Rosja nadzieją dla świata ?

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Istnieje na świecie mała grupka ludzi, którzy doświadczyli kontaktu z niebiańską istotą Maryją. Doświadczenie tego typu iluminacji (oświecenia) może być rozumiane jako wyraz działania Ducha Świętego, a jednocześnie wyraz bezpośredniego działania Boga w duszy człowieka, poprzez duszę oraz jako kontakt z Boską wysłanniczką Stwórcy.

 

Maryja przekazała ludzkości wielkie tajemnice. Część z nich, jak w przypadku Fatimy, miała pewne trudności by dotrzeć do ludności zamieszkującej ten wymiar. Maryja odgrywa niezwykle ważną rolę w kontaktach z Ziemianami, jest niebiańską Istotą przynoszącą otuchę w duchowej wojnie prowadzonej z siłami zła.

 

Zanim przejdziemy do fatimskiej przepowiedni o sowieckiej Rosji, należy przytoczyć tajemnicze przesłanie Maryji, które przekazała we Francji, w La Salette, roku 1846. Najświętsza Panna objawiła się 19 września dwójce pastuszków: 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat, siedząc w białej szacie z niezwykłym czepcem i płacząc, a następnie rozmawiając z dziećmi. Jak już pisałem w innym wpisie w pobliżu wyschniętego źródła zauważyli oni promieniejącą świetlną kulę, a w niej zarysy jakiejś sylwetki.

[ibimage==23719==Oryginalny==Oryginalny==self==null]

Zbliżywszy się, ujrzeli postać siedzącej na kamieniu kobiety obejmującej rękoma głowę i płaczącej, następnie Maryja przekazuje im tajemniczy tekst, część treści nie mogła być zrozumiana aż do czasów dzisiejszych, a spora część nadal jeszcze jest zakryta. Oto kilka wybranych zdań, które można dopasować do tego co się już stało, co się dzieje oraz co się może jeszcze wydarzyć. W przesłaniu z La Salette, uznanym przez Kościół Katolicki, przez Papieża, widać zarys szerszego przesłania, dotyczyć może setek, a nawet tysięcy lat, oczywiście jeżeli cywilizacja będzie istnieć tak długo ? [W nawiasach kwadratowych pozwoliłem sobie dodać kilka własnych uwag, pytań.]

[ibimage==23720==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

„Ludzkość znajduje się w przededniu najstraszniejszych plag i najdonioślejszych wydarzeń(…)Papież winien się mieć na baczności przed „ cudotwórcami”. Albowiem nadeszły czasy, kiedy wydarzą się najdziwniejsze cuda w powietrzu lub na ziemi. [Pojawią się istoty anielskie zwodzące ludzkość ? dokonujące świetlanych zjawisk, porwań…](…) Ludzie będą oglądali tylko zbrodnie, nienawiść, zawiść, kłamstwo, niezgodę, a nie będzie miłości do ojczyzny i do rodziny. [Gender, panoszący się homoseksualizm, aborcja, telewizyjne programy oraz filmowe produkcje propagujące zło i nienawiść są obecnie NORMĄ]

(…)Wiele dużych miast spłonie i zostanie pochłoniętych przez trzęsienie ziemi. Ludzie będą sądzić, że wszystko jest stracone. Będą oglądali tylko mordowanie ludzi. Będą słyszeli tylko szczęk broni i bluźnienie Bogu. Sprawiedliwi będą bardzo cierpieli: ich modlitwy, ich pokuta, i ich łzy wzniosą się do nieba i cały lud Boży będzie prosił o przebaczenie i zmiłowanie, i będzie wzywał mojej pomocy i wstawiennictwa. Potem Jezus Chrystus swym uczynkiem sprawiedliwym i wielce miłosiernym wobec sprawiedliwych rozkaże swoim aniołom, aby oddali Jego wrogów śmierci. Prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą, a ziemia stanie się pustynią. Potem nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyli Jezusowi Chrystusowi, będą się modlili do Niego i wielbili. Rozkwitnie miłość bliźniego. Nowi królowie będą prawą ręką świętego Kościoła, który silny, pokorny, pobożny, ubogi i żarliwy, będzie naśladowcą cnót Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a ludzie uczynią duże postępy w wierze, ponieważ stanie się jedność między pracującymi dla Jezusa Chrystusa, ludzie zaś będą żyli w bojaźni Bożej. Ten pokój między ludźmi nie będzie jednak trwał długo. [To dotyczyć może przyszłości, już po tym jak z mapy świata znikną obecne mocarstwa]
25 lat obfitych żniw pozwoli im zapomnieć, że przyczyną wszystkich kar są grzechy ludzkie. Zwiastun antychrysta ze swoimi zastępami z wielu narodów będzie walczył przeciwko prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu zbawcy świata. Rozleje on dużo krwi i będzie chciał zniszczyć kult Chrystusa po to, by na niego spoglądano jak na Boga. Zmienią się pory roku. Ziemia będzie rodziła tylko złe owoce: gwiazdy zejdą ze swych zwykłych dróg. [Możliwe, że przesunie się oś Ziemi ?] Księżyc będzie świecił słabym czerwonym światłem, woda i ogień spowodują na ziemi straszne trzęsienia i wstrząsy, które sprawią, że znikną miasta i góry (…) Złe duchy powietrza z antychrystem będą sprawiać dziwy na ziemi i w powietrzu, a ludzie będą stawać się coraz gorsi. [Co to za dziwy ? Jakiś pokaz UFO ? Światła na niebie, Statki niby między gwiezdne ? wygniecenia w zbożu ?]

[ibimage==23721==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Bóg będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszem: wszystkie narody i wszystkie ludy przyjmą do wiadomości tę prawdę.(…) Walczcie, dzieci światła, wy nieliczni, których widać, gdyż nadszedł czas czasów, koniec końców. Oto nadszedł czas! Rozwiera się otchłań. Spójrz tam na króla ciemności! Spójrz na to zwierzę ze swoimi poddanymi, które zwie się zbawcą świata. Wzniesie się dumnie w przestworza, żeby wstąpić do nieba. Będzie zabity oddechem świętego archanioła Michała. Stoczy się w dół, a ziemia, która od trzech dni trwa w stanie ciągłego fermentu, otworzy swe ogniste lono. I zostanie pochłonięty na zawsze ze wszystkimi swoimi w wiecznych otchłaniach piekła. Potem woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszelkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko będzie odnowione. Wówczas ludzie będą służyć Bogu i Go czcić „. [Kolejny potop, lecz nie globalny, nie na taką skalę jak Noego ?]

[ibimage==23722==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Objawienia z Fatimy zostały upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku. Począwszy od 13 maja do 13 października 1917 roku, dzieci z Fátimy miały być świadkami objawień Matki Bożej Fatimskiej, podczas których zostały im przekazane trzy tajemnice fatimskie.
„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. Nie mów tego nikomu. Franciszkowi oczywiście możesz to powiedzieć”. „W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. „
 
Od tego właśnie miejsca (tajemniczego "itd" - nikt nie ma wątpliwości w sprawie dodanego przez kogoś skrótu, iż Maryja Niebiańska Istota, mogła by powiedzieć do ludzkości coś takiego jak: "itd" ?!) rozpoczyna się trzecia część Orędzia przekazanego przez Matkę Bożą, która jednak nie została ujawniona, choć wielu sądzi, że w 2000 roku święte oficjum ujawniło jej treść. W ciągu XX wieku dokonała się największa rzeź chrześcijan.
[ibimage==23723==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Kościół czyli wyznający Chrystusa, nie doświadczył niczego podobnego w ciągu dwóch tysięcy lat swojej historii. Prześladowanie było dziełem nie tylko totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, nie tylko reżimów islamskich, ale także środowisk laicko-masońskich. Została przepowiedziana w fatimskich objawieniach rewolucja w Rosji, druga wojna światowa z potwornymi ludobójstwami, szerzenie się komunizmu po całym świecie, straszne prześladowania Kościoła oraz największe męczeństwo chrześcijan w całej, liczącej dwa tysiące lat historii Kościoła.
[ibimage==23724==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Zatem – pytano – cóż jeszcze bardziej wstrząsającego mogła zawierać „trzecia część”? Co było tak straszne, że nie można było tego wyjawić? Co skłoniło Stolicę Apostolską do trzymania Tajemnicy pod kluczem? Sprawa poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryji to dramatyczna i dziwna zagadka. Dlaczego wielu papieży – chociaż tego chcieli – miało trudność by zrealizować ten prosty akt, którego wypełnienia domagała się Matka Boża w Fatimie? W opinii Kościoła Katolickiego oficjalnie miał tego dokonać Jan Paweł II, jeżeli tak się stało, a święte oficjum nie ma w tej kwestii wątpliwości, to Rosja jest dzisiaj chrześcijańskim państwem, które może działać z woli Nieba. Jak się wielu dzisiaj wydaje to właśnie Rosja nie pozwala by laicko – homoseksualne i masońskie siły niszczyły ludzkość ! To właśnie Rosjanie blokują diabelskie antyludzkie posunięcia, ustanawiając proludzkie ustawy… Rosjanie nie poddają się propagandzie prohomoseksualnej. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dwie ustawy krytykowane przez tzw. obrońców praw człowieka: ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich oraz wprowadzającą kary za obrazę uczuć religijnych i bezczeszczenie świątyń.
[ibimage==23725==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Czy wspomniany specjalny akt miał miejsce ? Przez dziesięciolecia przeważały interesy polityczne i dyplomatyczne tych, którzy zasypywali papieży przestrogami, że akt wymagany przez Najświętszą Dziewicę byłby jawną prowokacją wobec komunistycznej sowieckiej potęgi. Poza tym do komunizujących zwolenników przyłączyli się ci, którzy czyniąc z dialogu ekumenicznego swego rodzaju dogmat – bali się „apokaliptycznego” zerwania relacji z rosyjskim Kościołem prawosławnym. Istniało i ciągle istnieje też wielu teologów, którzy krzywią nosy, gdy tylko słyszą, że mówi się o „poświęceniu” Niepokalanemu Sercu Maryi czegokolwiek, nie chcą drażnić protestantów, którzy nie uznają Maryi i twierdzą, że jest pogańską boginią Isztar, co jak wykazałem gdzie indziej, jest łatwo obalić.

[ibimage==23726==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Arcybiskup Bertone odnośnie „poświęcenia” dokonanego przez papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w dniu 25 marca 1984 roku pisze: „Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że tak uroczysty i mający powszechny wymiar akt odpowiadał temu, czego pragnęła Nasza Pani (‚Rzeczywiście został dokonany, tak jak Nasza Pani tego żądała, w dniu 25 marca 1984 roku – list z 8 listopada 1989 roku). Dlatego wszelka dyskusja i ponawiane wciąż prośby są tu bezpodstawne”
[ibimage==23727==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
 
Obserwując niszczenie chrześcijańskiej duchowości w krajach tzw. zachodu oraz skryte działania organizacji piramidalnego oka, prowadzące do zniewolenia ludzkości, należy mieć nadzieję, że Rosja i jej coraz bardziej chrześcijańska ludność stanie się dla świata jeszcze większą nadzieją, że nie pozwoli na rozprzestrzenienie się niewidocznych posunięć „króla ciemności„, jak to określiła Maryja w przesłaniu z La Salette.

 

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika zielonawyspa

UFOnauci czynią wszystko co w

UFOnauci czynią wszystko co w ich mocy aby pretendować, że przybywają na Ziemię z jakiegoś odległego systemu gwiezdnego. Tymczasem nowa tzw. "totaliztyczna nauka" (tj. nauka zdefiniowana i opisana m.in. w punktach #C1 do #C6 strony o nazwie telekinetyka.htm) ustaliła, że faktycznie to UFOnauci i UFO są tymczasowo tworzeni przez Boga tu na Ziemi i to tylko na krótki przeciąg czasu - kiedy mają zademonstrować swoje działania jakiejś starannie wybranej w tym celu osobie. Innymi słowy, UFOnauci i UFO są tymczasowo "fabrykowani" czy "symulowani" przez Boga aby dopomagać Bogu w efektywniejszym osiąganiu jego nadrzędnych celów. Niestety, dowiedzenie faktu tymczasowego tworzenia UFOnautów i UFO przez Boga (albo ich "symulowania" czy "fabrykowania") wymaga prezentacji które przekraczają rozmiary tej strony. Dlatego w celu dokładniejszego poznania tego tematu, odsyłam albo do rozdziału OD z tomu 13 swej monografii [1/5], albo też do kilku innych totaliztycznych stron które także omawiają tą sprawę - np. do punktów #L1 do #L5 ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm, czy do niektórych fragmentów stron tornado_pl.htm albo day26_pl.htm. Niestety, na przekór że UFOnauci są tylko tymczasowymi "symulacjami" Boga, ciągle postępują dokładnie tak jakby byli trwałymi okupantami Ziemi. Dlatego my musimy się przed nimi bronić równie zdecydowanie jak przed każdym innym okupantem - co też ma odzwierciedlenie w treści tej nietypowej strony.
       Okazuje się, że UFOnauci i wehikuły UFO wcale NIE są jedynymi przykładami tego co Bóg umiejętnie "symuluje" (albo "fabrykuje") na Ziemi aby indukować żywe kontrowersje wśród ludzi i w ten sposób zmuszać ludzkość do pracowitego poszukiwania prawdy i przysparzania wiedzy - tak jak wyjaśnia to punkt #B1 na stronie o nazwie antichrist_pl.htm. Przykładem innych takich "fabrykacji" (czy "symulacji") są warstwy geologiczne które sugerują wiek Ziemi sięgający wielu milionów lat - podczas gdy faktycznie Ziemia została stworzona przez Boga jedynie około 6 tysięcy lat temu (temat owych warstw geologicznych i symulowanej historii wszechświata omówiony jest np. w punkcie #A2 dmiennej strony o nazwie evolution_pl.htm). Innym szeroko znanym przykładem jest zasymulowanie przez Boga "kości dinozaurów" - opisane m.in. w punkcie #H2 strony o nazwie god_istnieje.htm.
       Bóg wcale NIE tai, że to On stworzył UFOnautów i dosyć otwarcie pisze o tym nawet w autoryzowanej (inspirowanej) przez siebie Bibli. Przykłady takich boskich stwierdzeń na ów temat omawiane są w punkcie #E2 strony o nazwie evil_pl.htm. Tyle, że kiedy Biblia była pisana, nie istniało jeszcze obecne pojęcie UFOnauci, stąd do owych szatańskich istot owa święta księga referuje pod nazwami "diabły", "serpenty", "Szatan", itp. Ponadto, aby NIE odbierać ludziom ich "wolnej woli", podobnie jak wszystko inne co Bóg czyni i wyjaśnia, owe stwierdzenia musiały być podane w na tyle wieloznaczny sposób, aby każdy mógł je interpretować zgodnie z własnym światopoglądem - po więcej informacji na temat owej koniecznej "wieloznaczności" zawartej we wszystkim co Bóg nam manifestuje, patrz punkt #C2 na stronie tornado_pl.htm.
http://ufonauci.w.interia.pl/

Portret użytkownika El Koto

Chodzą słuchy że tym razem ze

Chodzą słuchy że tym razem ze wschodu ma nadjeść impuls odżydzający te planetę z tego pasożytniczego paskudztwa. Wschód to nie tylko Putin chciałbym to nadmienić pieniaczom i jawnym forumowym satanistom-syjonistom. Wschód to też np Pakistan Indie Chiny Iran ... tj państwa które wzbudzają potworny strach u żydków. Dlaczego? Bóg przeklął żydostwo 3 krotnie np czy wiecie że żydy mają przyrost tylko 500 szt z 1000 żyda a np takie araby mają z 3000 z 1000 ? Nie wspomnę o Chińczykach i Hindusach bo oni mają większe statystyki ... dlatego talmudyczni trują i chcą wy-tępić ludzkość.

Portret użytkownika dąb

Nie rozumiem was ,

Nie rozumiem was , wypowiadających się na forum. Co chcecie udowodnić , chyba że "wiem , że nic nie wiem". Za Czernienki w 1984 r Jan Paweł II zawierza Rosję Maryji . ZSRR na 1985 r planował wojnę światową bo nie wytrzymywał sankcji gospodarczych USA. Ujawniono niedawno treśc przemówień Królowej Brytyjskiej z 1983r. przygotowanych na III wojnę.    Czernienko umiera 10 marca 1985r . 13 maja (rocznica Fatimy) 1985r. ulegają zniszczeniu od 1 papierosa składy amunicji i rakiet floty północnej stanowiące 1/3 zapasów całej potęgi komunistycznej Rosji .  Śmierć przywódcy i zniszczenie składów powoduje , że zmienia się kierunek polityki i wprowadza się łagodnego Gorbaczowa. Tak kończy się ZSRR . Ale dla was to wszystko jest przypadkiem . Nawet to , że jak wybucha afera bo w jakiejś ustawie jest wpisane , że konkretny człowiek może bezkarnie kraść to też dla was jest to tylko przypadek . Nie rozumiecie przyczynowości i skutków . Nie widzicie tego , że w Biblii wpisano tyle szczegółów by można było to wszystko sprawdzić . jeżeli Biblia miałaby być kłamstwem to po co pisano , że Jezus urodził się w dniu spisu ludności czy w okresie rzezi dzieciątek - przecież są to sprawy , które przynajmniej w pierwszych dziesiątkach czy setkach  latach dawały możliwość sprawdzenia . Nie wiadomo , czy archeolodzy nie znajdą czy też nie znaleźli tego spisu . Niedawno dopiero odkryto zapiski , że Poncjusz Piłat był namiestnikiem Rzymu w Palestynie . A jeżeli narodził się Jezus , to zrobił to z matki - bo niektórzy z was piszą już bzdury .   Ale to wypływa z braku waszej wiedzy i umiejętności kojarzenia faktów .
Przykład myślenia i kojarzenia faktów:
PO-PSL chce zlikwidować 4 kopalnie, bo są nierentowne i zadłużone na 4-5 miliardów zł . Wydawałoby się , że słusznie , ale ta sytuacja nastała w ciagu 2 lat .  Nie mówią rządzący o tym , że rocznie wypompowują z górnictwa 10 miliardów zł w podatkach i akcyzach . Dobry gospodarz obserwuje sytuacje i reaguje obniżaniem kosztów , żeby nie stracić złotego jajka . Zły gospodarz uprawia ziemię aż ją wyjałowi i nic z niej nie będzie już miał . Logiczny wniosek to PO i PSL wyjaławiają Polskę czyli niszczą moją Ojczyznę .
Idąc waszym tokiem myślenia , to ja działam przeciwko ekonomii , jestem zacofany bo bronię tego co nie da się obronić i nie idę z postępem bo jestem przeciwko prywatyzacji . Tak by mnie podsumowali w mediach - i nie ważne że ja mam rację. Po co zamykać kopalnie jak można zwolnić całe górnictwo z rocznych podatków (jak to się robi dla firm  zachodnich)  i za 10 miliardów spłacić długi i resztę zainwestować w podniesienie wydajności. Przeczytajcie książkę "Koniec świata według Maryji" to może zrozumiecie że tkwicie w zaślenieniu , nawet nie w pogaństwie bo nie macie pojęcia o prawdziwych wierzeniach i obyczajach pogan . Znacie tylko  pare hasełek jak światewid czy bóg słońce nie mając bladego pojęcia o co w tym chodziło.         

Portret użytkownika Nazwisko lub pseudonim: *

Przepraszam, ale to ty

Przepraszam, ale to ty wyjazujesz się brakiem wiedzy. Co wspólnego z wymienioną przez ciebie Biblią ma kult bogini niebios, w późniejszym czasie przemianowanej na tzw. "maryję", oraz wszystko pośrednie, związane z owym kultem?

Portret użytkownika Sajgoniarz

Nic mnie bardziej nie wk*** w

Nic mnie bardziej nie wk*** w chrześciajaństwie niż kult Maryi. Czasem mam wrażenie ze Jezus był kosmiczną hybrydą i dobrze mu szło, a potem stała się Fatimy, wszyscy widzieli "Boga" i kolejną istotę, której kult rozrósł się tak bardzo, że chyba Matek boskich jest tyle co ludzi na świecie Matka Boska Jasnogórska, Matka Boska gromniczna, Matka Boska Królowa Wszechświata (to chyba najbardziej dowalony tytuł, zważywszy że są 3 osoby boskie, to na co im jeszcze kobieta i nie jestem szowinistą, ale chyba 3 "kawałki" Boga poradzą sobie w ogarnianiu Wszechświata).  Pewnie istnieją babcinki w Polsce, które wymienią 300 tytulów MB, a nie będą wiedzieć gdzoe narodził się Chrystus.... Z racji kultu ufoludki musiały pewnie sklonować to jedną, oryginalną Maryję, bo coś czuję że jedna by sobie nie poradziła z tymi wszystkimi modlitwami itd, tym bardziej że została rzekomo uprowadzona przez obcych i możemy domniemywać że jest na kosmicznej Arce Noego CIAŁEM również. (a podobno jestem chrześcijaninem.... co ten Kościół zrobił z tą religią? Czasem mam wrażenie że Kośćiół jest jak FB - z każdym updatem coraz gorszy)

Strony

Skomentuj