cewek i lamp.
Co ciekawsze wszędzie w grobowcach i tego typu miejscach w egipcie nie by ło pochodni, to czym rozświetlali ciemność????--odpowiedzcie sobie sami.

Portret użytkownika Tina

Przykład piramidy w Gizie

Przykład piramidy w Gizie jest o tyle ciekawy, że pokazuje jak mało wiemy o ich faktycznym przeznaczeniu, celach i zadaniach oraz samych TWÓRCACH! W ostatnich latach odkryto wiele piramid na całej Ziemi! Są nawet na Antarktydzie! A po co tam w lodowej pustyni i KTO je zbudował?  Jest XXI wiek a ludzie wciąż nic nie rozumieją przy całej swojej inteligencji i duchowości....

Portret użytkownika Armagedon jest bliski

Czuje przez skóre ,żecala

Czuje przez skóre ,żecala budowa tych piramid ma jakiś związek z otworami na biegunach starozytnymi tunelami pod pow. Ziemi, energią Vril ,teorią pustej Ziemi( już wcale nie teoria jak poskładac fakty) i zaginionym świecie Agharti czy Szambala.Polecam pobrac z sieci npz  chomikuj.pl  książki: Alec MacLellan Zaginiony świat Agharti  oraz Alec MacLellan - Tajemnica pustej ziemi.Jest też sporo materiałów np na YT. Wszystko to biorąc pod uwage wypełnianie sie na naszych oczach Biblijnych proroctw dot. czasów konca i działania NWO przygotowujace sobie samozniszczenie na rzecz nadchodzącego  antychrysta, który ma wprowadzic dobrobyt na 3,5roku uzywajac do tego nieznanej nam technologii UFO lub technologia z AGHARTI (moim zdaniem to jedno i to samo). Dodatkowo w porozumieniu z rzadami z powierzchni ziemi po pozbyciu sie chrzescijan stoczy walke z  Armią Boga  która ma sie zbliza. po to są te kosmiczne zbrojenia.Badanie piramid dalo poczatek wielu wynalazkom takim jak HAARP(USA,Izrael),SURA(Rus.) ,MODERADAR(Jap.) wykorzystanie fal LF,VLF, i wszystko po to by przejac kontrole nad pozostałymi przy życiu ludzmi i do walki z Bogiem.
Ale spokojnie Biblia  mówi nam jak to sie wszystko skończy.:)
Polecam tez linki :
http://zbawienie.com/ufo.htm
http://zbawienie.com/bluebeam.htmhttp://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.proro...
http://www.proroctwa.com/index.html
 

Portret użytkownika tetris

ubolewam nad zbanowaniem

ubolewam nad zbanowaniem mojej wypowiedzi, była w temacie i nikogo nie obrażała. tym bardziej że część wypowiedzi puka dno od spodu. no cóż skoro o pewnych rzeczach pisać nie wolno to trudno, bedzię to wyłącznie ze stratą dla f IM

Portret użytkownika Lord_J

Jak przeglądam oficjalne

Jak przeglądam oficjalne opracowania na temat starożytności, to odnoszę wrażenie że życie tamtych ludzi  miało jeden cel : budowanie świątyń lub grobowców. Wszysto co budowano to świątynie i grobowce. Nic innego ortodoksyjnym "naukofcom" nie mieści się w głowie. Starożytne społeczeństwa nie miały fabryk, manufaktur,stoczni, plantacji tylko świątynie. Oglądałem kiedyś film który przedstawiał co by się działo gdyby człowiek nagle zniknął.
Oto on : http://www.youtube.com/watch?v=EH9mDEMBqkM
 
W odległej przyszłości jakaś istota badając resztki naszej elektrowni pewnie też dojdzie do wniosku że to świątynia, no bo ludzie już tak mają że jak już coś budują to tylko świątynie, a jak znajdą kości jakiegoś robotnika to już będą mieli monumentalny grobowiec.

Portret użytkownika Lidia

Przechodzenie do innych

Przechodzenie do innych wymiarów jest możliwe.... potrzebne są do tego pewne symbole..... ale przejście do innego wymiaru kosztuje.... nie ma nic za darmo.... zawsze jest coś za coś..... i cena jest wysoka.... wracając stamtąd przynosimy ze sobą część innego wymiaru, zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość.... zmienia się nasz stosunek do otaczającego  świata..... zmieniamy się my sami... nagle odchodzą osoby nam bliskie, i pojawiają się nowe znajomości.... zupełnie inne, o innych wibracjach.... nie wiem czy to jest dobre czy złe.... tego nie da się wytłumaczyć.... do inych wymiarów przechodzimy po zrzuceniu powłoki ludzkiego ciała..... ciało, to tylko ubranie dla duszy..... która je zrzuca, gdy przyjdzie na to czas i wraca do domu..... w innym wymiarze dusza rozwija się wolniej...... przechodzi przez etapy nauki stopniowo..... a ubierając się w ciało i schodząc na ziemię, znacznie szybciej podnosi swój status ucząc się intensywniej...... 

Portret użytkownika Jarogrzyb

właśnie...symbole, coś mi

właśnie...symbole, coś mi podpowiada że to one są wspólnym mianownikiem dla światów,wymiarów. znasz się na nich?, czy też możesz L ukierunkować na jakąś ciekawą literature w tej materii? cały czas szukam znaczenia dla istot z orlimi głowami(tak mi się kiedyś przyśniło 2 takich)

Portret użytkownika jaa

co do Mojżesza i tego co

co do Mojżesza i tego co robił to on nie używał swoich możliwości ot tak sobie tylko najpierw musiał się przygotować, a może nawet skoordynować to co robi choćby z jakimś obiektem na Ziemi lub nad Ziemią albo Słońcem.

Portret użytkownika Zafascynowany Piramidą

Nie wiem czym jest Wielka

Nie wiem czym jest Wielka Piramida, ale na pewno nie jest grobowcem Cheopsa, tak jak uparcie nam wmawia oficjalna egiptologia. Po prostu pod tym względem nic tutaj się nie zgadza. Wygląda rzeczywiście jak przemyślana, zintegrowana wewnętrznie konstrukcja techniczna o jakiś działaniu, którego nie rozumiemy. Na pewno jest gigantycznym pomnikiem zaawansowanej wiedzy matematycznej o planecie, który nie kłania się czasowi...Budowla ta trwa niezmiennie prawdopodobnie od być może kilkunastu tysięcy lat i będzie trwać kolejne tysiące, pod warunkiem, że nie zostanie zniszczona z powodów religijnych, ideologicznych, ekonomicznych itd..Najważniejszy zabytek na świecie. Nie ma nic ważniejszego od tej budowli w tej chwili.

Portret użytkownika Lucifer

Aby Zrozumieć Tajemnicę

Aby Zrozumieć Tajemnicę Piramid Należy Dosłownie Traktować Wszelkie Mity Które Obecnie Przez Naukowców został sklasyfikowane jako bajki. 
Co do uruchomienia kompleksu to już wszystko zostało powiedziane Wink a leciało to tak:
 
               Ę
             R  S
           Ó     C
          G        H
        W           O
       Y              D
      D                 Y
    O                   W
   H                     D
 C                        Ó
S                           Ł

Kto ma  klucze do drzwi|?...
OK koniec zagadek skoro Komora Króla jest Sercem piramidy To logiczne Że I Serce Stanowi Klucz Wink
Warto poczytać sobie także sesje z Projektu Cheops i wszystko będzie jasne.
Rytuał Wskrzeszenia Cheopsa Wygląda Tak:

Wreszcie, chcę zostawić czytelnika z ilustracją "Ritual" przewidywał Odrodzenie Dźwiękowe za pomocą Utalentowanego Artysty Page Judith. W hipotetycznym rytuale sarkofag zawiera mumię Faraona Cheopsa (żyjący lub martwy). Czterech kapłanów stojących na każdym rogu, delikatnie spoczywa swoje palce na krawędzi granitowej, aby wyczuć częstotliwość rezonansową. Kapłani generują potężne intonacje samogłosek, stopniowo zwiększają wysokość dźwięku do momentu uzyskania maksymalnego wzbudzenia akustycznego. W tym momencie, dwóch kapłanów utrzymuje te częstotliwości, podczas gdy pozostałe dwoje zmniejsza je w niewielkim stopniu, w ten sposób tworząc dramatyczne częstotliwości rytmu. Tymczasem kapłan Sem, odziany w skórę pantery Pięknej, nieustannie recytuje magiczne zaklęcia i Nadaje Je  Faraonowi, Trzymając Lewą Rękę Na Sarkofagu Cheopsa "Ka Idzie Do Gwiazd, Za Pośrednictwem Szybów Gwiazd, I Wraca, By Odrodzić Się, Zilustrowany Przez Obraz Płodu.

 
Jeśli ktoś chce sobie pozwiedzać wirtualnie Piramidę Cheopsa
To na tej stronce znajduje się Fajny Programik nie wymagający Instalacji 
http://www.suziemanley.com/inside_cheops.htm
 

Portret użytkownika benet

Zakładając ,że Wielka

Zakładając ,że Wielka Piramida to generator energii zbudowany przez cywilizacje zupełnie zignorowane w chronologii ludzkości,to może to świadczyć tylko o ich wysokim rozwoju technologicznym.Bo niby po co,ludziom nierozgarniętym prąd ?A zatem musiało się coś wydarzyć,być może jakiś totalny kataklizm,że cywilizacja ta przestała istnieć.Zastanawiam się czasami,co ewentualnie przetrwałoby z naszej cywilizacji,jak my próbowalibyśmy przekazać wiedzę o nas samych? I dochodzę do wniosku,że zostałyby chyba tylko bunkry i lochy,bo na pewno nie książki czy jakiś zapis magnetyczny,że nie wspomnę drapaczach chmur.Sumerowie dobrze wiedzieli co robią zostawiając zapiski na kamieniach,inna sprawa to ich interpretacja.

Portret użytkownika felicyta

Artykul ciekawy  lecz razi

Artykul ciekawy  lecz razi mnie ciagle odwolywanie sie do homo, ktorego tekstow akurat nie czytuje z powodu nieustannego nawracania komentujacych na jego wiare.
No i irytujacy jest jeszcze brak nicka  autora. Musi byc wielbicielem homo (lub nim samym) i nalezec do jego wiary, no bo po co ukrywa sie.

Portret użytkownika Lord_J

W to że piramidy są jakimiś

W to że piramidy są jakimiś grobowcami, to już nawet kurczaki nie wierzą. Przychylałbym się tu do rozważań J.Farrela w ksiązkach "Wojny nuklearne z przed 5 tys. lat" i "Gwiazda śmierci z Gizy". Obiekty takie jak piramidy mogły być konstrukcjami do produkcji i przesyłania energii w czasach pokoju i bronią o ogromnej mocy i zasięgu w czasie wojny. Z resztą polecam te książki do przeczytania, jak również książkę Aleksandra Litto-Strumieńskiego " W poszukiwaniu utraconej przeszłości" .
http://wydaje.pl/e/genesis-w-poszukiwaniu-utraconej-przeszlosci

Portret użytkownika Andrzej1

To zdjęcie ( z przedmiotem

To zdjęcie ( z przedmiotem okrągłym dziwnie po wywijanym)  przedstawia idealne koło zamachowe, proszę sobie uruchomić program matematika wprowadzić parametry i wynik będzie szokiem.
Autor zapomniał napisać, że piramidy to wielowymiarowe urządzenie.

Portret użytkownika ArDoR

Fajna interpretacja z tym

Fajna interpretacja z tym kołem zamachowym, logika każe mi się zgodzić,  ale intuicja mówi że to nie to...
Wg mnie trochę to za małe na koło zamachowe, poza tym kształt dziwny taki, trudno było by uzyskać wyważenie przy takim kształcie, nawiewnica też to nie będzie, bo kształt "łopatek" nie będzie zamiatał powietrza.
W polu informacyjnym widzę że to lampa jest, w środku było to wygłaskane że odbijało światło a w centrum był kaganek i odbijał światło ku górze, oświetlając pracujących przy hieroglifach.
Mogę się mylić ale taki obraz dostałem, Dziwny wywinięty kształt pozwala lepiej dotlenić kaganek, można było by spróbować czy aby prosty wycinek kuli nie będzie gorzej transportował powietrza do centrum niż taki wywinięty kształt.
 

Portret użytkownika ArDoR

Dziwne zjawisko,

Dziwne zjawisko, faktycznie... ale zerknij na jakiś przykładowy model - wszystko się będzie zgadzało.
Jesli patrzysz z poziomu podstawy (prostopadle do jednego boku) to nie widać bocznych ścian, ale wystarczy że będziesz patrzył z góry, będzie idealnie widać obie ściany i uzyska się taki efekt jakby tylna ściana była szersza niż ta frontowa. Chodzi o to ze ściany się zwężają jak to w ostrosłupie czworokątnym, więc patrząc idealnie z góry, prostopadle do wierzchołka zobaczysz wszystkie ściany Wink
Tak czy owak, nieźle przekombinowane te piramidy są... Wink
A ja mam zupełnie inną teorię na temat piramid, może o tym napiszę w najbliższym czasie... swoją drogą, ilu ludzi tyle teorii... szkoda że nie wypowiedzą się Ci co je budowali... a może to zrobili i zostawili zapiski tego wszystkiego w jednym miejscu na dodatek wyraźnie oznaczając to miejsce figurą strażnika (lwa). Chyba jest tylko jeden powód żeby po tą wiedze nie sięgać, powód który jest nie na rękę tym którzy mają u siebie taką niewygodną wiedzę, mogącą zaburzyć popyt na ropę...

Portret użytkownika nie-wierny

A Bacę temat przerósł więc

A Bacę temat przerósł więc wrzuca swoje prymitywne teksty, kpiąc z tego czego nie rozumie... Jedynie jego "dziurawa" Ziemia z faszystami w środku to genialny koncept,reszta barachło.... / ... / od autora jak artykuły pisać! 

Portret użytkownika baca

mylisz się, bo uwielbiam

mylisz się, bo uwielbiam piramidy i newsa przecież sie nie czepiam,
artykuł jest ok bo wspomina o zaginionym zasilaniu piramidy - a to była przecież słynna "arka przymierza" i żydy ją wyniesły... autor chyba bał się nazwać rzeczy po imieniu Smile

Portret użytkownika Jacoo

Baca.. przeca żydy to nacja

Baca.. przeca żydy to nacja nazwana dopiero w XIX w. nie mogli podpieprzyć Arki Smile to zrobiły plemiona izraelitów na czele z Mojzeszem który miał czas i sposobności aby poznać "tajniki" egipcjanów

Portret użytkownika baca

wiem Felicyta ze

wiem Felicyta ze podpierniczyli sobie tożsamosc calego narodu - ale najgorsze ze własnie robią to samo z Polską i Polakami - codzi o te wszystkie zmiany nazwisk na naszych najwiekszych patriotow i tak dalej... to trwa już od trzech pokolen!

Portret użytkownika Screwdriver

Hitler jako jeden z niewielu

Hitler jako jeden z niewielu miał okazję przeczesać teren piramid i okolic do jednego kamyczka, dlaczego tego nie zrobił? W Tybecie i Indiach szperał, a piramidy zostawił... A teraz ci którzy chcą zbadać piramidę lub Sfinksa, napotykają na absurdalne przeszkody...

Portret użytkownika Zenek

A nie zrobili tego wczesniej

A nie zrobili tego wczesniej przed Hitlerem? Sporo rzeczy w czasie tych "ogledzin" przecież wespół z Anglikami podpieprzyli Egipcjanom dając im z zamian jakieś smiecie czy  popodrabiane bibeloty.

Portret użytkownika pako1205

Nie śledzę jego

Nie śledzę jego poczynań,pewnie dlatego,że mam jak najgorsze zdanie o tym człowieku,generuje jakiś syf,nawet z reproduktora video,z ekranu.To sam widok już powoduje te reakcje,ziewam również jak na filmie ktoś ziewa...,

Portret użytkownika kuzYn

  Bardzo ciekawy artykuł. 

 
Bardzo ciekawy artykuł.  Mam podobne zapatrywania na istotę tej teorii. Oglądam na History serial "Starożytni kosmici" na którym często poruszany jest temat wielkiej piramidy, oraz tego że prawdopodobnie była to wielka elektrownia. Ciekawi mnie bardzo do czego służył sarkofag w komorze królewskiej.  Musiało tam znajdować się jakieś urządzenie wspomagające. Na Yutubie jest seria  Przekroczyć Horyzont Zdarzeń IV 7/7 Nassima  Harameina w której to Nassim próbuje udowodnić jak  Żydom uciekającym z Egiptu udało się zbudować Arkę Przymierza, i co się z nią stało.
Wszystko wskazuje na to że Mojżesz jako syn Faraona był zaznajomiony z tajemnicami  piramid, i wiedział do czego służy, oraz jak się steruje urządzeniem które ponoć znajdowało się właśnie w sakofagu z Wielkiej Piramidy. Była to podobno kula jakiejś plazmy, która mogła unosić się w powietrzu. Na pustyni Synaj Żydzi nie budowali wcale Arki przymierza, tylko skrzynię do kuli plazm, a samą Arką przymierza była właśnie owa kula plazmy. Ponoś wymiary skrzyni Arki przymierza odpowiadają wymiarom sarkofagu. Ci którzy nie oglądali serii Przekroczyć Horyzont zdarzeń namawiam do obejrzenia. Naprawdę ciekawe, Po mału wszystko układa się w całość jak klocki lego.
Przekroczyć Horyzont Zdarzeń IV 7z7
http://www.youtube.com/watch?v=8FVCflbDYCg

 

Portret użytkownika wkurzony

Ciekawy artykuł to prawda ale

Ciekawy artykuł to prawda ale pisał go jakiś przedstawiciel nacji Mojżesza (ta nacja nie umie odmieniać po polsku) bo to nie są "piramidy w Giza" tylko piramidy w Gizie lub piramidy w miejscowości Giza. To tak jakby powiedziało się, że "idzie sie spod Pałac Kultura w Warszawa na Wola". Tragiczne

Portret użytkownika zico169

ta kula to był generator

ta kula to był generator silny skąpresowany strumień magnetyczny  jest plazmą zwłaszcza w powietrzu, kula na zewnątrz emitowała sile wiry magnetyczne i wyglądała jak słońce albo pląnąca kula

Portret użytkownika kuzYn

Być może tak jak piszesz był

Być może tak jak piszesz był tpo generator, i posiadał również ogromną moc. 
Z tego co ustalił Nassim  Haramein tą kulą świetnie posługiwali się Egipscy kapłani. Nassim ponoć znalazł w staroegipskich manuskryptach opis jak kapłan za pomocą takiej kuli sprawiał że woda w stawie rozstępowała się, tak jak woda w morzu czerwonym w czasie exodusu. 

 

Portret użytkownika Juszka1980OGL

Kuzyn poszukam artykuł jak

Kuzyn poszukam artykuł jak dwa lata temu ojciec zatrzymał i uniósł samochód ciężarowy siła woli nad swoim synem. Nie znamy możliwości naszego umysłu może coś jest co pomaga wyzwolić potencjał. Może tak zbudowano (przetransportowano) piramidy? kto wie. 
Myśl to największa moc kosmosu nie ma ograniczeń i jako jedyna powtarzam JEDYNA istniejąca i nieistniejąca rzecz we wszechświecie nie podlega zadnym prawom jak i ograniczeniom co jest zarówno teoretycznie jak praktycznie już sprawdzone!!!!
pozdrawiam Juszka

Portret użytkownika pako1205

Wiesz Juszka,tak teoretyzuje

Wiesz Juszka,tak teoretyzuje się na wiele zagadnień,a napisali,a rozstąpiło się,rzucał gromami,....Choć nie bardzo rajcują mnie starzy,średni,współcześni czy inni bogowie,niepodważalne mity itp to z tego tematu jedynie rysunki naskalne,precyzja obróbki tych kamlotów i pochodne, skłaniają mnie do refleksji z rodzaju głębszych. Co do piramid- moja refleksja ,wiele również waszych interesujących teorii do złudzenia przypomina mi ograbionego ze wszystkiego stacjonarnrgo PC-ta,gdzie zostały porty na wszystkie graty,są śledzie i zostało kilka śrubek i kilka zaginionych w akcji zworek .Oczywiście to taka parodia,ale gdyby zgubić to pudło w dorzeczu Amazonki,gdzie miało by szanse przetrwać jakiś czas nie ulegając zniszczeniu i zostało znalezione przez tubylców nie mających pojęcia bladego o istnieniu pojęcia prąd elektryczny po za wyładowaniem atmosferycznym to zapewne bez ingerencji bladej twarzy nawet po tysiącach lat nie wpadliby na to,że to był komputer,i służył do powiedzmy sterowania systemem nawadniania pola golfowego.Samo prawdopodobieństwo,że była w tym pudle płyta główna,zasilacz,etc. to czysty absurd dla tych indian,a my do złudzenia przypominamy tych tubylców i zaskoczeniem będzie wielkim,jeżeli dowiemy się od nich,od obcych jak daleko byliśmy w czarnym dupsku. Smile

Portret użytkownika felicyta

W sumie nikt nie wie

W sumie nikt nie wie dotychczas "czym sie je" ta egpskie kule a N.Haramein opowiadal o arce tzw.przymierza, ktora posiadali Egfipcjanie zanim wykradl ja Mojzesz z reszta swojej rasy, i ktora posiadala wewnatrz jakis rodzaj energii zakrzywiajacej  czasoprzestrzen. Z pomoca tej arki  kaplani egipscy otwarli jezioro w poszukiwaniu bransolety zony faraona. Pozniej, oczywscie, zlodzieje otwierali z pomoca tej arki Morze Czerwone i rzeke Jordan.
Miejsce arki bylo w "sarkofagu" w Wielkiej Piramidzie w Gizie, do ktorego arka idealnie pasuje.
 
Przekroczyć Horyzont Zdarzeń IV 3/7 [PL]
http://www.youtube.com/watch?v=jTIqMy7K1k4

Strony

Skomentuj