Rozdzielenie Światów cz.II

Kategorie: 

google

To jest dalszy ciąg sądzę bardziej przystępny i  wyjaśniający co to jest miazma?

 

Miazmę stanowią odziedziczone psychiczno - duchowe wypaczenia stworzone przez traumę, przemoc, toksyny, lęki oparte na systemach przekonań oraz fragmentacji dusz, które z biegiem czasu zostały genetycznie wkodowane w ludzkie DNA i doprowadziły do różnego rodzaju chorób oraz do energetycznej nierównowagi. Te wzorce chorób tworzą w ciałach energetyczne blokady i są kodowane oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie jako negatywne zachowania ego lub wadliwe konstrukcje kodu DNA. Kiedy wzorce miazmy się kumulują i wzrastają w świadomości zbiorowej ludzkości, przybierają formy energetyczne jednostek posiadających pewien rodzaj inteligencji i mogą istnieć w ciałach energetycznych. A zatem miazma w formie energetycznej może być manipulowana lub nawet owładnięta przez ciała większych jednostek takich jak upadłe anioły czy NAA. Wzorzec miazmy jest podłączony do motywu wibracyjnego tej konkretnej jednostki, a kiedy następuje interakcja z tą wibracją, wzorzec miazmy może zostać przeniesiony na osoby posiadające podobny rezonans wibracji.

Genetyczna modyfikacja ludzkiego kodu DNA powoduje powstawanie chorób dziedzicznych i negatywnego zachowania takiego jak matryca uzależnień, które są agresywnie promowane na Ziemi pod wpływem NAA. Poziomy wypaczeń przekazywanych wzorców zachowań, ekspozycja na toksyny i wadliwe DNA są zapisywane w komórkach jako wzorce miazmy, co może prowadzić do przenoszenia oryginalnej postaci choroby na każde kolejne pokolenie. Pojawiająca się energia choroby i wzorzec ciała fizycznego czasem przeskakuje pokolenia i może się przejawić w innej formie, jednak nadal jego źródłem jest pierwotny wzorzec choroby odziedziczony po przodku jako miazma. Odziedziczony wzorzec energetyczny jest zapisywany w pamięci komórek od pokoleń z linii przodka, u którego dana choroba pojawiła się najpierw. Ten zapis miazmy nadal będzie się przejawiał w przyszłych pokoleniach, w mniejszym stopniu lub zmutuje do zhybrydyzowanej formy skumulowanej nowej miazmy, która może tworzyć nowe wzorce chorobowe. Nie wszystkie patologie są obecne lub przebiegają w ten sam sposób u wszystkich ludzi. Wzorce miazmy, problemy związane z traumą i unikalne plany dla Dusz są ściśle związane z tworzeniem stanu pogłębiania dysharmonii tworzonej dzięki miazmie. To jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy zaczyna się w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym czy duchowym. Właśnie dlatego warto poświęcić czas na głębokie przeanalizowanie problemu, które doprowadziłoby do zrozumienia samego siebie na tych poziomach i mogłoby poskutkować duchowym uzdrowieniem.

Korzenie miazmy rodzinnej

Jeśli nagromadzone wzorce miazmy są dziedziczone po liniach patriarchalnych i matriarchalnych, u potomstwa mogą powstawać nowe mutacje choroby. W obecnych czasach przy ogromnej ilości skumulowanej na planecie nieoczyszczonej miazmy, możemy zauważyć, że pojawia się wiele nowych mutacji i chorób, których współczesna medycyna nie może zdiagnozować ani zrozumieć ich źródła.

W początkowych etapach wznoszenia, jako inicjacja dla akrecji Duszy, osoba zaczyna zauważać powiązania energetyczne w liniach przodków odziedziczone przez biologiczne linie rodziny. Kiedy możemy rozpoznać te wzorce, widzimy genetyczną miazmę, której źródła leżą bezpośrednio w historii rodu lub rodziny, z której się pochodzi. Kiedy osiągamy szerszą świadomość na Ścieżce wznoszenia, doświadczamy i uświadamiamy sobie, w jaki sposób miazma bezpośrednio działa na naszą osobę. Ma wpływ na wszystko w życiu i działa na to, co przejawia się w naszej holograficznej rzeczywistości, dopóki się o niej nie dowiemy i nie oczyścimy się spod jej wpływu. Postępując duchową ścieżką świadomie uczestniczymy w oczyszczeniu się z rodowej miazmy.

Gdy się budzimy, musimy zdecydować, za co chcemy brać osobistą odpowiedzialność, ponieważ to, co dziedziczymy po rodzinie (i zbiorowo po rasie ludzkiej) nie musi być częścią zdefiniowanej przez nas tożsamości. Kiedy to obserwujemy i bierzemy odpowiedzialność za to, co mamy w sobie (co jest zapisane w komórkach naszych fizycznych ciał) oraz za okoliczności naszego życia, wtedy możemy działać w kierunku uzdrowienia naszych związków genetycznych i miazmatycznych, które są zgromadzone w energetycznej pamięci naszych ciał. W większości przypadków, kiedy zwrócimy uwagę na różne wzorce (postawy, ideały, inteligencję emocjonalną) u obecnych członków biologicznej rodziny, poznamy te archetypowe wzorce rozszerzone na inne wcielenia oraz zdobędziemy istotne informacje i wskazówki co do tego, jak zdecydujemy się leczyć (rodzaje zbiorowej ludzkiej miazmy) w tym wcieleniu na planecie Ziemi podczas cyklu wznoszenia.

Miazma planety

Miazma jest równoznaczna z czarnym, zmrożonym lub martwym światłem, które jest generowane w polach morfogenetycznych działających jako wypaczone plany. Te plany są przejawami martwej energii i odpadów energetycznych takich jak toksyny, mikroorganizmy chorobotwórcze lub odchody pochodzące z obiegu. Uszkodzona konstrukcja pola planety nie może uruchomić takiej ilości strumienia siły życiowej lub kluczy tonów o odpowiedniej częstotliwości, dalej narażając ciało Ziemi i tworząc martwe połączenia oraz martwe przestrzenie. Obszary martwej energii są przydatne dla NAA, ponieważ mogą być programowane technologią sztucznej inteligencji, która je kontroluje, dlatego mają program do tworzenia fantomów i martwych przestrzeni. Te martwe przestrzenie nie mogą przesyłać ani zamieniać się z polami żywej inteligentnej energii i w końcu szkodzą mieszkańcom Ziemi tworząc pogłębiające się mutacje takie jak szkodliwe choroby i miazma.

Miazmą można również manipulować na różne sposoby za pomocą technologii, i to ma miejsce stale, a jest czynione przez negatywne istoty służące wiadomym agendom. Wzorce miazmy mogą być instalowane jak programy komputerowe do uruchamiania częstotliwości, nagrywane szczególnie do powodowania zmian w DNA / RNA w celu tworzenia określonych funkcji lub w celu ich blokowania – pod wpływem tych samych częstotliwości. Jeśli nie zostaną skorygowane i sklarowane po ich zaobserwowaniu, martwy produkt odpadowy wywołuje choroby, schorzenia i zniszczenia w DNA oraz w kluczach częstotliwości jego tonów. Jeśli planetarna miazma nie jest oczyszczana i naprawiana, infekuje mózg i system nerwowy planetarnej sieci (sieci energetycznej), wszystkie planetarne królestwa DNA, jak również infekuje DNA istot ludzkich. Z tych i wielu innych powodów ta planeta została poddana kwarantannie, żeby ograniczyć przedostawanie się produktów odpadowych i infekowanie zewnętrznych obrzeży sąsiednich wymiarów oraz innych planetarnych światów, przez ich potencjalne rezonowanie z tonami kluczy tych wymiarów. Kiedy nastąpi przesunięcie do wyższej gęstości, ta kwarantanna zostanie usunięta. Mamy dostęp do wyższej gęstości, jednak aby przekroczyć pola owej kwarantanny, trzeba przejść przez proces oczyszczania osobistej odziedziczonej miazmy. Możemy to zrobić utrzymując najwyższą wibrację ciała, umysłu i ducha, oraz koncentrując się na łaskawości, współczuciu i empatii. Dodatkowo w tym czasie byłoby wskazane uświadomienie sobie najstarszego, największego i najbardziej rozpowszechnionego źródła wzorców miazmy generowanego na Ziemi – miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna

Miazma psoryczna jest najstarszą i wysoce niszczycielską formą wzorca miazmy skumulowanej w DNA zbiorowej rasy ludzkiej. W języku greckim słowo „psora” oznacza swędzenie lub świerzb i odnosi się do zakaźnego skażenia skóry. Doktor Hahnemann, ojciec homeopatii, opisuje psorę jako jedną z najstarszych chorób w historii. Uważa również, że psora jest matką wszystkich chorób. Wszystkie choroby u ludzi wynikają z miazmy psorycznej. Psora powoduje osłabieni tkanki, zmniejszenie odporności tkanek na obce inwazje i zmniejszenie zdolności do niszczenia drobnoustrojów czy odporności na opanowywanie przez nie określonych komórek. Tak więc, w makrokosmosie zbiorowej świadomości ludzkości powraca na linię czasu, a następnie skutkuje inwazją NAA na Ziemię.

Miazma psoryczna jest podłączona do linii czasu upadku ludzkości, co dodatkowo przejawia się w genetycznych blokadach, które powstały w wyniku klątwy Jahwe. Klątwa Jahwe jest przekleństwem pieczęci 666 upadłych ludzkich aniołów, czego energetycznym skutkiem było znaczne zwiększenie sił satanistycznych na Ziemi. Ta genetyczna blokada zmuszała dusze do ciągłej reinkarnacji na planie Ziemi 3D z doświadczaniem formy biologicznej z czasem coraz bardziej podatnej na choroby, a w końcu umierającej.

Za sprawą klątwy Jahwe miazma psoryczna jest również związana z matrycą sekstansu, którego używają konstrukty Obcych do odłączania DNA, przy utrzymywaniu świadomości uwięzionej w czasie na niskich częstotliwościach, i przy jednoczesnym skracaniu ludzkiego życia. Matryca sekstansu zniekształca biologiczny i metaboliczny zegar czasu powodując choroby oraz starzenie się ciała za pomocą stworzonych blokad energetycznych w ważnych narządach czy gruczołach, aby doprowadzić je do rozpadu a w końcu zabić. Skażenie matrycą sekstansu jest bardzo ważne w pierwotnej linii czasu związanej z rozkładem pierwiastków ludzkiego ciała (przez odłączenie ludzkiego DNA, aby można je było kontrolować za pomocą prądów tellurycznych i zagęścić do substancji węgla), i odnosi się bezpośrednio do miazmy psorycznej całej rasy. Funkcja matrycy sekstansu sprowadza się do degradacji energii i żywiołów w naszych ciałach oraz do kodowania ich rozkładu w mitochondriach naszych komórek i matrycy DNA, jako wzorców miazmy psorycznej.

Matryca sekstansu jest częścią zaawansowanej funkcji zegara biologicznego systemu ludzkiego ciała świetlistego, który został naruszony i uszkodzony przez metaroniczne odwrócenie. Matryca sekstansu przesuwa częstotliwości metatronicznego odwrócenia w ciałach świetlistych, zagęszczając świadomość i uszkadzając ciała oraz umieszczając je na biologicznych zegarach wyznaczając czas śmierci. Metroniczne odwrócenie jest wynikiem schodzenia pól elektronowych do mocno odwróconych i wypaczonych wzorców, z wykorzystaniem protonów i elektronów rozbijających technologie, które powodują rozpad ciał energetycznych. Technologie metatronicznego odwrócenia są używane na Ziemi do kontroli umysłów i tworzenia czarnych dziur, które powodują rozpad ciał mentalnych i rozdrobnienie ich do asortymentu stanów chorobowych w materii. Różnorodne połączone formy miazmy w materii mogą być pozyskiwane bezpośrednio do oryginalnej miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna dalej ewoluowała w ludzkiej rasie do powiązanych z seksem chorób miazmatycznych, a następnie z czasem rozwinęła się do miazmy nowotworów. Choroby związane z płcią i ich miazma są określane jako programy seksualnej niedoli, które podlegają sztucznym programom kontroli umysłów, a te są związane z upadłymi bytami zbierającymi energię zbiorowego seksualnego ciała energetycznego ludzkości. Ponadto matryca sekstansu jest konstrukcją upadłych aniołów przeznaczoną do tworzenia genetycznych blokad, jakie mamy w kościach, tkankach i matrycy skóry - pochodzących z miazmy psorycznej. Te części ciała będą mocno dotknięte podczas obecnego przesunięcia gęstości na planecie. Już czas, aby zwrócić uwagę na miazmę i aby się z niej oczyścić, oraz aby świadomie uczestniczyć w przemianach ciała.

Związane z psorą wzorce miazmy staną się bardziej powszechne, kiedy planetarne objawy wzniesienia zaczną się przejawiać pośród całej ludzkości.

Objawy miazmy psorycznej

Umysł, emocje, ciało i duch współpracują ze sobą jako jeden współdziałający system, a wzorce miazmy są energetycznymi zaburzeniami, które przejawiają się we wszystkich czterech warstwach organizmu. Warunki, które zmieniają sposób przejawiania się miazmy, są uzależnione od wielu czynników takich jak: kontakt z elementami i bodźcami środowiskowymi, klimat, toksyny i pasożyty, mentalny system przekonań, motywacje do zachowań, świadomość, nadmierne lub ekstremalne przyzwyczajenia, nadużycia, dieta i różne zwyczaje oraz wpływy kulturowe. Wszystkie te składniki wraz z duchowym planem przesądzą o progresji wzorca miazmy w świecie fizycznym, choć niektóre wzorce mogą pozostawać w stanie uśpienia, aby aktywować się w przyszłości. Właśnie dlatego teraz jest dobry czas, aby sobie uświadomić i zwrócić uwagę na wzorce pokazywane przez organizm, ponieważ to doprowadzi cię do uzdrowienia miazmy psorycznej. Zazwyczaj wzorzec miazmy jest aktywowany przez słabe ogniwo genetyczne obecne w rodowym wzorcu osoby, który jest zapisany w jej linii rodu. Wzorzec miazmy wynurza się na powierzchnię w czasie poważnych zmian życiowych takich jak: wypadki, śmierć bliskich osób, duchowe i egzystencjalne kryzysy, diagnozy medyczne, zmiana miejsca zamieszkania, upadłości itp. Osoby nieświadome swoich ciał energetycznych czy miazmy jako źródła uzdrowienia wynaturzonych wzorców, mogą wybrać odejście. Przejście do następnej gęstości aktywuje zapis miazmy, co pogłębia problemy z przejawianiem się choroby u osób, które utknęły w niższych częstotliwościach tellurycznej materii.

Najczęstsze objawy charakterystyczne dla psory to nadwrażliwość (doświadczanie większej wrażliwości) i poczucie braku (niedoboru lub ubytku czegoś). Kiedy miazma psoryczna wypływa na powierzchnię, zauważymy zwiększoną wrażliwość w reakcji ciała na na bodźce środowiska - hałas, światło czy zapach. Organizm może reagować poprzez wywoływanie zaburzeń funkcji takich jak bóle głowy, nudności i uczucie dyskomfortu we własnej skórze, lub ogólne odczuwanie dyskomfortu.

Odtruwanie z miazmy psorycznej

Poczynając od nieprawidłowych funkcji głównych narządów trawiennych i wydalniczych, psora przejawia się na zewnątrz w postaci wszelkich odmian chorób skóry. Kiedy naprawi się system samooczyszczania organizmu, stan skóry się poprawi, a miazma psoryczna zacznie maleć. Główne narządy, jakie trzeba oczyścić to: jelita, wątroba, nerki, płuca i skóra. Tak więc, aby wspomóc detoksykację, pierwszym krokiem powinna być eliminacja zaburzeń w tych organach. Ciało będzie produkować odpady energetyczne i metaboliczne, które przełożą się na poziom fizycznej detoksykacji, lecz muszą przejść przez kanały ich eliminacji. Gdy kanały eliminacji są zapchane, stają się mniej wydajne i przeciążone. Wtedy trucizny dostają się do krwiobiegu i osadzają się w narządach i tkankach, które są najmniej odporne na działanie toksycznych odpadów.

W związku z potrzebą detoksykacji, na skórze może pojawiać się różnego rodzaju łuszcząca lub wykwitowa wysypka, można odczuwać ją jako brudną, suchą i swędzącą. Miazma psoryczna uzewnętrznia toksyny, a jeśli te są miejscowo tłumione, może dochodzić do poważnych dolegliwości wewnętrznych. Dlatego ważne jest, aby starać się nie hamować tych zewnętrznych objawów, aby nie blokować naturalnych prób organizmu usunięcia toksyn przez skórę. Środki tuszujące objawy mogą mieć bezpośredni efekt fizjologiczny lub toksyczny, lecz nigdy nie będą środkami o działaniu leczniczym. W każdym chronicznym wzorcu chorobowym istnieją podstawowe czynniki patologiczne zapisane energetycznie takie jak: miazma ciała, umysłu, emocji lub ducha. Chyba, że przyczyna wzorca chorobowego tkwi w głębokiej miazmie ciał i jako energetyczna blokada, nigdy nie będzie uzdrowiona.

Jednym z wiodących środków leczniczych stosowanych w leczeniu stanów psorycznych jest siarka homeopatyczna. Może być używana w przypadku różnych chorób przewlekłych pochodzących od miazmy psorycznej. Odśrodkowe działanie takiej siarki polega na wydobywaniu na powierzchnię chorób, które są ukryte głęboko w tkankach. Siarka odgrywa również ważną role w duchowej alchemii organizmu i w duchowej świadomości. Naturalny związek soli siarki tkwi głęboko w glebie, i posiada symbolikę ciała fizycznego zjednoczonego ze światłem słonecznej plazmy w celu przemiany do wiecznego złotego ciała. Aby to urzeczywistnić musimy przygotować ciało od wewnątrz: za pomocą wody, soli siarki i przez krew tworząc komunię ze świętym Duchem Matki oraz słonecznym Ogniem Ojca. Alchemia naszej wyższej świadomości rozpuści cienie niższych ciał i zanieczyszczenia takie jak miazma psoryczna, które zostają strawione i uzdrowione przez silne światło plazmy.

Właściwości miazmy psorycznej

Główną przyczyna chorób są toksyny lub pasożyty tworzące blokady energetyczne w ciele i świadomości. Te jady zakłócają stan równowagi energii sił życiowych i zaburzają sposób działania tych sił krążących w ciele. Kiedy doświadczamy choroby, nasze wewnętrzne energie siły życiowej próbują doprowadzić ciało z powrotem do równowagi. Gdy układ odpornościowy jest stymulowany, korzysta z zapasów tych sił, aby z większą mocą zwalczyć agresora. Dlatego lekarstwom homeopatycznym przypisuje się pobudzenie sił obronnych organizmu w celu obrony przed chorobą oraz przed toksynami i pasożytami, które przyczyniły się do jej powstania. Nasza wyższa świadomość również może neutralizować takie inwazje, jednak czasami warto wesprzeć wysiłki ciała fizycznego zwiększając jego odporność i funkcje immunologiczne. Szukanie remediów homeopatycznych i konsultacje z przeszkolonym homeopatą (będącym na Ścieżce wznoszenia) w celu pozbycia się miazmy, może być niezwykle pomocne w tym okresie, ponieważ wspomaga przygotowania ciała do przesunięcia do kolejnej gęstości.

Aby można było szerzej zapoznać się z tym, w jaki sposób właściwości miazmatyczne przejawiają się w życiu, poniżej podane są pewne ogólne cechy miazmy psorycznej:

Właściwości: Psora wywołuje podrażnienia, zapalenia i nadwrażliwość.

Konstytucja fizyczna: Psora zwykle zatruwa organizm, wywołuje stany chorobowe skóry i zakłóca funkcje układu pokarmowego i wydalniczego.

Usposobienie: Psoryczny temperament ma pełno pomysłów filozoficznych, pseudo-naukowych, politycznych i religijnych. Mogą one przejawiać negatywne cechy ego związane z samooszukiwaniem, narcyzmem i niepraktycznymi lub nierealnymi celami.

Ból: Psora może powodować wrażenie swędzenie ciała, poczucie jakby coś w nim pełzało, łaskotało je i piekło.

Skóra: skażona psorą skóra jest sucha, szorstka i nie wygląda zdrowo. Każdy mały uraz powoduje infekcję, a uszkodzenia mogą wywoływać swędzenie, wypryski lub lekkie ropienie.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tych zmianach świadomości związanych z przesunięciem do następnej gęstości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym przejawionym prawem. Jestem niezawisłą, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa – Sofii. Proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu. Lisa.

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Cabaj

Czyli nie mam świadomości w

Czyli nie mam świadomości w tym co pisze?Pytanie nie jest proste i nie z kręgu moich zainteresowań.Nie przejmuj sie tak tą swiadomością bo jak w Ciebie kiedyś weszła to tak samo i wyjdzie.W czasie wykorkowywania mózg przestaje pracować więc świadomość przemija.I na nic jakies bajania o oddzieleniu swiadomości od ciała w czasie smierci klinicznej-to bujda.Jak o czymś myślisz no to masz swiadomość-tylko pytanie powinno brzmieć czy za świadomość odpowiada mózg?Czy świadomość to "dusza"która tak usilnie chcą wszyscy posiadać.No to z czego?z cukru?

Portret użytkownika sceptyyk

Cabaju, skończ pie..lić i

Cabaju, skończ pie..lić i odpowiedz na  pytanie -wysil swoj sagan i odpowiedz mi CZYM JEST ŚWADOMOŚĆ? Odpowiedz mi wielopłaszczyznowo, chcę poznać Twoje zdanie. Potrafisz?                                                                                                                                                                                                                            " bo jak w Ciebie kiedyś weszła to tak samo i wyjdzie..."  -słusznie  Cabaju, jedżmy dalej  Smile

Portret użytkownika Cabaj

Gdyb zacząć od poczatku to

Gdyb zacząć od poczatku to należałoby przyjąć w jakim wieku człowiek(dziecko)uswiadamia sobie ze egzystuje.To może być 2drugi rok życia i wtedy przybiera postać wyrażania(mowy)idąc dalej tym samym zdaje sobie sprawe z tego że kiedyś umrze i tu pojawia sie świadomość samego siebie i tego że inni też są świadomi swojego postepowania.Twoja(nasza)świadomość to przede wszystkim niezależność.Zanim cos zrobisz to musisz wczesniej pomyśleć więc jakies powiązania z mózgiem muszą istnieć(te procesy zachodzą na siebie)Ale jeżeli wiesz więcej to prosze "oświeć" mnie.Jak ja pier.....to "uświadom" mnie że sie myle.

Portret użytkownika Zenek :)

A czego tu nie rozumieć.

A czego tu nie rozumieć. Życie to energia, energia w ruchu. Każde zaburzenie w jej obiegu powoduje problemy.

Każdy byt posiada własny energetyczny wzorzec budowy. Każdy naród, organizacja czy kontynent posiada podobny choć bardziej subtelny niż dla bytu energetyczny wzorzec budowy czasem zwany DRZEWEM ŻYCIA.

Jeśli na dany wzorzec zaczniemy nakładać inne konkurencyjne wzorce albo zakłócać naturalny obieg energii zaczną się tworzyć tzw "złogi energetyczne" tu nazywane miazmą. Jeśli superpole miazmy przewyższy biopole bytu w miejscu tego przekroczenia bądź w narządzie powiązanym z tym miejscem (patrz akupunktura) tworzą się choroby. Miazma jako taka w medycynie chińskiej zwana jest MARTWYM CHI.

Ponieważ nie wszystko lubi czystość to byty zwane negatywnymi mają większe powinowactwo do miazmy niż organizmy "uduchowione" (dusza jest miejscem gdzie boskie Chi wpływa do ciała) dlatego też w miejscach występowania miazmy lubią one bytować. Ponieważ MARTWE CHI powstaje z zaburzania obiegu NORMALNEGO/ SŁONECZNEGO CHI powstało wiele rytuałów czy technologii powodującej dezaktywację SŁONECZNEGO CHI w miazmę by w ten sposób oddziaływać negatywnie na biopole planety i wszystkich żyjących na niej osób. Te wszelkie "religijne" obrzędy pożerania ciała chrystusa, zarzynania dzieci na macę, zarzynania bydła w ofierze ..... mają na celu wytwarzanie w miejscu rytuału silnej dawki negatywnej energii jaka jest "budulcem" ciał astralnych (i wyżej) stworów. Jest też ona ich siedliskiem wiec jak się napotyka w astralu na oblepiający wszystko szlam to wiadomo iż w środku niego żyje sobie jakiś katolicki (żydowski) święty czy inny "objawiony" aniołek.

Każdy wzorzec energetyczny oferuje pewne unikalne WŁAŚCIWOŚCI zarówno pozytywne jak i negatywne.Są to PREDYSPOZYCJE. Na te wynikające z budowy ciała nakładają się te wynikające z miejsca zamieszkania (oddziaływanie duchów miejsca), wychowania (ideologie, dogmaty, propagandy...), religii.... i tak dalej.... Wszelkie dodatkowe wzorce mogą być zgodne z energetycznym wzorcem jednostki bądź nie. Od tego jak silny jest ich sygnał społeczności chorują na tzw "choroby cywilizacyjne" wynikające z wpływu oddziaływań zewnętrznych na przykład egregora kościelnego czy partyjnego na ich własne biopole. Czyli pole zewnętrzne zaburza ich własne biopole wywołując albo choroby ciała albo problemy umysłowe w zależności od tego z jakim organem jest ta miazma zgodna energetycznie. No i jak ona jest silna.

I żeby nie było tak prosto to w wyższych ciałach są zapisywane wypierane do podświadomości wszelkie negatywne wzorce z bieżącego żywota. Ciała te nie podlegają rozpadowi podczas śmierci więc są idealnym nośnikiem do międzypokoleniowego przenoszenia tzw "problemów karmicznych" jakie są złogami miazmy w wyższych ciałach energetycznych. "Problemy" jakie na zasadzie podobieństwa energetycznego przyciągają "do nas" zdarzenia wibracyjnie zgodne z daną "karmą" powodując w naszym życiu różne "losowe" zdarzenia określane potocznie jako "szczęściarz" czy "pechowiec". W tych samych ciałach zapisywane są także wszelkie "pomyślne" intencje wysyłane pod naszym czy naszej rodziny/ społeczności/ ludowi życzenia ....... znane jako KLĄTWY czy UROKI. Te wniesione przez żydów jako ubogacanie chrześcijańskiej kultury dobrosąsiedzkie zachowania oddziaływują na wzorce energetyczne ciał z jakich składa się ciało danego żywego bytu celowo wprowadzając w nie zaburzenia jakie w dłuższej mecie powodują powstanie miazmy czyli "realizacje klątwy/ uroku" czy "poddanie się reżimowej jewrejogejskiej propagandzie". Im więcej miazmy otacza dany żywy byt tym bardziej jest on ZGOLEMIONY (człowiek-robot) gdyż jego własna energia nie może w jego energetycznych ciałach naturalnie krążyć przez co funkcje "witalne" z jego ciała przeniesione są do ciała egregora (bytu inwazyjnego dla jego ciała). Dlatego są różne techniki tzw "oczyszczania pranicznego" które i tak są tylko namiastką pierwotnego słowiańskiego "TAŃCA W OGNIU SWAROGA" jakiego oczyszczająca moc jest jeszcze zachowana w pamięci ludzi w postaci "skoków przez ogień" czy "okadzania ogniem bydła".

Portret użytkownika Normin

Witaj Zenuś. Pięknie to

Witaj Zenuś. Pięknie to opisałeś. I taka jest właśnie różnica między pisaniem od Serca, a newagowskim bełkotem
jak w arcie. No i na końcu się okazało, że miałem dobre przeczucie bo objawione info-przesłanie pochodzi od izusów. I nawet jak ostatnio zapodają dużo prawdy to i tak wychodzi bełkot. No przecież to nasi zwabiciele pomieszali nam języki i to tak skutecznie, że sami się w tym gubią – więc w jaki sposób przekaz ma być normalny i zrozumiały bez blablania. Cieszę się, że w końcu pokazałeś swe możliwości i tutaj a nie tylko „tam”. W kilku zdaniach zmieściłeś więcej PRAWDY niż „astrozapodajnia” w całym przekazie. Mam nadzieję, że nie poprzestaniesz na tym. Im więcej będzie BUDZĄCYCH, tym więcej będzie Obudzonych, a od tego zależy Nasza Przyszłość.
 - Pozdrawiam Cię i do następnego.

Portret użytkownika Zenek :)

Witaj przyjacielu, kiedyś

Witaj przyjacielu,

kiedyś modne było powiedzenie "iż każdy papieros skraca życie o rok". Ja od "prac energetycznych" czuje jakby mi ubyło ich z kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy..... ;p

A tak na poważniej....

...jak tak sobie patrze po "przekazach" to od większości odrzuca mnie już na starcie, a od reszty po przeczytaniu "3 zdania". Ogólnie powoli widać kolejne wielkie zamieranie ezo-blogów zwłaszcza tych głoszących "jedynie słuszną prawdę duchową" made in sataniści z buckingham. Z jednej to pozytywne bo się napór nazipropagandy judaistycznej zmniejsza a z drugiej sugeruje ZMIANĘ TAKTYKI MANIPULOWANIA społecznościami co w powiązaniu z obecnym najazdem zydonazistowskich hord z telaviwu i ideologicznie bratnich okolic może nieco niepokoić. Ale się okaże...

co z tego wyjdzie. Podstawowym procesem właśnie się dokonującym są POLARYZACJE jakie rozłamują nazistowski propagandowy bełkot wylewany z żydowskich, gebelsowskich szczekaczek. Oczywiście jak w każdym nazistowskim, żydowskim reżimie sprawujące "władzę" kacyki mogą sięgnąć po bestialski terror swoich mundurowych siepaczy ale "PROCESU JUŻ NIE POWSTRZYMAJĄ". To jest ten moment gdzie lepiej zdać władzę i spierdalać jak najdalej stąd niż do końca bronić własną piersią nazizmu i terroryzmu zwanego "żydowska cywilizacja". Miecz nad waszymi głowami już wisi.... i to nie tylko "społecznego wnerwienia". Ten miecz ma nieco inny charakter. Przerażająco-słodki. ;p

Podstawowym procesem "BUDZENIA" powinno być na dziś budzenie NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI... To może wielu uratować życie..... Oczywiście gówno wybiórcze i podobne filonazistowskie szczekaczki zaraz zaczną ludziom obrzydzać "polskość" bo takie maja "dyrektywy od fuhrera 4 rzeszy" ale ....

jak ludzie nie zauważą w innych drugiego człowieka i to W LUDZIACH Z WŁASNEGO KLANU to ..... piekło czeka.

Niestety finał nie będzie tak easy jak to ezo-bajarze wkręcają. To co się wydarzy zależy oczywiście od rozwoju ziemskich wydarzeń i sposobu spolaryzowania się "narodów" ale ....

w moim odczuciu finał będzie zaskakujący dla wielu. Wprost DRUZGOCZĄCY. Acute

Choć z wiadomych względów nie znam jego dokładnej daty poza tym iż WKRÓTCE. I że nie przyniesie TOMORROWLANDU dla zdrajców, sprzedawczyków, szuj, kastratów, zboków, kanalii i innych "elit". W tym wszelkich "zaczipowanych" w wyznawaniu dowolnego żydowskiego "hitleryzmu", także watykańskiego . Świat z nich zostanie SKUTECZNIE oczyszczony. Może nawet przez ich własne demoniczne bożki czyniące to w ramach swojej kary. Smile

Portret użytkownika Normin

Tak, tak, Kolego, też czuję

Tak, tak, Kolego, też czuję na karku te setki, tysiące wcieleń (taka „fajna” gra była). Tak długo czekaliśmy na to „Wydarzenie”, na wyzwolenie, że jakoś się „dowleczemy”- osłabieni ale w pełni świadomi! Reszta stada nawet nie ma czasu na pomyślenie, na zastanowienie – bo przecena kaszanki w „stonce”, bo kłapaczka mówi, że teraz będzie lepiej, bo po wyborach nowy NIErzad będzie nam robił „dobrze” itd. Czy można ich za to winić? – To nie ich wina, po prostu genialni programiści wgrali im perfekcyjno-destrukcyjne programy i tyle. A pierdoły i proroctwa o przyszłości na rok 25, czy 50, to zwykłe bajdurzenie z astrozapodajni. Zresztą ostatnio tak wszystko przyśpiesza, że nawet część „ślepych” zaczyna co nieco przeczuwać. A więc też przypuszczam, że to już WKRÓTCE.

Strony

Skomentuj