Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Wiele zostało napisane na temat matematycznych zależności Świętego Tekstu Tory, jak i całej Biblii. Istnieje wiele matematycznych prawidłowości tekstu Pisma Świętego, których nie da się wyjasnić przypadkiem! Można je natomiast zbyć śmiechem lub machnięciem ręki ignoranta.

 

Odkrycie tysięcy mumerycznych prawidłowości w Piśmie Świętym było wynikiem wieloletniej pracy Rosjanina dr Ivana Panina. Panin to geniusz matematyki, znający starożytne języki biblijne. W swoich pracach pokazał, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo tajemniczo ułożonym dziełem matematycznego NadIntelektu, które nie jest możliwe do odtworzenia przez ludzi, za pomocą ich możliwości !

 

W oparciu o statystyczny dowód wykazał ponad wszelką rozsądną wątpliwość nadprzyrodzone powstanie Biblii. Twierdził, że im dłużej zajmowałby się jednym fragmentem tekstu Pisma świętego, tym więcej dowodów matematycznych prawidłowości by odnalazł ! Wiele wskazuje, że w Biblii zaszyfrowano ogromną ilość informacji dotyczących m.in. historii świata, zdarzeń lub polityków. Jednym z przykładów zaszyfrowanych tam słów jest Tora (co 50-ta litera tekstu na początku Księgi Rodzaju i pozostałych czterech ksiąg Pięcioksięgu, poczynając od pierwszego zastosowania litery „taw” – „taw”, „waw”, „resz”, „he”)

Zagadką w ujęciu matematyki tekstu Biblii, czy Tory, jest sam komputerowy program i osoba go obsługująca. Możliwe, że tak jak w przypadku chrześcijańskiego Ducha Świętego, objawiającego się u natchnionych wyznawców Jezusa Zbawiciela, tak w przypadku Kodu Tory trzeba dysponować specjalnymi Boskim predyspozycjami, by rezultaty okazały się poprawne dla zrozumienia tajemnicy ludzkości. Nie wdając się w szczegóły, o których możecie państwo przeczytać w podanych na końcu zródłowych linkach, należy przejść do izraelskiego specjalisty od Kodu Tory.

Zagadką w ujęciu matematyki tekstu Biblii, czy Tory, jest sam komputerowy program i osoba go obsługująca. Możliwe, że tak jak w przypadku chrześcijańskiego Ducha Świętego, objawiającego się u natchnionych wyznawców Jezusa Zbawiciela, tak w przypadku Kodu Tory trzeba dysponować specjalnymi Boskim predyspozycjami, by rezultaty okazały się poprawne dla zrozumienia tajemnicy ludzkości. Nie wdając się w szczegóły, o których możecie państwo przeczytać w podanych na końcu zródłowych linkach, należy przejść do izraelskiego specjalisty od Kodu Tory.

 

Rabin Matityahu Glazerson urodził się w Izraelu. Studiował nauki rabinackie na uczelni „Medrashiat Noam in Pardes Chana” oraz na różnych innych Yeshiwach. Jest autorem ponad 30 książek, które zostały przetłumaczone na języki: rosyjski, francuski, hiszpański i angielski. Pisał artykuły dla gazet na temat gematrii. W Polsce ukazała się książka Glazerson’a pt.: „Muzyka i kabała” Sklepy internetowe, które reklamują tą pozycję prezentują niezwykle ciekawą informację o poruszanej tam tematyce:

(…)Istnieją pewne olamot (światy), do których można dotrzeć wyłącznie za pomocą muzyki” – twierdzi autor tej książki. Skala muzyczna została w niej przedstawiana w analogii do układu sefirot, każdy dźwięk przyporządkowany konkretnej sefirze, z jej potencją i charakterystyką. Ponieważ jednak inspirująca te analizy kabała jest wiedzą o duchowych mocach zawartych w literach, które w świecie ducha są tym samym, czym pierwiastki chemiczne w świecie materialnym – to tematem tej książki okazuje się przede wszystkim święty język hebrajski, w którym „terminy muzyczne nawiązują do wielu podniosłych idei. Musimy tylko otworzyć oczy i nastawić uszu, bowiem odpowiedzi otaczają nas zewsząd, są obecne wokół nas nawet zanim zadamy pytanie(…)

Komputerowe tabele Kodu Tory

Jak widać z przetłumaczonego poniżej filmu – wykładu, prawdziwi Żydzi są zgodni z PRAWDZIWYMI chrześcijanami w sprawach moralnego życia ! Nie można sądzić, że istnieją jacyś „chrześcijanie”, którzy twierdzą, iż spaczenia seksualne są w jakimś stopniu poprawne z Bożymi zamiarami, lub ktoś zle interpretuje prawo biblijne ! Tu nie ma niedomówień ! Sprawę ostatecznie naświetla Kod Tory. W filmie pojawiają się tajemnice związane z czasem Noego i ludzkości sprzed potopu, dlatego po obejrzeniu tego dokumentu, wielu z państwa może zechcieć uzupełnić wiedzę w tej sprawie, dzięki aktywnemu linkowi. Wszystko zadziwiająco pasuje do tego co przedstawia wielu badaczy tej tematyki, dlatego przejście obojętnie nad pracą Glazersona było by zignorowaniem cennych faktów w sprawie.

 

W ujęciu matematycznego Kodu, Biblia może być specjalnie ‚Zapieczętowaną Księgą‚, obie wielkie biblijne Apokalipsy, czyli Księga Daniela w Starym Testamencie oraz Księga Objawienia, zwana też Apokalipsą Świętego Jana w Nowym Testamencie, zapowiadają nadejście strasznych czasów, a moment ich pojawienia się jest oczywiście ukrytą, zakodowaną informacją. Przepowiednia wypełni się „w czasach ostatecznych„, gdy zostanie odpieczętowana okryta dotąd tajemnicą księga.

 

Zgodnie z Apokalipsą Janową księga ta zamknięta jest na „siedem pieczęci„, które mogą być złamane tylko przez Mesjasza:

I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na siedem pieczęci. (…) A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć.

Apokalipsa św. Jana 5:3 W Księdze Daniela, która jest wcześniejszą wersją tej samej opowieści, żydowskiemu prorokowi, przyszłość objawia anioł, który, na koniec, zwraca się do niego:

Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.” Możliwe, że Kod Tory ma dużo wspólnego z tym co anioł powiedział Danielowi…, że część za zgodą Nieba udaje się czasami odszyfrować.

PS.

Zdaję sobie sprawę, że temat jest kontrowersyjny, więc proszę państwa o rozsądne komentarze, nie jest ten artykuł w temacie syjonizmu, lecz ma na celu zademonstrowanie niezwykłości i tajemnicy Kodu Tory (Biblii), Boskiego Projektu jaki został zakodowany w Świętej Księdze. Proszę także o szacunek dla rabina Glazersona, bo jak widać na filmie głosi zdrowe moralnie poglądy.

 

 

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Cabaj

Religie istnieją od dawna,

Religie istnieją od dawna, więc już tysiące lat temu kasta kapłanów doskonale wiedziała, jak działa ludzka podświadomość. Chrześcijaństwo czerpało z tych wzorców, podobnie jak każdy system totalitarny. Powtarzanie sprawia, że człowiek nabywa umiejętność bądź przekonanie. Powtarzając pewne treści stajesz się nimi, nasiąkasz tym co one w sobie niosą. Jeśli są to pozytywne sugestie rośniesz i rozwijasz się, nabierasz wiary w siebie, radości, chęci do życia i działania. Jeśli powtarzasz negatywne sugestie, człowiek maleje, choruje, kurczy się i zaczyna w nim powstawać lęk. Spróbuj ciągle upadlać psa; zacznie być strachliwy i agresywny, neurotyczny. Chwalony i motywowany za dobre zachowania pochwałami, stanie się najwierniejszym kumplem na świecie. To podstawy psychologii, i jestem święcie przekonany że Jezus je doskonale znał. Dlatego jeśli nawet faktycznie umarł na krzyżu (do końca nie wiemy czy jest to prawdą) wierzę że nie chciał by z symbolu bolesnego zgonu, czynić centralny punkt swojej religii. Kapłani pominęli radość, weselenie się, miłość i uzdrawianie, a w środku ustawili krzyż; pamiątkę słabości, przegranej i śmierci. 

Portret użytkownika Homo sapiens

Moim zdaniem, oczywiście jest

Moim zdaniem, oczywiście jest to bardzo niepolularna hipoteza wśród ludzi żyjących w kuturze UFO, שמות Księga Wyjścia  (Szemot) – „imiona" – od pierwszych słów księgi,  Εξοδος Exodos opisuje wyjście ludzi z CYWILIZACJI UFO ówczesnego świata (dotyczy także przyszłych cywilizacji hybrydalnych, obecnej wierzącej w wielu bogów ufologicznych - politeizm), jest ona przekazem jak wychodzić z takiej cywilizacji, z cywilizacji hybryd i iść drogą ludzką, która zakłada łączność ze Stwórcą, nie jest to może łatwa i przyjemna droga jak ta hybrydalna, ale prowadzi do wyzwolenia ! Nie mówi się o bogach (UFO?) ale o Jednym Stwórcy, który stworzył wszystko (monoteizm)...

Treść wątków zawartych w Księdze Wyjścia można znaleźć na przykład u autorów greckich. Diodor Sycylijski wspomina o tym, że w Egipcie zapanowała epidemia, jej przyczyn upatrywano w ingerencji bogów i z tego powodu doszło do wygnania obcych. Diodor wyjaśnia, że na czele tego exodusu stał człowiek zwany Mojżeszem, który mądrością i odwagą znacznie przewyższał innych. (...) ustalił ceremonie religijne i formy kultu należnego bóstwu. Nadał prawa i unormował życie publiczne. Ludność podzielił na dwanaście fyl (...). Nie wzniósł w ogóle żadnego posągu bóstwa (…). Zabronił obywatelom sprzedawania własnych działek. Także Józef Flawiusz przytacza świadectwa Manethona, Lizymacha, Apiona, którzy w swojej wersji relacjonowali dzieje Żydów, w tym wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza.
Sitchin - prawda o 12 planetach, dr Michael S. Heiser wyjasnia
https://www.youtube.com/watch?v=LgzOwGlhnsU

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Baran & Owca

....niestety nie mogę się

....niestety nie mogę się zarejestrować więc nadal będe nie zarejestrowany ... z tym KODEM BiBLi to jest troszke inaczej jak wszyscy niestety myslą ! a teraz postaram się to w prosty sposób wytłumaczyć tobie i innym poszukiwaczom tak zwanej PRAWDY , jaka by ona nie była lub jest ! bo ja mam wrażenie że to moż być tak zwane ostatnie lub jedno z ostatnich zwiedzeń tego ludu jakim są żydzi hebrajczycy judejczycy czy jaki ich jeszcze nazywać , bo jak zapewne wiesz lub może nie wiesz ale takie >> GRZEBANIE w TORA <<  że tak to ujmę jest >> ZAKAZANE <<  o czym wspomina >> Księga Daniela<< i podeirzewam że ten pan jak i inni naśladowcy takich poszukiwaczy o tym wiedzą bo jeżeli nie wiedzą to jest to ich problem jeżeli coś przeoczyli bo ja  trzymam się od tego z daleka , dlaczego ? bo co ztego że otrzymaliśmy jakieś prawa i napominania jak i ostrzezenia by czegoś nie robić lub zrobić a ktoś w to brnie i szuka sensu w słowie np; HOMOSEKSUALiZM i doszukuje się jeszcze jakis dziwnych i śmiesznych czasami korelacji i rozklada na jakieś czynniki pierwsze i drugie i trzecie itp itd... i robi z tego jakąś kołomyje, jak z wcześniejszech przykazań już wie na 100% ze HOMOSEXUALiZM jest zły koniec i kropka! Na tej samej zasadie można udowodnić ze PRAWDA jest KŁAMSTWEM !

Portret użytkownika pasjonat

Nie chcąc włazić w zbędne

Nie chcąc włazić w zbędne dyskusje z arcyznawcami Tory/Biblii, którzy jeszcze nie opanowali poprawnej pisowni najprostrzych polskich słów, napomkne tylko że zmarła najstarsza Japonka - 117 lat Martwię się o Tallinna ten nie wyskoczył z nocnym newsem ?
 
z Japońskim pozdrowieniem

 
 

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika nowoczysny

W każdej biblii cos występuje

W każdej biblii cos występuje a najgorsze jest to ze po śmierci nie czeka nas zadna nagroda ale pójdziemy do krainy wiecznej samotnosci, gdzie panuje pusta przestrzeń ja proponował bym sprawdzic o samotnosci w niebie czy coś jest napisane że po śmierci czeka nas wieczna samotność w pustej przestrzeni.  Co mi z tego że dusza istnieje, co mi z tego że niebo istnieje skoro tam nie ma nic fajnego, Bóg bedzie udowadniał i kombinował za wszelką cene aby go ludzie miłowali dlatego będzie wymyślał kody, cuda itp. Czy jestest sens robic coś za co nie czeka żadna nagroda, tak jest z niebiosami tam nic fajnego nie ma tam jest tylko nuda i pusta przestrzeń tyle że poprostu sie nie cierpi na żaden bół ale za to żyje sie tam samotnie a niektórzy ludzie mówią że samotnosć też ejst cierpieniem. Ja nie jestem naiwny i chodź by niewiadomo jak Bóg udowadniał swoje rzeczy to i tak wiem swoje że po śmierci nie czeka nas żadna nagroda. Ja wierze w Boga ale to nie znaczy ze mam całkowicie sie mu zawierzać.  zauważcie też co pisze w biblii - kto chce isc za mną neich weźmie swój krzyż - a powiedzieć wam dlaczego ponieważ Bogu nie zależy na tym abyscie byli szczęśliwi ale zależy na tym abyscie dkupili grzechy innych ludzi cierpieniem i mu słuzyli za darmo. poza tym przecież to normalne że każdy cos robi dla swoich korzysci. Ludzie byli naiwni są naiwni i będa.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Pomyliło ci się niebo z

Pomyliło ci się niebo z nadwymiarami po drugiej stronie wszechbytu i wszechrzeczy.Tam jest rzeczywiście niezagospodarowany "strych",bo u demiurga brak Gigabytów,które organizują sytuacyjności(alternatywa rzeczywistości)takich jak opisane w Apokalipsie Zwierzęta.Można tam trafić a ty jesteś na najlepszej drodze do tego.Ja także tam byłem i mam stamtąd wspomnienia.Nie należy tego mylić z Szeolem, bo ten jest usytuowany w Otchłani.W słowach pewnej piosenki jest o tym:"droga na sam szczyt a tam nie ma nic".

Portret użytkownika Popiół z feniksa

A ty skąd wiesz?.Podali to z

A ty skąd wiesz?.Podali to z Brookllynu?.Karą będzie wysłanie na ulice w celu zaczepiania przechodniów,kolportowania "Strażnicy"i tupania ludziom w wycieraczki?.Lepiej uciekaj w góry przed Armagedonem pod wodzą przewodników górskich,gdy "zły świat" będzie ginął!.

Strony

Skomentuj