Piramidy z Giza, brama do innej rzeczywistości

Kategorie: 

Źródło: www.world-mysteries.com

Witam wszystkich zainteresowanych Piramidami z Giza i okolic tego miejsca. Chciałbym państwu przedstawić  parę interesujących spostrzeżeń na temat wykonania Piramid oraz możliwego ich zastosowania.

 

Zacznijmy od jednego z największych badaczy naszego czasu, Christophera Dunn’a, napisał on książkę „The Giza Power Plant”, badacz ten opisał wiele niezwykłości konstrukcyjnych Wielkiej Piramidy.

[ibimage==16512==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Zwrócił uwagę na szczegóły konstrukcyjne nie spotykane w innych piramidach, jak Komora Króla wykonana z granitu i granitowe „komory odciążające”, przedsionek, kształt Wielkiej Galerii, granitowe bariery w korytarzu wstępującym mogące służyć jako regulatory częstotliwości, szyby „wentylacyjne”, oraz rozmaite ciekawostki zaobserwowane podczas penetracji piramidy, takie jak solne nacieki na ścianach Komory Królowej, odrażający odór panujący w tej komorze (o tym zapachu napiszę poniżej), kamienna kula i cedrowe drewno z hakiem znalezione w szybie Komory Królowej.  Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zewnętrzne ściany Wielkiej Piramidy nie są idealnie proste, lecz mają kształt lekko paraboliczny co jest kolejną wskazówką, że Wielka Piramida nie jest tym za co ją uważa naukowy mainstream, czyli za grobowiec.

[ibimage==16513==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Wyniki badań innego badacza piramid Petriego, wykazały, że pod Wielką Piramidą znajdują się w jej rogach masywne głazy spełniające nie tylko rolę „przegubów” pozwalających na zachowanie stabilności budowli podczas ruchów tektonicznych, lecz także umożliwiające oscylacje całej budowli. Jest to wyraźny dowód, że najprawdopodobniej piramida ta miała odgrywać rolę sprzężonego oscylatora. Wyraźnie została tak zaprojektowana by mogła drgać, a zatem wchodzić w rezonans. Dunn stwierdza ponadto (podobnie jak wcześniej Petrie) liczne ślady zaawansowanej obróbki mechanicznej w tej budowli. Są one świadectwem, iż piramida ta jest dziełem cywilizacji, która pod względem rozwoju techniki znacznie przewyższała naszą (dla przykładu: szybkość posuwu współczesnych wierteł wynosi 0,0005 cm na jeden obrót, podczas gdy spiralne bruzdy wierconych w granicie „sarkofagu” otworów  wskazują, że szybkość posuwu wynosiła 0,25 cm na 1 obrót wiertła). Można zatem przypuszczać, że w starożytności stosowano przynajmniej metodę wiercenia ultradźwiękowego, co potwierdzałby zresztą fakt głębszej penetracji wiertła w twardszym materiale (kwarcu), gdyż jest on wrażliwy na wibracje ultradźwiękowe.

[ibimage==15549==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==15202==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16542==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

W rozmiarach Wielkiej piramidy są zawarte różne stałe wartości matematyczne co może mieć znaczenie przy próbie odgadnięcia jej zastosowania. Są to takie dane jak na przykład średnia temperatura na Ziemi, kosmiczne, słoneczne, księżycowe i ziemskie relacje są wielokrotnie odzwierciedlane w rozmiarach Wielkiej Piramidy. Są to niezwykle osobliwe cechy konstrukcyjne, które narzucają wręcz wniosek, że działanie piramidy oparte jest na zasadzie, iż ani piramida ani Ziemia nie stanowią układu zamkniętego, lecz tworzą układ otwarty, sprzężony z lokalnym układem gwiazdowym, lokalnym układem galaktycznym i całym Wszechświatem. Niedawno na stronie Innegomedium pojawił się interesujący tekst „Homo Sapiensa” o światach równoległych,

http://innemedium.pl/wiadomosc/tajemnice-innych-wymiarow

...czy dane zawarte w Wielkiej Piramidzie jak prędkość światła to cechy mające nas przybliżyć do funkcji Wielkiej Piramidy jako urządzenia ? ale o tym za chwilę…

Oto kolejne ciekawostki konstrukcyjne piramidy;

Komora Króla, wykonana została z granitu asuańskiego o zawartości 55% kwarcu. Kryształy kwarcu w wyniku pulsacyjnego nacisku wytwarzają energię elektryczną. Jest to tzw. efekt piezoelektryczny.

Posadzka komory królewskiej opiera się na faliście ukształtowanej skale. Także wokół ścian znajduje się wolna przestrzeń między granitem i wapieniem. Każdy krok wewnątrz komory powoduje, że komora wpada w drgania. Komora Króla najwyraźniej została tak zaprojektowana by mogła swobodnie drgać. Można zatem zaryzykować hipotezę, że komory „odciążające”, a właściwie granitowe belki poszczególnych stropów nad Komorą Króla, to po prostu rezonatory mające za zadanie wzmocnić drgania komory królewskiej. W celu uzyskania właściwego rezonansu trzeba było zatem belki dostroić do właściwej częstotliwości drgań. Trzeba to było ponadto uczynić we właściwym miejscu, tzn. wewnątrz piramidy, bo różnice temperatur czy wilgotności spowodowałyby rozregulowanie urządzenia.

[ibimage==16519==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Wszystko  wskazuje na to, że w komorze królewskiej gromadzono energię. Do czego mogła być potrzebna w tym procesie Wielka Galeria? Galerię najwyraźniej skonstruowano tak, by przekształcać wibracje w fale dźwiękowe, wzmacniać je i odbijać w górę do przedsionka, a dalej do komory królewskiej. Tę ostatnią właściwość Wielkiej Galerii wielokrotnie już sprawdzano z powodzeniem. Zagadkę 27 par szczelin w bocznych rampach można wyjaśnić przyjmując, ze w każdej z nich zamocowano zestaw rezonatorów, być może przypominających rezonatory Helmholtza, dostrojonych do różnych harmonicznych częstotliwości drgań. W celu zwiększenia efektywności działania zestawów rezonatorów odpowiednio zredukowano odległości między dwiema pionowymi ścianami bocznymi Wielkiej Galerii, zgodnie z prawami fizyki.  Farrel zakłada (w oparciu o materiały Sitchina i znajomość właściwości sieci krystalicznych), że zestawy te mogły tworzyć syntetyczne kryształy  konstruowane być może z wykorzystaniem nanotechnologii lub innej nieznanej nam metody tworzenia struktur na poziomie molekularnym.

Poniżej zdjęcia z wielkiej galerii i pozostałości działania rezonatorów wysokiej częstotliwości z wypalonymi śladami na ścianach, oraz 27 szczelin.

[ibimage==15216==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==15214==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Za kamienną płytą przedsionka znajdują się trzy duże pionowe wyżłobienia na szczycie których istnieją trzy półokrągłe wycięcia. Sugeruje to, że kiedyś musiały się tu znajdować kamienne płyty, które mogły być podnoszone i opuszczane jak unoszone wrota.

[ibimage==16522==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16521==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16520==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Zgodnie z hipotezą Dunna przegrody te mogłyby posłużyć do zatrzymania fal o długości niezgodnej z rezonansem.

[ibimage==15213==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Serce budowli, Komora Króla rezonuje do harmonicznego nadtonu ziemskiego rezonansu Schumanna, co jest faktem niezbicie stwierdzonym. Sarkofag wraz z ewentualnym brakującym wyposażeniem służył prawdopodobnie do sprzęgania wzmacnianych przez „komory odciążające” drgań elektromagnetycznych z harmonicznie wzmocnionym sygnałem akustycznym docierającym z Wielkiej Galerii.

Wodór prawdopodobnie produkowany w Komorze Królowej mógłby zostać wykorzystany jako aktywny transmutacyjny ośrodek sprzężenia wibracji. Wszystko na to wskazuje, że tak zwane „szyby wentylacyjne” (określenie archeologów)  są falowodami, przy czym wymiary ich są przystosowane do przenoszenia fal o długości odpowiadającej energii promieniowania tła we wszechświecie. Promieniowanie to jest wszechobecne, przy czym zgodnie z kosmologią plazmy jest ono skutkiem elektromagnetycznych procesów wirowych występujących w strukturach galaktycznych, podczas gdy zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu – pozostałością po nim. Niezależnie od lansowanej teorii jego powstania promieniowanie to istnieje i najprawdopodobniej zostało wykorzystane w Wielkiej Piramidzie.

Farrel założył opierając się na wynikach badań układów sprzężonych prowadzonych przez N. Teslę, J. von Neumanna, H. Alfvena, i in., a także na możliwościach wykorzystania projektu HAARP (prace prowadzone pod kierunkiem B. Eastlunda), że piramida była maszyną wielofunkcyjną, wykorzystującą zasady zunifikowanej fizyki. Istotny czynnik tej unifikacji, a mianowicie wartości stałej Plancka, długości i masy Plancka odnalezione zostały wielokrotnie przez Farrela w parametrach tego niewątpliwie wielkiego dzieła inżynieryjnego Trudno mówić tu o kolejnym przypadku. Tak więc, zgodnie z hipotezą wysuniętą przez Farrela Wielka Piramida mogła być wykorzystywana zgodnie z założeniami Dunna, ale mogła też wykorzystywać pilotowe fale Bohma jako nadświetlne fale nośne do akceleracji sprzężonych fal elektromagnetycznych i grawitacyjno-akustycznych oraz energii subatomowej wodorowej plazmy, a następnie do kierowania ich do celu. Farrel sugeruje, że plazma wodorowa prawdopodobnie wykorzystana została jako aktywny transmutacyjny ośrodek sprzężenia wzmacnianych fal. Jest to wniosek wynikający z teorii kosmologii plazmy, co z kolei sugeruje wykorzystanie rotacyjnego ruchu pól wirowych do przekazywania emitowanego sygnału. Oznacza to, że piramida nie „strzelała” lecz wykorzystując pilotowe fale nośne wysyłała w przestrzeń niewidzialne wirowe strumienie energii. Informacje dostarczone przez fizykę teoretyczną wyraźnie wykazują, że wykorzystanie wielkich energii w układach wzajemnie sprzężonych może być zarówno pożyteczne dla nas jak i niszczące.

Poniżej część maszyneri znaleziona w pobliżu Wielkiej Piramidy, prawdopodobnie służąca do sterowania dzwiękiem układu energetycznego piramidy.

[ibimage==15705==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Pozostałe dwie piramidy w Gizie mogły służyć zdaniem Dunna do uruchamiania kompleksu energetycznego. Przy mniejszej masie z większą łatwością mogły być wprowadzone w oscylację.

Wróćmy to tekstu Homo Sapiensa „Tajemnice innych wymiarów” zaprezentowanego tu na tej stronie. Kompleks piramid z Giza i okolic mógł być skomplikowaną maszynerią działającą jako środek do badania innych wymiarów lub przenoszenia się świadomością w inne rzeczywistości lub inne wszechświaty ! Dane astronomiczne jak i dane Ziemi były by potrzebne jako elementy regulujące urządzenie, podające jej „dane” naszej czasoprzestrzeni, dane naszego Wszechświata. Piramida jako środek przenoszenia informacji  lub świadomości z jednego wszechświata i czasu musiałby być po prostu wyposażony w takie dane. Wiele wskazuje na to, że była to swego rodzaju brama do innych wymiarów, innych światów, maszyna do kontaktu z inną inteligencją. Rozruch takiej maszynerii był prawdopodobnie bardzo skomplikowany, mogło do tego służyć urządzenie rozruchowe z podziemi Serapeum gdzie odkryto zaawansowany system korytarzy z pozostającymi w niej olbrzymimi sarkofagami ważącymi po kilkadziesiąt ton, a w których jak się podejrzewa mogły znajdować się ciekłe kryształy rezonujące z kompleksem Wielkiej Piramidy. Jeżeli przyjmiemy, że cywilizacja nadludzi żyjąca po 900 lat istniała na ziemi w zamierzchłych czasach, a jej zajęciem nie były wojny ani zaspokajanie potrzeb materialnych, ale ciekawość świata, lub chęć powrotu do wyższego wymiaru skąd przybyli to budowa takiego kompleksu byłaby naturalnym rezultatem takiej cywilizacji. Trzeba by wspomnieć także o zapachu odoru a może zapachu siarkowodoru ? Częste doniesienia o pojawianiu się takowego zapachu podczas wizyt UFO może wskazywać iż Piramidy z Giza były swego rodzaju urządzeniem do podróży między wymiarowych, a zapach to efekt działania tej maszynerii. Można by dodać jeszcze, że pozostałością odkryć innych wymiarów i wszechświatów są tajemnicze znaki i wiedza starożytnych Egipcjan która wymyka się naszemu pojmowaniu rzeczywistości. Te tajemnicze pozostałości to efekt wiedzy lub dzialania tego urządzenia, które regulowało rzeczywistość oraz życie ludzi podróżujących przez czas i przestrzeń.

Ciekawostką jest to, że piramidy mogły być skorelowane z układem gwieznym gwiazd Deneb-Cygnus a nie jak się powszechnie sądzi z układem Oriona.

[ibimage==16514==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Tajemniczy kompleks rozruchowy z Serapeum to osobna sprawa. Skomplikowanie i tajemnice z nim związane wymagają osobnego opracowania, które ukaże się niebawem. Poniżej zdjęcie "sarkofagu" z Serapeum oraz Christopher Dunn z przyrządem pomiarowym.  Wykończenie-wypolerowanie tego niby sarkofagu jest na poziomie dokładności optycznej ! We wspomnianym wyżej tekście Homo sapiensa była mowa o tym, że materia składa się ze światła, co może mieć decydujące znaczenie przy budowie specjalistycznego urządzenia, którego zastosowaniem jest przeskok przez rzeczywistość i czas oraz przy przechodzeniu przez wymiary lub inne światy.

[ibimage==16523==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16524==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16515==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Poniżej setki metrów tuneli podziemi kompleksu Serapeum

[ibimage==16539==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

[ibimage==16540==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Oczywiście tajemnica Piramid z Giza pozostaje ciągle niewyjaśniona, i chyba długo jeszcze taką pozostanie. Trzeba pamiętać, że większość budowli ciągle pozostaje pod piaskami pustyni, szacuje się, że tylko 10% zostało odkopane, reszta ciągle poztaje skrzętnie skrywaną tajemnicą przeszości. Wyniki niektórych badań są bardziej niż ciekawe:

"...Na szczęście jednak nie cały świat naukowy jest tak skrajnie w sobie zadufany i pewna grupka badaczy zdecydowała się wziąć pod uwagę tego typu dawne przekazy. Postanowili oni dokładnie zbadać Wielką Piramidę i sprawdzić, czy nie ma w niej innych komór, poza trzema dotąd odkrytymi. Pierwsze badanie tego typu zostało przeprowadzone w latach 1968-69 roku przez fizyka - noblistę, dr Luisa Alvareza. Wpadł on na pomysł aby Piramidę "prześwietlić" za pomocą naturalnego promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni naszej planety. Wiadomo bowiem, że cząstki tegoż promieniowania potrafią przenikać przez stałą materię, w tym i przez kamień, jednakże tracą wtedy część swojej energii. Alvarez za pomocą pomiarów wartości tej energii w cząstkach, które przeszły przez Wielką Piramidę, usiłował zlokalizować w budowli nie odkryte jeszcze, puste przestrzenie. Wszystkie punkty kontrolne, mierzące energię cząstek, zostały podłączone do najnowocześniejszego wówczas komputera firmy IBM, po czym rozpoczęto pomiary. Zmierzono ponad dwa i pół miliona torów cząstek i... Nastąpiło wielkie zdziwienie - wyniki wskazywały na totalny chaos podczas przechodzenia cząstek przez wnętrze Wielkiej Piramidy, kompletnie niczego nie udało się jednoznacznie ustalić. Co najciekawsze - kiedy identyczne dane na temat pomiarów wielokrotnie wprowadzano do komputera, ten dawał za każdym razem inne wyniki i całkiem inne wykresy. Koniec końców ekipa doktora Alvareza ostatecznie musiała się poddać i pozostało jej tylko bezradnie rozłożyć ręce Cały eksperyment zaś, przez doktora Amr Goheda z kairskiego uniwersytetu został skwitowany następująco: "Wyniki tych badań są z naukowego punktu widzenia niemożliwe. Albo struktura piramidy jest jedną wielką gmatwaniną, albo jest w tym jakaś zagadka, której nie potrafimy wyjaśnić - mogą to sobie państwo nazywać jak chcą: okultyzmem, przekleństwem faraona, czarami czy magią". Tutaj trzeba śmiało przyznać jedną rzecz - doprawdy, ścieżki nauki są czasem bardzo kręte - zamiast wziąć pod uwagę informację o Piramidzie, zawarte w starych przekazach i księgach, decyduje się ona przyznać do własnej bezradności, a nawet zaryzykować wzmianki o magii czy klątwie. Ale w końcu... Czegóż to się nie robi się zachowania dotychczasowego, "niepodważalnego" wizerunku egiptologii - to Cheops zbudował Wielką Piramidę i nie ma w niej nic poza trzema pustymi komorami. Tak ma być i zawsze będzie, koniec, kropka..."

[ibimage==15704==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Przyjmując tezy Homo Sapiensa o niezwykłości ludzi żyjących w przeszłości, mających większą mądrość oraz wiedzę o otaczającym nas wszechświecie trzeba przyjąć, że tajemnice działania i zastosowania piramid wykraczają daleko poza nasze możliwości pojmowania zastosowania tych urządzeń. Po co budować skomplikowane statki kosmiczne jeżeli można się przenieść bezpośrednio do danej rzeczywistości, do danego świata lub danego wymiaru, lub skontaktować bezpośrednio z Istotami/Istotą wyższą...?

[ibimage==16525==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

[ibimage==16526==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

 

Filmy warte obejrzenia, związane z tą tematyką:

 

Lost Technologies of Ancient Egypt - Giza Power Plant Theory

http://www.youtube.com/watch?v=m-nOBfffuNY

 

Ancient Alien Pyramid Mystery

http://www.youtube.com/watch?v=qaHONFBXV-0

 

Giza Power Plant Part 7 by Chris Dunn

http://www.youtube.com/watch?v=2etThpAVomE

 

Tu film znanego Rosyjskiego badacza maszynowej obrbki skał w starożytnym Egipcie, Andrieja Skliarowa

Advanced Ancient Civilizations - Results of the LAH Expeditions 2004-2011 English

http://www.youtube.com/watch?v=zuAZ2HojyJY

 

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika rcc

Na szczycie był umiejscowiona

Na szczycie był umiejscowiona "Arka Przymierza" coś w formie poteżnego nadajnika, generująca olbrzymią energię, taki rodzaj latarni,
Niektóre Piramidy nie są dziełem  cywilazacji ludzkiej każda inna piramida to kopia, bo tak to już jest jak małpie da się latarkę to myśli, że już widzi w ciemności... taka małpa twierdzi widzę więcej więc musicie mnie słuchac, zobaczyła dziwne obrazki i zjarzyła, że ten duży gostek co siedzi na dużym kamieniu ma coś na głowie wieć kazała sobie coś takiego zrobić i nałożyc na głowe, żeby była ważna, potem stwierdziła że inne ludki mu się kłaniają więc stwierdziła ja tez sobie coś takiego stworzę, a że w naturze mocniejszy fiycznie jest alfa więc stworzył sobie grono przydupasów i nazwał ich kapłanami, więc ta małpa aby sobie ich jakoś zjednać sobie podziliła się trochę latarką aby tamci zobaczyli tylko to co jest wygodne małpie alfa czyli jak ludkowie składali ukłony dużemu gostkowi więc zakodowali, że ta małpa alfa jest chyba półbogiem skoro nosi taki czerepem jak ten ludek z obrazka i takpowstała religia, potem małpa alfa poświeciła latareczką przed mniej ważnymi małpami a tamte, widząc, że jest światełko to musimy być blisko tego miejsca bo gady nieśpią w nocy a każda małpka chce żyć i tak powstała osada wokoł miejsca gdzie czasami w nocy świeciło się światełko - no a potem to już historie znacie... tylko to się powielało przez dziesiątki czy nawet setki wieków

Portret użytkownika Kalantian

Brakuje najważniejszej

Brakuje najważniejszej rzeczy.Szczyt piramidy był zakończony czubkiem ze złota czyli przewodnika.
Ja jestem za tą teorią że był to generator energi bezprzewodowej opartej na wysokich częstotliwościach.
Ale jesli był by z nadprzewodnika wtedy otwiera to droge ku wykorzystaniu bardzo dużej energi ale żeby zaraz brama do innych wymiarów.Po freskach i hieroglifach widac rózne rodzaje cewek i lamp.
Co ciekawsze wszędzie w grobowcach i tego typu miejscach w egipcie nie by ło pochodni, to czym rozświetlali ciemność????--odpowiedzcie sobie sami.

Portret użytkownika Tina

Przykład piramidy w Gizie

Przykład piramidy w Gizie jest o tyle ciekawy, że pokazuje jak mało wiemy o ich faktycznym przeznaczeniu, celach i zadaniach oraz samych TWÓRCACH! W ostatnich latach odkryto wiele piramid na całej Ziemi! Są nawet na Antarktydzie! A po co tam w lodowej pustyni i KTO je zbudował?  Jest XXI wiek a ludzie wciąż nic nie rozumieją przy całej swojej inteligencji i duchowości....

Portret użytkownika Armagedon jest bliski

Czuje przez skóre ,żecala

Czuje przez skóre ,żecala budowa tych piramid ma jakiś związek z otworami na biegunach starozytnymi tunelami pod pow. Ziemi, energią Vril ,teorią pustej Ziemi( już wcale nie teoria jak poskładac fakty) i zaginionym świecie Agharti czy Szambala.Polecam pobrac z sieci npz  chomikuj.pl  książki: Alec MacLellan Zaginiony świat Agharti  oraz Alec MacLellan - Tajemnica pustej ziemi.Jest też sporo materiałów np na YT. Wszystko to biorąc pod uwage wypełnianie sie na naszych oczach Biblijnych proroctw dot. czasów konca i działania NWO przygotowujace sobie samozniszczenie na rzecz nadchodzącego  antychrysta, który ma wprowadzic dobrobyt na 3,5roku uzywajac do tego nieznanej nam technologii UFO lub technologia z AGHARTI (moim zdaniem to jedno i to samo). Dodatkowo w porozumieniu z rzadami z powierzchni ziemi po pozbyciu sie chrzescijan stoczy walke z  Armią Boga  która ma sie zbliza. po to są te kosmiczne zbrojenia.Badanie piramid dalo poczatek wielu wynalazkom takim jak HAARP(USA,Izrael),SURA(Rus.) ,MODERADAR(Jap.) wykorzystanie fal LF,VLF, i wszystko po to by przejac kontrole nad pozostałymi przy życiu ludzmi i do walki z Bogiem.
Ale spokojnie Biblia  mówi nam jak to sie wszystko skończy.:)
Polecam tez linki :
http://zbawienie.com/ufo.htm
http://zbawienie.com/bluebeam.htmhttp://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.proro...
http://www.proroctwa.com/index.html
 

Portret użytkownika tetris

ubolewam nad zbanowaniem

ubolewam nad zbanowaniem mojej wypowiedzi, była w temacie i nikogo nie obrażała. tym bardziej że część wypowiedzi puka dno od spodu. no cóż skoro o pewnych rzeczach pisać nie wolno to trudno, bedzię to wyłącznie ze stratą dla f IM

Portret użytkownika Lord_J

Jak przeglądam oficjalne

Jak przeglądam oficjalne opracowania na temat starożytności, to odnoszę wrażenie że życie tamtych ludzi  miało jeden cel : budowanie świątyń lub grobowców. Wszysto co budowano to świątynie i grobowce. Nic innego ortodoksyjnym "naukofcom" nie mieści się w głowie. Starożytne społeczeństwa nie miały fabryk, manufaktur,stoczni, plantacji tylko świątynie. Oglądałem kiedyś film który przedstawiał co by się działo gdyby człowiek nagle zniknął.
Oto on : http://www.youtube.com/watch?v=EH9mDEMBqkM
 
W odległej przyszłości jakaś istota badając resztki naszej elektrowni pewnie też dojdzie do wniosku że to świątynia, no bo ludzie już tak mają że jak już coś budują to tylko świątynie, a jak znajdą kości jakiegoś robotnika to już będą mieli monumentalny grobowiec.

Portret użytkownika Lidia

Przechodzenie do innych

Przechodzenie do innych wymiarów jest możliwe.... potrzebne są do tego pewne symbole..... ale przejście do innego wymiaru kosztuje.... nie ma nic za darmo.... zawsze jest coś za coś..... i cena jest wysoka.... wracając stamtąd przynosimy ze sobą część innego wymiaru, zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość.... zmienia się nasz stosunek do otaczającego  świata..... zmieniamy się my sami... nagle odchodzą osoby nam bliskie, i pojawiają się nowe znajomości.... zupełnie inne, o innych wibracjach.... nie wiem czy to jest dobre czy złe.... tego nie da się wytłumaczyć.... do inych wymiarów przechodzimy po zrzuceniu powłoki ludzkiego ciała..... ciało, to tylko ubranie dla duszy..... która je zrzuca, gdy przyjdzie na to czas i wraca do domu..... w innym wymiarze dusza rozwija się wolniej...... przechodzi przez etapy nauki stopniowo..... a ubierając się w ciało i schodząc na ziemię, znacznie szybciej podnosi swój status ucząc się intensywniej...... 

Portret użytkownika Jarogrzyb

właśnie...symbole, coś mi

właśnie...symbole, coś mi podpowiada że to one są wspólnym mianownikiem dla światów,wymiarów. znasz się na nich?, czy też możesz L ukierunkować na jakąś ciekawą literature w tej materii? cały czas szukam znaczenia dla istot z orlimi głowami(tak mi się kiedyś przyśniło 2 takich)

Strony

Skomentuj