Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie!

Kategorie: 

http://popotopie.blogspot.com/

Całościowe porwanie chrześcijan do innego wymiaru jest zdefiniowane charakterystycznym wyrazem „pochwycenie”, lub z języka angielskiego jako odczytywany „rapczer” (rapture). Natura tego zjawiska jest okryta wielką tajemnicą. Część badaczy Pisma Świętego zastanawia się jaka technologia może pozwalać na pewien rodzaj „teleportacji” oraz jednoczesne przeistoczenie ciał ludzkich w wyższe formy egzystencji (ciała chwalebne, anielskie, świetliste „…Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebiosach….” Ew. Marka 12:25).

 

W Nowym Testamencie opisano tych specyficznych, pochwyconych ludzi jako zdolnych nawet sądzić istoty anielskie ! „…Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów…” 1 List do Kor. 6:3 Niektórzy sądzą, że w Bibli nie istnieje dosłowny termin określający to niecodzienne „uniesienie” wierzących. Poniższy znakomity filmowy wykład przeczy takim twierdzeniom.

 

Pochwycenie Kościoła jest wydarzeniem, poprzez które Bóg zabierze wszystkich wierzących z ziemi, aby rozpocząć sprawiedliwy sąd nad ziemią, inaczej zwany uciskiem. Pochwycenie Kościoła, inaczej zwane paruzją, zostało opisane po raz pierwszy w 1 Liście św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 i w 1 Liście do Koryntian 15:50-54. 1 List św., Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 opisuje pochwycenie jako wydarzenie, gdzie Bóg poprzez swoją potęgę wzbudza z martwych wszystkich wierzących, którzy umarli, i daje im specjalny rodzaj ciał (ciała chwalebne ), i potem opuszczają oni ten wymiar, ziemię, wraz z wierzącymi, którzy jeszcze żyją, którym w tajemniczym procesie pochwycenia także zostały dane anielskie ciała.

„…Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem…” (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18).

1 List św. Pawła do Koryntian 15:50-54 skupia się na tym, że pochwycenie będzie trwało zaledwie kilka chwil, będzie to niesłychanie krótki odcinek czasu, o którym opowiada w poniższym filmie Chuck Missler. Wspomniany List do Koryntian opisuje w niezwykle zagadkowy sposób to szokujące wydarzenie, jest w nim wzmianka, iż nastąpi specjalny sygnał, a wtedy rozpocznie się życie wieczne w niebiańskich ciałach:

 „…Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni…” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:51-52).

Pochwycenie jest zbawczym, Boskim wydarzeniem, którego wszyscy prawdziwie wierzący powinni wyczekiwać, o tym też opowiada wspaniały amerykański teolog Chuck Missler. Wtedy gdy to nastąpi, nareszcie zostaniemy uwolnieni od grzechu. Będziemy od tej chwili na zawsze doświadczali Bożej obecności. Wielu teologów twierdzi, że w dzisiejszych czasach jest o wiele za dużo teologicznego rozważania na temat znaczenia i zasięgu pochwycenia. Bóg tego nie chce. Zamiast tego, jak mówi Pismo Święte, Stwórca chce, byśmy „zachęcali się nawzajem tymi słowy„, byśmy wzmacniali naszą wiarę poprzez przypominanie o wspaniałym przeistoczeniu w wyższe formy istnienia kosmiczno/ inno wymiarowego !

[ibimage==23149==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Osobiście podejrzewam, że słynne filmy „Odyseja kosmiczna 2001” oraz następnie 2010 były w wielu miejscach inspirowane na chrześcijańskim pochwyceniu. Holywood ekranizując powieść Arthura C. Clarke’a stworzyło filmowy obraz w ramach materializmu naukowego (ewolucjonizmu), oczywiście nie ma w nim bezpośrednich odniesień do Biblii, wydaję mi mi się jednak, że widać tam wiele zapożyczeń z Nowego Testamentu. Główna postać Dr David, „Dave” Bowman zostaje w pewnym sensie kosmicznie „pochwycony„, w rezultacie tego zdarzenia jego ciało staje się niematerialne, z możliwością materializacji. Może on również symbolizować Chrystusa, który udał się wcześniej do Domu Ojca, a miliony monolitów rozpoczynających kolaps Saturna były by w tym ujęciu wziętymi – pochwyconymi wcześniej chrześcijanami. Sztuczna inteligencja komputera HAL 9000 portretować mogła by biblijnego opozycyjnego anioła, walczącego z Bogiem i ludzmi.

 (Kadr z „Odysei 1010″, materializacja „pochwyconego”)

[ibimage==23150==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Pochwycenie nie jest też obce ideologii New Age. Tam ukazane jest ono jako świetlna „teleportacja” do pojazdów obcych. Wiele sekt ufologicznych propagowało taki przebieg wydarzeń w nadchodzących ziemskich kataklizmach. Chrześcijańskie ogólno ziemskie „wzięcie” będzie w mojej ocenie znacznie bardziej niesamowite i tajemnicze niż jakakolwiek próba opisu go w kategoriach fantastyki naukowej. Sam fakt przemiany naszych ciał w coś niewyobrażalnego jest czymś, czego wielu ludzi nie dopuszcza do świadomości, nie wspominając o nieśmiertelności, na którą czekają wszyscy wyznający Jezusa.

[ibimage==23151==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Jak wyjaśnia znawca Biblii w prezentowanym wykładzie, nastąpi czas, w którym Żydzi kolejny raz doświadczą holokaustu, jednak tym razem będzie on znaczniej dotkliwszy, niż za czasów Hitlera ! Więcej o tym, w przetłumaczonym wykładzie. Praca naukowa Chucka Misslera na temat tajemnicy pochwycenia jest bardzo cenną perłą, która zapewne pozwoli wielu zrozumieć świat chrześcijan. Szczerze zapraszam państwa do zapoznania się z tą szalenie wartościową pracą wybitnego amerykańskiego teologa.

[ibimage==23152==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Odnośnie tej zagadki jak i wielu innych związanych z podobnymi tajemnicami, odsyłam czytelników pod podany adres, gdzie znają państwo znacznie więcej tego typu  informacji:

 http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

Pochwycenie kościoła chrześcijan – Rapture – Chuck Missler, polskie napisy

 

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika sio

No tak Niebo będzie tylko dla

No tak Niebo będzie tylko dla wierzących w Jezusa.
Ja tu mam znajomych z innych religii. Znam buddystów, hindusów żydów, bahai, muzułmanów i chrześcijan i niewierzących.
Zyję z nimi w przyjaźni.
Co to za p....e niebo, w którym nie toleruje się nikogo oprócz wierzących w jedno imię.

Portret użytkownika arka

dlatego sio, że jak

dlatego sio, że jak powiedział Jezus będąć człowiekiem na Ziemi, "Nie ma w nikim innym zbawienia , tylko w Jezusie Chrystusie ", który złożył ofiarę , nie ze zwierząt ofiarnych , tylko ze swojego ciała, na odpuszczenie grzechów wielu.
To prosta wiara, ale ludzie wszystko komplikują i przekręcają, bo Władca tego świata (Szatan) chce , żeby ludzie stali się wątpiący , krytykujący i prześmiewczy...

Portret użytkownika MONSTER

Podanie tytułu Odysei

Podanie tytułu Odysei Kosmicznej 2001 wydaje mi się bardzo trafnym. Idea tam zawarta jest analogiczna z wieloma wierzeniami, które zastały tam w dość prosty, aczkolwiek zaowalowany sposób przedstawione. Pod koniec fimu mamy sceny przedstawiające przenikanie czasu, lub też jego zanik. To wszystko ukazuje nam stan w jakim sie chcąc lub niechcąc znajdziemy. Kwestią sporną jest tu czas w jakim mamy doświadczyć tego stanu. Jedni uważaja że ma to miejsce w chwili odłaczenia od ciał fizycznego (śmierci) natomiast część teologów twierdzi iż to będzie możliwe dopiero po czasie sądu ostatecznego. Jak jest naprawdę? Każdy z nas będzie miał już w niedługim czasie możliwość przekonania się o tym w sposób praktyczny. Czym jest bowiem te kilkadziesiąt. kilkanaście lat naszego ziemskiego życia? To chwila dzieląca, nas od naprawdę dużej dawki wiedzy i doznań których nie jestesmy sobie w stanie jeszcze nawet wyobrazić.

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika lol

Apropo pierwszego linku -

Apropo pierwszego linku - koleś ma tak irytujący styl wypowiedzi, że ma się ochotę mu zaje**ć !! Tego się nie da po prostu słuchać.. aż dziw mnie bierze, że ten człowiek był w stanie przyswoić sobie tak ogromną wiedzę posiadając tak ograniczony zasób słów.. Słuchając tej wypowiedzi mam ochotę dać w ryj każdemu, kto użyje przy mnie słowa '' właśnie'', ''więc''... Smile

Strony

Skomentuj