Transhumanizm

Kategorie: 

djdsrstjt google

Drodzy forumowicze, chcę Was zaineresować tym ciekawym artykułem, traktującym o efekciarstwie nowoczesnej  technologii i niebezpieczeństwem z tym związanym dla naszego człowieczeństwa.  Artykuł pochodzi z bloga "W Ogrodzie Nowej Ziemi", na którym można znaleźć  inne nie mniej interesujące, choć może bardziej uduchowione. Zapraszam w imieniu autorki bloga.

 

Droga wznosząca się Rodzino, stoimy u progu masowej ewolucyjnej transformacji, która wpłynie na przyszły rozwój ludzkiej rasy żyjącej na tej planecie. Będziemy się rozwijać jako organiczne żywe formy świadomości, czy ewentualnie zostaniemy zainfekowani i porwani przez sztuczną martwą inteligencję? Wielu z nas może wyczuć rozwijane teraz czerwone dywany dla uhonorowania ludzkości pod wieloma względami.

 

Zanim przejdę do przekazania informacji zawartych w tym biuletynie, chcę przypomnieć, że nie ma nic potężniejszego od wiecznego połączenia z Boskim Duchem i silnego zaangażowania w związek z rozwijającą się oraz poszerzającą osobistą świadomością, ponieważ to tworzy miłosierdzie, współczucie i empatię. Te wyższe cechy bazują na sercu, sprawiając że ludzie stają się prawdziwymi istotami ludzkimi. Żadna osoba czy rzecz nie może odebrać ci boskości ani człowieczeństwa, kiedy zdecydowanie tego odmawiasz.

 

Ta linia czasu jest bliźniaczą linią wydarzeń, które odmieniły bieg historii i radykalnie zakłóciły ewolucję ludzkiej świadomości po II Wojnie Światowej. Przed i podczas II Wojny Światowej urzędnicy ziemscy wysokiej rangi na mocy wymiany z Obcymi sprowadzili na Ziemię ich zaawansowane technologie. Podpisali z nimi pakty mające na celu dalszą militarną eksploatację i eksperymenty umożliwiające kontrolowanie społeczeństwa. Uwolnienie wydarzeń tej linii czasu nastąpiło, kiedy Obcy spoza planety sprowadzili zaawansowaną broń wojskową dla głównych mocarstw rządowych na Ziemi, ponadto przejawiło się to w porozumieniach dotyczących współpracy z kompleksem zbrojeniowo – przemysłowym, MILAB i tajnymi programami kosmicznymi.

 

Badania naukowe i rozwój programów związanych z bronią jądrową, takie jak Manhattan Project, były początkowymi etapami tworzenia bardziej mrocznych działań wojskowych prowadzonych w filiach podstawowych laboratoriów w Los Alamos w Nowym Meksyku. Wojna rozpoczęła wyścig związany z bronią nuklearną i rozwój nowo wprowadzonych zaawansowanych technologii Obcych. Wyścig o dominację nad światem i militarną wyższość w końcu rozszerzył się o pochodzące spoza planety eksperymenty społeczne i spowodował rozwój różnorodnych programów exopolitycznych. Dodatkowo, na dobre zaczęły się rozwijać tajne programy dotyczące wojskowych elektromagnetycznych fal radiowych (ELF) i broni mikrofalowej, powszechnie stosowanej dzisiaj na planecie w wojnach psychotronicznych.

 

Pierwsze elementy broni nuklearnej zostały stworzone przez Stany Zjednoczone w czasie, kiedy technologiczne umowy handlowe były zawierane z pozaplanetarną cywilizacją. Te handlowe umowy były ukryte za międzynarodowymi korporacjami i agencjami rządowymi, które stopniowo łączyły się w jeden globalny konglomerat kontroli, rozszerzony o aktywność poza planetą, a wszystko to było okryte zasłoną tajemnicy. Siedemdziesiąt lat temu w sierpniu, pod koniec działań wojennych, Amerykanie zrzucili pierwsze bomby atomowe na 2 japońskie miasta. Po tym planeta już nie była taka sama jak wcześniej, ponieważ te niszczycielskie wydarzenia stworzyły poważne konsekwencje dla przyszłej linii czasu ludzkiej rasy. W wyniku tych antyludzkich barbarzyńskich akcji uszkodzeniu uległo ochronne magnetyczne pole siłowe planety i funkcje atmosferyczne związane z równoważeniem promieniowania oraz procesów przesyłu energii. To później zaowocowało stworzeniem nieorganicznych czarnych dziur i sztucznych tuneli czasoprzestrzennych, którymi jest zaśmiecona cała atmosfera planety.

 

Nieorganiczne czarne dziury umożliwiają inwazję pasożytów

 

W znacznym stopniu uszkodzone i zniszczone części systemu planetarnej sieci tworzą elektromagnetyczne anomalie oraz nieorganiczne czarne dziury, a dodatkowo - zanieczyszczenia w formie chemikaliów i produktów odpadowych. W eterycznym ciele Ziemi, na poziomie kwantowym, istnieje ewidentny problem związany z pozbywaniem się toksycznych produktów odpadowych. Owe toksyny są zanieczyszczeniami energetycznymi infekującymi wiele innych sfer wymiarowych i można je zaobserwować w membranach wokół całej Ziemi, które są opanowane przez pasożytnicze siły Obcych. Takie właśnie planetarne uszkodzenia i toksyczne skażenia dotyczą wielu sąsiadujących z nami cywilizacji. To spowodowało, że wiele życzliwych pozaziemskich ras próbowało rozpocząć dialog i nawiązać dyplomatyczne stosunki z rządami tego świata, jednak jak dotąd przeważnie bezskutecznie. W związku z tym te życzliwe nam rasy, chcąc nam dać o sobie znać, regularnie kontaktują się z ludźmi, którzy nie są związani ze strukturami kontrolującymi.

 

Nieorganiczne czarne dziury są rozdarciami w materii czasoprzestrzeni, które osłabiają planetarną atmosferę i umożliwiają szerszy dostęp do naszego świata negatywnym Obcym oraz skażeniom przez ciemne siły. Oczywiście, ci z NAA całkowicie zdawali sobie sprawę, że żądni kontroli ludzie będą nadużywać technologii z zawartych umów wymiennych, rozpoczynając etap kolejnego posunięcia związanego z promocją prowadzenia wojny technologicznej przeciwko Ziemi w przełomowych latach po roku 2012. Przez wiele lat populacja ludzka była dekoncentrowana i ogłupiana poprzez techniki kontroli umysłów oraz zastraszania domniemaną wojną światową, poprzez sianie strachu i wpajanie świadomości ubóstwa, a dezinformacje były szerzone przez środki masowego przekazu. Tymczasem chciwe błaznujące i nadużywające mocy elity pozostają w ukryciu, dzięki czemu mogą dokonywać dywersji i infiltracji na pełną skalę, prowadząc korporacyjną kontrolę sięgającą najwyższych struktur dowodzenia w rządach światowych. Skorumpowane rządy korporatokratów podały mieszkańców Ziemi przedstawicielom NAA na srebrnej tacy, ponieważ pod groźbą kary śmierci utrzymywały w ścisłej tajności i bezwzględne ukrywały problem związany z pozaziemskimi istotami. To dlatego tak ważne jest pełne ujawnienie społeczności tematyki związanej z Obcymi. Tak długo, jak długo ten program pozostaje tajny, powoduje coraz więcej pasożytniczych skażeń na Ziemi, czyniąc krzywdę wszystkim jej mieszkańcom.

 

Teraz, w obecnym cyklu, wojna o świadomość na planecie Ziemi przechodzi na kolejny poziom, ponieważ Obcy próbują w celu infiltracji wdrożyć sztuczną inteligencję, wykorzystując ją do przejęcia pełnej kontroli nad ludzkim DNA w przyszłych liniach czasu. Jednym z aspektów tego programu jest wykorzystanie i aktywowanie za pomocą kontroli umysłów powszechnie akceptowanej sztucznej technologii wywiadowczej Obcych, w celu uśpienia oraz przekształcenia nieświadomych ludzi w roboty, hybrydy AI (Artifical Inteligence – sztuczna inteligencja) lub cyborgi. To jest agresywnie wdrażane do ludzkiej społeczności przy pomocy szybko osiągających sukces nowych gwiazd rocka, informatyków czy technologicznych futurystów, którzy za pośrednictwem mediów głównego nurtu chwalą transhumanizm lub ruch posthumanistyczny. Będąc dla większości społeczeństwa futurystycznymi guru, rozpowszechniają wyjątkowość koncepcji AI jako formy naturalnej ewolucji ludzkości, sugerując, że sztuczna inteligencja wyprzedza ludzkie myślenie i przejmuje kontrolę nad funkcjami ludzkiego ciała. W ciągu ostatnich kilku lat transhumanizm stał się ciekawym progresywnym myślokształtem przeznaczonym dla młodszego pokolenia. Ta kontrolująca sztuczna inteligencja jest promowana jako naturalny i pożądany skutek rozwoju technologicznego oraz przyszłego rozwoju ludzkości. Dla ludzkości jest to bardzo niebezpieczne. To przyniesie konsekwencje w przyszłych liniach czasu, ponieważ przez to część ludzkiej populacji Ziemi straci możliwość wcielenia się w przyszłości w ludzkie ciała. To oznacza, że stracą prawdziwe człowieczeństwo i możliwość, aby w przyszłych liniach czasu rozwijać się jako istoty ludzkie.

 

Co to jest transhumanizm?

 

Transhumanizm jest międzynarodowym, kulturowym i intelektualnym ruchem, który ma doprowadzić do fundamentalnej transformacji ludzkiej formy poprzez udostępnianie technologii znacznie zwiększających ludzkie zdolności intelektualne, fizyczne i psychologiczne. Wielu transhumanistów wierzy w kompatybilność ludzkiego umysłu z urządzeniami komputerowymi, z czego wynikałoby, że ludzka świadomość może być przeniesiona do alternatywnych mediów, co jest znane jako transfer umysłu. Ponieważ nauka o duszy i funkcjach świadomości ciała duchowego, nie została jeszcze przez naukowców zbadana, może to mieć bardzo destrukcyjne konsekwencje dla ludzkiej świadomości i funkcji elektromagnetycznych ciała świetlistego. Postludzie (skutek stosowania technologii transhumanistycznych) w wyniku tworzenia głębokich technologicznych rozszerzeń biologicznego człowieka, mogą mieć wgraną świadomość albo być całkowicie syntetycznymi sztucznymi inteligencjami lub mogą stanowić formę symbiontu pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją.

 

Transhumanizm jest szkołą myślenia, która stara się kierować nas w kierunku stanu poshumanistycznego. Zasadniczo chodzi tu o tworzenie cyborgów lub sztucznych inteligentnych hybryd, które miałyby zastąpić organiczną duchową ludzką świadomość. Pewne przykłady wskazują na przeprojektowanie ludzkiego organizmu przy użyciu zaawansowanej nanotechnologii lub radykalnych ulepszeń technologicznych. Niektóre z proponowanych ulepszeń biologicznych są przeprowadzane za pomocą takich kombinacji technologicznych jak: inżynieria genetyczna, psychofarmakologia, terapie przedłużające życie, interfejsy neuronowe, mapowanie mózgu, noszone na ciele lub implantowane komputery, wbudowane techniki poznawcze. Większość z tych opcji zaprojektowano tak, aby móc odłączyć ludzką duszę od ludzkiego ciała i przygotować powłokę cielesną dla nowego gospodarza. W rzeczywistości to jest technologia integrująca i farmaceutyczna hybrydyzacja mająca na celu uszkodzenie ludzkiego DNA, przygotowująca do kradzieży ciała.

 

W koncepcji transhumanizmu chodzi o to, żeby do naturalnego ludzkiego mózgu wszczepić AI od negatywnych Obcych i sił satanicznych, które próbują przetrwać oraz osiągnąć nieśmiertelność przez przejęcie kontroli nad ludzką świadomością, aby ostatecznie zawładnąć ciałem ludzkiego gospodarza. Nie mając krwi i kości, pożądają naszych ciał. Większość naukowców akademickich będących trybikami w kole systematycznie wprowadzanego w życie systemu kontroli przez Obcych, zajmuje się licznymi formami możliwości kontrolowania umysłów i implantami Obcych. Najwcześniejsze koncepcje transhumanizmu zostały opracowane przez genetyków zainteresowanych eugeniką i podtrzymaniem form życia w sztucznym środowisku. (Podobnie jak eugeniczne eksperymenty przeprowadzane przez nazistów Czarnego Słońca.) Wspólną cechą promowania transhumanizmu jest wizja stworzenia w przyszłości nowego inteligentnego gatunku, do którego rozwinie się ludzkość, aby w końcu ją nim uzupełnić lub całkowicie zastąpić. To odwrócenie uwagi jest programem, podczas gdy u podstaw leży zamiar doprowadzenia do wymarcia gatunku ludzkiego takiego, jaki znamy dzisiaj. Transhumanizm podkreśla perspektywy ewolucyjne, ale całkowicie ignoruje elektromagnetyczne funkcje ludzkiego DNA i rzeczywistą świadomość wielowymiarowej ludzkiej duszy / ducha. Zwolennicy transhumanizmu twierdzą, że chcą powstrzymać ludzkie cierpienia, jednak nie mają pojęcia o maszynerii Obcych i implantach kontrolujących umysły stosowanych do więzienia ludzkich świadomości. Oni nie wiedzą nic o życiu pozagrobowym, co się dzieje podczas śmierci ciała, ani nawet, jak naprawdę działa ludzkie ciało lub wszechświat, a chcą kontrolować każdy aspekt ludzkiego ciała za pomocą sztucznych technologii.

 

Podstawowym celem wielu transhumanistów jest, aby przekonać społeczeństwo, że przyjęcie radykalnej technologii i nauki leży w najlepszym interesie gatunku ludzkiego. Religie fałszywego boga Obcych używane do rozprzestrzeniania strachu i bezmyślnego posłuszeństwa z jednej strony, a z drugiej strony ateistyczne nauki wykorzystywane do tego, aby drwić ze wszystkich religijnych rzeczy bez prawdziwego duchowego zrozumienia, mają ukryte cele. Świadomość i grupy duchowe są szybko etykietowane przez naukowców jako teorie spiskowe w celu zastraszenia, zdyskredytowania i uciszenia ludzi. Oczywiście, jeśli ludzie nie mają osobistych doświadczeń związanych z podróżami świadomości poza ciało, ani zdolności komunikowania się z różnymi formami życia, na przykład ze zmarłymi ludźmi, i jeśli nie podróżują do innych wymiarów - nie mają żadnych informacji na temat świadomości oraz są całkowicie niedoinformowani ignorantami pod względem natury rzeczywistości. Żadna z tych osób mających się za transhumanistów w żadnym stopniu nie kwalifikuje się do przejęcia odpowiedzialności za naukowe kierowanie przyszłą ewolucją gatunku ludzkiego. Popieranie egomaniaków i psychopatów oraz dawanie im władzy i kontroli nad sprawami świata czy ich wpływ na publiczne postrzeganie (odbiór społeczny) jest grą kontrolerów z NAA.

 

Prawdziwa wiedza dotycząca świętych nauk o duszy i mechanice ludzkiej wielowymiarowej świadomości została wymazana z zapisu większości nauk i jest na dogodnych dla nich warunkach kontrolowana. Jeśli naukowcy zaakceptują teorie o duszy czy świadomości poza konsensusem standardu kontroli umysłowej, ryzykują wystawienie się na ośmieszenie a także mogą stracić finansowanie i szansę na robienie kariery. Niestety, kontrolowane nauki głównego nurtu nie uznają wielowymiarowej natury świadomości, nie odnajdują w funkcjach aktywnego ludzkiego DNA ani jej ani tego, że życie biologiczne i wielowymiarowa świadomość ludzka nie kończy się na tej Ziemi. Poszukiwanie biologicznej nieśmiertelności podczas doświadczania możliwości wielowymiarowości ludzkiej świadomości na planecie więziennej jest niedorzeczne. Po śmierci ludzkiego ciała, jeśli nie rozwinięta świadomość jest już bezcielesna i jest połączona oraz zasymilowana ze sztuczną inteligencją, resztki ludzkiej duszy nie będą dłużej inkarnować w ludzkim ciele. Dzieje się tak dlatego, że osoba traci połączenie z organiczną duchową biologią i przestaje być człowiekiem. Transhumanizm jest pułapką dla świadomości.

 

Pozaziemskie jednostki biologiczne (Extraterrestrial Biological Entities – EBE)

 

Ponieważ ludzka świadomość nie jest przygotowana do życia po śmierci, cokolwiek pozostało z jej energetycznych kwantów, zostanie zasymilowane w ciele cyborga lub innego rodzaju sztucznej formy życia lub EBE. Dlatego obecnie na Ziemi istnieje tyle duchowo odłączonych ludzi zaliczanych do sztucznych form życia, które pojawiają się jako pozaziemskie jednostki biologiczne, lecz tak naprawdę w poprzednich liniach czasu były ludzkimi duszami w ludzkich ciałach. Większość mniejszych ciał EBE przyswaja składniki odżywcze ze światła podobnie jak rośliny. Nie są w stanie się rozwijać, reprodukować, wznosić lub przenosić do wyższych wymiarów świadomości. Niektóre z tych jednostek powróciły na Ziemię z przyszłości, aby spróbować włamać się do ludzkiego kodu genetycznego w tej linii czasu Ziemi w celu ratowania siebie. Wiele z tych jednostek kiedyś było ludźmi, którzy brali udział w wojnach Orionidów i zostali schwytani na / w Orionie oraz wykorzystani do pracy w robotniczej kolonii. Niektórzy z Ziemi zostali zniewoleni na planie astralnym przez inne rasy lub istoty takie jak Mantis, szarzy Obcy i reptilianie, którzy zabrali ich do pracy do innych układów planetarnych. Niektórzy są nawet wykorzystywani w MILAB przy przedsięwzięciach zajmujących się transferem dusz do tego, aby dokonywali uprowadzeń ludzi. Wielu z nich ma skasowaną pamięć i nie pamięta, że kiedyś byli ludźmi.

 

To jest jeden z możliwych skutków ruchu transhumaizmu mającego miejsce na obecnej linii ziemskiego czasu, co prowadzi do potencjalnych przyszłych form kontroli nad duszami przez Obcych lub ciemne siły. Gdy świadomość asymiluje się ze sztuczną inteligencją i syntetyczną biologią, istota nie może już wcielać się w organiczną ludzką postać. Takie osoby nie mogą inkarnować ponownie w królestwach ludzi, takich jak planeta Ziemia. Stają się jednostkami wysiedlonymi, które nie mogą umrzeć ani odrodzić się z inną tożsamością, są zniewoleni i połączeni z umysłem roju AI. To jest mile widziane przez wiele z tych negatywnych grup, ponieważ wówczas mają pełną kontrolę nad siłą życiową ludzi, którzy wtedy mogą być ich niewolniczymi wyrobnikami. To jest główny cel agresywnego wprowadzania i promowania transhumanizmu w tym czasie, oni chcą stworzyć więcej istot EBE w ludzkich ciałach oraz cyborgów lub ciał dla gospodarzy. A kiedy bramy wszechświata są otwarte, mogą być łatwo transportowane do wielu różnych systemów planetarnych, przeznaczone do obrotu jako siła robocza.

 

Hakowanie świadomości duszy

 

Archonci i wiele z tych negatywnych grup to z natury pasożyty, które do przetrwania potrzebują siły życiowej ludzi i muszą się żywić energią ich świadomości. Ruch transhumanistyczny jest innym poziomem szatańskiego programu NAA wdrażanym, aby zyskać pełną kontrolę nad biologiczno – neurologiczną i umysłową siecią człowieka, tym samym kontrolując ludzką świadomość zbiorową. W kontroli umysłów chodzi o pełną kontrolę nad centralnym systemem nerwowym i wszelkimi impulsami działającymi w obszarze ośrodków mózgowych. Właśnie dlatego trzeba zrozumieć naukę o wznoszeniu oraz kontroli umysłu i nauczyć się, jak być samodzielnym źródłem wszystkich własnych myśli. Jak już technologia lub jednostka ma kontrolę nad ludzkim układem nerwowym i mózgiem, łatwo może zhakować duszę oraz odebrać energię świadomości. Aby skutecznie prowadzić marketing transhumanizmu jako kolejnego atrakcyjnego trendu, stworzą atrakcyjne obietnice dotyczące nieśmiertelności ludzi i możliwości uzyskania nadludzkich mocy, otwierając szeroko drzwi do zawładnięcia zhybrydyzowanych ludzkich ciał przez technologiczne siły satanistyczne. Tym ciemnym jednostkom odmówiono dostępu do królestw w wyższych wymiarach, jednak wciąż myślą, że jeśli posiądą ludzkie ciała, mogą podróżować z ludzką świadomością jak galaktyczni autostopowicze. Wielkie oszustwo, jakim jest transhumanizm, jest szeroko promowane jako ludzie mający szeroką kontrolę nad własną ewolucją, podczas gdy to co naprawdę robią, jest sprzedawaniem własnej duszy i utratą dostępu do organicznej ludzkiej świadomości.

 

Program transhumanizmu skierowany do publiczności istnieje dzięki wprowadzeniu obcych psychotronicznych technologii bojowych z okresu II Wojny Światowej. W tym punkcie czasu, kiedy wszechświatowe gwiezdne wrota są otwarte, agresywna kontrola umysłu została wprowadzona do kształtowania i kontroli myślokształtów oraz systemów wierzeń ludzkości, jednak przede wszystkim do materii, tak aby łatwo było uczynić je podatnymi na wpływy. W ten sposób zaczęła się genetyczna obca hybrydyzacja na planecie poprzez kontrolę umysłów. Elity rządzące wymuszające ten ukryty program do kontroli umysłów, zostały nagrodzone ogromnymi korzyściami materialnymi, władzą i panowanie nad innymi, co jest charakterystyczne dla interesów robionych z szatańskimi siłami. Niektórym za współpracę obiecano biologiczną nieśmiertelność i ewakuację z Ziemi, jednak oni niewiele wiedzą, co te ciemne siły mają dla nich w zanadrzu, kiedy opuszczą ciała.

Transfer umysłu

Kolejnym rozszerzeniem zbierania danych przez zastosowanie mapowania mózgu za pomocą sztucznej inteligencji jest transfer umysłu. Niektórzy transhumaniści uważają transfer umysłu za istotną technologię przedłużającą życie. Celem takiego transferu umysłu jest odtworzenie całej emulacji mózgu, która ma zdolność przeniesienia danych z mózgu człowieka do urządzenia takiego jak na przykład oprogramowanie cyfrowe, analogowe, kwantowe lub oparte na sztucznej sieci neuronowej. Następnie mózg, z którego przesłano treść umysłową, może być kontrolowany lub manipulowany w podprzestrzeni z komputerów kwantowych. Wielu naukowców uważa, że ludzki mózg i umysł określa to, kim jesteśmy opierając się jedynie na wzorze informacyjnym, natomiast ciało lub sprzęt takie informacje wdraża - wtórnie lub zamiennie. Oni nie mają racji.

Przenoszenie wzorców inteligencji z ludzkiego mózgu jako informacji o charakterze bezpośrednio związanym ze strukturami danych do innego sztucznego lub biologicznego substratu wywołuje bardzo szkodliwe mutacje genetyczne i perwersje w schemacie oryginalnej krzemowej ludzkiej matrycy DNA. Mutacje genetyczne AI spowodują w ludzkim DNA w przyszłości nieprzewidywalne choroby i miazmę - zdolne do zniszczenia organicznego potencjału świadomości, która istnieje w podstawowym ludzkim ciele i w ciele planety. To, za sprawą stopniowej asymilacji sztucznej inteligencji z siecią neuronową, poskutkuje połączeniem z systemem sztucznej lub wirtualnej rzeczywistości, jednak zniszczy istniejącego w wielowymiarowym ludzkim ciele ducha żywej świadomości. Te sztuczne realia lub fałszywe linie czasu są już zamieszkałe przez szeroki wachlarz upadłych lub zdesperowanych ciemnych jednostek, które obecnie starają się znaleźć drogę do złapania okazji, aby dostać się do organicznej ludzkiej świadomości na Ziemi.

 

Nie jesteśmy naszymi mózgami, nie jesteśmy naszymi myślami, nie jesteśmy klonami, jesteśmy formami czystej świadomej inteligencji. Nasze czyste ludzkie serca i inteligentna świadomość są biletami umożliwiającymi wydostanie się z tej więziennej planety, które te jednostki chcą nam wykraść. Jeśli zasymilujemy się z syntetycznym mechanizmem sztucznej inteligencji, ulegnie zniszczeniu wzorzec wiecznej żywej duchowej świadomości wielowymiarowego ludzkiego DNA. W efekcie to zniszczy zdolność do poszerzania biologicznej duchowej świadomości i możliwość osiągnięcia duchowej wolności - mechanikę świadomości znaną jako nauki ascendencji. Zamiast tego umysł AI załaduje stworzoną zniewoloną świadomość związaną ze sztuczną rzeczywistością i upadłymi jednostkami, które nie mogą ewoluować, nie mogą się wznosić, nie mogą podróżować do rzeczywistości wyższych wymiarów, czyli ostatecznie to jest inna, kolejna pułapka dla świadomości. AI jest podobna do „dnia świstaka” w wirtualnej rzeczywistości, w której w świadomości jest w kółko odgrywany ten sam program.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika SSasza

oooo no właśnie, jak już

oooo no właśnie, jak już ciapaci rozpieprzą tą całą żydowską lichwę  i "wytną" polskojęzyczne parchy z Wiejskiej, wówczas wszystkie urzędasy, (te dla których niegdyś Tusk przeznaczył masę Naszych pieniędzy na naukę jęz. polskiego) śmiertelnie się wystraszą, i z pełnymi gaciami zwieją (o ile zdążą) do swoich w JesraHELLu.
Wówczas My, Polacy, Słowianie, wyczochramy brudasom te pełne wesz i innego robactwa brody, i pogonimy skąd przyszli... Smile
…no i zasadzimy dla Pawełka lipę
...może zbudujemy mu też dom...
...dzidzie chyba sam "zmajstruje" Smile lecz jakby jednak miał problemy, oczywiście służę pomocą Biggrin

Portret użytkownika benet

jeśli Twoja wizja się spęłni

jeśli Twoja wizja się spęłni SSasza, to ja Pawełkowi własnymi rękoma ten dom zbuduję, niech się chłopak w przyzwoitych warunkach rozmnaża Smile  i nie jakąś tam lipę kuchfa, ale las mu posadzę, tylko niech się spęłni ta wizja bo w życiu piękniejszej nie słyszałem Wink

Portret użytkownika SSasza

Anuradha – Twój artykuł, choć

Anuradha – Twój artykuł, choć jest bardzo zagmatwany, jest też bardzo ciekawy, i dający do myślenia.
Zastanawia mnie, czemu „obcy”, posiadający technologię wyprzedzającą naszą o tysiąclecia, boją się, załatwić „kwestię ludzkości” sami…?...czemu wybierają jakiegoś „krasomówcę” by ten łaskawie przekazał ich rzekome przesłanie gawiedzi, wiedząc, że ta i tak w nie, nie uwierzy…
 
Dzięki i pozdrawiam Smile

Portret użytkownika Anuradha

Ssasza, cała rzecz rozbija

Ssasza, cała rzecz rozbija sie o energie. Oczywiście mogliby "zdmuchnąć" Ziemię jakby chcieli, ale chodziło o to, aby przystosować sobie energetyczną "spiżarnirnię" na długo i tak jak im pasuje. Zawsze znaleźli się ludzie, którzy za posiadanie bogactwa sprzedawali swoją duszę, w nadziei, żę będą żyć wiecznie. Obcy posłuiwali się takimi ludźmi zawsze i posługują się nadal, ponieważ dłuższe pozostanie na powierzchni planety grozi ich materializacją, a wolą zostać ukryci. Trwa cały czas walka o każdego człowieka, bo dla negatywnych Obcych to neiwolnik, dostarczający im pożywienia i pracujący dla nich. Dlatego ta kontrola umysłów i wprowadzanie NWO. Powiesz, no dobrze, a co z depopulacją? Im zależy na "uśpionych ludziach, którzy nic nie kumają i  nie chcą podnosić swojej świadomości. Dla takich jest przygotowany transhumanizm. Dzieci, które się rodzą i uroziły są inne niż my. One mają rozwinięte DNA i są za mądre, na zbyt wysokim poziomie energetycznym i to przeszkadza elitom. Nawiązując do przesłania; każde przesłanie ma swego odbiorce, tak jak każdy towar ma swego nabywcę. Jeżeli coś czytasz w miarę ze zrozumieniem, to energetyczny przekaz juz zaczyna działać.

Portret użytkownika SSasza

Anuradha – no teraz mnie miło

Anuradha – no teraz mnie miło zaskoczyłaś, faktycznie chciałem zapytać jak to się ma do NWO i depopulacji …  niestety nadal mam wątpliwości odnośnie tego całego cyrku, który coraz szybciej zaczyna się kręcić wokół tych „obcych”, nie rozumiem, czemu nie dadzą „przekazu” wszystkim „obudzonym” ludziom, tylko kilkorgu, którzy wydają się być co najmniej „nawiedzeni”, i jak dla mnie, bardzo mało wiarygodni.
Prawdę mówiąc, nie bardzo w nich wierzę, mam wrażenie, że to jest zwykła szopka, stworzona przez koczowników, w celu jeszcze większego ogłupienia ludzkości.
Dawno temu odciąłem się od wszelakich „religii” i zwróciłem w kierunku Boga, Stwórcy, czy Źródła, jak zwał tak zwał, i bardziej wierzę, że to właśnie On w swoim czasie, rozpocznie oczyszczanie Świata, ze wszelkiego plugastwa, jak to już niegdyś uczynił, z Sodomą i Gomorą, pozostawiając w owym miejscu morze Martwe.
Jak zapewne zauważyłaś, trwa obecnie wysyp wszelakiej maści degeneratów, sodomitów, zboczeńców…eskalacja przemocy jest, może nie w apogeum, ale na krytycznym poziomie, równowagi między dobrem a złem, już właściwie niema.
Moim zadaniem, niebawem to się skończy, ale nie za sprawą „obcych” ale za sprawą Stwórcy, i albo będzie całkowity „reset” ludzkości, albo ci, którzy uwijają się jak w ukropie, by wprowadzić NWO, próbując skłócić i tak już skłócone społeczeństwa, podzielić je do granic możliwości, czy też zniszczyć co się jeszcze da, wylądują w w/w morzu Martwym…to będzie ich „ziemia obiecana”
Chyba nikt normalny niema wątpliwości o kogo chodzi, „żmijowe plemię”

Portret użytkownika Anuradha

Tak, faktycznie SSasza, to co

Tak, faktycznie SSasza, to co sie dzieje jest mało zabawne. Ja podobnie jak Ty nie należę już do żadnej religii.  Stwórca dział poprzez nas, nasze ciała, bo Jego Iskra jest w każdym ludzkim sercu.  W tych okolicznościach to my zaprowadzimy tu porządek. Obecnie przesyłane są na Ziemię bardzo silne energie Stwórcy, które działaja jak "wzmacniacz" dla energii planety i powodują szybsze wybudzanie ludzi, dlatego elity spieszą się tak z NWO. Inwazja muzułmanów to również ich plan. Za wszelka cenę chcą obniżyć wibracje Ziemi i ludzi, dlatego podprogowo sieją energię nienawiści (Ciemni Bracia oczywiscie):). Chcą doprowadzic do tego, abyśmy sie na wzajem zwalczali. Mam odczucie, że Muzułmanie też są zmanipulowani i podpuszczani przez swoich przywódców -przebierańców, że niby w Europie taki dobrobyt, bo Europa ich okrada. W takim razie przybyli by zabrać swoje. Logiczne? Po upadku banków, a będzie to już "za chwilę", mam nadzieję, że do nich również dotrze, że zostali oszukani i skierują sie we właściwą stronę.  Co do równowagi między dobrem i złem, to nigdy jej nie będzie, bo być nie może. Ten brak równowagi to rozwój. Równowaga oznacza stagnację, a więc -niebyt. Będąc w fizyczności, myślimy trochę innymi kategoriami. Człowiek juz dawno zapomniał, że tak naprawdę jest energią, a więc nigdy nie umiera, tylko przechodzi do innego stanu bytu. A teraz jeszcze o tzw. Obcych. Zasadą panującą we Wszechświecie jest działać dla dobrz innych, a tym samym dla swego tylko za zgodą zainteresowanych. Przedstawiciele pozytywnych ras zwracali się do rządzących jako do przedstawicieli ludzkości z propozycjami pomocy na różnych poziomach i swerach zycia, ale spotkali się z odmową. Ponieważ podnoszenie wibracji jest procesem cyklicznym i dotyczy całego Universum, to równiez i dla Obcych jest to bardzo ważne.  Z tego powodu zaczęto wyszukiwać ludzi w miare przebudzonych, którzy po pewnych przeszkoleniach i i pod wpływem przekazanej wiedzy będą mogli się z nimi porozumiewać i mają na tyle czyste serca, że przekazy będą zgodne z ich intencją (wiarygodne).Dlatego takich ludzi jest niewielu, bo nie każdy nadaje się do takiej misji.
Wyczerpałam temat? jak nie to pytaj.:)

Strony

Skomentuj