Rosja nadzieją dla świata ?

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Istnieje na świecie mała grupka ludzi, którzy doświadczyli kontaktu z niebiańską istotą Maryją. Doświadczenie tego typu iluminacji (oświecenia) może być rozumiane jako wyraz działania Ducha Świętego, a jednocześnie wyraz bezpośredniego działania Boga w duszy człowieka, poprzez duszę oraz jako kontakt z Boską wysłanniczką Stwórcy.

 

Maryja przekazała ludzkości wielkie tajemnice. Część z nich, jak w przypadku Fatimy, miała pewne trudności by dotrzeć do ludności zamieszkującej ten wymiar. Maryja odgrywa niezwykle ważną rolę w kontaktach z Ziemianami, jest niebiańską Istotą przynoszącą otuchę w duchowej wojnie prowadzonej z siłami zła.

 

Zanim przejdziemy do fatimskiej przepowiedni o sowieckiej Rosji, należy przytoczyć tajemnicze przesłanie Maryji, które przekazała we Francji, w La Salette, roku 1846. Najświętsza Panna objawiła się 19 września dwójce pastuszków: 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat, siedząc w białej szacie z niezwykłym czepcem i płacząc, a następnie rozmawiając z dziećmi. Jak już pisałem w innym wpisie w pobliżu wyschniętego źródła zauważyli oni promieniejącą świetlną kulę, a w niej zarysy jakiejś sylwetki.

Zbliżywszy się, ujrzeli postać siedzącej na kamieniu kobiety obejmującej rękoma głowę i płaczącej, następnie Maryja przekazuje im tajemniczy tekst, część treści nie mogła być zrozumiana aż do czasów dzisiejszych, a spora część nadal jeszcze jest zakryta. Oto kilka wybranych zdań, które można dopasować do tego co się już stało, co się dzieje oraz co się może jeszcze wydarzyć. W przesłaniu z La Salette, uznanym przez Kościół Katolicki, przez Papieża, widać zarys szerszego przesłania, dotyczyć może setek, a nawet tysięcy lat, oczywiście jeżeli cywilizacja będzie istnieć tak długo ? [W nawiasach kwadratowych pozwoliłem sobie dodać kilka własnych uwag, pytań.]

„Ludzkość znajduje się w przededniu najstraszniejszych plag i najdonioślejszych wydarzeń(…)Papież winien się mieć na baczności przed „ cudotwórcami”. Albowiem nadeszły czasy, kiedy wydarzą się najdziwniejsze cuda w powietrzu lub na ziemi. [Pojawią się istoty anielskie zwodzące ludzkość ? dokonujące świetlanych zjawisk, porwań…](…) Ludzie będą oglądali tylko zbrodnie, nienawiść, zawiść, kłamstwo, niezgodę, a nie będzie miłości do ojczyzny i do rodziny. [Gender, panoszący się homoseksualizm, aborcja, telewizyjne programy oraz filmowe produkcje propagujące zło i nienawiść są obecnie NORMĄ]

(…)Wiele dużych miast spłonie i zostanie pochłoniętych przez trzęsienie ziemi. Ludzie będą sądzić, że wszystko jest stracone. Będą oglądali tylko mordowanie ludzi. Będą słyszeli tylko szczęk broni i bluźnienie Bogu. Sprawiedliwi będą bardzo cierpieli: ich modlitwy, ich pokuta, i ich łzy wzniosą się do nieba i cały lud Boży będzie prosił o przebaczenie i zmiłowanie, i będzie wzywał mojej pomocy i wstawiennictwa. Potem Jezus Chrystus swym uczynkiem sprawiedliwym i wielce miłosiernym wobec sprawiedliwych rozkaże swoim aniołom, aby oddali Jego wrogów śmierci. Prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą, a ziemia stanie się pustynią. Potem nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyli Jezusowi Chrystusowi, będą się modlili do Niego i wielbili. Rozkwitnie miłość bliźniego. Nowi królowie będą prawą ręką świętego Kościoła, który silny, pokorny, pobożny, ubogi i żarliwy, będzie naśladowcą cnót Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a ludzie uczynią duże postępy w wierze, ponieważ stanie się jedność między pracującymi dla Jezusa Chrystusa, ludzie zaś będą żyli w bojaźni Bożej. Ten pokój między ludźmi nie będzie jednak trwał długo. [To dotyczyć może przyszłości, już po tym jak z mapy świata znikną obecne mocarstwa]
25 lat obfitych żniw pozwoli im zapomnieć, że przyczyną wszystkich kar są grzechy ludzkie. Zwiastun antychrysta ze swoimi zastępami z wielu narodów będzie walczył przeciwko prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu zbawcy świata. Rozleje on dużo krwi i będzie chciał zniszczyć kult Chrystusa po to, by na niego spoglądano jak na Boga. Zmienią się pory roku. Ziemia będzie rodziła tylko złe owoce: gwiazdy zejdą ze swych zwykłych dróg. [Możliwe, że przesunie się oś Ziemi ?] Księżyc będzie świecił słabym czerwonym światłem, woda i ogień spowodują na ziemi straszne trzęsienia i wstrząsy, które sprawią, że znikną miasta i góry (…) Złe duchy powietrza z antychrystem będą sprawiać dziwy na ziemi i w powietrzu, a ludzie będą stawać się coraz gorsi. [Co to za dziwy ? Jakiś pokaz UFO ? Światła na niebie, Statki niby między gwiezdne ? wygniecenia w zbożu ?]

Bóg będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszem: wszystkie narody i wszystkie ludy przyjmą do wiadomości tę prawdę.(…) Walczcie, dzieci światła, wy nieliczni, których widać, gdyż nadszedł czas czasów, koniec końców. Oto nadszedł czas! Rozwiera się otchłań. Spójrz tam na króla ciemności! Spójrz na to zwierzę ze swoimi poddanymi, które zwie się zbawcą świata. Wzniesie się dumnie w przestworza, żeby wstąpić do nieba. Będzie zabity oddechem świętego archanioła Michała. Stoczy się w dół, a ziemia, która od trzech dni trwa w stanie ciągłego fermentu, otworzy swe ogniste lono. I zostanie pochłonięty na zawsze ze wszystkimi swoimi w wiecznych otchłaniach piekła. Potem woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszelkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko będzie odnowione. Wówczas ludzie będą służyć Bogu i Go czcić „. [Kolejny potop, lecz nie globalny, nie na taką skalę jak Noego ?]

Objawienia z Fatimy zostały upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku. Począwszy od 13 maja do 13 października 1917 roku, dzieci z Fátimy miały być świadkami objawień Matki Bożej Fatimskiej, podczas których zostały im przekazane trzy tajemnice fatimskie.
„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. Nie mów tego nikomu. Franciszkowi oczywiście możesz to powiedzieć”. „W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. „
 
Od tego właśnie miejsca (tajemniczego "itd" - nikt nie ma wątpliwości w sprawie dodanego przez kogoś skrótu, iż Maryja Niebiańska Istota, mogła by powiedzieć do ludzkości coś takiego jak: "itd" ?!) rozpoczyna się trzecia część Orędzia przekazanego przez Matkę Bożą, która jednak nie została ujawniona, choć wielu sądzi, że w 2000 roku święte oficjum ujawniło jej treść. W ciągu XX wieku dokonała się największa rzeź chrześcijan.
Kościół czyli wyznający Chrystusa, nie doświadczył niczego podobnego w ciągu dwóch tysięcy lat swojej historii. Prześladowanie było dziełem nie tylko totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, nie tylko reżimów islamskich, ale także środowisk laicko-masońskich. Została przepowiedziana w fatimskich objawieniach rewolucja w Rosji, druga wojna światowa z potwornymi ludobójstwami, szerzenie się komunizmu po całym świecie, straszne prześladowania Kościoła oraz największe męczeństwo chrześcijan w całej, liczącej dwa tysiące lat historii Kościoła.
Zatem – pytano – cóż jeszcze bardziej wstrząsającego mogła zawierać „trzecia część”? Co było tak straszne, że nie można było tego wyjawić? Co skłoniło Stolicę Apostolską do trzymania Tajemnicy pod kluczem? Sprawa poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryji to dramatyczna i dziwna zagadka. Dlaczego wielu papieży – chociaż tego chcieli – miało trudność by zrealizować ten prosty akt, którego wypełnienia domagała się Matka Boża w Fatimie? W opinii Kościoła Katolickiego oficjalnie miał tego dokonać Jan Paweł II, jeżeli tak się stało, a święte oficjum nie ma w tej kwestii wątpliwości, to Rosja jest dzisiaj chrześcijańskim państwem, które może działać z woli Nieba. Jak się wielu dzisiaj wydaje to właśnie Rosja nie pozwala by laicko – homoseksualne i masońskie siły niszczyły ludzkość ! To właśnie Rosjanie blokują diabelskie antyludzkie posunięcia, ustanawiając proludzkie ustawy… Rosjanie nie poddają się propagandzie prohomoseksualnej. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dwie ustawy krytykowane przez tzw. obrońców praw człowieka: ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich oraz wprowadzającą kary za obrazę uczuć religijnych i bezczeszczenie świątyń.

Czy wspomniany specjalny akt miał miejsce ? Przez dziesięciolecia przeważały interesy polityczne i dyplomatyczne tych, którzy zasypywali papieży przestrogami, że akt wymagany przez Najświętszą Dziewicę byłby jawną prowokacją wobec komunistycznej sowieckiej potęgi. Poza tym do komunizujących zwolenników przyłączyli się ci, którzy czyniąc z dialogu ekumenicznego swego rodzaju dogmat – bali się „apokaliptycznego” zerwania relacji z rosyjskim Kościołem prawosławnym. Istniało i ciągle istnieje też wielu teologów, którzy krzywią nosy, gdy tylko słyszą, że mówi się o „poświęceniu” Niepokalanemu Sercu Maryi czegokolwiek, nie chcą drażnić protestantów, którzy nie uznają Maryi i twierdzą, że jest pogańską boginią Isztar, co jak wykazałem gdzie indziej, jest łatwo obalić.

Arcybiskup Bertone odnośnie „poświęcenia” dokonanego przez papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w dniu 25 marca 1984 roku pisze: „Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że tak uroczysty i mający powszechny wymiar akt odpowiadał temu, czego pragnęła Nasza Pani (‚Rzeczywiście został dokonany, tak jak Nasza Pani tego żądała, w dniu 25 marca 1984 roku – list z 8 listopada 1989 roku). Dlatego wszelka dyskusja i ponawiane wciąż prośby są tu bezpodstawne”
 
Obserwując niszczenie chrześcijańskiej duchowości w krajach tzw. zachodu oraz skryte działania organizacji piramidalnego oka, prowadzące do zniewolenia ludzkości, należy mieć nadzieję, że Rosja i jej coraz bardziej chrześcijańska ludność stanie się dla świata jeszcze większą nadzieją, że nie pozwoli na rozprzestrzenienie się niewidocznych posunięć „króla ciemności„, jak to określiła Maryja w przesłaniu z La Salette.

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika pamiętam

Już chcieli zbawić nas i

Już chcieli zbawić nas i bezmyślną Europę w 1920 r. Potem po części w 1945 r. " zbawili " Przypasowali nam świnie do karety i tak ten syf ciągnie się do dziś. Pieprze wasze zbawstwo ! Zbawić to my możemy was. Zaprowadzić porządek słowiański wtym waszym disneylandzie.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Homo sapiens,jedyne co

Homo sapiens,jedyne co przyznaję ci za słuszne, to zasługi Putina na polu blokowania robaczywych zwyczajów w swoim kraju i ten obrazek z pięscią wymierzoną w platformę wiertniczą.Według twoich opisów rzekomego antychrysta,to Dawaj Świadkowie z Apoklipsy pasują do tego.Jak to dobrze że*|przewrotni rolnicy|*nie mogą już podgrzewać stópek na stosach swoim wrogom,a tylko posyłać ludzi ze zwodniczymi orędziami.

Portret użytkownika komo99

Straszne ( żyjcie w bojaźni

Straszne ( żyjcie w bojaźni bożej ) kto to pisał dlaczego mam się bać jakiegoś bożka czy tych innych wyświechtanych historyjek . A tak na marginesie to pierwszy nie był Chrystus tylko Nimrod Semiramida i Tamuz polecam się podowiadywać zanim zacznie się wieżyć w jakom kolwiek religie 
 
Pozdro

Portret użytkownika NatenczasWojsi

Nigdy nie istniał biskup

Nigdy nie istniał biskup Fatimy, gdyż to jest mała miejscowość. Najbliższy biskup jest w odległej o kilkadziesiąt km Leirii. Tam też przez wiele lat rezydowała w klasztorze siostra Łucja. Nawiasem mówiąc pastuszkowie nie mieszkali wcale w Fatimie (byli tam tylko ochrzczeni w miejscowym kościele parafialnym), tylko w położonej jakieś 3 kilometry od Fatimy biednej wiosce Aljustrel (wymawia się: Alżusztrel). Objawienia zaś miały miejsce w jeszcze innym miejscu - w dolinie Cova da Iria, gdzie były pastwiska a obecnie znajduje się Bazylika, z położoną w pobliżu Kaplicą Objawień. Obecnie cała trójka pastuszków pochowana jest we wnętrzu Bazyliki.
 

Portret użytkownika Zenek :)

  "Zwiastun antychrysta ze

 
"Zwiastun antychrysta ze swoimi zastępami z wielu narodów będzie walczył przeciwko prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu zbawcy świata."
 
- nie czytałeś fabuły a ona jest taka:
 
Na początku była jedność, na ziemi panował Anu zwany też HRISTEM (linia Białych Buddów). Była jedna religia na całutkiej ziemi na której natomiast nie było ani jednego żyda.
 
Pojawiło się kosmiczne robactwo zwane też oślouszystymi, reptylianami czy rzeczonymi żydami. Butne, harde i żądne władzy. Wybuchla wojna a właściwie ich powstanie przeciwko HRISTOWI czyli Anu.
 
Wybuchła krwawa wojna w jakiej żydostwo początkowo zyskiwało przewagę ale wtedy nadciągnęły posiłki i wsparcie dla HRISTA. Był nim  rzeczony ANTY-HRIST jaki wyrezał żydów z oblicza tej ziemi co zostało uwiecznione w ST w postaci ich bluzgów na boga.
 
ANTY-HRIST zostawił na ziemi swoje przedstawicielstwo (u Słowian na Krymie) jakie pomagał HRISTowi (smok wawelski z Krakowa) w pilnowaniu pokojowego życia na Ziemi.
 
Sielanka trwała jakieś 200 lat az się żydostwo nie odkuło w siłe a ichni rabini nie zdobyli kolejnej rzeszy przygłupów zbyt tępych by zrozumieć iż są oszukiwani. Ponownie nazi wyruszyło na wojne i z HIRSTem i z ANTYHRISTem naraz.
 
Ta wojna z uwagi na  gnusność Słowian, zdrady i ich wrodzoną łatwowierność skończyła się tak jak obecnie - światem w jakim panuje żydowski nazizm i jego nieposkromiony bandytyzm.
 
I teraz co ważne by zrozumieć, ponieważ zydowstwo uznało iż zniszczyło HRISTa samo się nim obwołało (rabini jako namiestnicy pełniący dawną rolę Anu) dlatego też przedstawia się jako te "dobre" walczące z ANTY-HRISTEM ("Słońce wojujące z Księżycem z mitów").  Ale to Słońce żydowskie to FAŁSZYWE SŁOŃCE jakie musiało ubierać się w złoto by promienieć tak jak aniołowie Anu.
 
Ponieważ żydzi dostali zwyczajny sromotny wpierdol od ANTY-HRISTa i jego aniołów z uwagi iż sami wcześniej samozwańczo obwołali się "hristem" nazwali wojska ANTY-HRISTA - upadłymi aniołami mimo iż to zydzi są upadli ( prorok jakub co walczył z bogiem (Anu) na przykład) a nie tamci.
 
Ponieważ żydostwo było zbyt tępe na spisanie własnych świetych ksiąg ukradło je ze świątyni Marduka (ANTY-HRISTA) z Babilonii i na bazie kradzionego wynaleźli "swoje bałwochwalstwo zmieniając bohaterów na żydowskie wymysły". Dlatego też anioły jakie spusciły wpierdol żydostwu za jego BUNT przeciwko HRISTOWI są w bibli określane jako dobre.
 
Ale jednoczesnie była druga ciemna (kabalistyczna) kopia żydowskich "religijnych" zapisków. W tamtej kopii choć pod innymi nazwami te same anioły były "ZŁE" bo pamiętano o tym jak wpierdoliły żydom za ich bunt przeciwko Stwórcy że prawie wygineło to kosmiczne oslousze robactwo.
 
To pomieszanie stron dla tych samych bohaterów "króluje" i w bibli i w kabalistyce i w wielu wielu innych miejscach. Te same postacie są i dobre i złe, różnią się tylko imionami w zależności od tego z której żydowskiej "księgi" ich przepisano.
 
Podbito Słowian i musiano narzucić im jakąś kłamliwą "katodebilacką" ideologię więc na bazie posiadanych przez żydów zapisków stworzono kolejne fałszywki potrzebne im do wojny ideologicznej ze Słowianami (łatwiejszego wynaradawiania ich spreparowanymi naukami Anu). Powstał "nowy testament".
 
Ponieważ Marduk (ANTY-HRIST) walczył z bałwochwalcą jozue a strona jozuego czyli żydzi obwołali się stroną HRISTa zrobiono z jozuego jezusa mimo iż nazwa IESU odnosi się do Marduka - jego pogromcy. Inne nazwy Marduka to "jutrzenka", "lucyfer", "wenus", LICHO zwane też LECHEM .....
 
To, że żydowstwo udaje przed światem stronę HRISTa wcale nie oznacza iż taką wiare też wyznaje. Ponieważ to mięczaki wprawione tylko w bestialstwie nad bezbronnymi mając w pamięci zapowiedź Marduka (inna jego nazwa to POSŁANIEC ŚMIERCI - czaszka z piszczelami to tez emblemat Marduka)  "IŻ JESZCZE POWRÓCI PRZYPILNOWAĆ ŻYDÓW" postanowili oni podszyć się pod Słowian by udając jego wyznawców tak "uniknąć kary" za to co widzimy za oknem czyli "nazistowską, rabiniczną cywilizację śmierci".
 
Tak zaczeło się bezsensowne i bezrozumne czczenie przez żydów swojego pogromcy z niezachwianą wiara iż ich pogromca za samo go wychwalanie przytuli żydków pod swoje skrzydełka i za swoim kolejnym powrotem będzie walczył o świat i panowanie dla żydków co jest obserowane w postaci "doktryn" róznych sekt zakapturzonych odmużdzonych zjebów wyzywających sienbie od "posiadających tajemnice tego świata".
 
Inne imię walczącego z Mardukiem (żyda) jozuego to jezus. Imię to w postaci IESU oznacza co prawda zupełnie co innego niż się przyjęło ale tak kult jozuego czyli pseudo-hrista zyskał (przywłaszczył jako własne) emblematy Marduka (ANTY-HRISTA) jako emblematy swojego kultu (przynajmniej na pokaz dla gojów). YHWH też się odnosiło pierwotnie do Marduka nim żydowstwo na jego podstawie wymyśliło egegora zwanego jahwe, jehowa i podobnie wieśniacko.
 
A żeby było jeszcze komicznej i by do końca uwypulklić "wybrańczy debilizm" dopowiem iż skrót IESU oznacza także (odnosi się) imiona 4 Jeźdźców Apokalipsy - tej samej jaka wyrezała żydów około 1300 pne. I za tym razem jest obiecana 300% skuteczność w deratyzacji ziemii z yahwistycznego i proyahwistycznego robactwa. Czyli wszelkich wyznawców żydowskiego egregora yahwe / jehowa.
 
To tyle odnośnie scenariusza i przyszłych wydażeń.
 
 

Portret użytkownika zielonawyspa

Putin musi wiedzieć coś o UFO

Putin musi wiedzieć coś o UFO bo działa jakby był świadomy ich poczynań !
Kim więc są owe "nieświadome ofiary systematycznych uprowadzeń do UFO ? "Ano, do ich grupy należy każdy z nas, włączając w to i ciebie czytelniku, a także wszystkie osoby jakie najbardziej kochasz. Każdy z nas jest bowiem powtarzalnie zabierany na pokład UFO, nie mając o tym najmniejszego pojęcia. Niniejszy zaś rozdział udowodni ci to ponad wszelką wątpliwość. Zabieranie to nie następuje tylko raz w życiu, ale jest powtarzane wielokrotnie i to w sposób wysoce systematyczny. Jak to wynika z moich dotychczasowych ustaleń, dla każdego z nas następuje ono nie rzadzej niż co 3 miesiące. (Niektórzy z nas, włączając w to i mnie, uprowadzani są jednak aż kilka razy na tydzień.) Moje dotychczasowe badania wykazują też, że na pokładzie UFO wszyscy jesteśmy eksploatowani przez okupujące nas wysoko zaawansowane technicznie, chociaż zupełnie upadłe moralnie, cywilizacje szatańskich pasożytów z UFO. Cywilizacjom tym służymy głównie jako dawcy materiału reprodukcyjnego (spermy i ovum), chociaż inne surowce opisywane w podrozdziale U4.1 też są od nas rabowane. Nasza eksploatacja jest podobnie nieludzka i bezpardonowa, jak kiedyś było niewolnictwo i kolonializm, lub jak ciągle jest biologiczne wykorzystywanie naszych zwierząt domowych.
Fakt, że wszyscy jesteśmy powtarzalnie uprowadzani do UFO, można sobie samemu obiektywnie udowodnić. Dowody naszych własnych uprowadzeń do UFO dają się bowiem szybko ujawniać za pomocą procedur rozpoznawczych opisanych szczegółowo w treści niniejszego rozdziału. Procedury te można zapoczątkować znalezieniem u siebie i u swoich bliskich charakterystycznego "dowodu uprowadzeń do UFO", czyli blizny powstającej w efekcie zainstalowania implantu w kości nogi każdego mieszkańca Ziemi. Ten implant w nodze każdego z nas, to rodzaj telepatycznego nadajnika podobnego w działaniu do urządzeń instalowanych przez naszych naukowców w obrożach monitorowanych przez nich dzikich zwierząt. Wygląd oraz położenie tej blizny opisane są szczegółowo w podrozdziale U3.1 niniejszego tomu.
Niestety, wielu hipnotycznie zamanipulowanych przez UFO ludzi nie chce uznać jej wymowy i wmawia sobie oraz innym, że owa blizna została spowodowana czynnikami nie mającymi nic wspólnego z UFO, takimi jak przykładowo przypadkowe skaleczenie w dzieciństwie, ugryzienie psa, czy ospa wietrzna. Stąd, niezależnie od niej, możliwe jest też obiektywne potwierdzenie faktu swego uprowadzania do UFO, za pośrednictwem całego szeregu innych wskaźników, lub poprzez instrumentalne wykrycie momentu w którym owo uprowadzenie następuje. Najprostszym urządzeniem umożliwiającym takie wykrycie
uprowadzeń, jest zwykły radio-budzik dostępny w większości sklepów radiowych (patrz podrozdział U3.8). Ponadtu u wielu z nas implant komunikacyjny typu TRI, zainstalowany w naszych głowach przez UFO, też generuje pozytywne wyniki dla tzw. testu MIR (patrz podrozdziały U3.2.1 i N4).
http://ufonauci.w.interia.pl/

Portret użytkownika Patriota

Drogi Lordzie_J Przyznam że

Drogi Lordzie_J Przyznam że jestem tym numerem zaskoczony,ponieważ nie miałem okazji go poznać.Nic dodać nic ująć.Dlatego uważam pana Putina za dobrego polityka i przywódcę własnego słowiańskiego państwa,którym również słowiańskim państwem jest nasza ojczyzna Polska.Przykro mi że nasi przywódcy tego nie dostrzegają i nie szanują swojego znanego od zarania dziejów sąsiada próbując się od niego odwrócić plecami.Uważam że wszyscy słowianie powinni się w dzisiejszych czasach dobrze rozumieć i łączyć się a nie odwracać od siebie bo ktoś tak naszym wodzom kazał.Uważam że pan Putin mimo wszystko nie dopuści do dalszych podziałów między słowianami.Naród to my Polacy.Natomiast czasem wydaje mi się że polską nie zarządzają polacy[wiadomo kto]zarządzają jak swoim prywatnym folwarkiem nie licząc się z opinią polaków.Nic ich nie obchodzi emigracja zdolnych,młodych naszych pokoleń.Nie chcę więcej się rozpisywać bo coś się za bardzo duchowo i emocjonalnie zaangażowałem.A komu się marzy wojna naszym kosztem na naszych ziemiach,niech spie****a bo znowu będą szukali domu przez 40 lat a może dłużej zanim znowu znajdą obiecaną krainę

Portret użytkownika eat

Czytam i nie wierzę. Jak

Czytam i nie wierzę. Jak zwykle co jakis czas pojawiaja sie artykuły i tresci albo o naszej wspaniałej słowiańskiej historii ( tu przoduje Baca: ale chyba przoduje w kazdej skrajności i robi to z wdziękiem, choć kmiot i tempak z niego jest), albo o tych strasznych Żydach ( z piszących chyba nikt ich nie widział, ale czytali zapewne "Protokoły" hehehe), ale to powyżej to juz zakrawa tylko na współczucie. Rosja była, jest i bedzie krajem wielkim, krajem dobrych ludzi. Ale była, jest a moze nie bedzie krajem łgarskim, ksenofobicznym, który rządzony jest przez zwolenników zamordyzmu, manipulacji, najwiekszej korupcji, chamstwa , beszczelności i traktowania ludzi jak niemyslace mięso. Trochę tu śmierdzi propagandą. A jak czytam o ukrainie, gdzie chyba tez nikt nie był to ręce opadają. Czytam ten portal ze wzgledu na ciekawe i zebrane wiadomości a coraz częściej widzę nachalna politykę, ksenofobię i komentarze czekistów, zydożerców i osłów którzy nawzajem opluwają się z zapałem. Jak jeszcze przeczytam nawiedzonego, mesjasza i naukowaca z podstawówki to zaczynam odczuwać posmak głupoty.

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika El Koto

Wiem dlaczego to diabelskie

Wiem dlaczego to diabelskie plemię jest pokarane ujemnym przyrostem naturalnym. Oni wieki temu zawarli pakt i połączyli swoją krew z krwią ich pani Yahfe. Ludzie mają we krwi hemoglobinę opartą na żelazie i kolor ich krwi jest czerwony. Diabelska rasa czyli tzw rasa o krwi błękitnej ma hemocyjaninę opartą na jonach miedzi (stąd kolor niebieski) W kwestji formalnej dodam tylko, że na tej planecie w świecie zwierząt niebieski kolor krwi mają jedynie jaszczury i gady.

Portret użytkownika Swarg

 Bez urazy Sapiensie drogi

 Bez urazy Sapiensie drogi (wredny ze mnie homosapiensina), ale jak czytam Twoja tworczosc to musze isc to robic w ubikacji. Nie moge rozgryzc dlaczego tak sie dzieje, ale zalatwiles moje problemy z zaparciami. Pisz wiecej!
Ps. Od dosyc dawna nurtuje mnie pewne pytanie, a poniewaz masz ''leb nie od parady'' to moze bedziesz znal odpowiedz: Co ma piernik do wiatraka?
Pozdrawiam serdecznie Wink

Portret użytkownika Angelus Maximus Joker

Bardzo dużo... Ten co

Bardzo dużo... Ten co wymyslił ten neologizm, był głupcem...
 Piernik robi się z mąki a makę w młynie a wiatrak ten młyn napedza...
 Troszkę wypobraźni, przy stosowaniu pustosłowi...

Portret użytkownika zielonawyspa

UFOnauci czynią wszystko co w

UFOnauci czynią wszystko co w ich mocy aby pretendować, że przybywają na Ziemię z jakiegoś odległego systemu gwiezdnego. Tymczasem nowa tzw. "totaliztyczna nauka" (tj. nauka zdefiniowana i opisana m.in. w punktach #C1 do #C6 strony o nazwie telekinetyka.htm) ustaliła, że faktycznie to UFOnauci i UFO są tymczasowo tworzeni przez Boga tu na Ziemi i to tylko na krótki przeciąg czasu - kiedy mają zademonstrować swoje działania jakiejś starannie wybranej w tym celu osobie. Innymi słowy, UFOnauci i UFO są tymczasowo "fabrykowani" czy "symulowani" przez Boga aby dopomagać Bogu w efektywniejszym osiąganiu jego nadrzędnych celów. Niestety, dowiedzenie faktu tymczasowego tworzenia UFOnautów i UFO przez Boga (albo ich "symulowania" czy "fabrykowania") wymaga prezentacji które przekraczają rozmiary tej strony. Dlatego w celu dokładniejszego poznania tego tematu, odsyłam albo do rozdziału OD z tomu 13 swej monografii [1/5], albo też do kilku innych totaliztycznych stron które także omawiają tą sprawę - np. do punktów #L1 do #L5 ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm, czy do niektórych fragmentów stron tornado_pl.htm albo day26_pl.htm. Niestety, na przekór że UFOnauci są tylko tymczasowymi "symulacjami" Boga, ciągle postępują dokładnie tak jakby byli trwałymi okupantami Ziemi. Dlatego my musimy się przed nimi bronić równie zdecydowanie jak przed każdym innym okupantem - co też ma odzwierciedlenie w treści tej nietypowej strony.
       Okazuje się, że UFOnauci i wehikuły UFO wcale NIE są jedynymi przykładami tego co Bóg umiejętnie "symuluje" (albo "fabrykuje") na Ziemi aby indukować żywe kontrowersje wśród ludzi i w ten sposób zmuszać ludzkość do pracowitego poszukiwania prawdy i przysparzania wiedzy - tak jak wyjaśnia to punkt #B1 na stronie o nazwie antichrist_pl.htm. Przykładem innych takich "fabrykacji" (czy "symulacji") są warstwy geologiczne które sugerują wiek Ziemi sięgający wielu milionów lat - podczas gdy faktycznie Ziemia została stworzona przez Boga jedynie około 6 tysięcy lat temu (temat owych warstw geologicznych i symulowanej historii wszechświata omówiony jest np. w punkcie #A2 dmiennej strony o nazwie evolution_pl.htm). Innym szeroko znanym przykładem jest zasymulowanie przez Boga "kości dinozaurów" - opisane m.in. w punkcie #H2 strony o nazwie god_istnieje.htm.
       Bóg wcale NIE tai, że to On stworzył UFOnautów i dosyć otwarcie pisze o tym nawet w autoryzowanej (inspirowanej) przez siebie Bibli. Przykłady takich boskich stwierdzeń na ów temat omawiane są w punkcie #E2 strony o nazwie evil_pl.htm. Tyle, że kiedy Biblia była pisana, nie istniało jeszcze obecne pojęcie UFOnauci, stąd do owych szatańskich istot owa święta księga referuje pod nazwami "diabły", "serpenty", "Szatan", itp. Ponadto, aby NIE odbierać ludziom ich "wolnej woli", podobnie jak wszystko inne co Bóg czyni i wyjaśnia, owe stwierdzenia musiały być podane w na tyle wieloznaczny sposób, aby każdy mógł je interpretować zgodnie z własnym światopoglądem - po więcej informacji na temat owej koniecznej "wieloznaczności" zawartej we wszystkim co Bóg nam manifestuje, patrz punkt #C2 na stronie tornado_pl.htm.
http://ufonauci.w.interia.pl/

Portret użytkownika El Koto

Chodzą słuchy że tym razem ze

Chodzą słuchy że tym razem ze wschodu ma nadjeść impuls odżydzający te planetę z tego pasożytniczego paskudztwa. Wschód to nie tylko Putin chciałbym to nadmienić pieniaczom i jawnym forumowym satanistom-syjonistom. Wschód to też np Pakistan Indie Chiny Iran ... tj państwa które wzbudzają potworny strach u żydków. Dlaczego? Bóg przeklął żydostwo 3 krotnie np czy wiecie że żydy mają przyrost tylko 500 szt z 1000 żyda a np takie araby mają z 3000 z 1000 ? Nie wspomnę o Chińczykach i Hindusach bo oni mają większe statystyki ... dlatego talmudyczni trują i chcą wy-tępić ludzkość.

Portret użytkownika dąb

Nie rozumiem was ,

Nie rozumiem was , wypowiadających się na forum. Co chcecie udowodnić , chyba że "wiem , że nic nie wiem". Za Czernienki w 1984 r Jan Paweł II zawierza Rosję Maryji . ZSRR na 1985 r planował wojnę światową bo nie wytrzymywał sankcji gospodarczych USA. Ujawniono niedawno treśc przemówień Królowej Brytyjskiej z 1983r. przygotowanych na III wojnę.    Czernienko umiera 10 marca 1985r . 13 maja (rocznica Fatimy) 1985r. ulegają zniszczeniu od 1 papierosa składy amunicji i rakiet floty północnej stanowiące 1/3 zapasów całej potęgi komunistycznej Rosji .  Śmierć przywódcy i zniszczenie składów powoduje , że zmienia się kierunek polityki i wprowadza się łagodnego Gorbaczowa. Tak kończy się ZSRR . Ale dla was to wszystko jest przypadkiem . Nawet to , że jak wybucha afera bo w jakiejś ustawie jest wpisane , że konkretny człowiek może bezkarnie kraść to też dla was jest to tylko przypadek . Nie rozumiecie przyczynowości i skutków . Nie widzicie tego , że w Biblii wpisano tyle szczegółów by można było to wszystko sprawdzić . jeżeli Biblia miałaby być kłamstwem to po co pisano , że Jezus urodził się w dniu spisu ludności czy w okresie rzezi dzieciątek - przecież są to sprawy , które przynajmniej w pierwszych dziesiątkach czy setkach  latach dawały możliwość sprawdzenia . Nie wiadomo , czy archeolodzy nie znajdą czy też nie znaleźli tego spisu . Niedawno dopiero odkryto zapiski , że Poncjusz Piłat był namiestnikiem Rzymu w Palestynie . A jeżeli narodził się Jezus , to zrobił to z matki - bo niektórzy z was piszą już bzdury .   Ale to wypływa z braku waszej wiedzy i umiejętności kojarzenia faktów .
Przykład myślenia i kojarzenia faktów:
PO-PSL chce zlikwidować 4 kopalnie, bo są nierentowne i zadłużone na 4-5 miliardów zł . Wydawałoby się , że słusznie , ale ta sytuacja nastała w ciagu 2 lat .  Nie mówią rządzący o tym , że rocznie wypompowują z górnictwa 10 miliardów zł w podatkach i akcyzach . Dobry gospodarz obserwuje sytuacje i reaguje obniżaniem kosztów , żeby nie stracić złotego jajka . Zły gospodarz uprawia ziemię aż ją wyjałowi i nic z niej nie będzie już miał . Logiczny wniosek to PO i PSL wyjaławiają Polskę czyli niszczą moją Ojczyznę .
Idąc waszym tokiem myślenia , to ja działam przeciwko ekonomii , jestem zacofany bo bronię tego co nie da się obronić i nie idę z postępem bo jestem przeciwko prywatyzacji . Tak by mnie podsumowali w mediach - i nie ważne że ja mam rację. Po co zamykać kopalnie jak można zwolnić całe górnictwo z rocznych podatków (jak to się robi dla firm  zachodnich)  i za 10 miliardów spłacić długi i resztę zainwestować w podniesienie wydajności. Przeczytajcie książkę "Koniec świata według Maryji" to może zrozumiecie że tkwicie w zaślenieniu , nawet nie w pogaństwie bo nie macie pojęcia o prawdziwych wierzeniach i obyczajach pogan . Znacie tylko  pare hasełek jak światewid czy bóg słońce nie mając bladego pojęcia o co w tym chodziło.         

Portret użytkownika Nazwisko lub pseudonim: *

Przepraszam, ale to ty

Przepraszam, ale to ty wyjazujesz się brakiem wiedzy. Co wspólnego z wymienioną przez ciebie Biblią ma kult bogini niebios, w późniejszym czasie przemianowanej na tzw. "maryję", oraz wszystko pośrednie, związane z owym kultem?

Portret użytkownika Sajgoniarz

Nic mnie bardziej nie wk*** w

Nic mnie bardziej nie wk*** w chrześciajaństwie niż kult Maryi. Czasem mam wrażenie ze Jezus był kosmiczną hybrydą i dobrze mu szło, a potem stała się Fatimy, wszyscy widzieli "Boga" i kolejną istotę, której kult rozrósł się tak bardzo, że chyba Matek boskich jest tyle co ludzi na świecie Matka Boska Jasnogórska, Matka Boska gromniczna, Matka Boska Królowa Wszechświata (to chyba najbardziej dowalony tytuł, zważywszy że są 3 osoby boskie, to na co im jeszcze kobieta i nie jestem szowinistą, ale chyba 3 "kawałki" Boga poradzą sobie w ogarnianiu Wszechświata).  Pewnie istnieją babcinki w Polsce, które wymienią 300 tytulów MB, a nie będą wiedzieć gdzoe narodził się Chrystus.... Z racji kultu ufoludki musiały pewnie sklonować to jedną, oryginalną Maryję, bo coś czuję że jedna by sobie nie poradziła z tymi wszystkimi modlitwami itd, tym bardziej że została rzekomo uprowadzona przez obcych i możemy domniemywać że jest na kosmicznej Arce Noego CIAŁEM również. (a podobno jestem chrześcijaninem.... co ten Kościół zrobił z tą religią? Czasem mam wrażenie że Kośćiół jest jak FB - z każdym updatem coraz gorszy)

Portret użytkownika Q...

Czy to nie oni współtworzą

Czy to nie oni współtworzą konsekwentnie kolejną Unię?.  Unię Eurazjatycką z centrum w Astanie - satanie, coś jak  mega "województwo" "państwa światowego"?   http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-astana-khazakhstan/    "Kłócą się  ze światem"... klasyka gatunku.   
1. Założenie pierwotne "Ordo ab Chao",
2. -"- wtórne "Plan trzech wojen światowych",
3. etap przejściowy  "plan stworzenia NWO jest zagrożony przez opór ludzi na świecie",
4. odpowiedź NWO ("Imperium kontratakuje") w postaci eskalacji akcji propagandowej popularyzującej postawy społeczne i moralne, walka z wiarą i religiami, generowanie zagrożeń/ krachów gospodarczo - ekonomicznych oraz militarnych z "terroryzmem" na czele jako czynnikiem warunkującym świadomość społeczeństw (tresura).
 

Portret użytkownika protos

Putin jako zbawca swiata ? a

Putin jako zbawca swiata ? a jakiegoż to ? bo jak na razie to on tylko dużo mówi o tradycjach , rodzinie, ochronie życia, pokoju itp. Ta wojna na Ukrainie ma służyć pokojowi ? chyba to realizacja komunistycznego pokrętnego sloganu - walka o pokój-  to w sam raz do przyjęcia dla małych zniewolonych , ograniczonych łepetynek .  Wartość rodziny, sam jest po rozwodzie , ma kochankę. A co do chrześcijańskich wartości niby chronionych  przez niego i odbudowywania populacji Rosjan zniszczonej przez kultywowanie zachodnich wzorców  : w Rosji ciągle jest przerywane 3/4 ciąż. Co w tym temacie zrobiono w Rosji ? Co innego mówić i co innego robić, to stara dewiza tak kiedyś zwanej "żydokomuny" która zawładnęła KGB.  Jeżeli chodzi o pokazywanie się z ludem i to w cerkwi to jest takie porzekadło " diabeł się w ornat ubrał i na mszę ogonem dzwoni".To jest kreowanie wizerunku, zdobywanie zwolenników. Bratanie się z ludem też wypada znakomicie,  nie zdjęcie w swetrze przy ikonie ale  to się liczy:
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/Styl/wladimir-putin-najbogatsza-glowa-panstwa,31003,1
To i co z tego że ta przepowiednia dotycząca Rosji może się spełnić jeżeli ludzie będą się modlić za Rosję. Zresztą komuna upadła i Rosja nie przy pomocy Putina powróciła do religii. Samo pokładanie takich nadziei w kimś takim ... to nie ten czas.
Nigdy nie przypuszczałem , że Homo Sapiens może coś takiego wyprodukować . To, ta interpretacja ma więcej wspólnego z ( syjonistyczną) propagandą Bacy niż z przesłaniem Tajemnicy Fatimskiej.

Portret użytkownika arka

Co za brednie !!!! Pierwsza,

Co za brednie !!!!
Pierwsza, druga, trzecia strona, dalej nie czytam bo nie mogę po prostu/
Co to ma być ??
 Jaka Najświętsza Panienka ??
 o kim Ty Homo piszesz ???
Chyba nie masz na myśli matki Jeusa, bo Maria, nie była panienką gdy urodziła Jezusa(zostła poślubiona Józefowi), potem zreszta miała jeszcze synów i córki,jak to jest w biblii uwzględnione.Zresztą , gdy jakaś kobieta powiedziała Jezusowi pod wpływem cudów jakie on czynił "błogosławiono łono które Cię wydało" Jezus odpowiedział " i owszem , ale błogosławieni ci , którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je "
Jezus wyraźnie podkreśla kto jest też błogosławiony, nie wyróżniając nigdzie swojej matki.
 
Skoro nie piszesz o matce Jezusa to pewnie o pogańskim bóstwie które zostało podszyte pod tą nazwą
To dziwne , że nie znasz powodów dla których KK wprowadził kult maryjny,
Pierwsi chrześcijanie w ogóle o tym nie wspominają , bo Tylko jeden jest pośrednik między Bogiem , a ludzmi - Jezus Chrystus
To co piszesz to najlepszy obraz dla słów apostoła ,że " Diabeł przyjmuje i postać Anioła Swiatłości. "
A więc skoro to sam Szatan objawił się tym dzieciom i nie tylko, to czy Kłamca z natury jest wiarygodny ??
hehe Aby zwieść ludzi na pewno część przepowiedni się spełni , ale większość nie jest zgodna z biblijnymi wizjami przyszłośći więc daruj sobie te bajki.
Szkoda , wielka szkoda, że i Ty dałeś się zwieść...
 

Portret użytkownika Sajgoniarz

Tego chrześciajnom brakuje -

Tego chrześciajnom brakuje - znajomości pisma świętego, o ile świadkowie jehowy znają każdą linijkę na wylot, to chrześcijanie siedzą w tych wychłodzonych kościołach i słuchają jak się im mózgi programuje. Ja swojego księdza lubie chociaż za to że odkąd chodzę do koscioła, nigdy nie wspomniał w kazaniu o piśmie świętym, zawsze interesowała go prawda i sytuacja na świecie a nie biblia i nakazy KK, pewnie nieraz by miał powód do dostania ekskomuniki za to co mówi Biggrin

Portret użytkownika Matsuri

Te całe objawienia "maryjno

Te całe objawienia "maryjno jezusowe", jakąs lipą na kilometr podjeżdzają. Myślę że jak "Maryja ze swym synem" i ich całą świtą by zostawili nas wreszcie w spokoju to i szatany by polazły razem z nimi. W kółko coś im trzeba poświęcać bo jak nie to koniec świata. " Jak mi nie oddasz zegarka to chłopaki Ci wpi3rdolą" coś na tej zasadzie.

Portret użytkownika xxxxx

Skoro według Biblii nawet

Skoro według Biblii nawet Jezus powiedział, że nie wie kiedy będzie "koniec świata", że wie to tylko jego ojciec, to skąd nagle wie to Maryja? 
Druga sprawa, napisane jest także by nie wierzyć w proroków czy objawienia bo nie będą one pochodziły od Boga.
Kult Maryji to wiara w obcego boga, co jest działaniem przeciw pierwszemu przykazaniu. Nawet Jezus modlił sie tylko do ojca. 
Wychodzi na to, że wszyscy wierzący w Maryję, objawienia i ci klepiący modlitewne wierszyki ułożone przez KK mają gwarantowane potepienie.

Portret użytkownika pasjonat

Homo za to dla Ciebie juz

Homo za to dla Ciebie juz chyba nie ma ratunku....
Jedyny sposób w jaki Rosja może uratować resztę swiata to wy....ć sama siebie razem z całym arsenałem.
Dobrze wiedziec że księżyc świeci jakimś światłem... dobrze wiedziec ze Putin -nasz dobrodziej zakazuje pedałowania, ale morduje całe rodziny na obrzezach Ukrainy, a także dziennikarz hetero w Rosji.
Oj Homo odpocznij ...wiedziałem że przemycisz ta wzmianke o pedałowaniu, genderze i innych akcjach z piekła rodem.
Zapomniałeś napisać że tydzien temu putin podpisał dekret o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych przez transseksualistów i osoby poniżej 150 cm wzrostu, co ma poprawic bezpieczeństwo na drogach.
 
skinhead też kiedyś uratował staruszkę...
 
przestał ją kopać.

Myślę, więc jestem...

Strony

Skomentuj