Psychodeliki mogą przesuwać granice naszego postrzegania rzeczywistości

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Psychodeliki są dobrze znane z powodowania halucynacji wzrokowych i słuchowych, a także zmiany percepcji indywidualnej świadomości. Naukowcy nadal badają, w jaki sposób leki i doświadczenia psychodeliczne zmieniają nasze postrzeganie rzeczywistości, a nowe badania sugerują, że jednym z efektów długoterminowych jest widzenie świadomości w obiektach nieożywionych.

 

Badanie przeprowadzono na podstawie raportów własnych uzyskanych w ankiecie internetowej od 1606 uczestników, którzy stwierdzili, że mieli co najmniej jedno doświadczenie psychodeliczne, które zmieniło ich przekonania. Eksperci ocenili, na ile świadomie postrzegają żywe i nieożywione istoty w otaczającym ich świecie. Średnio wiara w świadomość przedmiotów nieożywionych znacznie wzrosła po doznaniu psychedelicznym.  Ochotnicy zgłaszali, że widzieli większą świadomość we wszystkim, od skał po krzesła.

 

Naukowcy sugerują, że przekonania zmieniają się po doświadczeniu psychodelicznym, a przypisywanie świadomości różnym istotom ma tendencję do wzrostu. Nie jest jasne, dlaczego, czy może to być wrodzony efekt leków, czynników kulturowych lub psychodelików, może w jakiś sposób odkryć wrodzone błędy poznawcze, które przypisują światu cechy psychiczne.

 

Uczestnicy badania ocenili swoje uczucia w oparciu o doznanie psychedeliczne, które "doprowadziło do największej zmiany przekonań" w ich życiu. Doznania były wynikiem przyjmowania tak zwanych klasycznych substancji psychedelicznych, w tym grzybów psilocybinowych, LSD i ayahuaski. W przypadku tych, którzy doświadczyli epizodu, który zmienił ich przekonania, przypisanie świadomości nieożywionym obiektom naturalnym wzrosło średnio z 8 do 26%, a nieożywionym obiektom stworzonym przez człowieka z 3 do 15%. Ludzie częściej zgłaszali również widzenie świadomości u roślin - od 26% do 61%, grzybów - od 21% do 56% i owadów - od 33% do 57%. Zmiany wydają się być powszechne i mogą trwać długo po doświadczeniu.

 

Uczestnicy badania mieli średnio 35 lat i byli głównie białymi (89 procent uczestników), mężczyznami (67 procent uczestników) i mieszkańcami USA (69 procent uczestników). Przeciętnie uczestnicy wskazywali, że doświadczenie, które zmieniło ich przekonania, miało miejsce osiem lat przed udziałem w ankiecie, więc zmiany przekonań mogą być długoterminowe.

 

Jednym ze sposobów, w jaki takie badania mogą być przydatne, jest opracowanie psychedelików jako leczenia zaburzeń, takich jak depresja i uzależnienia, a także problemów ze zdrowiem psychicznym, w których mózg musi zostać w jakiś sposób przeprogramowany. Istnieją również przesłanki, że kontrolowane stosowanie psychedelików może również poprawić nasze zdrowie fizyczne. Badania dotykają również kwestii, nad którą od wieków dyskutują naukowcy i filozofowie - natura samej świadomości, która jest koncepcją bardzo trudną do studiowania i eksploracji.

 

Odkrycia sugerujące, że pojedyncze doznanie psychodeliczne może prowadzić do szerokiego wzrostu przypisywania świadomości innym rzeczom, rodzi intrygujące pytania o możliwe mechanizmy leżące u podstaw takich zmian przekonań. Temat świadomości jest niezwykle trudnym problemem naukowym, który doprowadził wielu do wniosku, że jest nierozwiązywalny.

 

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychology.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Skomentuj