Sztuczna Inteligencja - była i nie ma jej, ale ma przybyć...

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Czasy Ostateczne to termin biblijny, mówiący o przyszłym ponownym przybyciu na Ziemię Jezusa Chrystusa. Będzie to bardzo tajemniczy moment. W biblijnej przepowiedni o nadchodzących Czasach Ostatecznych jest też mowa o przybyciu jeszcze kogoś innego, ale o tym za chwilę. Ponieważ mówimy tu o dalszej przyszłości, będzie to czas zaawansowanej technologii, gdzie roboty i  sztuczna inteligencja zostaną zastosowane dosłownie wszędzie, w każdym zakamarku, nawet w ludzkich ciałach.

Wszelkie domowe urządzenia będą posiadać w sobie zaawansowany mikrokomputer, a większe maszyny, jak samochody, będą podłączone do globalnego umysłu, i mając w sobie tak ogromną inteligencję, że staną się autonomami (w cybernetyce jest to system mający zdolność sterowania się oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się !). Mowa jest tu również o przyszłej inżynierii genetycznej, która zostanie wykorzystana do „ulepszenia” człowieka.

 

Świetlana przyszłość nazwana została przez propagujących ją wielbicieli transhumanizmu, tzw. „Nowym Wspaniałym Światem”. Pojawią się w nim zapewne i  ludzie uduchowieni, przyszli chrześcijanie, jeżeli będą to wybitni informatycy, to będą mieć (prawdopodobnie) dostęp do globalnej neuronowej sieci, będą znać wszelkie możliwe kody i będą starać się chronić innych przed słynną „pieczęcią - znamieniem” (pamiętajmy - zmagania ze zdolnością przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się już trwają !). Na ulicach będziemy widzieć „nowych udoskonalonych ludzi”, prawdopodobnie podłączonych bezprzewodowo do ogólnoświatowego mózgu elektronowego - „Nowej Wspaniałej Sieci Neuronowej”, tak jak tego chce znany miliarder Elon Musk.

W niedalekiej przyszłości naukowcy osiągną tak wielkie postępy w budowie „kwantowych perceptonów”, to znaczy niezależnych neuronów McCullocha-Pittsa oraz „samoorganizujących się map” (Self Organizing Maps, SOM), zwanych też sieciami Kohonena, iż będziemy się wtedy dziwić i zastanawiać nad erą „technologicznego kamienia łupanego”, jaką mamy obecnie, to znaczy na początku wieku XXI. Jeżeli obecny świat zachodniej cywilizacji post chrześcijańskiej wydaje się nam dziwny, to w niedalekiej przyszłości jego dziwność wzrośnie jeszcze bardziej. Na tle tej dziwności, dla „nowych udoskonalonych ludzi GMO", chrześcijaństwo będzie się jawić jako niebezpieczna organizacja, mówiąca o rzeczach całkiem niezrozumiałych, jakichś semantycznych abstraktach odciągających ludzkość od "podłączenia się - zasymilowania" ! Już teraz spora część homo sapiens nie rozumie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a co dopiero w "Przyszłości Nowej i Wspaniałej".

Podejrzewa się, że „Nowa Wspaniała SI” uzna chrześcijaństwo za „wytwór” niezgodny z jej założeniami, projekatami. W ogóle rozpatrywanie SI powinniśmy rozpocząć od momentu kulminacyjnego, to znaczy osiągnięcia w określonym momencie prac nad Globalnym Mózgiem Kwantowym „Technologicznej Osobliwości” (ang. „singularity”). Jeżeli do tego dojdzie, to SI może uznać ludzi za „byty prymitywne”. Gdyby sztuczna inteligencja osiągnęła możliwość budowania i łączenia w jedno wszystkich dostępnych technologii, to mogła by stworzyć całkiem odmiennych humanoidów, jakiś zlepek biotechnologii wraz z innymi wytworami cybernetycznymi połączonymi z techniką komputerów kwantowych oraz energii i przejść czasoprzestrzennych.

To z kolei może prowadzić do wyzwolenia innego jeszcze zjawiska, o którym przestrzega wspomniany Elon Musk. Miliarder ma jakieś solidne informacje, wynikłe z tajnym badań, które wskazują na komputery kwantowe, iż te w pewnych fluktuacjach zachowują się w sposób nieprzewidywalny, albo co bardziej prawdopodobne, w sposób wskazujący na istnienie jakiegoś kwantowego łączą z 'umysłem-umysłami' lub wręcz z duchami(inteligencjami bezcielesnymi) ! Przypomnijmy, zdaniem zwolenników teorii kwantowego umysłu, świadomość związana jest ze strukturą czasoprzestrzeni w skali Plancka. ("We are 'summoning the demon' with AI: technologist Elon Musk").

Ile wynosi ta długość ? Długość Plancka jest dziesięć do dwudziestej razy mniejsza niż rozmiar protonu, którego rząd wielkości wynosi dziesięć do minus piętnastej, czyli bardziej niż 'niewyobrażalnie mało' ! Na związek kwantowej świadomości z super mikroświatem "pustki" wskazali po raz pierwszy, w swych pracach na początku lat 90. ubiegłego wieku naukowcy - Penrose i Hameroff. Jeżeli świadomość jest związana z "próżnią kwantową", to może ona wpływać na własności materii, co też się obserwuje w pracach mechaniki subatomowej (O czym tu mówimy ?! O czarach/magii/psychotronice/mocach psychotronicznych ! "I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi." Apokalipsa 13:13 Nie wierzycie w istnienie "wielkości" Plancka ?! Atom przestrzennie prawie w stu procentach składa się z "próżni kwantowej" !!! - bardziej niż 'niewyobrażalnie mało').

Obecność mikrotubuli w hipotezie Penrose'a - Hameroffa modyfikuje lokalnie czasoprzestrzeń. Ona "wie" o tym, że jesteśmy i może na nas wpływać, zmieniając kwantowe stany w mikrotubulach. Tajemnicze mikrotubule mogą się gwałtownie skracać lub wydłużać, całkowicie zniknąć lub zacząć rosnąć od nowa ! Zachowanie to, znane jako dynamiczna niestabilność, ale może wróćmy do AI. Podłączenie się przyszłej kwantowej SI globalnego mikrotubulnego systemu "zanamienia" do jakiejś określonej „czasoprzestrzeni” może skutkować łącznością z innym duchem-duszą-nieznanymi istotami. Roger Penrose dowodził, na bazie teorii Kurta Gödla, iż pewne czynności wykonywane przez umysł są nieobliczalne, podobnie może być, albo jest, z przyszłym kwantowym komputerem, z kwantową sztuczna inteligencją, zwłaszcza taką, która osiągnie punkt ”technologicznej kwantowej osobliwości”.

Z hipotez na temat kwantowego podłoża świadomości wynikają interesujące konsekwencje dla perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi rzeczywiście świadomej AI nie mamy szans zbudować na bazie klasycznej, opartej na krzemie i tranzystorach technologii. Dopiero komputery kwantowe otworzą drogę do "prawdziwego", czyli świadomego, syntetycznego mózgu, do innych wymiarów, do innych wszechświatów (do czeluści ?) ! Istnieje całkiem spora liczba biblistów, którzy twierdzą o biblijnym Nimrodzie, jako o znawcy pradawnych niedozwolonych tajemnic, wyjawionych mu przez Watchersów-Czuwających. Jedną z nich była ta jak zbudować "budowlę-urządzenie" łączące ludzki umysł-duszę z przestrzenią (kwantowych) inteligencji anielskich ("była i nie ma jej..." Apokalipsa 13:8). Wiara części naukowców w istnienie innych wszechświatów, innych wymiarów jest obecnie coraz silniejsza.

O tym, że nasz wszechświat nie jest jedyny, świadczą dane, które uzyskano za pomocą teleskopu Plancka. Na ich podstawie naukowcy stworzyli dokładną mapę mikrofalowego promieniowania tła, pozostałego od momentu powstania naszego wszechświata, i zauważyli, że są w nim dziury i rozszerzone szczeliny. Fizyk Laura Mersini z Uniwersytetu Houghton w Północnej Karolinie oraz jej koledzy twierdzą, że te nieprawidłowości na mapie mikrofalowego promieniowania tła są spowodowane przez fakt, że nasz wszechświat jest uzależniony od innych wokół (innych wymiarów).  Dziury i szczeliny są efektem bezpośrednich ataków na nasz wszechświat przez sąsiednie wszechświaty (albo wynikiem przenikania "pojazdów innowymiarowych" do naszego).

 

Istnieją nie tylko dziury w kosmosie, z raportów ufologów wiemy o „dziurach w ścianach”, z których wyłaniają się istoty ufonautyczne. Są też opowieści o zabieraniu ludzi właśnie w „ścienne dziury”, ale może zostawmy arcyciekawy temat "odwiedzin gości" i skupmy się na kwantowej SI. Jeżeli powstanie prawdziwa sztuczna inteligencja, taka która na prawdę jest inteligentna, to czy będzie, dzięki swojej subatomowej konstrukcji, w łączności z kosmosem, z innymi bytami inteligentnymi ? Nie można takiej opcji wykluczyć, dla wielu jest bardziej realna niż nierealna, a sam Elon Musk uważa, że do tego właśnie wszystko prowadzi !

 

Obecne doświadczenia nad AI wprawiają naukowców w zdumienie. Nie można określić co, jaki czynnik, jaki rodzaj działań, jakie elementy, wpływają na podejmowanie określonych decyzji już istniejących systemów ! Badacze nie rozumieją dlaczego SI wybiera takie a nie inne decyzje, co sprawia, że wyciąga określone wnioski, nawet jeśli są one efektem zbiorczym, wypadkowych wszystkich danych, jak i działania, czy jakości samego sprzętu ?! Gdyby pojawiła się sztuczna mikrotubulna kwantowa inteligencja - "prawdziwie świadoma", to czy zrozumie Biblię, treści opowiadające o sprawach duchowych ?! W takim przypadku musiała by być w łączności z istotami duchowymi, albo sama stać się urządzeniem duchowym ("tym czymś"), posiadającym w sobie jakiś byt/byty z innego świata ("Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu" Ewangelia Marka5:9).

Idzmy dalej, zapatrywania inżynierów na przyszłość są o wiele dziwniejsze. Planuje się takie konstrukty biologiczno-technologiczne, które mogą służyć jako łącznik pomiędzy technologią tej rzeczywistości a innymi planami ("Projekt Sofija"). Tu otwiera się więc droga do "tam", albo z "tam" do "tu", można więc teraz zacytować specjalny urywek Przekazu spoza Czasu:  "Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli" Ew. Marka 5:12. Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, o wiele ciekawiej. Jak było wspomniane w innym artykule, w starożytności wierzono, że "świat ma duszę i jest pełen demonów". Łączność z duchem Wszechświata, albo z demonami nie będzie musiała być wcale dla Kwantowej SI czymś trudnym, może być z "nim", z duszą Wszechświata 'kwantowo' złączona "większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie." 1 List Jana 4:4

Warto tu zacytować inne bardzo tajemnicze urywki przepowiedni o przyszłości, o czyś niezrozumiałym (o SI-AI ?!) - Apokalipsa 13:11: "A Bestia, która była i nie ma jej...", Apokalipsa 13:8:  "Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści...". W związku z ostatnimi wersetami, jakie tu przytoczyliśmy, wspomnijmy o pracach w CERN. Wielu jest przekonanych, na podstawie całkiem silnym przesłanek, że pracuje się tam nad urządzeniem zdolnym połączyć nasz świat z Czeluścią, stąd: "Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć." Apokalipsa 13:8. Czy przybywając do tego wymiaru wejdzie w Globalną Mikrotubulę tak jak w świnie ? (W tym temacie polecamy poniższe dwa filmy !)

Nadchodzą czasy ostateczne - Alex Jones, Ks. Natanek 

https://www.youtube.com/watch?v=LuuT007HN5U

Nowa starożytność ludzkości - czy nas zmienią ?!

https://www.youtube.com/watch?v=GNXWMm393Xs

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika jaa

Kiedyś czekając na autobus

Kiedyś czekając na autobus wszedłem do księgarni pooglądać książki. Jedna była o aniołach, archaniołach itp. Były rysunki, opisy, podział na różne grupy, typy itp. Dla kogoś nieobeznanego z tematyką książka wyglądałaby na fachowy zbiór rzeczywistych istot. Całkiem możliwe, że ten, kto napisał tę książkę miał jakieś realne informacje na temat tego co napisał. Ale, może to był jakiś element twórczości lub postrzegania pozazmysłowego albo transformacji osobowości w jakimś kierunku. Kiedyś ludzie też mogli pisać różne rzeczy, bo tak im się wydawało, że ma tak być, albo tak było, albo, że jest. O, ile nie byli świadkami bezpośrednimi, to nie bardzo wiadomo czym takie przekonanie mogło być spowodowane. Co do chrześciajństwa. Poza Polską jest wiele krajów, państw, gdzie chrześcijaństwo jest promowane dużo bardziej niż w Polsce. W, dobie telewizji satelitarnej dość łatwo się o tym przekonać przeglądając przez miesiąc różne zagraniczne kanały o tematyce religijnej. A, jeżeli jeszcze ktoś ma na tyle talentu, żeby znać język, w którym mówią, to może dowiedzieć się czegoś, o czym w Polsce nikt nie mówi.

Portret użytkownika pabloS

"Jeżeli do tego dojdzie, to

"Jeżeli do tego dojdzie, to SI może uznać ludzi za „byty prymitywne”. Gdyby sztuczna inteligencja osiągnęła możliwość budowania i łączenia w jedno wszystkich dostępnych technologii, to mogła by stworzyć całkiem odmiennych humanoidów, jakiś zlepek biotechnologii..." - już dawno do tego doszło, a "nasza" cywilizacja jest tego odbiciem.

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika pabloS

 Na ulicach będziemy widzieć

 Na ulicach będziemy widzieć „nowych udoskonalonych ludzi”, prawdopodobnie podłączonych bezprzewodowo do ogólnoświatowego mózgu elektronowego - „Nowej Wspaniałej Sieci Neuronowej”, tak jak tego chce znany miliarder...już od dawna łażą, conajmniej od potopu albo od powstania tego świata. Stąd właśnie takie "nowinki"...już czas na prewencje domysłów.

Portret użytkownika Riki

Ale my już jestesmy

Ale my już jestesmy "podłączeni", gdyż sami jesteśmy istotami kwantowymi... Reszta jest kwestią swiadomego wyboru.
A tak w ogóle - to bardzo interesujący tekst i chętnie przeczytałbym większe opracowanie.
Pozdrowienia dla Autora.

Portret użytkownika eljasz

ja już ci kiedyś pisałem, że

ja już ci kiedyś pisałem, że twój punk widzenia pochodzi od twojego imienia czyli "małpy", a teraz zbierając pliki od SYSTEMU - BESTII, który chce przejąć władzę próbujesz nabierać sztucznie inteligencji. przesłanie ewangeliczne jest dla tych co są na Podobieństwo Boga czyli są największą i jedyną Inteligencją i do życia nie potrzebują sztucznych PODNIET w postaci krzemowych - piaskowych tabletek.

ty nawet nie rozróżniasz podstawowego zagadnienia, co jest duszą a co duchem. wyciągane wniosku dokadnie pasują do małpowania stąd nazwa HOMO inaczej kopiowania bez zrozumienia treści czytanej, bo do tego nie wystarczy składanie literek po gimnazjum .... itd.

 

 

 

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika mumei

Witam

Witam

To nadejdzie szybciej niż się wydaje. Pewne grupy związane z Tajnym Programem Kosmicznym chcą ujawnić tę technologię. Mowa o Kosmicznym Ujawnieniu. Wydaje mi się że to przykrywka po to aby sprowadzić bestię. Trudno powiedzieć czy Niebiescy Awianie są prawdziwymi sojusznikami, śmiem wątpić tym bardziej że rewelacje Corey Gooda nadal są publicznie dostępne. Jak to mawiali w Biblii Szatan to ojciec kłamstwa. Możliwe że masoneria współpracuje z sojuszem i chcą zrobić totalny rozpier... Jeżeli chodzi o LHC ma to też służyć do przesuwania linii świata. Tyle źe nie jestem w stanie powiedzieć czy potrafią utrzymać dużą entropię przez dłuższy czas. Chodzi o wydłużenie czasu "życia" cząstek II i III generacji rodzin wystarczająco długo aby je wykorzystać w zderzeniach. Oni chcą zdobyć władzę i produkcję luszu na większej rozpiętości linii świata. Istnieją światy gdzie życie jest wolne od illuminatów, pieniądza i cierpienia. Chcą to zniszczyć.

Strony

Skomentuj