Przetwarzamy świadomie tylko 18 z 14 milionów bitów informacji, które docierają do nas w ciągu sekundy. Czy wolna wola jednak nie istnieje?

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Pytanie o istnienie wolnej woli jest jednym z największych, które kiedykolwiek zadała sobie ludzkość. Czy nauka naprawdę jest w stanie wykazać, że nie podejmujemy własnych decyzji samodzielnie?

Grono osób uznających, że wolna wola i  przekonanie, że świadomie kontrolujemy swoje czyny, jest iluzją, sukcesywnie powiększa się. Swego czasu Benjamin Libet w swojej pracy o „półsekundowym opóźnieniu” wykazał, że elektryczny impuls, który inicjuje działanie pojawia się na pół sekundy przed podjęciem świadomej decyzji działania. Znakomitej większości ludzi wydaje się, że najpierw pojawia się zamysł, jak postąpić, a następnie dochodzi do wykonania czynności związanych z tym zamysłem. Jednak w  rzeczywistości niemal przez całe życie człowieka źródłem jego działań są nieświadome impulsy. Mózg przygotowuje nas do podjęcia działania, a dopiero potem przeżywamy związane z nim doświadczenie.

 

Człowiek jako organizm przetwarza około 14 milionów bitów informacji na sekundę, świadomie zaś tylko 18 bitów, a więc zaledwie jedną milionową dawki, jaką otrzymuje z otoczenia. Większość ludzi myśli, że za pomocą swoich oczy, widzą wszystko, co jest do zobaczenia w ich otoczeniu. Faktycznie jednak dekodujemy jedynie maleńki zakres częstotliwości wewnątrz widma elektromagnetycznego, znany nam jako „światło widzialne”. Według niektórych naukowców widmo elektromagnetyczne składa się na jedynie 0,005% tego, co istnieje we Wszechświecie. Światło widzialne, jedyny zakres częstotliwości, jaki możemy dostrzec, jest ułamkiem nawet tych 0,005% .

 

Wiele wskazuje na to, że zanim zaczniemy działać, nie możemy przewidzieć, jak się zachowamy. Własne myśli wydają nam się w jednym wypadku naszym dziełem, a w innym – zdarzeniami, które nam się przytrafiły. Źródło poczucia wolności tkwi w oscylowaniu pomiędzy tymi dwoma punktami widzenia. Wolna wola zdaje się więc być wyłącznie sztuczką perspektywy, z jakiej patrzymy na siebie i świat, który nas otacza.

 

Specjaliści od genetyki ewolucyjnej idą dalej i twierdzą nawet, że takie zachowania jak altruizm i zdolność poświęcania się dla innych , wynikają głównie z uwarunkowań biologicznych. Podobnie również, jak ludzka skłonność do agresji i wielu zachowań ocenianych jako niemoralne i nierozsądne.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj