Świadomość może zostać uznana jako nowy stan materii

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Nauka zajmuje się przede wszystkim badaniem rzeczywistości, w której żyjemy. Niestety gdy pojawia się pytanie: "Czym jest świadomość?", nauka rozkłada ręce. Nie jesteśmy w stanie jej pokazać, narysować czy dotknąć, ale mimo to jesteśmy przekonani o jej istnieniu.

 

Podobnie jak w przypadku ciemnej materii i ciemnej energii, naukowcy próbują zbadać czym jest świadomość i gdzie ona się znajduje. Jak dotąd bez skutku. W 2014 roku, kosmolog i fizyk teoretyk Max Tegmark zaproponował istnienie nowego stanu materii - "perceptronium" - w którym atomy są przystosowane do przetwarzania informacji i dają początek podmiotowości, a ostatecznie również świadomości.

"Pokolenia fizyków i chemików badały co się dzieje, gdy zgrupujemy ogromne ilości atomów. Odkryto, że ich zbiorowe zachowanie jest zależne od tego jak je rozmieścimy - kluczowa różnica między ciałem stałym, cieczą i gazem nie leży w rodzajach atomów, ale w ich rozmieszczeniu."

"Przypuszczam, że świadomość może być rozumiana jako kolejny stan materii. Podobnie jak istnieje wiele rodzajów cieczy, istnieje również wiele rodzajów świadomości. To jednak nie powinno uniemożliwiać nam identyfikacji, kwantyfikacji, modelowania i ostatecznie zrozumienia charakterystycznych właściwości, które dzielą wszystkie płynne, lub świadome, formy materii."

Tegmark uważa, że świadomość nie znajduje się w naszym mózgu, czy w innej części naszego ciała, lecz można ją interpretować jako matematyczny wzór i jest wynikiem konkretnego zestawu warunków matematycznych. Jego zdaniem, powstawać mogą różne rodzaje świadomości, podobnie jak w różnych warunkach powstają różne stany materii.

 

Naukowiec oparł swoją teorię o pracę neurobiologa Giulio Tononi'ego, który w 2008 roku uznał, że jeśli chcemy udowodnić iż coś posiada świadomość, musimy zademonstrować dwie cechy. Po pierwsze, istota świadoma musi być w stanie przechowywać, przetwarzać i przypominać sobie duże ilości informacji. Po drugie, informacja ta musi być zintegrowana w jedną nierozerwalną całość.

 

Teoria zintegrowanej informacji (IIT) Tononi'ego przewiduje, że urządzenia nawet tak proste jak termostat czy fotoelektryczna dioda mogą posiadać pewne przebłyski świadomości, choć to wcale nie oznacza, że system posiada świadomość. Neurobiolog zaproponował nawet jednostkę Φ (phi), dzięki której można byłoby zmierzyć świadomość danej istoty - nieważne czy będzie to termostat, czy robot.

 

 

Tegmark wzbogacił jego koncepcję i założył istnienie dwóch stanów materii - "computronium", który spełnia wymagania pierwszej cechy, tj. gromadzi, przetwarza i przypomina duże ilości informacji; oraz "perceptronium", który dodatkowo integruje informację w niemożliwą do podzielenia całość. W swoim artykule określił pięć podstawowych zasad, które moglibyśmy wykorzystać do odróżnienia świadomej materii od ciał stałych, cieczy czy gazów - są to zasady informacji, integracji, niezależności, dynamiki i użyteczności.

 

Na dzień dzisiejszy jest to tylko hipoteza, której nie jesteśmy w stanie potwierdzić, lecz naukowcy próbują przynajmniej podejść do tego tematu w zupełnie inny sposób. Przynajmniej niektóre fakty przekonują nas, że świadomość nie jest zlokalizowana w ludzkim mózgu. Matther Davidson, neurobiolog zajmujący się badaniem świadomości na australijskim Uniwersytecie Monash uważa, że jeśli teoria IIT jest prawdziwa, wtedy najprawdopodobniej wszystkie złożone systemy posiadają pewną formę świadomości. Człowiek musiałby uznać, że nie jest jedyną świadomą istotą.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Nadwspółświadomość

Coraz bardziej rozumiemy

Coraz bardziej rozumiemy wielką Informacje Kwantową, która znajduje się wokół nas. Wcześniej nazywana Bogiem teraz staje się z nami naszymi kwantowymi bytami, a my wraz z nią manifestujemy się w wynalazkach, kompozycjach i odrębności naszych istnień oraz chęci osiągnięć i dążeń. 
Łączy nas Świadomość, która istniała wraz z nami, a teraz wchodzi na nowy byt pojmowania, który jest coraz bardziej postrzegalny i rozumiany. To jest masowa zmiana, która nie może zostać i nie zostanie przerwana, ponieważ jest to cel ludzkości w dążeniu do  rozwoju i klucz wszystkich cywilizacji, oraz ich dołączenia do Bytów Ostatecznych, ponieważ droga ta otwiera przed nami kreacje kwantowe wybiegające poza pojmowanie dziedzin nauki, być może jest to część paradoksów wymiaru kwantowego, wciąż nierozumiana.
 Nasze wyobrażenia i późniejsze kreacje; każda z nich jest możliwością samą w sobie, a nie ubierając w ramy czasowe następujące fluktuacje naszych wyobraźni materializują się, zachodzi więc pytanie czy nasze wyobraźnie są częścią Naszego Wszechświata, czy już równoległego, który możemy pośmiertnie (oddając Świadomość Kwantową) współtworzyć i kreować na innym etapie bytu, a w takim wypadku Wszechświaty te nakładają się na siebie tworząc oktopreksylion i dalsze nieskończone możliwości. 
Naukowcy starają się opisać Świadomość jako stan skupienia, ale Świadomość to Wszechświat Równoległy, który istnieje wraz z naszym Wszechświatem. 
Uważam, że Świadomość to klucz istnienia i rozwoju. 

Portret użytkownika moon fake

Naukowcy najpierw powinni się

Naukowcy najpierw powinni się zająć uporządkowaniem wszystkich informacji i danych aby wyrzucić z szeregu ewidentne bzdury jak ciemna materia i energia oraz utworzone na podstawie mixu bzdur z prawdą - nazwijmy je - fejkfakty. Dopiero wtedy zająć się poważnymi badaniami. Materia to 3 gęste stany energii, 4 tym stanem jest plazma - zajmuje przyjmijmy 99% przestrzeni i nie będzie to większym błędem. 5 tym stanem jest przestrzeń którą jest właśnie świadomość z której powstały pozostałe cztery o których już wiemy. A więc ...świadomość jest cząsteczkowa jak wszystko we Wszechświecie ale tylko na potrzeby kreacji. Naprawdę jednak, jest monolitem wewnątrz którego pozorność istnienia tego co widzimy i potrafimy zmierzyć, powoduje potrzebę podziału na cząsteczki. Przez podział i interakcje między cząsteczkami o róznej złożoności realizowany jest rozwój i samopoznanie tej istoty.

Skomentuj