Teleskop Jamesa Webba odsłania zagadkę rozszerzania się Wszechświata

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Naukowcy z NASA, wykorzystując Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba i Teleskop Hubble'a, potwierdzili, że wszechświat rozszerza się z różną prędkością, w zależności od miejsca, na które patrzymy. To odkrycie, znane jako "napięcie Hubble'a", może mieć poważne konsekwencje dla naszego rozumienia struktury i ewolucji wszechświata.

 

Dotychczas naukowcy posługiwali się dwiema metodami do ustalenia stałej Hubble'a, czyli współczynnika opisującego tempo rozszerzania się wszechświata. Pierwsza z nich opiera się na analizie fluktuacji w kosmicznym promieniowaniu tła, zaś druga wykorzystuje gwiazdy zmienne Cefeid. Niestety, oba podejścia dają nieco różne wyniki.

 

Pomiary dokonane za pomocą Teleskopu Hubble'a wskazywały na tempo rozszerzania się wszechświata wynoszące około 74 km/s/Mpc, podczas gdy dane z sondy Planck sugerowały wartość bliższą 67 km/s/Mpc. Naukowcy przez długi czas zastanawiali się, czy różnica ta nie wynika z błędów pomiarowych.

 

Najnowsze badania, przeprowadzone przy użyciu Teleskopu Jamesa Webba i Teleskopu Hubble'a, potwierdziły jednak, że rozbieżność ta jest prawdziwa. Zespół badawczy pod kierownictwem Adama Riessa z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przeanalizował dane z ponad 1000 gwiazd Cefeid w pięciu odległych galaktykach, sięgających aż 130 milionów lat świetlnych od Ziemi. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że różnica w pomiarach stałej Hubble'a nie jest spowodowana błędami.

"Mając wyeliminowane błędy pomiarowe, pozostaje realna i ekscytująca możliwość, że źle zrozumieliśmy wszechświat" - powiedział Riess.

Odkrycie to stawia pod znakiem zapytania naszą obecną wiedzę na temat struktury i ewolucji wszechświata. Może ono prowadzić do rewizji podstawowych teorii kosmologicznych, w tym koncepcji ciemnej energii - tajemniczej siły napędzającej przyspieszające rozszerzanie się kosmosu.

 

Naukowcy są podekscytowani, że ich odkrycie otwiera nowe, niezbadane obszary w kosmologii. Być może czeka nas gruntowna przebudowa naszego rozumienia natury wszechświata.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj