Podróżnicy w czasie, dowody...?

Kategorie: 

Źródło: www.utaot.com

Czy podróże w czasie są możliwe ? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć w kilku zdaniach. Do niedawna byłem bardzo sceptycznie nastawiony do twierdzeń o możliwości przemieszczania się poprzez jeden z wymiarów rzeczywistości zwany „czasem”. Jednak po ujawnieniu  (prawdopodobnie przypadkowym) artefaktu zegarka szwajcarskiego, znalezionego w chińskim grobowcu zacząłem się poważnie zastanawiać nad przyjęciem takiej możliwości. 

 

Przyjmijmy na chwilę, że ten zegarek faktycznie jest zegarkiem z naszych czasów, czyli z 20 wieku, i że znaleziono go faktycznie w chińskim grobowcu, który jak twierdzą archeologowie nie był otwierany od 400 lat.

[ibimage==18230==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Można by założyć kilka wersji skąd ten przedmiot z 20 wieku się tam znalazł:

  1. Ktoś go podrzucił archeologom podczas restauracji zabytku (archeolodzy twierdzą, że nie było możliwości takiego zdarzenia-świadkowie)
  2. Przedmiot został zmaterializowany-aportowany z przyszłości przez „magów chińskich” w dalekiej przeszłości.
  3. Przedmiot ten był w posiadaniu ludów które zbudowały chińskie piramidy, urządzenia nieznanego przeznaczenia, urządzenia wykorzystujące nieznane prawa fizyki oraz energie które nie zostały jeszcze odkryte. Zegarek został przeniesiony w czasie przez jedną z piramid chińskich.
  4. Zegarek został zostawiony przez „podróżników w czasie”-  ludzi z przyszłości.
  5. „Ktoś z UFO” zostawił go w przeszłości.
  6. Nieznane procesy fizyki czasoprzestrzeni spowodowały przypadkowe przemieszczenie się zegarka w przeszłość na tereny obecnych Chin (eksperymenty wojskowe ?)

Każdy może dopisać dalsze punkty jeżeli ma jakieś inne pomysły. Występują następujące problemy i pytania związane z „podrożami przez czas:

Czy przemieszczanie się poprzez czas przedmiotów martwych jest takie samo jak istot żywych ? oraz "Paradoks dziadka"

 „Paradoks Dziadka”,  polega on na następującym rozumowaniu, podkreślam na „ROZUMOWANIU” ! Oto ten tzw paradoks:

Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi i nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka.

 Paradoks dziadka jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy podczas podróży w czasie uniemożliwia się ją. Jednak jest proponowanych kilka rozwiązań tej sprzeczności, jaką jest paradoks dziadka, mających uczynić ją sprzecznością pozorną:

A - podczas podróży w czasie wstecz podróżnik przedostaje się tunelem czasoprzestrzennym do alternatywnego wszechświata, więc zabicie dziadka spowoduje jedynie to, że podróżnik nie narodzi się we wszechświecie, do którego się dostał i w którym zabił dziadka, a nie nienarodzenie się podróżnika we wszechświecie, z którego przybywa;

B - podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją uniemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości; (również wskazuje się na niemożność zmiany tzw „lini świata”. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mechaniką kwantową to niech wpisze w goglach zwrot „linia świata” Jest to zbór skomplikowanych twierdzeń na temat budowy naszej czasoprzestrzeni z punktu fizyki oraz mechaniki kwantowej.

Inną kwestią dotyczącą możliwości podróży w czasie jest istnienie wehikułu czasu.  Argumentem za tym, że on nie istnieje i nigdy nie powstanie, jest to, że w przeciwnym razie obecnie żyliby podróżnicy z przyszłości i dali tego świadectwo.

 

Spróbujmy tutaj trochę się zastanowić nad punktami A i B.

Punkt A i B mówi nam o wszechświecie „fizycznie płaskim” czyli takim w którym istnieją prawa fizyki rozumiane przez istoty humanoidalne z planety Ziemia. Nie uwzględnia on pojęcia „Duch” i „Dusza” oraz Umysł. Jeżeli przyjmiemy za składowe naszej rzeczywistości, której doświadczamy te mało rozpoznane elementy, to wtedy pojęcie czasu staje się bardziej skomplikowane, mgliste. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszego wywodu.  Możliwość podróży w czasie, jeżeli taka istnieje mogła by się okazać trudniejszym zadaniem ze względu na efekty występujące podczas takich podróży, efekty dotykające „Umysł i Ducha”. Nie znamy budowy rzeczywistości pod względem wielowymiarowości oraz budowy Człowieka jako zbioru Ciała, Umysłu, Ducha i Duszy. Czy przemieszczając się przez czas nie zostawia się Umysłu lub jego części w danej czasoprzestrzeni czy rzeczywistości !? Dziwne zbieżności z tym poglądem występują podczas spotkań z UFO III i IV stopnia, gdzie następuje zatrzymanie procesów myślowych, zmiana rzeczywistości wokół świadka bądź ofiary porwań przez UFO,  "podróżników poprzez czas" ?.

 

Jeżeli UFO są pojazdami podróżującymi przez czas i wywołującymi zmiany w naszej rzeczywistości w nas, w naszych umysłach (jako składowej tej rzeczywistości) a mające na celu dokonanie zmian w przyszłości przez dokonanie korekcji terazniejszości to ofiary tych „spotkań” oraz część lub cała ludzkość mogła by odczuwać dotkliwe konsekwencje wpływu tych zmian przyszłości. Objawiać by się one mogły w dziwnych zmianach psychiki danego człowieka, danej grupy ludzi. Nagłe wybuchy depresji lub stany społecznego niezadowolenia. Zmiana obecnej rzeczywistości tak by osiągnąć dany skutek w przyszłości może być przyczyną tak częstych wizyt UFO w naszym świecie.

 

Czy jest możliwe zabicie własnego dziadka w przeszłości przez podróżnika posiadjącego wehikuł czasu ? Jest to wysoce możliwe jeśli uwzględnimy niezależność Duchowo-Umysłową tej przemieszczającej się przez czas osoby. Osoba, człowiek z Umysłem, Duszą stanowi odrębną Istotę w tej rzeczywistości, osobny mini wszechświat. Dana osoba jest połączona z „fizycznym wszechświatem” swoim biologicznym ciałem. Jeżeli by się dany podróżnik znalazł w przeszłości i zabił swojego dziadka, jego ciało fizyczne, to mogło by nastąpić w wyniku tego zdarzenia szereg zjawisk Umysłowych które byłyby „zaworem bezpieczeństwa” (Stwórcy) przed zmianą przyczyny i skutku w obecnym wszechświecie, z którego wyruszył podróżnik zabójca. Efektem takiego zdarzenia mogłyby być zmiany w umyśle zabójcy, objawić by się mogła w postaci amnezji, problemów z zapamiętywaniem, w postaci zmiany osobowości, zabójca-podróżnik w czasie stałby się umysłowo kimś innym ! Przejął by inną osobowość, nie pamiętał by siebie jako tego, który wyruszył z zamiarem zabicia swojego dziadka, albo by pamiętał, ale jego ciało przedstawiałoby-zawieraoby inną osobowość, byłby to mechanizm zmiany Umysłu-osobowości tego kto by chciał zmienić rzeczywistość poprzez podroż w czasie. Po powrocie dany człowiek nie byłby sobą, rzeczywistość „fizyczna” tego osobnika pozostała by bez zmian, lecz „świadomość wasnej osobowoci” podróżnika zmieniła by się diametralnie.  Innymi słowy podrónik w czasie "zabiłby się" "zabiłby" swoją pamięć lub osobowość. (Czy dlatego nikt z podróżników nie dokonuje tego typu eksperymentów ?) Omawiany przypadek jest przypadkiem skrajnym, lecz opisującym możliwość wywołania zmian w przeszłości tak by ominąć „teorię paradoksu dziadka”. Najważniejsze w rozpatrywaniu możliwości podróży poprzez czas jest jaki model człowieka przyjmiemy. Człowiek jest elementem rzeczywistości, dlatego zmiana rzeczywistości przez składową czasu powinna mieć wpływ na nasz umysł i Duszę. Może to mieć potwierdzenie w kontaktach z UFO. Podczas wizyt ufonautów jak i po, występują zmiany osobowości, zmiany stanów umysłu porwanych. Czy jest to efekt zatrzymania czasu jaki obserwują ludzie w kontakcie z UFO podróżnikami  ?

 

Z filmiu który, obejrzałem dzięki linkowi na stronie innemedium.pl o tytule: „Podróż w czasie Ala Bieleka do roku 2137 i 2749 [PL] [FULL]”

Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ls2H5aBfazk#at=19 ...dowiedzieć się można , że opisuje ten pan (podróżnik w czasie) efekty jakie wywołać by mogła podróż w czasie, problemy z pamięcią, podróż do alternatywnego wszechświata (szpital z podobnym oprzyrządowaniem co dzisiaj), zaabsorbowanie innego umysłu z czasu, w którym się znalazł podróżnik !.  

 

Wielu tzw. przypadków podróżników w czasie opisanych przez badaczy zawiera problemy ze świadomością lub pamięcią tych, którym udało się przenieść w czasie. Z tego filmu wydaje się, że problemy jakie napotkała przyszła ludzkość nie mogą być rozwiązane przez ich ingerencję w naszej rzeczywistości, ale przez poinformowanie nas o czymś, a poprzez to zmianę naszego myślenia ! Istota Niebiańska przybyła 2000 lat temu na Ziemię wyraznie i stanowczo nawoływała do „zmiany myślenia” ! Obecne tłumaczenia Biblii przekształciły ten zwrot jako „nawracanie się”… , nie wiem jaki cel mieli tłumacze w takim ujęciu tego zwrotu, ale oryginał w języku greckim mówi nam o „zmianie myślenia”. Możliwe, że było to nieświadome wyrażenie by „nawracać się” w czasie, w linii czasu, by nasze życie biegło poprawnie do celu poprzez przyczynę i skutek ! Jak zwykle Vatykan oraz wtajemniczeni kapłani wiedzą więcej niż nas informują ! Ufo może wywierać na naszą cywilizację takie zmiany, że przyczyna i skutek przestają działać, następuje rozerwanie czasoprzestrzeni…?

 

Super Byt, który stworzył ten Wszechświat wbudował w niego „system” bezpieczeństwa, jest nim ukryta wiedza, (system religijny) która pozwala się wyzwolić od wpływu podróżników wykorzystujących wehikuły czasu, by dokonywać co jakiś czas zmian, lub próbować poprzez czas wpływać na nasze zachowania tak by osiągnąć nie rozpoznane dla nas swoje ukryte cele w ich świecie lub w przyszłości.

 

Istnieją badacze przeszłości, niezależni naukowcy, którzy poprzez swoje badania nad skrywaną wiedzą doszli do niezwykłych wniosków. Stwierdzają oni, że Super Byt oraz wybrane jednostki stały się podróżnikami poprzez czas, lub złamały dzięki swoim kontaktom z Niebem barierę czasu, takim badaczem jest Gary Stearman, wydał on ostatnio książkę o tytule: „Biblijni podróżnicy poprzez czas: Jak hebrajscy prorocy złamali bariery czasoprzestrzeni", tytuł w oryginale brzmi: „Time Travelers of the Bible: How Hebrew Prophets Shattered the Barriers of the Time-Space”.  Szczerze jestem ciekaw co autor odkrył na temat możliwości tych niezwykłych Świętych hebrajskich ? Oto okładka tej książki:

 

[ibimage==18351==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

 

Dziwnym trafem w 2011 roku rząd chiński zakazał wyświetlania holiłudzkiego filmu o podróżach w czasie, jak wszyscy wiemy film ten przedstawiał naukowca oraz jego wynalazek zdolny przenosić się w czasie wraz z pasażerami, film nosi tytuł „Back to the future”, „Powrót do przyszłości”.  Nie będziemy się tu zastanawiać na oficjalnymi tłumaczeniami chińskich władz odnośnie tego zakazu, natomiast możemy się zapytać co posiada rząd chiński w swoich archiwach, że posunął się do takich środków prewencji, by uniemożliwić Chińczykom myślenie o możliwości istnienia podróżników zmieniających koleje losu dzięku wehikułom czasu?

 

[ibimage==18358==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Czy starożytni wiedzieli o możliwościach zmiany czasu, o możliwości wpływu na teraźniejszość i przyszłość poprzez ingerencję w przeszłość ? Czy piramidy z Giza nie są tym co miało bronić ludzkości przed zmianami dokonywanymi za pomocą wehikułów UFO ? Może piramidy wytwarzały pole obejmujące wszystkie wymiary, z których składa się rzeczywistość ?  Może część ludzkości obroniła się przed UFO manipulatorami i poszła innym torem rozwoju oraz rzeczywistości ? Temat jest skomplikowany i obejmuje swoim zasięgiem szereg dziedzin nauki, tutaj przedstawiłem kilka trudności związanych z tym ciekawym zjawiskiem jakim jest możliwość zmiany przyczyny i skutku za pomocą podróży w czasie. Rozpatrywanie tego zjawiska powinno obejmować wszystkie aspekty rzeczywistości, jak i człowieka, człowieka związanego z daną rzeczywistością, z rzeczywistością umysłu, Ducha, Duszy i ciała, którym się przemieszczamy w tej wielowymiarowej rzeczywistości. Rzeczywistość w której wielu żyje obejmuje płaską fizyczność składającą się z czterech wymiarów: długości, szerokości, wysokości i czasu. Wielu ludzi na ziemi nie jest w stanie uznać innego poglądu na otaczający nas świat. Na tej stronie, dzięki jej twórcy możemy się podzielić naszymi poglądami oraz zapoznać z innymi punktami widzenia.

 

Tematy podobne znajdziecie na moim blogu:  http://popotopie.blogspot.com/

 

Źródła: 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1096959/Mystery-century-old-Swiss-watch-discovered-ancient-tomb-sealed-400-years.html

http://business.blogs.cnn.com/2011/04/14/china-bans-time-travel-for-television/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_%C5%9Bwiata

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasoprzestrze%C5%84

http://arxiv.org/abs/1007.2615

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,8167216,Koniec_z_paradoksem_dziadka___podroze_w_czasie_jednak.html

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika chan

żyjesz w iluzji TU I TERAZ,

żyjesz w iluzji TU I TERAZ, przeszłość to jedynie wspomnienie, przyszłość to jedynie wyobrażenie, tu i teraz to jedynie twoja myśl o tu i teraz, ja przylegające do myśli nigdy nie osiągnie oświecenia. to co istnieje przestanie istnieć, to co poza słowami jest nienazwane, gdy tylko otworzysz usta już to utraciłeś.

Portret użytkownika TiqsiW.

Nie wiem jak to jest z ta

Nie wiem jak to jest z ta przyszloscia,przeszloscia ale ponoc czas sie zatrzymuje po przekroczeniu predkosci swiatła.Np:by kogos zamkneli w kapsule i wypuscili w kosmos z ponad predkoscia swiatła to jak bys wrocił na Ziemie to tam juz np:2000lat do przodu;] a Ty bys tak samo wygladał.

Portret użytkownika Ridd

Zegarek? Zwykly sygnet! Ps.

Zegarek? Zwykly sygnet!

Ps. Oczywiscie wyrazniejszych zdjec nie mozna bylo zrobic, bo chlop sie napil i mu za mocno reka drzala?

Ja rozumiem ze cos tam bylo w przeszlosci i calkiem mozliwe ze byla juz cywilizacja bardziej rozwinieta niz nasza, ale ludzie nie badzcie matolami i myslcie troche.

Portret użytkownika Homo sapiens

Starożytna cywilizacja to

Starożytna cywilizacja to same tajemnice ! Obraz ma być rozpatrywany jako widziany z góry, lecz przedstawienie na płaskowyżu Nazca jest w dwóch wymiarach, płaskie, czyli ten ktoś latał nad piramidami lub był ich konstruktorem...
[ibimage==18364==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika mały chłopiec,czyli malutki budda

Witam serdecznie. Piramidy w

Witam serdecznie.
Piramidy w Gizie wybudowali tj. Istoty Światła.
Zenek podarował mi prezent. Ja przyjąłem ten dar. Dobrze dar wykorzystałem od przyjaciela Zenka.
Mandala Buddyjska była przekazem. Jak włączyć piramidy w Gizie.
Włączyłem piramidy w Gizie promieniem Czakry Serca.
Wizji w czasie i przestrzeni widziałem je z góry.
Więc wchodzimy w Złoty Okres Matki Ziemi.

Portret użytkownika Zenek

"Przyjmijmy na chwilę, że ten

"Przyjmijmy na chwilę, że ten zegarek faktycznie jest zegarkiem z naszych czasów, czyli z 20 wieku, i że znaleziono go faktycznie w chińskim grobowcu, który jak twierdzą archeologowie nie był otwierany od 400 lat."
 
- ludzkość aktualnie nie tworzy jeszcze ZEGARKÓW NA PALEC. Taki mały szczegół a jak zmienia rozważania. Takie zegarki byłyby zreszta maksymalnie niepraktyczne i jak już chcemy się bawić w UFOków to mozna przyjąć ich proporcjonalnie mniejszy wzrost (bajkowe krasnoludki, skrzaty, etc).
 
Zegarek wygląda na "skamieniały". Wewnątrz grobowca nie ma warunków do zaistnienia takiej mozliwości z uwagi na skrupulatne przestrzeganie przez Chińczyków zaleceń Feng Shui co do miejsc prawidłowego pochówku. W związku z tym powinien być już "skamieniały" w momencie składania go wraz z "darami" do grobu. Jakoś nie podano jak szybko, wedle naukowców, "kamienieją" zegarki a szkoda bo by było wiadomo sprzed ilu tysięcy lat jest i czy to nie przypadkiem pamiątka po (afrykańskich) "goblinach" które w około 1500 pne doprowadziły do masowej wyrzynanki chińskich plemion dla yahwe (Lao-Tien-Yeh po ichniemu) zwanej w nauce Atomową Wojną Bogów.
 
 
Poza tym brakuje punktu sugerujacego jego pochodzenie "z alternatywnego wymiaru" (wszechswiat równoległy) bardziej prawdopodobnego niz wszelkie teorie na "cofanie w czasie". 
 
Ogólnie to najpierw wypadało by sprawdzić czy ma mechanizm zegarowy czy jest tylko zwyczajnym "pierścionkiem w kształcie zegarka". Dopiero po tym fakcie można wnioskować co dalej i czy to trafiło tam z naszego "czasu" czy też jest odtwarzaniem po poprzedniej cywilizacji. 

Portret użytkownika SAH

Widzisz Zenek . Zegarki w

Widzisz Zenek . Zegarki w pierścionkach na palec są robione już od wielu lat i dzisiaj też są na rynku .

To taki mały szczegół a jak bardzo zmienia Twoje rozważania Wink prawda ? a to linki do takich zegarków

http://szafa.pl/c9799754-zegarek-w-pierscionku.html
http://allegro.pl/fajny-zegarek-na-palec-pierscionek-gumka-niebieski-i3190048187.html
http://fashiooongirl.pinger.pl/m/2615491

A to do wiadomości by nie być goło słownym : Manufaktura Montres Claude Meylan S.A. zajmuje się produkcją luksusowych czasomierzy. Położona w Vallée de Joux, w której narodziły się również tak ekskluzywne marki szwajcarskie jak Audemars-Piguet, Blancpain, Breguet czy też Jaeger-Le-Coultre.

Marka Claude Meylan jest symbolem wielowiekowej tradycji zegarmistrzowskiej rodu Meylan, której początki sięgają I połowy XVIII wieku. Wśród licznego grona mistrzów zegarmistrzostwa tej szlachetnej rodziny, na uwagę zasługuje z pewnością Samuel-Olivier Meylan (1721 – 1755)– pierwszy producent zegarków w Vallée de Joux oraz Philippe-Samuel Meylan – który dzięki licznym wynalazkom zapisał się na stałe w historii zegarmistrzowstwa. Dzisiaj czerpiąc z imponującej tradycji, przekazywanej od pokoleń, Manufaktura Montres Claude Meylan S.A. tworzy czasomierze najwyższej jakości. Klasyczna i prosta forma podkreśla ich ponadczasowy charakter. Na szczególna uwagę zasługują chronografy [1]. oraz bogata kolekcja zegarków szkieletowych [2], bardzo charakterystycznych i od początku tworzonych z wielkim kunsztem w Vallée de Joux.

Samuel-Olivier Meylan jest pierwszym z rodu Meylan, który poświęcił się sztuce zegarmistrzowskiej. Syn Jana Baptista, prawdopodobnie wywodzący się z rodziny kowali. W 1740 roku opuszcza Vallée de Joux aby poznać tajniki zegarmistrzostwa, zostaje uczniem Mathieu Biaudet w miejscowości Rolle. Talent i zamiłowanie do perfekcji młodego Meylan sprawiają, że szybko zdobywa wiedzę i usamodzielnia się. Tytuł mistrza zegarmistrzostwa uzyskuje w 1748 roku, powraca do Vallée de Joux i jest pierwszym producentem zegarków w tym regionie. Jest także twórcą pierwszego zegarka kieszonkowego, wyposażonego w mechanizm pozytywki tarczowej. Śladami pierwszego mistrza z rodu Meylan idą również Pierre-Henri Golay oraz Abraham-Samuel Meylan de l’Orient, którzy odkrywają sekrety sztuki zegarmistrzowskiej w miejscowości Fleurier. Po latach powracają do Vallée de Joux i wraz z Samuelem-Olivierem Meylan otwierają nowy rozdział w historii tego regionu. Vallée de Joux, w którym od początku produkuje się czasomierze z komplikacjami, staje się symbolem luksusowego zegarmistrzostwa, na zawsze związanym z mistrzami Meylan.

Philippe-Samuel Meylan (1772 -1845) przejmując talenty ojca - Henri’ego uznanego za genialnego ślusarza, specjalizuje się w mechanice precyzyjnej. Tworzy unikatowe czasomierze, również szkieletowe z transparentnym deklem, zdobione grawerowanymi kwiatami. Jest także twórcą pierwszego bardzo płaskiego mechanizmu odwróconego, nazwanego „bagnolet” oraz zegarka z budzikiem, umieszczonego w oczku pierścionka „montre-bague à réveil”, w którym o odpowiedniej porze wysuwa się dźwignia, drażniąc palec właściciela. Jako pierwszy wyposażył też zegarek z pozytywką w sprężyste języczki, których odpowiednie rozmieszczenie na walcu pozwala uzyskiwać określone melodie. W 1811 roku wspólnie z Issac’iem Piguet zakłada w Genewie manufakturę Piguet et Meylan, specjalizującą się w zegarkach z naciągiem automatycznym i z pozytywką. Większość to luksusowe czasomierze wykonane ze złota, wysadzane perłami, przeznaczone na eksport. W 1828 wspólnicy rozstają się. Philippe-Samuel Meylan współpracuje również z Charles-Auguste’m Piguet, który umożliwia mu osiedlenie się w Vallée de Joux i jest również założycielem manufaktury Louis Audemars. To ona dała początek Audemars-Piguet, słynącej z produkcji luksusowych zegarków na całym świecie.

Strony

Skomentuj