Rozdzielenie Światów cz.II

Kategorie: 

google

To jest dalszy ciąg sądzę bardziej przystępny i  wyjaśniający co to jest miazma?

 

Miazmę stanowią odziedziczone psychiczno - duchowe wypaczenia stworzone przez traumę, przemoc, toksyny, lęki oparte na systemach przekonań oraz fragmentacji dusz, które z biegiem czasu zostały genetycznie wkodowane w ludzkie DNA i doprowadziły do różnego rodzaju chorób oraz do energetycznej nierównowagi. Te wzorce chorób tworzą w ciałach energetyczne blokady i są kodowane oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie jako negatywne zachowania ego lub wadliwe konstrukcje kodu DNA. Kiedy wzorce miazmy się kumulują i wzrastają w świadomości zbiorowej ludzkości, przybierają formy energetyczne jednostek posiadających pewien rodzaj inteligencji i mogą istnieć w ciałach energetycznych. A zatem miazma w formie energetycznej może być manipulowana lub nawet owładnięta przez ciała większych jednostek takich jak upadłe anioły czy NAA. Wzorzec miazmy jest podłączony do motywu wibracyjnego tej konkretnej jednostki, a kiedy następuje interakcja z tą wibracją, wzorzec miazmy może zostać przeniesiony na osoby posiadające podobny rezonans wibracji.

Genetyczna modyfikacja ludzkiego kodu DNA powoduje powstawanie chorób dziedzicznych i negatywnego zachowania takiego jak matryca uzależnień, które są agresywnie promowane na Ziemi pod wpływem NAA. Poziomy wypaczeń przekazywanych wzorców zachowań, ekspozycja na toksyny i wadliwe DNA są zapisywane w komórkach jako wzorce miazmy, co może prowadzić do przenoszenia oryginalnej postaci choroby na każde kolejne pokolenie. Pojawiająca się energia choroby i wzorzec ciała fizycznego czasem przeskakuje pokolenia i może się przejawić w innej formie, jednak nadal jego źródłem jest pierwotny wzorzec choroby odziedziczony po przodku jako miazma. Odziedziczony wzorzec energetyczny jest zapisywany w pamięci komórek od pokoleń z linii przodka, u którego dana choroba pojawiła się najpierw. Ten zapis miazmy nadal będzie się przejawiał w przyszłych pokoleniach, w mniejszym stopniu lub zmutuje do zhybrydyzowanej formy skumulowanej nowej miazmy, która może tworzyć nowe wzorce chorobowe. Nie wszystkie patologie są obecne lub przebiegają w ten sam sposób u wszystkich ludzi. Wzorce miazmy, problemy związane z traumą i unikalne plany dla Dusz są ściśle związane z tworzeniem stanu pogłębiania dysharmonii tworzonej dzięki miazmie. To jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy zaczyna się w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym czy duchowym. Właśnie dlatego warto poświęcić czas na głębokie przeanalizowanie problemu, które doprowadziłoby do zrozumienia samego siebie na tych poziomach i mogłoby poskutkować duchowym uzdrowieniem.

Korzenie miazmy rodzinnej

Jeśli nagromadzone wzorce miazmy są dziedziczone po liniach patriarchalnych i matriarchalnych, u potomstwa mogą powstawać nowe mutacje choroby. W obecnych czasach przy ogromnej ilości skumulowanej na planecie nieoczyszczonej miazmy, możemy zauważyć, że pojawia się wiele nowych mutacji i chorób, których współczesna medycyna nie może zdiagnozować ani zrozumieć ich źródła.

W początkowych etapach wznoszenia, jako inicjacja dla akrecji Duszy, osoba zaczyna zauważać powiązania energetyczne w liniach przodków odziedziczone przez biologiczne linie rodziny. Kiedy możemy rozpoznać te wzorce, widzimy genetyczną miazmę, której źródła leżą bezpośrednio w historii rodu lub rodziny, z której się pochodzi. Kiedy osiągamy szerszą świadomość na Ścieżce wznoszenia, doświadczamy i uświadamiamy sobie, w jaki sposób miazma bezpośrednio działa na naszą osobę. Ma wpływ na wszystko w życiu i działa na to, co przejawia się w naszej holograficznej rzeczywistości, dopóki się o niej nie dowiemy i nie oczyścimy się spod jej wpływu. Postępując duchową ścieżką świadomie uczestniczymy w oczyszczeniu się z rodowej miazmy.

Gdy się budzimy, musimy zdecydować, za co chcemy brać osobistą odpowiedzialność, ponieważ to, co dziedziczymy po rodzinie (i zbiorowo po rasie ludzkiej) nie musi być częścią zdefiniowanej przez nas tożsamości. Kiedy to obserwujemy i bierzemy odpowiedzialność za to, co mamy w sobie (co jest zapisane w komórkach naszych fizycznych ciał) oraz za okoliczności naszego życia, wtedy możemy działać w kierunku uzdrowienia naszych związków genetycznych i miazmatycznych, które są zgromadzone w energetycznej pamięci naszych ciał. W większości przypadków, kiedy zwrócimy uwagę na różne wzorce (postawy, ideały, inteligencję emocjonalną) u obecnych członków biologicznej rodziny, poznamy te archetypowe wzorce rozszerzone na inne wcielenia oraz zdobędziemy istotne informacje i wskazówki co do tego, jak zdecydujemy się leczyć (rodzaje zbiorowej ludzkiej miazmy) w tym wcieleniu na planecie Ziemi podczas cyklu wznoszenia.

Miazma planety

Miazma jest równoznaczna z czarnym, zmrożonym lub martwym światłem, które jest generowane w polach morfogenetycznych działających jako wypaczone plany. Te plany są przejawami martwej energii i odpadów energetycznych takich jak toksyny, mikroorganizmy chorobotwórcze lub odchody pochodzące z obiegu. Uszkodzona konstrukcja pola planety nie może uruchomić takiej ilości strumienia siły życiowej lub kluczy tonów o odpowiedniej częstotliwości, dalej narażając ciało Ziemi i tworząc martwe połączenia oraz martwe przestrzenie. Obszary martwej energii są przydatne dla NAA, ponieważ mogą być programowane technologią sztucznej inteligencji, która je kontroluje, dlatego mają program do tworzenia fantomów i martwych przestrzeni. Te martwe przestrzenie nie mogą przesyłać ani zamieniać się z polami żywej inteligentnej energii i w końcu szkodzą mieszkańcom Ziemi tworząc pogłębiające się mutacje takie jak szkodliwe choroby i miazma.

Miazmą można również manipulować na różne sposoby za pomocą technologii, i to ma miejsce stale, a jest czynione przez negatywne istoty służące wiadomym agendom. Wzorce miazmy mogą być instalowane jak programy komputerowe do uruchamiania częstotliwości, nagrywane szczególnie do powodowania zmian w DNA / RNA w celu tworzenia określonych funkcji lub w celu ich blokowania – pod wpływem tych samych częstotliwości. Jeśli nie zostaną skorygowane i sklarowane po ich zaobserwowaniu, martwy produkt odpadowy wywołuje choroby, schorzenia i zniszczenia w DNA oraz w kluczach częstotliwości jego tonów. Jeśli planetarna miazma nie jest oczyszczana i naprawiana, infekuje mózg i system nerwowy planetarnej sieci (sieci energetycznej), wszystkie planetarne królestwa DNA, jak również infekuje DNA istot ludzkich. Z tych i wielu innych powodów ta planeta została poddana kwarantannie, żeby ograniczyć przedostawanie się produktów odpadowych i infekowanie zewnętrznych obrzeży sąsiednich wymiarów oraz innych planetarnych światów, przez ich potencjalne rezonowanie z tonami kluczy tych wymiarów. Kiedy nastąpi przesunięcie do wyższej gęstości, ta kwarantanna zostanie usunięta. Mamy dostęp do wyższej gęstości, jednak aby przekroczyć pola owej kwarantanny, trzeba przejść przez proces oczyszczania osobistej odziedziczonej miazmy. Możemy to zrobić utrzymując najwyższą wibrację ciała, umysłu i ducha, oraz koncentrując się na łaskawości, współczuciu i empatii. Dodatkowo w tym czasie byłoby wskazane uświadomienie sobie najstarszego, największego i najbardziej rozpowszechnionego źródła wzorców miazmy generowanego na Ziemi – miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna

Miazma psoryczna jest najstarszą i wysoce niszczycielską formą wzorca miazmy skumulowanej w DNA zbiorowej rasy ludzkiej. W języku greckim słowo „psora” oznacza swędzenie lub świerzb i odnosi się do zakaźnego skażenia skóry. Doktor Hahnemann, ojciec homeopatii, opisuje psorę jako jedną z najstarszych chorób w historii. Uważa również, że psora jest matką wszystkich chorób. Wszystkie choroby u ludzi wynikają z miazmy psorycznej. Psora powoduje osłabieni tkanki, zmniejszenie odporności tkanek na obce inwazje i zmniejszenie zdolności do niszczenia drobnoustrojów czy odporności na opanowywanie przez nie określonych komórek. Tak więc, w makrokosmosie zbiorowej świadomości ludzkości powraca na linię czasu, a następnie skutkuje inwazją NAA na Ziemię.

Miazma psoryczna jest podłączona do linii czasu upadku ludzkości, co dodatkowo przejawia się w genetycznych blokadach, które powstały w wyniku klątwy Jahwe. Klątwa Jahwe jest przekleństwem pieczęci 666 upadłych ludzkich aniołów, czego energetycznym skutkiem było znaczne zwiększenie sił satanistycznych na Ziemi. Ta genetyczna blokada zmuszała dusze do ciągłej reinkarnacji na planie Ziemi 3D z doświadczaniem formy biologicznej z czasem coraz bardziej podatnej na choroby, a w końcu umierającej.

Za sprawą klątwy Jahwe miazma psoryczna jest również związana z matrycą sekstansu, którego używają konstrukty Obcych do odłączania DNA, przy utrzymywaniu świadomości uwięzionej w czasie na niskich częstotliwościach, i przy jednoczesnym skracaniu ludzkiego życia. Matryca sekstansu zniekształca biologiczny i metaboliczny zegar czasu powodując choroby oraz starzenie się ciała za pomocą stworzonych blokad energetycznych w ważnych narządach czy gruczołach, aby doprowadzić je do rozpadu a w końcu zabić. Skażenie matrycą sekstansu jest bardzo ważne w pierwotnej linii czasu związanej z rozkładem pierwiastków ludzkiego ciała (przez odłączenie ludzkiego DNA, aby można je było kontrolować za pomocą prądów tellurycznych i zagęścić do substancji węgla), i odnosi się bezpośrednio do miazmy psorycznej całej rasy. Funkcja matrycy sekstansu sprowadza się do degradacji energii i żywiołów w naszych ciałach oraz do kodowania ich rozkładu w mitochondriach naszych komórek i matrycy DNA, jako wzorców miazmy psorycznej.

Matryca sekstansu jest częścią zaawansowanej funkcji zegara biologicznego systemu ludzkiego ciała świetlistego, który został naruszony i uszkodzony przez metaroniczne odwrócenie. Matryca sekstansu przesuwa częstotliwości metatronicznego odwrócenia w ciałach świetlistych, zagęszczając świadomość i uszkadzając ciała oraz umieszczając je na biologicznych zegarach wyznaczając czas śmierci. Metroniczne odwrócenie jest wynikiem schodzenia pól elektronowych do mocno odwróconych i wypaczonych wzorców, z wykorzystaniem protonów i elektronów rozbijających technologie, które powodują rozpad ciał energetycznych. Technologie metatronicznego odwrócenia są używane na Ziemi do kontroli umysłów i tworzenia czarnych dziur, które powodują rozpad ciał mentalnych i rozdrobnienie ich do asortymentu stanów chorobowych w materii. Różnorodne połączone formy miazmy w materii mogą być pozyskiwane bezpośrednio do oryginalnej miazmy psorycznej.

Miazma psoryczna dalej ewoluowała w ludzkiej rasie do powiązanych z seksem chorób miazmatycznych, a następnie z czasem rozwinęła się do miazmy nowotworów. Choroby związane z płcią i ich miazma są określane jako programy seksualnej niedoli, które podlegają sztucznym programom kontroli umysłów, a te są związane z upadłymi bytami zbierającymi energię zbiorowego seksualnego ciała energetycznego ludzkości. Ponadto matryca sekstansu jest konstrukcją upadłych aniołów przeznaczoną do tworzenia genetycznych blokad, jakie mamy w kościach, tkankach i matrycy skóry - pochodzących z miazmy psorycznej. Te części ciała będą mocno dotknięte podczas obecnego przesunięcia gęstości na planecie. Już czas, aby zwrócić uwagę na miazmę i aby się z niej oczyścić, oraz aby świadomie uczestniczyć w przemianach ciała.

Związane z psorą wzorce miazmy staną się bardziej powszechne, kiedy planetarne objawy wzniesienia zaczną się przejawiać pośród całej ludzkości.

Objawy miazmy psorycznej

Umysł, emocje, ciało i duch współpracują ze sobą jako jeden współdziałający system, a wzorce miazmy są energetycznymi zaburzeniami, które przejawiają się we wszystkich czterech warstwach organizmu. Warunki, które zmieniają sposób przejawiania się miazmy, są uzależnione od wielu czynników takich jak: kontakt z elementami i bodźcami środowiskowymi, klimat, toksyny i pasożyty, mentalny system przekonań, motywacje do zachowań, świadomość, nadmierne lub ekstremalne przyzwyczajenia, nadużycia, dieta i różne zwyczaje oraz wpływy kulturowe. Wszystkie te składniki wraz z duchowym planem przesądzą o progresji wzorca miazmy w świecie fizycznym, choć niektóre wzorce mogą pozostawać w stanie uśpienia, aby aktywować się w przyszłości. Właśnie dlatego teraz jest dobry czas, aby sobie uświadomić i zwrócić uwagę na wzorce pokazywane przez organizm, ponieważ to doprowadzi cię do uzdrowienia miazmy psorycznej. Zazwyczaj wzorzec miazmy jest aktywowany przez słabe ogniwo genetyczne obecne w rodowym wzorcu osoby, który jest zapisany w jej linii rodu. Wzorzec miazmy wynurza się na powierzchnię w czasie poważnych zmian życiowych takich jak: wypadki, śmierć bliskich osób, duchowe i egzystencjalne kryzysy, diagnozy medyczne, zmiana miejsca zamieszkania, upadłości itp. Osoby nieświadome swoich ciał energetycznych czy miazmy jako źródła uzdrowienia wynaturzonych wzorców, mogą wybrać odejście. Przejście do następnej gęstości aktywuje zapis miazmy, co pogłębia problemy z przejawianiem się choroby u osób, które utknęły w niższych częstotliwościach tellurycznej materii.

Najczęstsze objawy charakterystyczne dla psory to nadwrażliwość (doświadczanie większej wrażliwości) i poczucie braku (niedoboru lub ubytku czegoś). Kiedy miazma psoryczna wypływa na powierzchnię, zauważymy zwiększoną wrażliwość w reakcji ciała na na bodźce środowiska - hałas, światło czy zapach. Organizm może reagować poprzez wywoływanie zaburzeń funkcji takich jak bóle głowy, nudności i uczucie dyskomfortu we własnej skórze, lub ogólne odczuwanie dyskomfortu.

Odtruwanie z miazmy psorycznej

Poczynając od nieprawidłowych funkcji głównych narządów trawiennych i wydalniczych, psora przejawia się na zewnątrz w postaci wszelkich odmian chorób skóry. Kiedy naprawi się system samooczyszczania organizmu, stan skóry się poprawi, a miazma psoryczna zacznie maleć. Główne narządy, jakie trzeba oczyścić to: jelita, wątroba, nerki, płuca i skóra. Tak więc, aby wspomóc detoksykację, pierwszym krokiem powinna być eliminacja zaburzeń w tych organach. Ciało będzie produkować odpady energetyczne i metaboliczne, które przełożą się na poziom fizycznej detoksykacji, lecz muszą przejść przez kanały ich eliminacji. Gdy kanały eliminacji są zapchane, stają się mniej wydajne i przeciążone. Wtedy trucizny dostają się do krwiobiegu i osadzają się w narządach i tkankach, które są najmniej odporne na działanie toksycznych odpadów.

W związku z potrzebą detoksykacji, na skórze może pojawiać się różnego rodzaju łuszcząca lub wykwitowa wysypka, można odczuwać ją jako brudną, suchą i swędzącą. Miazma psoryczna uzewnętrznia toksyny, a jeśli te są miejscowo tłumione, może dochodzić do poważnych dolegliwości wewnętrznych. Dlatego ważne jest, aby starać się nie hamować tych zewnętrznych objawów, aby nie blokować naturalnych prób organizmu usunięcia toksyn przez skórę. Środki tuszujące objawy mogą mieć bezpośredni efekt fizjologiczny lub toksyczny, lecz nigdy nie będą środkami o działaniu leczniczym. W każdym chronicznym wzorcu chorobowym istnieją podstawowe czynniki patologiczne zapisane energetycznie takie jak: miazma ciała, umysłu, emocji lub ducha. Chyba, że przyczyna wzorca chorobowego tkwi w głębokiej miazmie ciał i jako energetyczna blokada, nigdy nie będzie uzdrowiona.

Jednym z wiodących środków leczniczych stosowanych w leczeniu stanów psorycznych jest siarka homeopatyczna. Może być używana w przypadku różnych chorób przewlekłych pochodzących od miazmy psorycznej. Odśrodkowe działanie takiej siarki polega na wydobywaniu na powierzchnię chorób, które są ukryte głęboko w tkankach. Siarka odgrywa również ważną role w duchowej alchemii organizmu i w duchowej świadomości. Naturalny związek soli siarki tkwi głęboko w glebie, i posiada symbolikę ciała fizycznego zjednoczonego ze światłem słonecznej plazmy w celu przemiany do wiecznego złotego ciała. Aby to urzeczywistnić musimy przygotować ciało od wewnątrz: za pomocą wody, soli siarki i przez krew tworząc komunię ze świętym Duchem Matki oraz słonecznym Ogniem Ojca. Alchemia naszej wyższej świadomości rozpuści cienie niższych ciał i zanieczyszczenia takie jak miazma psoryczna, które zostają strawione i uzdrowione przez silne światło plazmy.

Właściwości miazmy psorycznej

Główną przyczyna chorób są toksyny lub pasożyty tworzące blokady energetyczne w ciele i świadomości. Te jady zakłócają stan równowagi energii sił życiowych i zaburzają sposób działania tych sił krążących w ciele. Kiedy doświadczamy choroby, nasze wewnętrzne energie siły życiowej próbują doprowadzić ciało z powrotem do równowagi. Gdy układ odpornościowy jest stymulowany, korzysta z zapasów tych sił, aby z większą mocą zwalczyć agresora. Dlatego lekarstwom homeopatycznym przypisuje się pobudzenie sił obronnych organizmu w celu obrony przed chorobą oraz przed toksynami i pasożytami, które przyczyniły się do jej powstania. Nasza wyższa świadomość również może neutralizować takie inwazje, jednak czasami warto wesprzeć wysiłki ciała fizycznego zwiększając jego odporność i funkcje immunologiczne. Szukanie remediów homeopatycznych i konsultacje z przeszkolonym homeopatą (będącym na Ścieżce wznoszenia) w celu pozbycia się miazmy, może być niezwykle pomocne w tym okresie, ponieważ wspomaga przygotowania ciała do przesunięcia do kolejnej gęstości.

Aby można było szerzej zapoznać się z tym, w jaki sposób właściwości miazmatyczne przejawiają się w życiu, poniżej podane są pewne ogólne cechy miazmy psorycznej:

Właściwości: Psora wywołuje podrażnienia, zapalenia i nadwrażliwość.

Konstytucja fizyczna: Psora zwykle zatruwa organizm, wywołuje stany chorobowe skóry i zakłóca funkcje układu pokarmowego i wydalniczego.

Usposobienie: Psoryczny temperament ma pełno pomysłów filozoficznych, pseudo-naukowych, politycznych i religijnych. Mogą one przejawiać negatywne cechy ego związane z samooszukiwaniem, narcyzmem i niepraktycznymi lub nierealnymi celami.

Ból: Psora może powodować wrażenie swędzenie ciała, poczucie jakby coś w nim pełzało, łaskotało je i piekło.

Skóra: skażona psorą skóra jest sucha, szorstka i nie wygląda zdrowo. Każdy mały uraz powoduje infekcję, a uszkodzenia mogą wywoływać swędzenie, wypryski lub lekkie ropienie.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tych zmianach świadomości związanych z przesunięciem do następnej gęstości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym przejawionym prawem. Jestem niezawisłą, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa – Sofii. Proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu. Lisa.

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Zenek :)

Nem, brachu mój... a co tu

Nem, brachu mój... a co tu jest do "wyjaśniania"..... (uwaga to co poniżej jest tym co się "rozdziela" a nie to co ezo-tetrycy głoszą, jest to mój ogląd ;p) wszystko jest oparte na sposobie "odbierania" otaczającego nas świata. Na przykład wystarczy mała zmiana "świadomości" i człowiek jest gotowy widzieć powietrze jak otaczający go zewsząd płyn. Tylko taka a nie inna interpretacja nerwowych impulsów w mózgu (hipnoza na tym bazuje) sprawia iż widzimy się (swoje ciała) "wolni" bo w powietrzu a nie "kiślu" poszczególnych związków tworzących atmosferę Ziemi (im mniej lotne tym większe i twardsze gluty by w nim były). Podobnie jest z "rozdzielaniem światów", mamy świat materialny w jakim żyją nasze ciała. Żyją na podobnej zasadzie jak postacie w MMORPG. Te ciała ożywia DUCH zwany też "świadomością zbiorową" danej cielesnej formy. Do tego czegoś u tych co mają podczepiona jest Dusza lub jakieś "syntetyczno-technologiczne" twory. Można powiedzieć iż ciała fizyczne i warstwa na jakiej istnieją to jeden świat, ciało astralne przypisane do ciała fizycznego to kolejny świat, ciało eteryczne kolejny.... i tak do samej góry wyznaczanej przez to czy się ma czy się nie ma duszy (czyli tzw maksymalnej "gęstości" w jakiej osobnik najczęściej nieświadomie żyje). To jest jeden podział. Inny podział może się na przykład odnosić do tego iż nasze oczy aby coś zobaczyły muszą być "wzbudzone" światłem o odpowiedniej strukturze. To jak z kluczem i zamkiem właściwy otworzy drzwi a odpowiednio "spolaryzowane" (to oczywiście uproszenie bo nie wiadomo co pobudza, jaki aspekt fali E-M receptory w oczach do działania) światło generuje impuls "widzę coś". I tak jak w przypadku filtrów polaryzacyjnych jeżeli za nim jest "ciemno" wcale nie oznacza iż jest i "ciemno" przed nim. On nie przepuszcza a oko nie odbiera tego "światła". Ponieważ człowiek żyje w świecie jaki nie do końca widzi (stąd te różne jasnowidzenia, jasnoszłyszenia... co jest tylko lepszą osobniczą percepcją niż powszechnie dostępna w populacji) to także nie widzi stworów żyjących obok niego czy wewnątrz niego (przenikalne ciała). A one są i nie zawsze są nam przyjazne a ich oddziaływanie na nas sprowadza się do możliwości czy mogą prowadzić interakcję z którymś z naszych ciał czy są one dla nich "prześwitywalne" (niedostępne) i tylko odziaływują, poprzez "superpozycję", swoim biopolem z naszym. Jeśli ciało jest "manualnie" dostępne do manipulacji to w zależności na której warstwie energetycznej (świecie) mogą operować to ludzie mają związane z tym różne odczucia, na przykład takie iż są "porywani", że są "nawiedzani" (odczuwają przenikające ich ciała) czy mają wizje (projekcje). Wszystko zależne od warstwy na jakiej dokonywana jest manipulacja jak i receptywności doświadczającego tego wpływu osobnika. Z każdym takim bytem jest powiązane jego biopole jakie może być odbierane jako "anielskie","diabelskie" czy "martwe" (miazmatyczne). "Rozdzielanie światów" właśnie się dokonujące odbywa się na trzech płaszczyznach..... -- pierwsza to oddzielenie i wyeliminowanie możliwości interakcji świata umarłych ze światem żywych... Czyli by wszelkie wykorzystywane w żydowskim satanizmie zwanym judaizm techniki przyzywania zmarłych i wszczepiania ich w inne, żywe byty były nieskuteczne, tak samo wywoływanie duchów, itd..... -- drugim kierunkiem jest rozdzielenie możliwości przyzywania czy możliwości interakcji bytów z innych warstw energetycznych w bieżącym świecie. Czyli w innym ujęciu by te wszelkie "niewidzialne stwory" stały się albo widzialne albo było dla nich niemożliwym dokonywanie interakcji z tym światem. Czyli by wszelkie techniki "przyzywania" czy niewolenia astralnych bytów stały się dysfunkcjonalne... -- trzecim kierunkiem "rozdzielania" jest opisane w biblii oddzielanie plew czyli całego zaczipowanego żydonazistowskiego świata satanistycznych gollumów Biblijnej Bestii od plonów czyli istot posiadających dusze. Ten proces jest innego charakteru niż te wyżej opisane bo w ramach niego są eliminowane istoty (duchy) jakie mieszają w naszym ziemskim kociołku (i te opętujące i te wcielone w powłoki). Przy okazji sprzątana (spalana) jest wszelka miazma nagromadzona w wyniku ich działań, odzyskiwane są pokradzione ludziom dusze i cała masa innych spraw .... jakie się dzieją przy okazji w/w działań. Świat fizyczny "mamiony" jest "wydarzeniem". Nim ma nie być "zbawienie" ludzi a zwyczajne OGŁOSZENIE WDROŻENIA NWO. W tym celu ostatnio opublikowano nawet "Informacje dla Przywódców Społecznych" (https://krystal28.wordpress.com/2015/10/06/informacje-dla-przywodcow-spolecznych/) ..jakie jest wezwaniem do żydowskich terrorystów spod znaku tory, bibli czy koranu a także wszelkich terrorystów spod "pampesów dyndających u paska" by PRZEJMOWAŁY W DANYCH PAŃSTWACH WŁADZĘ Z RĄK LEGALNYCH WŁADZ.... czyli DOKONYWAŁY TEGO SAMEGO CO DOKONYWALI ŻYDOWSCY TERRORYŚCI Lenina w czasie Rewolucji Październikowej. To jest WEZWANIE do wszelkich zakamuflowanych ŻYDOWSKICH ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH iż NADSZEDŁ CZAS PODKŁADANIA BOMB I INNYCH AKTÓW antygojskiego ZORGANIZOWANEGO TERRORYZMU. "Wydarzenie" (to prawdziwe a nie to głoszone przez agentów żydowskiego nazizmu zwanego też NWO) w swej decydującej części odbędzie się na poziomach niefizycznych (chyba że wolicie by świat "odmieniły" katastrofy naturalne). Znaczy się odbywa od 2011 a zakończy... hm ... wkrótce.... Można zaobserwować wyraźny DEATH LINE w postaci roku 2017 jaki motywuje elity do różnych dziwnych akcji. Rok w jakim wedle innej ezo-gderyczki AD "zakończy się okno majów (2012-17)" a co za tym idzie demoniczne byty stojące za abrahamem, mojrzeszem, jp2, franiszkiem czy innym osobami ze "świeczników" świata finansów, ducha czy ciała ostatecznie stracą możliwość uniknięcia bożej kary - SPŁONIĘCIA W PIEKLE. Na razie są oni pewni swojej wygranej. Biggrin

Portret użytkownika Sio

Ten awatar chrystusa sofi

Ten awatar chrystusa sofi mnie trochę rozczarował, ale artykuł jest dość ciekawy i zrozumiały.
Zajmowałem się radiestezją od dawna i mogłem zdjagnozować choroby dwa lata przed ich powtstaniem. Język jest trochę naciągany a ja wolę proste wyjaśnienia.
Ok Generalnie chodzi o istnienie enegii życiowej lub jej brak. Wcześniej napisałem że przenosimy archetypy, usposobienie, sposoby rozumowania od przodków, religii,kultury itd.
Mam styczność z wieloma kulturami i religiami i widzę mocne ich strony i słabe. A nawet choroby.
W Nowej Zelandii np całe pokolenia autochtonicznej ludności (kiwi) cierpią na choroby serca, mam tam znajomych i ich styl życia a nawt myślenia jest trochę - zawsze chcą górować czy dominować.
Hindusi np walczą o pozycję bo byli niewolnikami od tysiąca lat itd dlatego są żulikami zazwyczaj
Te blokady energetyczne całkowicie pokrywają się z ich sposobem myślenia i ich ułomnościami.(hindusi strasznie cierpią na cukrzycę itd)Chcą być nawet bóstwami dla innych,
Jedna żydówka zajmująca się czarną magią powiedziała mi że żydzi nie mogli zostać w Polsce bo nigdy nie poprosili o pozwolenie duchów słowiańskich i na końcu te energie czy duchy ich wygoniły - ciekawe co nie? Żydzi akceptują Boga i nic pomiędzy a toich błąd. Wyznawać Boga czy innych nie trzeba - akceptować natomiast powinno się.
Dobry artykuł naprawdę ANURADHA - dużo wyjaśnia

Portret użytkownika Potuliusz

Pomieszanie z pokitraniem, po

Pomieszanie z pokitraniem, po przeczytaniu artykułu zaczęła mnie głowa boleć (nie wiem, może to jakąś miazmę mógu aktywuje albo inne enrgie...) więc głębszą interpretację sobie daruję, szkoda czasu, bólu i wysiłku.
Za to moją uwagę przykuł jeden szczegół: Abstrachując od tego, że z sensacjami z tego tekstu się stanoczo nie zgadzam to już po pierwzym zdaniu zaniepokoiło mnie, że to rozumiem (co zresztą było impulsem do przeczytania całości z której i tak rozumiem góra 3/4). Zastanawiam się co - poza tym, co już wiem - jest ze mną nie tak. Patrzę na historię przeglądarki i już mam odpowiedź...
https://www.youtube.com/watch?v=U8BWBn26bX0
https://www.youtube.com/watch?v=U6-t76e1kXc
Jeśli dodać do tego reklamy Old Spice (koniecznie z nieco głębszym interpretowaniem niż "to po***ane" czy "to ma za zadanie zaszokować") to mamy już zalążek wstępnego szkolenia w rozumieniu wszelkiego rodzaju treści zaszyfrowanych.
A może to od wgłębiania się w różne teksty internetowych "guru"?

Portret użytkownika Io600

Ktoś tutaj sobie zrobił

Ktoś tutaj sobie zrobił solidne pranie mózgu... Oczywiście powiesz, że 0,00005% osób ten tekst zrozumie, przez co - logicznie rzecz ujmując - 99,99995% osób będzie ci bardzo wdzięczna za zaśmiecanie internetów.

Strony

Skomentuj