Słowianie to 12 kolorów tęczy

Kategorie: 

Źródło: Internet

Co jakiś czas na IM, lub podobnych portalach pojawiają się pytania dotyczące Słowian, skąd przybyli, kim byli i jakie wiedli życie. Fakt, wszystko jest owiane tajemnicą. Od bardzo dawna zachodnia cywilizacja stara się udowodnić, że Słowianie to kompletna dzicz, biegająca z dzidami i łukami po stepach Euroazji, więc nie warta wspomnienia. Jednak losy bywaja przewrotne i z tej niby "dziczy" wyłaniają się sylwetki wspaniałych wojów, wodzów, budowle wspólnot rodowych, ludzi kochających naturę i żyjących zgodnie z jej rytmem. 

 

Chcę przybliżyć nie tylko fizyczną stronę naszych korzeni, ale także połączoną z nią energetykę, która ma bardzo duże znaczenie w życiu całej Ziemi, jak i kazdego z nas. Jest to niezwykła tematyka, która mnie również zaskoczyła, ale pozwoliła równocześnie zrozumieć wiele spraw, które działy się na przestrzeni wieków i dzieją się także teraz. Aby podzielić się z Wami tymi wiadomościami, posłużyłam się bardzo zajmującą lekturą p.t."Tęczowa terapia" pani Anny Dąbrowskiej, terapeutki leczącej kolorami. Zaznaczam,, że jest to duże streszczenie.

 

Wiadomym jest, że tęcza to efekt rozszczepienia światła białego. Też mi rewelacja, powiecie. Tak, ale z powierzchni Ziemi widać tylko część kolorów, aby zobaczyć wszystkie 12 barw, trzeba wznieść się do pułapu chmur. Każda z tych 12 barw, a właściwie ich częstotliwości, oznaczają 12 praw, według których toczy się istnienie na Ziemi i w Kosmosie, a ich definicje opisywały grupy jasnowidzących badaczy. Dlaczego 12 a nie więcej, lub mniej?

 

Ponieważ na naszej planecie obowiązuje system 12-stkowy (12 miesięcy, 12 godzin, 12 zodiaków) pokrywających się z barwami planety, na której rzeczywistość kreuje taką ilość bodźców. Dotyczy to również istot żyjących na planecie, przyrody i klimatu, ponieważ Ziemia współistnieje z 11-stoma innymi planetami, by realizacja praw miała zapewnione zewnętrzne wsparcie w zaplanowanym doświadczeniu.

 

Częstotliwości 12-stki barw wyznaczają funkcje poszczególnych pasm kolorystycznych i ich przeciwstawnych cech:

 

BRĄZ (4drg/s)- rozwój/hamowanie

GRANAT (21drg/s)-decyzja/apodyktyczność

ŻÓŁCIEŃ (12drg/s)-rozumienie/nietolerancja

POMARAŃCZ (8drg/s)-komunikacja/zamknięcie

CYTRYNA (6drg/s)- zgoda/walka

J.ZIELEŃ (15drg/s)-tworzenie/niszczenie

CZERŃ (1drg/s)-neutralność/intryganctwo

FIOLET (18drg/s)- opieka/kontrola, ingerencja

C.ZIELEŃ (16drg/s)-reaktywność/uporczywe ścieranie się racji

CZERWIEŃ (2drg/s)- konsekwencja/tępy upór

KARMIN (3drg/s)- umiarkowanie/gwałtowna ekspansja

BŁĘKIT (24drg/s)- wiedza/wybujały intelekt (ograniczenie poznania)

 

Te przeciwstawne cechy w obrębie jednego koloru świadczą o ekstremalnych doświadczeniach na planecie; klimatycznie-ciepło/zimno, krajobrazowo-wysoko/nisko, emocjonalnie-miłość/nienawiść, fizycznie- siła/niemoc.

 

Doświadczenie, któremu została poddana ludzkość miała na celu wzbudzenie jednostkowego rozwoju-INDYWIDUALIZMU. Hasłem nawołującym do rozbicia pierwotnej wspólnoty ludzkiej stała się WOLNA WOLA-czyli zachęta do rywalizacji, walki, dominacji nad innymi. Indywidualizm miał wymusić dążenie do doskonałości przy pomocy wolnej woli. W przypadku człowieka takie doświadczenie umożliwia podniesienie na wyższy poziom fizyczności, umysłu, lub ducha.Gdy te działają w rozbiciu, u jednego człowieka wykształci się piękne ciało, u drugiego intelekt, a inny rozwinie się duchowo.Syntezą po takich konfliktujących doświadczeniach wewnątrz siebie, jak i w zewnętrznych relacjach międzyludzkich musi być pojednanie.

 

CAŁOŚĆ rozumiana jako człowiek, planeta, zyskawszy wyższy poziom, potencjał poznawczy, automatycznie będzie wzbudzać kolejny etap rozwoju, odmienny od dotychczasowego.

 

A teraz... skąd się wzięli Słowianie?

 

Tak jak napisałam na wstępie,  na Zachodzie utarło się, że Słowianie to prymitywne plemiona. Pogardzano ich prostotą, brakiem bogów i wspólnotowe istnienie. Jednak mimo to, Słowianie pozostawali tajemniczym przeciwnikiem dla zachodnich nacji, bo nie łatwo było im narzucić wolę najeźdźców, nie poddawali się wpływom zewnętrznym i mieli niezwykłą wewnętrzną moc 

 

Naukę historii w szkołach zaczyna się od informacji, że dzieje Ziemi wzięły początek od wspólnoty rodowej, co znaczy, że plemiona słowianskie musiały być fundamentem późniejszych struktur społecznych. Śladów z tego okresu jest niewiele, gdyż narody zachodniej Europy chcąc wyeksponować swoją rolę w kreowaniu indywidualizmu na planecie eliminowały rolę Słowian. Jednak zanim zdegradowano rolę Słowian, w wyniku stopniowego materializowania się poszczególnych częstotliwości 12 kolorów, wyłoniło się 12 podstawowych rodów słowiańskich.

 

1.SŁOWACY (brąz)- rozwój, utrzymanie harmonii męskie-żeńskie

2.POLANIE(granat)-decyzja-przenikliwe spojrzenie, odczuwanie

3.UKRAINI (żółcień) - rozumienie-utrzymanie międzyludkiego porozumienia

4.ŁUŻYCZANIE (pomarańcz)- komunikacja - łączność z Kosmosem

5.RUSINI (cytryna)- zgoda -współpraca między nacjami

6. CZESI (zieleń j.) - tworzenie - strażnicy fizycznego przejawu życia

7.WIŚLANIE (czerń) - neutralność - utrzymanie wzorca energetycznego w spełnianiu się człowieka

8.MAZOWSZANIE (fiolet) - opieka - egzekwowanie realizacji zamysłu

9. MAZURZY (zieleń c.) - reaktywność- utrzymanie dyscypliny w człowieku

10. LECHICI (czerwień) - konsekwencja - porządkowanie struktur międzyludzkich

11. SŁOWENI (karmin) - umiarkowanie - utrzymanie równowagi demograficznej

12. ŁEMKOWIE (błękit) - wiedza- łączność z wiedzą wewnętrzną.

 

Jak widać Słowianie to kolory tęczy Smile

 

Pierwsze podstawowe plemiona Słowian pojawiły się jako istoty energetyczne o określonych częstotliwościach. Wyłoniły się z dwunastu kolorystycznych pasm białej kuli- przstrzeni powołanej przez Świadomość do przeprowadzenia eksperymentu wolnej woli. Ziemia stała się polem doświadczalnym do przeprowadzenia eksperymentu idywidualizacji. Wolna wola jest w tym przypadku kluczową iluzją. Chełpią się nią wszyscy, niezależnie od tego kim są, bo wszyscy marzą o wolności, o samostanowieniu. Mało kto jednak zauważa jak bardzo to jest złudne.

 

W zasadzie to nieliczni mogą się "pochwalić" wolną wolą. są to: wodzowie, guru, ideolodzy, twórcy ustrojów, religii. Jest to przysłowiowa marchewka do indywidualnego doskonalenia się, to pretekst do badania rzeczywistości w poszczególnych pasmach kolorystycznych i odkrywania możliwości jaką ta przestrzeń stwarza. Każdy z nas urodził się w jakimś paśmie koloru, w którym działa w całej jego rozciągłości, od jednego bieguna do drugiego. Jeżeli pojawiliśmy się w paśmie granatu (luty), to wypracowaliśmy decyzyjność, łatwiejsze postrzeganie potrzeb swoich i innych, większą intuicję, ale sięgnęliśmy także po przeciwieństwa tych cech tzn.apodyktyczność, narzucanie swojej woli i przekonań, wymuszanie bezwzględnego posłusznstwa innych dla swoich racji itd.

 

To zmaganie się w poszczególnych pasmachz wszelkimi skrajnościami, miało wyprowdzić człowieka ze struktur wspólnotowych i doprowadzić na szczyt indywidualizmu,tzn. jednostkowej doskonałości. A szczyt to szlak pogłębiajcej się alienacji i wreszcie wszechogarniającej samotności. Bez niej nie ma pełni człowieka. Uniwersalna istota ludzka musi mieć w swoim doświadczeniu doznania wszystkich stanów przestrzeni, w której przyszło jej żyć, zrozumieć, że samotność nie jest karą- jest jednostkową korzyścią, która prowadzi do samodzielnośći. Im szybciej przystaje się na przeżycie odosobnienia, tym łatwiej sięga się po doskonałość w różnych specjalnościach, a ze szczytu samotności tylko krok do sięgania po mądrość Wszecxhświata.

 

Życie kazdego człowieka oscyluje we wszystkich 12 barwach na przstrzeni całego życia. Dotykamy każdej barwy tak w pozytywie, jak i w negatywie, przez co jednostki bardziej ruchliwe i "ciekawskie" mogą zyskiwać dodatkową wiedzę, wzbogacając się o doswiadczenia i cechy pozostałych przestrzeni.

 

Tak rozpoczęto różnicowanie wspólnoty Słowiańskiej i rozwój indywidualny istot ludzkich. Proces był wspomagany przez wyspecjalizowanych przybyszy z innych planet, odnotowany w dziejowych zapisach jako wyprowadzenie Adama i Ewy z raju. Wspólnot słowiańskich było 12 i wyprowadzeń tyleż samo.

 

Póki Słowianie nie osiągnęli całkowitej fizyczności, byli włodarzami Ziemi. Bez trudu mogli przenikac i penetrować Kosmos. Słowiańscy Adamowie i Ewy zostali wyprowadzeni z leśnych rajów, by po krzyżówkach z kosmicznymi9 przybyszami dać początek nowym narodom Europy. Dzieje kolejnych cywilizacji układały się tak, by wzmocnić wolną wolę i indywidualizm, toteż program wspólnotowy był wypierany, a rola Słowian minimalizowana. Zrobiono wszystko, aby pamięć o kolebce ludkości zniknęła, zacierając przez wieki wszelkie ślady.

 

Jednak jak to się mówi"prawda sie sama obroni", wspólcześni badacze dziejów Ziemi odkrywają na nowo miejsca i rolę Słowian w istnieniu planety. Nie brak na świaexie dowodów, materialnych dokumentów świadczących o obecności słowiańskiejw różnych miejscach, np. w Chinach, nie tak dawno odkryto słowiańskie cmentarzysko. Zwłokichowane były w lekkich łodziach, jakich azjaci nigdy nie używali. Autentyczność odkrycia potwierdzają badania DNA, które świadczą o obecności Słowian na terenach Państwa Środka, zanim azjaci sie na nich osiedlili. Prasłowianie bywali również w Indiach, w epokach starej ery.

 

Potwierdają to badacze sanskrytu. Na złotych, glinianych i drewnianych tabliczkach rozczytano wreszcie zapisy, które wskazują na powinowactwo sanskrytu z prasłowiańskimi runami, uznając słowiańskie pierwszeństwow stosunku do ich własnego pisma, np. Wedy, których tytuł maja zapożyczony od słowiańskiego słowa Wieda, czyli wiedza. Przez całe wieki nie można było dokonać takiej identyfikacji, gdyż wszystko co słowiańskie było deprecjonowane. Naukowcy latami trudzili się, aby rozczytać starozytne zapisy przy pomocy języków zachodnich, nawet łaciny i bez skutku. Stało się to możliwe dopiero, gdy użyto alfabetu starosłowiańskiego.

 

Zapisy znalezione w hinduskich księgach, opisujące zdarzenia sprzed 14 tys.lat informują o starcie pojazdu kosmicznego, którym odlecieli Słowianie. Hindusi uważali ich za wyżej rozwiniętych technologicznie od siebie. Odnosili sie do Słowianz wielkim szacunkiem. Za kolejną sensację można uznać odkrycie wspólnego genotypu RIA dla Rusiczów i Hindusów (ok.4 tys lat temu) i stwierdzenie, że praród hindusów jest o 950 lat młodszy od Słowian. Obecność Słowian została odnotowana również w Egipcie, a starozytni Grecy uważali, że Apollo przybył z Hiperborei z Arktyki tzn.,że miał rodowód słowiański.

 

Święto prasłowiańskie Kupały, obchodzone w najkrótszą noc w roku, przeznaczone było na oczyszczanie wspólnoty rodowej, mające również na celu przywołanie na następny rok zdrowia, urodzaju, dostatku i szczęścia. Przez długi czas celebrowana była w Imperium Rzymskim pod nazwą SABATINA (Sobótka). Prasłowiańskie święta upowszechniali także Celtowie w krajach Europy Zach. Współcześni badacze odnajdują ślady prasłowiańskie nawet w Ameryce. Bardzo interesującym tematem nawiązującym do wątków prasłowiańskich jawi sie Etruria.

 

Z oficjalnych informacji wynika, że Etruskowie w Italii pojawili sie ok.8 tys lat p.n.e. i wywarli ogromny wpływ na kulturę rzymską. Przypuszcza się, że byli oni najstarszym rdzennym narodem Italii. Na ich słowiański rodowód wskazał w XIXw. polski archeolog Tadeusz Wolański. Udało mu sie rozszyfrować etruski tekst przy pomocy cyrylicy i częściowo alfabetu polskiego Z tego by winikało, że Etruskowie to Rusowie. Niestety praca Wolańskiego trafiła do rejestru ksiąg zakazanych i razem z takowymi spalona przez polskich jezuitów. Uwięziony Wolański uszedł z życiem tylko dzięki interwencji Aleksandra I.

 

Niszczenie etruskich śladów jako słowiańskich na wiele się nie zdało, bo wielu etruskich bogów przeniknęło do mitologii greckiej. Wspólcześni badacze dopatrują się podobieństwa między etruską Księgą Sądu i początkowymi rozdziałami Biblii-Księga Życia.  W XV w. w stolicy Toskanii (ros.słowo toska-tęsknota) Florencji pojawiło się wiele traktatów o Etrurii. Ówcześni kronikarze opisują w nich pogańską wiarę Etrusków, ale odnotowują też, że to oni wprowadzili do Italii prawa, że byli pierwszymi budowniczymi miast, filozofami, geometrami. artystami, lekarzami, a w czasach starozytnych, ukształtowali potęgę Rzymu. Traktaty te zostały jednak zakazane. W miejsce zakazanych tekstów, wpiosano nowe. mowiące o tym, że Słowianie w ogóle nie istnieli.

 

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł trochę rozjaśnił te tajemnicze mroki naszej historii.  Smile

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Archeolog

Zastanawia mnie co ludzie

Zastanawia mnie co ludzie pokroju autorki biorą. Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak 12 plemion słowiańskich. Stwierdzenie ich ilości w zasadzie nie jest możliwe na podstawie skąpych źródeł historycznych, ale zdecydowanie było ich WIĘCEJ. Po drugie skąd teza o braku bogów? A chociażby wymienię Światowida (Światowita, Świętowita, jak kto woli), tego najpopularniejszego, którego imię zna każdy Polak. Co do związków języków słowiańskich z językiem Wedy- oczywiście takowy istnieje, stąd między innymi allochtoniczna teoria pochodzenia Słowian. Polecam lekturę "Archeologia i język"Colina Renfrew, bardzo przystępnie napisana. Reszty komentować mi się nie chce. Kosmici, Boże, widzisz, a nie grzmisz. Odstaw te grzybki, proszę.

Portret użytkownika Lila z Potrójnego Księżyca

Przeczytałam wiele

Przeczytałam wiele psychodelicznych i ezoterycznych książek, relacji z  nawiązania kontaktu z cywilizacjami z innych planet oraz co te istoty przekazały. Mam dla ciebie złą wiadomość. Dzikusy zwane Słowianami ich wierzenia itp itd w 100 procentach zgadzają sie z tym co przekazywały te istoty. Nie jest możliwe wymyslenie sobie i trafie w to tak poprostu. Trzeba to wiedzieć. Dziś mogłabym o tym książkę napisać. My przybyliśmy tu jako pierwsi. Stworzylismy cywilizacje tz serca. Te cywilizacje mają to do siebie, że krążą po danej planecie, nauczają, pomagają, a potem idą dalej. Jezus też pochodził z takiej cywilizacji i robił dokładnie to samo. Tylko, że potem pojawiły się tz cywilizacje technologiczne, które zawsze mieszają. One opieraja się tylko na rozumie. Tworzyc, niszczyc, miec coraz więcej kosztem innych. Zawsze chcą cywilizacje serca unicestwić, bo im przeszkadzają. Wiesz już dlaczego Polska tyle razy znikała z mapy, dlaczego Indian już prawie nie ma, skąd niewolnictwo czarnoskórych się wzięło i dlaczego chrześcianie sa dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie? Dlaczego Hitler za wszelką cenę chciał być Ariem?  I dlaczego sławienna już iskra ma wyjść właśnie z Polski a nie z Honolulu? Ja wiem. Mi to zostało objawione. Nie grzybków nie jadłam. A maturę to z historii pisałam rozszerzoną. I stąd wiem kto mówi prawdę a kto kłamie. Mniej więcej to co jest w tekście jest prawdą. Mniej lub więcej.

Portret użytkownika H.R.

Zacznijmy może od tego, że

Zacznijmy może od tego, że termin "Słowianie" pojawił się na dobre dopiero w XIX stuleciu. Został wymyślony przez Semitów i przez nich rozpropagowany. Nie istnieją hiostoryczne wzmianki o jakimś ludzie "Słowian". To co istnieje i ma rzekomo być koronnym dowodem na istnienie takiej rasy, to naciągnięte i nadinterpretowane opisy państwa Gotów w płd. Francji i sąsiadujące z nimi ludy. Nawet ten opis nie mówi jednak o żadnych "Słowianach", bo ta teza została mocno naciągnięta na podstawia tego opisu. Każdy, powtarzam, każdy, kto propaguje tezę o istnieniu jakichś rzekomych "Słowian" jest albo semickim agitatorem, albo po prostu idiotą, który propaguje semickie brednie. Nie ma żadnych "SŁowian". Są aryjscy Nordycy, ogólnie grupy dawnych rodów zamieszkujących północną Europę.  Termin "Słowianie" pojawił się po to, aby łatwiej było Semitom manipulować Ariami, skłucać ich między sobą i dzięki temu łatwiej nad nimi panować - patrz I Wojna Światowa i druga, oraz dzisiejsza EU i chęć rozmycia Ariów pośród tysięcy semickich tzw. "uchodźców". Byli Ariowie Wschodni i Zachodni, ale nigdy nie było żadnych "Słowian". Przestańcie wreszcie wierzyć w te brednie wymyślone i podtrzymywane przez tzw. "świat nauki", wywodzący się w przeważającej większości z Semitów, którzy was na każdym kroku oszukują. Włąśnie z powodu tych oszustw, wciąż oficjalna tzw. "nauka" zamiata pod dywan i utajnia odkrycia, które nijak nie pasują do semickiej "teorii ewolucji". Dla tego niszczy się lub utajnia ważne znaleziska archeologiczne i artefakty.W zamian za to dostajecie semicką, propagandową papkę o jakichś rzekomych "Słowianach" i temat polegający na tym, czy ci "Słowianie" byli wyższą rasą od Ariów zachodnich, czy niższą. Zacznijcie myśleć i sprawdzać to, co się wam wciska siłą do głowy począwszy od podstawówki.

Portret użytkownika Switanie

miszczu jestes ignorantem. w

miszczu jestes ignorantem. w V wieku Plemiona Wandali (znad Wisly), Gotow (znad Odry), Wegrzy i inni pod wodza Genzeryka=Gasiorka, Tylli zwanego Atylla na Zachodzie oraz krola KRakowa pseudonim Korsiko (vide pozostalosc w nazwie wyspy Korsyki! do dzisiaj) najechali Rzym i zniszczyli go; sa to zapisy kronik zachodnich i naszych. od teg oczasu zwa sie Slawianami, bo zdobyli slawe = likwidacja Rzymu; dalej rozwijac mi sie nie chce wiedza jest ogromna, moze zacznij lekture od Helmolda..? Kronika Slowian/Slawian, ....

Portret użytkownika Znawca

Słowianie to są super ludzie

Słowianie to są super ludzie powstali ze zjednoczenia porządnych ludów koczowniczych po kataklizmie który zniszczył poprzednią ludzkość ! Wszyscy Słowianie są super bo są chrześcijanami, Rosjanie są super bo są katolikami prawosławnymi a niemcy i anglicy i francuzi to są plemiona wierzące w jakieś bóstwa demoniczne dlatego chcązniszczyć słowian i się nas boją tak jak Rosjan ! My Polacy musimy wzmacniać naszą duchowośc słowiańską i chrześcijańską !

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika Normin

Witaj Anuradho. A jak

Witaj Anuradho. A jak myślisz, dlaczego ktoś sprytnie pisząc niby o Słowianach, perfidnie przypisał
im zboczony pfejzbukowo-koczowniczy system 12-stkowy? Zastanów się, dlaczego zwyrodniała dzicz
wciska nam Słowianom ich zmanipulowaną oszukańczą 12-stkę??? Inaczej mówiąc, co ścierwa zakryły,
czyli schowały pod 12-stką??? Jeśli to odkryjesz – zagrają Ci Słowiańskie Fanfary (pamiętasz już raz
tak było i uciekłaś od prawdy), a więc! – Pozdrawiam Cię serdecznie.

Portret użytkownika Switanie

genetycznie nie wywodza sie

genetycznie nie wywodza sie wszystkie tylko wiekszosc bialych, Slowianie sa najstarsi od ostatniego kataklizmu, czesc z nich go przetrwala.... murzyni sa mieszanina malpich genow, co potwierdzaja pisma klinowe; zolci jeszce inni, wszyscy byli manipulowanie genetycznie od tzw stworcow...

Portret użytkownika Rodak

Słowianie, to  są  przodkowie

Słowianie, to  są  przodkowie  prawie  wszystkich  narodów  Europy, którzy  wnieśli  kulturę  na  ogromne  obszary  tej  Europy, która  na  zachodzie  rości  sobie  pretensje  do  bycia  przodującymi, gdy  tak  naprawde  czerpali  wi3edzę  z  ich  osiągnięć  i  kultury.
Może  sie  Słowianie  odrodzą  i  zajmą  należne  im  miejsce, w  miejsce  zdegenerowanych  ludów  zachodnich, łącznie  ze  Stanami  Zjednoczonymi, których  elity  wywodza  się  z  tych  narodów zachodnich.

Strony

Skomentuj