Rosja nadzieją dla świata ?

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Istnieje na świecie mała grupka ludzi, którzy doświadczyli kontaktu z niebiańską istotą Maryją. Doświadczenie tego typu iluminacji (oświecenia) może być rozumiane jako wyraz działania Ducha Świętego, a jednocześnie wyraz bezpośredniego działania Boga w duszy człowieka, poprzez duszę oraz jako kontakt z Boską wysłanniczką Stwórcy.

 

Maryja przekazała ludzkości wielkie tajemnice. Część z nich, jak w przypadku Fatimy, miała pewne trudności by dotrzeć do ludności zamieszkującej ten wymiar. Maryja odgrywa niezwykle ważną rolę w kontaktach z Ziemianami, jest niebiańską Istotą przynoszącą otuchę w duchowej wojnie prowadzonej z siłami zła.

 

Zanim przejdziemy do fatimskiej przepowiedni o sowieckiej Rosji, należy przytoczyć tajemnicze przesłanie Maryji, które przekazała we Francji, w La Salette, roku 1846. Najświętsza Panna objawiła się 19 września dwójce pastuszków: 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat, siedząc w białej szacie z niezwykłym czepcem i płacząc, a następnie rozmawiając z dziećmi. Jak już pisałem w innym wpisie w pobliżu wyschniętego źródła zauważyli oni promieniejącą świetlną kulę, a w niej zarysy jakiejś sylwetki.

[ibimage==23719==Oryginalny==Oryginalny==self==null]

Zbliżywszy się, ujrzeli postać siedzącej na kamieniu kobiety obejmującej rękoma głowę i płaczącej, następnie Maryja przekazuje im tajemniczy tekst, część treści nie mogła być zrozumiana aż do czasów dzisiejszych, a spora część nadal jeszcze jest zakryta. Oto kilka wybranych zdań, które można dopasować do tego co się już stało, co się dzieje oraz co się może jeszcze wydarzyć. W przesłaniu z La Salette, uznanym przez Kościół Katolicki, przez Papieża, widać zarys szerszego przesłania, dotyczyć może setek, a nawet tysięcy lat, oczywiście jeżeli cywilizacja będzie istnieć tak długo ? [W nawiasach kwadratowych pozwoliłem sobie dodać kilka własnych uwag, pytań.]

[ibimage==23720==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

„Ludzkość znajduje się w przededniu najstraszniejszych plag i najdonioślejszych wydarzeń(…)Papież winien się mieć na baczności przed „ cudotwórcami”. Albowiem nadeszły czasy, kiedy wydarzą się najdziwniejsze cuda w powietrzu lub na ziemi. [Pojawią się istoty anielskie zwodzące ludzkość ? dokonujące świetlanych zjawisk, porwań…](…) Ludzie będą oglądali tylko zbrodnie, nienawiść, zawiść, kłamstwo, niezgodę, a nie będzie miłości do ojczyzny i do rodziny. [Gender, panoszący się homoseksualizm, aborcja, telewizyjne programy oraz filmowe produkcje propagujące zło i nienawiść są obecnie NORMĄ]

(…)Wiele dużych miast spłonie i zostanie pochłoniętych przez trzęsienie ziemi. Ludzie będą sądzić, że wszystko jest stracone. Będą oglądali tylko mordowanie ludzi. Będą słyszeli tylko szczęk broni i bluźnienie Bogu. Sprawiedliwi będą bardzo cierpieli: ich modlitwy, ich pokuta, i ich łzy wzniosą się do nieba i cały lud Boży będzie prosił o przebaczenie i zmiłowanie, i będzie wzywał mojej pomocy i wstawiennictwa. Potem Jezus Chrystus swym uczynkiem sprawiedliwym i wielce miłosiernym wobec sprawiedliwych rozkaże swoim aniołom, aby oddali Jego wrogów śmierci. Prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą, a ziemia stanie się pustynią. Potem nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyli Jezusowi Chrystusowi, będą się modlili do Niego i wielbili. Rozkwitnie miłość bliźniego. Nowi królowie będą prawą ręką świętego Kościoła, który silny, pokorny, pobożny, ubogi i żarliwy, będzie naśladowcą cnót Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a ludzie uczynią duże postępy w wierze, ponieważ stanie się jedność między pracującymi dla Jezusa Chrystusa, ludzie zaś będą żyli w bojaźni Bożej. Ten pokój między ludźmi nie będzie jednak trwał długo. [To dotyczyć może przyszłości, już po tym jak z mapy świata znikną obecne mocarstwa]
25 lat obfitych żniw pozwoli im zapomnieć, że przyczyną wszystkich kar są grzechy ludzkie. Zwiastun antychrysta ze swoimi zastępami z wielu narodów będzie walczył przeciwko prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu zbawcy świata. Rozleje on dużo krwi i będzie chciał zniszczyć kult Chrystusa po to, by na niego spoglądano jak na Boga. Zmienią się pory roku. Ziemia będzie rodziła tylko złe owoce: gwiazdy zejdą ze swych zwykłych dróg. [Możliwe, że przesunie się oś Ziemi ?] Księżyc będzie świecił słabym czerwonym światłem, woda i ogień spowodują na ziemi straszne trzęsienia i wstrząsy, które sprawią, że znikną miasta i góry (…) Złe duchy powietrza z antychrystem będą sprawiać dziwy na ziemi i w powietrzu, a ludzie będą stawać się coraz gorsi. [Co to za dziwy ? Jakiś pokaz UFO ? Światła na niebie, Statki niby między gwiezdne ? wygniecenia w zbożu ?]

[ibimage==23721==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Bóg będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszem: wszystkie narody i wszystkie ludy przyjmą do wiadomości tę prawdę.(…) Walczcie, dzieci światła, wy nieliczni, których widać, gdyż nadszedł czas czasów, koniec końców. Oto nadszedł czas! Rozwiera się otchłań. Spójrz tam na króla ciemności! Spójrz na to zwierzę ze swoimi poddanymi, które zwie się zbawcą świata. Wzniesie się dumnie w przestworza, żeby wstąpić do nieba. Będzie zabity oddechem świętego archanioła Michała. Stoczy się w dół, a ziemia, która od trzech dni trwa w stanie ciągłego fermentu, otworzy swe ogniste lono. I zostanie pochłonięty na zawsze ze wszystkimi swoimi w wiecznych otchłaniach piekła. Potem woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszelkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko będzie odnowione. Wówczas ludzie będą służyć Bogu i Go czcić „. [Kolejny potop, lecz nie globalny, nie na taką skalę jak Noego ?]

[ibimage==23722==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Objawienia z Fatimy zostały upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku. Począwszy od 13 maja do 13 października 1917 roku, dzieci z Fátimy miały być świadkami objawień Matki Bożej Fatimskiej, podczas których zostały im przekazane trzy tajemnice fatimskie.
„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. Nie mów tego nikomu. Franciszkowi oczywiście możesz to powiedzieć”. „W Portugalii zawsze będzie zachowywany dogmat wiary, itd. „
 
Od tego właśnie miejsca (tajemniczego "itd" - nikt nie ma wątpliwości w sprawie dodanego przez kogoś skrótu, iż Maryja Niebiańska Istota, mogła by powiedzieć do ludzkości coś takiego jak: "itd" ?!) rozpoczyna się trzecia część Orędzia przekazanego przez Matkę Bożą, która jednak nie została ujawniona, choć wielu sądzi, że w 2000 roku święte oficjum ujawniło jej treść. W ciągu XX wieku dokonała się największa rzeź chrześcijan.
[ibimage==23723==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Kościół czyli wyznający Chrystusa, nie doświadczył niczego podobnego w ciągu dwóch tysięcy lat swojej historii. Prześladowanie było dziełem nie tylko totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, nie tylko reżimów islamskich, ale także środowisk laicko-masońskich. Została przepowiedziana w fatimskich objawieniach rewolucja w Rosji, druga wojna światowa z potwornymi ludobójstwami, szerzenie się komunizmu po całym świecie, straszne prześladowania Kościoła oraz największe męczeństwo chrześcijan w całej, liczącej dwa tysiące lat historii Kościoła.
[ibimage==23724==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
Zatem – pytano – cóż jeszcze bardziej wstrząsającego mogła zawierać „trzecia część”? Co było tak straszne, że nie można było tego wyjawić? Co skłoniło Stolicę Apostolską do trzymania Tajemnicy pod kluczem? Sprawa poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryji to dramatyczna i dziwna zagadka. Dlaczego wielu papieży – chociaż tego chcieli – miało trudność by zrealizować ten prosty akt, którego wypełnienia domagała się Matka Boża w Fatimie? W opinii Kościoła Katolickiego oficjalnie miał tego dokonać Jan Paweł II, jeżeli tak się stało, a święte oficjum nie ma w tej kwestii wątpliwości, to Rosja jest dzisiaj chrześcijańskim państwem, które może działać z woli Nieba. Jak się wielu dzisiaj wydaje to właśnie Rosja nie pozwala by laicko – homoseksualne i masońskie siły niszczyły ludzkość ! To właśnie Rosjanie blokują diabelskie antyludzkie posunięcia, ustanawiając proludzkie ustawy… Rosjanie nie poddają się propagandzie prohomoseksualnej. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dwie ustawy krytykowane przez tzw. obrońców praw człowieka: ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich oraz wprowadzającą kary za obrazę uczuć religijnych i bezczeszczenie świątyń.
[ibimage==23725==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Czy wspomniany specjalny akt miał miejsce ? Przez dziesięciolecia przeważały interesy polityczne i dyplomatyczne tych, którzy zasypywali papieży przestrogami, że akt wymagany przez Najświętszą Dziewicę byłby jawną prowokacją wobec komunistycznej sowieckiej potęgi. Poza tym do komunizujących zwolenników przyłączyli się ci, którzy czyniąc z dialogu ekumenicznego swego rodzaju dogmat – bali się „apokaliptycznego” zerwania relacji z rosyjskim Kościołem prawosławnym. Istniało i ciągle istnieje też wielu teologów, którzy krzywią nosy, gdy tylko słyszą, że mówi się o „poświęceniu” Niepokalanemu Sercu Maryi czegokolwiek, nie chcą drażnić protestantów, którzy nie uznają Maryi i twierdzą, że jest pogańską boginią Isztar, co jak wykazałem gdzie indziej, jest łatwo obalić.

[ibimage==23726==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Arcybiskup Bertone odnośnie „poświęcenia” dokonanego przez papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w dniu 25 marca 1984 roku pisze: „Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że tak uroczysty i mający powszechny wymiar akt odpowiadał temu, czego pragnęła Nasza Pani (‚Rzeczywiście został dokonany, tak jak Nasza Pani tego żądała, w dniu 25 marca 1984 roku – list z 8 listopada 1989 roku). Dlatego wszelka dyskusja i ponawiane wciąż prośby są tu bezpodstawne”
[ibimage==23727==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
 
Obserwując niszczenie chrześcijańskiej duchowości w krajach tzw. zachodu oraz skryte działania organizacji piramidalnego oka, prowadzące do zniewolenia ludzkości, należy mieć nadzieję, że Rosja i jej coraz bardziej chrześcijańska ludność stanie się dla świata jeszcze większą nadzieją, że nie pozwoli na rozprzestrzenienie się niewidocznych posunięć „króla ciemności„, jak to określiła Maryja w przesłaniu z La Salette.

 

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Q...

Czy to nie oni współtworzą

Czy to nie oni współtworzą konsekwentnie kolejną Unię?.  Unię Eurazjatycką z centrum w Astanie - satanie, coś jak  mega "województwo" "państwa światowego"?   http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-astana-khazakhstan/    "Kłócą się  ze światem"... klasyka gatunku.   
1. Założenie pierwotne "Ordo ab Chao",
2. -"- wtórne "Plan trzech wojen światowych",
3. etap przejściowy  "plan stworzenia NWO jest zagrożony przez opór ludzi na świecie",
4. odpowiedź NWO ("Imperium kontratakuje") w postaci eskalacji akcji propagandowej popularyzującej postawy społeczne i moralne, walka z wiarą i religiami, generowanie zagrożeń/ krachów gospodarczo - ekonomicznych oraz militarnych z "terroryzmem" na czele jako czynnikiem warunkującym świadomość społeczeństw (tresura).
 

Portret użytkownika protos

Putin jako zbawca swiata ? a

Putin jako zbawca swiata ? a jakiegoż to ? bo jak na razie to on tylko dużo mówi o tradycjach , rodzinie, ochronie życia, pokoju itp. Ta wojna na Ukrainie ma służyć pokojowi ? chyba to realizacja komunistycznego pokrętnego sloganu - walka o pokój-  to w sam raz do przyjęcia dla małych zniewolonych , ograniczonych łepetynek .  Wartość rodziny, sam jest po rozwodzie , ma kochankę. A co do chrześcijańskich wartości niby chronionych  przez niego i odbudowywania populacji Rosjan zniszczonej przez kultywowanie zachodnich wzorców  : w Rosji ciągle jest przerywane 3/4 ciąż. Co w tym temacie zrobiono w Rosji ? Co innego mówić i co innego robić, to stara dewiza tak kiedyś zwanej "żydokomuny" która zawładnęła KGB.  Jeżeli chodzi o pokazywanie się z ludem i to w cerkwi to jest takie porzekadło " diabeł się w ornat ubrał i na mszę ogonem dzwoni".To jest kreowanie wizerunku, zdobywanie zwolenników. Bratanie się z ludem też wypada znakomicie,  nie zdjęcie w swetrze przy ikonie ale  to się liczy:
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/Styl/wladimir-putin-najbogatsza-glowa-panstwa,31003,1
To i co z tego że ta przepowiednia dotycząca Rosji może się spełnić jeżeli ludzie będą się modlić za Rosję. Zresztą komuna upadła i Rosja nie przy pomocy Putina powróciła do religii. Samo pokładanie takich nadziei w kimś takim ... to nie ten czas.
Nigdy nie przypuszczałem , że Homo Sapiens może coś takiego wyprodukować . To, ta interpretacja ma więcej wspólnego z ( syjonistyczną) propagandą Bacy niż z przesłaniem Tajemnicy Fatimskiej.

Portret użytkownika arka

Co za brednie !!!! Pierwsza,

Co za brednie !!!!
Pierwsza, druga, trzecia strona, dalej nie czytam bo nie mogę po prostu/
Co to ma być ??
 Jaka Najświętsza Panienka ??
 o kim Ty Homo piszesz ???
Chyba nie masz na myśli matki Jeusa, bo Maria, nie była panienką gdy urodziła Jezusa(zostła poślubiona Józefowi), potem zreszta miała jeszcze synów i córki,jak to jest w biblii uwzględnione.Zresztą , gdy jakaś kobieta powiedziała Jezusowi pod wpływem cudów jakie on czynił "błogosławiono łono które Cię wydało" Jezus odpowiedział " i owszem , ale błogosławieni ci , którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je "
Jezus wyraźnie podkreśla kto jest też błogosławiony, nie wyróżniając nigdzie swojej matki.
 
Skoro nie piszesz o matce Jezusa to pewnie o pogańskim bóstwie które zostało podszyte pod tą nazwą
To dziwne , że nie znasz powodów dla których KK wprowadził kult maryjny,
Pierwsi chrześcijanie w ogóle o tym nie wspominają , bo Tylko jeden jest pośrednik między Bogiem , a ludzmi - Jezus Chrystus
To co piszesz to najlepszy obraz dla słów apostoła ,że " Diabeł przyjmuje i postać Anioła Swiatłości. "
A więc skoro to sam Szatan objawił się tym dzieciom i nie tylko, to czy Kłamca z natury jest wiarygodny ??
hehe Aby zwieść ludzi na pewno część przepowiedni się spełni , ale większość nie jest zgodna z biblijnymi wizjami przyszłośći więc daruj sobie te bajki.
Szkoda , wielka szkoda, że i Ty dałeś się zwieść...
 

Portret użytkownika Sajgoniarz

Tego chrześciajnom brakuje -

Tego chrześciajnom brakuje - znajomości pisma świętego, o ile świadkowie jehowy znają każdą linijkę na wylot, to chrześcijanie siedzą w tych wychłodzonych kościołach i słuchają jak się im mózgi programuje. Ja swojego księdza lubie chociaż za to że odkąd chodzę do koscioła, nigdy nie wspomniał w kazaniu o piśmie świętym, zawsze interesowała go prawda i sytuacja na świecie a nie biblia i nakazy KK, pewnie nieraz by miał powód do dostania ekskomuniki za to co mówi Biggrin

Portret użytkownika Matsuri

Te całe objawienia "maryjno

Te całe objawienia "maryjno jezusowe", jakąs lipą na kilometr podjeżdzają. Myślę że jak "Maryja ze swym synem" i ich całą świtą by zostawili nas wreszcie w spokoju to i szatany by polazły razem z nimi. W kółko coś im trzeba poświęcać bo jak nie to koniec świata. " Jak mi nie oddasz zegarka to chłopaki Ci wpi3rdolą" coś na tej zasadzie.

Portret użytkownika xxxxx

Skoro według Biblii nawet

Skoro według Biblii nawet Jezus powiedział, że nie wie kiedy będzie "koniec świata", że wie to tylko jego ojciec, to skąd nagle wie to Maryja? 
Druga sprawa, napisane jest także by nie wierzyć w proroków czy objawienia bo nie będą one pochodziły od Boga.
Kult Maryji to wiara w obcego boga, co jest działaniem przeciw pierwszemu przykazaniu. Nawet Jezus modlił sie tylko do ojca. 
Wychodzi na to, że wszyscy wierzący w Maryję, objawienia i ci klepiący modlitewne wierszyki ułożone przez KK mają gwarantowane potepienie.

Strony

Skomentuj