Prawdopodobnie będzie jeszcze tylko jeden papież, Piotr Rzymianin

Kategorie: 

źródło: dreamstime.com

Dzisiaj jak grom z jasnego nieba pojawiła się informacja, ze aktualnie urzędujący papież Benedykt XVI złożył rezygnację. To szokujące oświadczenie zostało umotywowane kwestiami zdrowotnymi. Jednak, gdy usuwani byli Sekretarze KPZR to tez przeważnie abdykowali ze względu na stan zdrowia. Jednak faktem jest, że będzie konklawe i nadchodzi nowy papież. Przy takiej okazji nie sposób nie wspomnieć o przepowiedni Świętego Malachiasza. Według niej pozostał już tylko jeden papież, określany przez niego, jako Petrus Romanus.

 

Od siedmiuset lat nie było w Kościele Katolickim abdykacji papieża. Nowego poznamy do końca marca. Święty Malachiasz może nam dać trochę wskazówek, co do tego, kto nim będzie. Ten święty to Arcybiskup, który przybył do Rzymu z Irlandii,  na zaproszenie papieża Innocentego II. W trakcie pobytu w wiecznym mieście doznał objawienia przyszłości a ponieważ był to w 1139 roku spisał wszystkich 112 papieży, którzy będą rządzić na stolicy piotrowej do końca trwania Kościoła.

 

Jan Paweł II według tej numeracji był określany, jako De labore Solis, czyli "z pracy Słońca". Jedni twierdzili, że to do niego pasowało przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze urodził się w dzień zaćmienia Słońca 18 maja 1920 roku a jego pogrzeb odbył się podczas zaćmienia 8 kwietnia 2005 roku. Inni sugerowali, że tak jak Słońce idzie po nieboskłonie tak i ten papież pielgrzymował z jednego krańca świata do drugiego.

[ibimage==16395==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Gdy zabrakło Papieża Polaka konklawe wybrało Josefa Ratzingera, który dość nieoczekiwanie przybrał imię Benedykt XVI. Jednym z symboli zakonu św. Benedykta jest właśnie gałązka oliwna. Dzisiejsza abdykacja zamyka ten wers przepowiedni. Pojawiły się plotki, że za tą rezygnacją stali Jezuici. Bez względu na to jak było naprawdę pontyfikat Benedykta XVI dobiega końca. Przepowiednia Malachiasza sugeruje, że teraz będzie już tylko ostatni papież.

"W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."

Prześladowania Kościoła Katolickiego już dawno trwają. Chrześcijanie są paleni żywcem w kościołach w Nigerii czy w Indonezji. Ofensywa światopoglądowa lewicy doprowadziła do wykreowania Kościoła Katolickiego, jako wroga publicznego. Uwypukla się wszystkie negatywy i walczy się nawet z tymi resztkami posoborowego bałaganu, jakie nazywamy teraz Kościołem. Można powiedzieć, że te czasy ucisku Kościoła już trwają a Islamskie zagrożenie jest już w Europie w tym i we Włoszech.

 

Ktokolwiek nie zostanie wybrany na Papieża z pewnością zwolennicy poprawności przepowiedni świętego Malachiasza będą go bacznie lustrować starając się dopasować jego osobę do tego ostatniego papieża opisywanego w przekazie. Bardzo prawdopodobne jest to, że będzie to kardynał spoza Europy, może nawet czarnoskóry. Wspomina się już o konkretnych kandydatach jak pochodzący z Ghany Peter Turkson. Zapewne o nim usłyszymy w najbliższych tygodniach i ma on na imię Piotr. Kolejny czarnoskóry "papabile" to pochodzący z Nigerii Francis Arinze.

[ibimage==16396==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Niektórzy jednak twierdzą, ze po Benedykcie XVI a przed Piotrem Rzymianinem będzie więcej papieży niewspomnianych przez Malachiasza, ale ta teoria nie ma zbyt dobrego uzasadnienia. Większość jednak interpretuje tą przepowiednie, jako coś kompletnego a zatem po Gloria Olivae nadszedł czas na Petrus Romanus. Czy Kościół Katolicki będzie miał pierwszego czarnoskórego papieża? Dowiemy się tego prawdopodobnie do Wielkanocy. Papieżem może zostać każdy mężczyzna katolik do 80 roku życia o ile zostanie natchnięty Duchem Świętym, a wybór zostaje ustalony po uzyskaniu dwóch trzecich głosów kolegium kardynalskiego. 

 

 

 

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Endor

Na razie czekamy na nowego

Na razie czekamy na nowego Papieża, który będzie nas prowadził wspaniale i po dobrej drodze, wszystkie te wasze wymysły na Święty Kościół Katolicki to jest tylko zwiedzenie i oszczerstwa ! Nic się nie lękajcie wszystko będzie dobrze i wszyscy wierni będą prowadzeni jak należy ! Niebiosa wiedzą co robią !
[ibimage==15916==400naszerokosc==Oryginalny==self==null]

Bóg stworzył nieskończone ilości istot rozumnych o różnych szczeblach bytowania. Choć rozumem nie można dowieść istnienia Aniołów, to jednak można wskazać na odpowiedniość ich istnienia.

Portret użytkownika MAXXX22

WITAM.PARĘ MIESIĘCY TEMU

WITAM.PARĘ MIESIĘCY TEMU NATKNĄŁEM SIĘ NA TO I TERAZ JUŻ WIEM.
Niniejsze studium studium biblijne przeprowadzone metodycznie i z modlitwą musi wprawić czytającego w najwyższe zdumienie. Jest ono szokujące to prawda, ale może taka terapia wstrząsowa jest potrzebna po to, aby zwrócić naszą uwagę na to, że znajdujemy się u progu wielkich i rozstrzygających o wszystkim wydarzeń. To studium stosuje się do wszelkich reguł biblijnej interpretacji zawartych w samej Biblii i dlatego możemy mieć pewność co do prawidłowej identyfikacji człowieka, którego „liczba” wynosi 666 (Apokalipsa 13:17).

Księga Daniel i Objawienia pozwala jednoznacznie zidentyfikować „bestię” , o której jest mowa w 13 rodz. Apokalipsy. Znajduje się w nich ponad pięćdziesiąt cech charakterystycznych, po których można ją rozpoznać . Bestia to antychrystyczna moc, która niby to służy prawdziwemu Bogu, a tak naprawdę to chce chce zająć Jego miejsce i walczy z tymi, którzy chcą oddawać cześć tylko samemu Bogu.

Chcąc obliczyć „liczbę bestii” zwróćmy uwagę na to, że każdy papież ma przyszyty do swego imienia odpowiedni numer, tak jak jest ogólnie przyjęte wśród monarchów. Na przykład obecny papież Benedykt XVI ma numer 16 jako „liczbę swego imienia”. Przeto, jeśli zsumujemy liczby wszystkich papieży noszących to imię („Benedykt), to w wyniku otrzymamy liczbę Benedykta jako głowy wszystkich papieży o tym samym imieniu. Będzie to liczba 136.

Sprawa nie jest jednak taka prosta, ponieważ w historii pojawiali się także antypapieże. Z tego względu w dwóch przypadkach trzeba będzie skorygować liczbę papieży noszących to samo imię. Te dwa przypadki to przypadek imienia Benedykta i Jana. W historii było dwóch antypapieży o imieniu Benedykt (Benedykt V i Benedykt X) i jeden o imieniu Jan XVI, których numery imion nie miały swoich odpowiedników wśród legalnych papieży o tym sammym imieniu (Benedykt,Jan). Np. był antypapież Benedykt X, ale nie było legalnego papieża Benedykta X. To samo można powiedzieć o Benedykcie V. Dlatego liczbę imion papieży noszących imię Benedykt należy pomniejszyć o dwa. Natomiast liczbę papieży noszących imię Jan należy pomniejszyć o 1. Ponieważ tak się składa, że w ogóle nie było papieża o imieniu Jan XX, dlatego w rzeczywistości liczbę imion papieży noszących imię Jan, również należy pomniejszyć o dwa.

Po tych wstępnych założeniach możemy przystąpić do obliczania łącznej wartości liczbowej wszystkich siedmiu głów bestii z 13 rozdz. Apokalipsy. Z pewnością będziemy zdumieni tym, co otrzymamy w wyniku takiego sumowania. A mianowicie tym wynikiem jest liczba 665. A więc już tylko jedenj jedynki brakuje do tego, aby apokaliptyczna bestia weszła w taką fazę swego istnienia, w której pod groźbą kary będzie żądać dla siebie czci i posłuszeństwa ze strony wszystkich ludzi. A zatem wszystko wskazuje na to, że za kadencji następnego papieża będzie wydane prawo, które będzie znakiem bestii.

A więc do tego, aby liczba ta mogła wynieść 666 potrzebny jest tylko jeden papież i w dodatku z imieniem, którego wartość liczbowa jest równa jeden. Należy więc oczekiwać, że będzie to imię, którego jeszcze nie było w historii papieży. To, że imię antychrysta, nie będzie powtórzeniem żadnego innego imienia papieża, zdaje się wynikać wprost ze słów Jezusa:

„Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli”.
Jan5:43;

Ponieważ sprawa jest jak widzimy b. poważna, dlatego jeszcze raz podkreślmy to że przy obliczaniu liczby bestii opieramy się się liście papieży, która wydaje się być najbardziej ścisła, liście w której nie są ujęci następujący papieże: Benedykt V, Benedykt X i Jan XVI. Lista ta różni się od oficjalnej listy watykańskiej tylko jedną pozycją, którą jest Benedykt V. Został on zaliczony do legalnych papieży prawdopodobnie tylko dlatego, że nie wiadomo było którego papieża uznać za nielegalnego: Benedykta V czy Leona VIII. Jednak historycy są zgodni co do tego, że Benedykt V był papieżem nielegalnym i dlatego traktują go jako antypapieża. W książce: „Dwadzieścia Wieków Historii Watykanu” na str.387 autor Jacques Mercier pisze: „Jeśli Leon VII był legalnym papieżem, Benedykt V byłby antypapieżem.” Dlatego w sporządzonej przez niego samego liście papieży (znajduje się na końcu książki) Benedykt V figuruje jako antypapież . Ponieważ w historii było dwóch nielegalnych papieży o imieniu Benedykt, dlatego aktualna liczba papieży o imieniu Benedykt jest równa 105. (1+2+3….+14 =105).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę poprawioną listę papieży, to okaże się, że obecny papież Benedykt XVI jest de facto papieżem o numerze 14 i dlatego jego liczba imienia wynosi 105.

A teraz zsumujmy wszystkie numery imion wszystkich papieży w okresie czasu, o którym jest mowa w Objawieniu 17 i zobaczmy jaka będzie ich suma.”Policzenie liczby zwierzęcia” aż do obecnego papieża, do której to czynności zachęca nas nas księga Objawienia (13:18), daje w wyniku liczbę 665! Jeśli więc następny papież będzie miał jakieś unikalne imię, imię które do tej pory nie było jeszcze użyte przez żadnego papieża, to liczbą jego imienia będzie jedynka, a jego liczbą jako aktualnej głowy wszystkich poprzednich papieży będzie liczba 666.

Liczby poszczególnych papieży począwszy od roku 1798 (okres czasu wzmiankowany w Objawieniu 17)

1 Pius – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 =78
2 Leon – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91
3 Grzegorz – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 136
4 Benedykt – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 = 105
5 Jan – 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21 = 231
6 Paweł – 1+2+3+4+5+6 = 21
7 Jan Paweł – 1+2 = 3
**********************************************************
8 Nowe papieskie imię – 1 = 666

Apokalipsa
13:18
Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
17:9
[Zrozumienie tego] wymaga rozsądku i mądrości. Głowy w liczbie siedmiu oznaczają siedem gór, na których zasiada Niewiasta.
17:10
Oznaczają one również siedmiu królów,spośród których pięciu zginęło, jeden żyje, a jeszcze inny dotąd nie przyszedł, kiedy zaś przyjdzie, utrzyma się tylko przez krótki czas
.
17:11
A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
 
ZRESZTĄ OGARNIJCIE SOBIE LINK TO ZOBACZYCIE ŻE NA WYKRESIE ŻE TERAZ MOŻE BYĆ TEN USMY
http://davidicke.pl/forum/666-to-papiez-t4643.html
 
 

Portret użytkownika sHizo

Witam was moi czytelnicy i

Witam was moi czytelnicy i czytelniczki. Znów widzę temat widmo, na topie, na czasie. Ale dobra wracając do tematu. Według przepowiedni to wszystko to wygląda tak: będzie papież który okaże się Antychrystem prawdopodobnie będzie to osobnik czarny i będzie on ostatnim papieżem w Stolicy Piotrowej, tyle wiadomo nam z owej przepowiedni. Ale nikt nie powiedział że po tym nastąpi koniec ludzkości, przepowiednia sprzyja illuminatom którzy mają w takiej sytuacji czyste karty. Prawdopodonie gdy swój urząd zakończy ostatni papież wówczas dojdzie do rozłamu religii Rzymsko-Katolickiej, i wprowadzeniu NWO tylko w troszkę innej postaci. Pozdrawiam sHizo.

Warto posłuchać tego, co mają do powiedzenia inni...

Portret użytkownika hincu

i tak i nie, antychryst ma

i tak i nie, antychryst ma zasiasc, ale zawsze jest kruczek, ci ktorzy nie oddadza mu poklonu to do czego dojdzie? przecie ma on wprowadzic na ziemi falszywy pokoj, jest jeszcze jedna przepowiednia ktora sam mi mowiles 'zly okaze sie dobry a dobry zlym' czy to ze antychryst wprowadzi 'fikcyjne' dobro, co sprawi zmniejszenie wojen, chorob, glodu na swiecie jest zle czy dobre? katolicy tez powinni w koncu udostepnic te cholerne ksiegi ze swojej biblioteki bo jest tam pewnie ciag dalszy tejze przepowiedni, a lucyferek nie zrobil nic zlego, sprzeciwil sie bogu bo chcial byc wolny tak jak kazdy z nas tego chce, a nie niewolnikiem boga a my illuminatow... wniosek wyciagnijcie sami
pozdrawiam Phoenix

prawda jest bolesna dla milujacych
wiedza jest zbawieniem dla glupich
strach jest smiercia dla slabych

Portret użytkownika sHizo

Masz rację zgadzam się z tym,

Masz rację zgadzam się z tym, ale sam widzisz że ludzie lubią być niewolnikami, po części nimi są.., a Ci co się temu sprzeciwiają są tępieni i uznawani za satanistów.. Pozdrawiam sHizo.

Warto posłuchać tego, co mają do powiedzenia inni...

Portret użytkownika MARGO

Cyt. " Cały świat obiegły już

Cyt. " Cały świat obiegły już zdjęcia błyskawicy uderzającej w kopułę bazyliki św. Piotra w Rzymie. W dniu, gdy Benedykt XVI ogłosił decyzję o abdykacji nad Watykanem przeszła gwałtowna burza z piorunami....

Zauważa się, że gdy na konsystorzu kanonizacyjnym Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi 28 lutego, dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano, dając wyraz swemu zaskoczeniu powiedział, że wiadomość ta to “grom z jasnego nieba”..."
Hej Baca Smile
Tutaj mam coś, co pewnikiem Ciebie zaciekawi hi,hi,hi...
Cyt.
"Smutna owieczek dolabez bacy – bez ich idola
beczą więc owce strwożonenie wiedząc w którą iść stronę
Jak żyć tu bez bacy możnatrwoży się trzódka zbożna
juhasy i psy to za małoby żyć się bezpiecznie dało
któż je ostrzyże, wydoiktóż je prawdą jedyną napoi
Kto je zawiedzie do haliI tam ogień prawdy rozpali
Kto wskaże im gdzie manowcena które nie mogą iść owce
kto przed szatanem obronikto przed pokusą osłoni
Smutna owieczek dolabez bacy – bez ich idola"
http://opolczykpl.wordpress.com/
 

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem tego Boga ?  Czyż może od Boga się różnić ?   Czyż dąb nie jest w żołędziu zawarty  ? Czyż Bóg nie jest ukryty w Człowieku ?

Strony

Skomentuj