Ufonautyczna infekcja

Kategorie: 

www.popotopie.blogspot.com

Zrozumienie dziwnych - anomalnych zachowań człowieka to sprawa często bardzo trudna, gdy dodamy do tego duchowość, staje się jeszcze bardziej niedostępna. Nie jest jednak tak żebyśmy nie mogli tych spraw jakoś ogarnąć. Zjawiska fizjologiczne i powiązane z nimi psychiczne, występujące w człowieku, są często tajemnicze, od tysięcy lat ludzkość stara się je poznać i opisać. W ostatnich kilkunastu latach nastąpiły kulturowe zmiany, które określić można jako bardzo niebezpieczne dla społecznej kondycji.<--break->

 

Obserwujemy przekonwertowanie definicji zdrowia, co skutkować może zachwianiem, a w konsekwencji demoralizacją zachodniej cywilizacji. Wielu specjalistów antropologów sądzi, że właśnie o to idzie. Ktoś działa tak by społeczeństwo zerodowało w kierunku braku punktu moralnego odniesienia. Przejdzmy do konkretów.

Naukową definicję uzależnienie można sprecyzować jako  nabyty (w duchowości również jako narzucony) stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

 

Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu), czy papierosów. W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji, korzystania gier hazardowych lub komputerowych, czy też nadmiarowego korzystania z internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę.

Skupmy się na zaburzeniu-uzależnieniu od seksu. Z punktu widzenia duchowości wschodniej oraz ufologii najbardziej energetycznym fenomenem, związanym z fizyczną i umysłową bytowością człowieka. Według definicji uzależnienie seksualne (seksoholizm) to jednostka chorobowa, obejmująca przymus zachowań, takich jak angażowanie się w zachowania o podłożu seksualnym, które mają destrukcyjne skutki dla życia społecznego i emocjonalnego jednostki, kompulsywna masturbacja, natręctwa seksualne, częsta zdrada, częste oglądanie pornografii.

 

Podejrzewa się szeroki zakres możliwych przyczyn tego wykrzywienia, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych i inne czynniki środowiskowe. Nieleczone ma potencjalnie negatywne skutki dla osoby dotkniętej tym problemem. Podobnie jak w alkoholizmie i narkomanii nałogowe zachowania seksualne wiążą się ze zniekształconym myśleniem, racjonalizowaniem, bronieniem siebie, uzasadnianiem swojego zachowania i obwinianiem innych za powodowanie trudności, co widać w przypadku natręctw środowisk LGBT, do przypisywania wszystkim innym niż oni sami, winy za ich własne chorobowe lęki, związane z urojeniami o rzekomym prześladowaniu. Ludzie chorzy umysłowo są podatni na różnego rodzaju fobie i nerwice, a to z kolei przekłada się na coraz większe uzależnienie, reakcją jest szukanie nowych możliwości rozładowania stresu, co gdy się uda osiągnąć powoduje u zainfekowanych chorobą seksualną chwilową ulgę.

 

W związku z tym powstało kryterium diagnostyczne ICD-10 - ta kategoria diagnostyczna dotyczy stale powtarzającego się niedostosowanego zachowania w odniesieniu do zachowań seksualnych. Uzależnienie seksualne należy zatem traktować jako podjednostkę diagnostyczną F63 (Zaburzenia nawyków i popędów), jednak ze względu na kategorię zachowań, klasyfikować ją należy jako F65.8. Dotyczy to zachowania cechującego się niezdolnością do powstrzymania się od powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi w czasie wykonywania czynności.

 

 

Przejdzmy więc do wykonywanych nieprawidłowych czynności jednostek uzależnionych-chorych, które są tak szokujące, że uprasza się czytelników chrześcijan o modlitwę przed przeczytaniem kolejnych zdań. Pochodzą one z naukowego opracowania, wyniku badań nad społecznością LGBT.

 

(...)Homoseksualiści utrzymują, że „w USA oraz w wielu innych państwach dominuje wrogie nastawienie do homoseksualizmu jako do czegoś obrzydliwego, podczas gdy czyny te nikogo nie krzywdzą” Amerykański Związek Psychologiczny i Amerykański Związek Zdrowia Publicznego w 1986 roku zapewniły Sąd Najwyższy, że „nie ma znaczących danych wskazujących na to, że uprawianie oralnego i analnego seksu powoduje zaburzenia umysłowe”. Czy odwieczne negatywne podejście do homoseksualizmu to tylko uprzedzenia? Czy zachowania homoseksualne są rzeczywiście tak nieszkodliwe jak zapewniają homoseksualiści i cytowane wyżej związki?

Homoseksualiści uprawiają seks oralny prawie we wszystkich swoich stosunkach seksualnych (i w około połowie przypadków połykają spermę). Sperma zawiera wiele drobnoustrojów przenoszonych we krwi. Z tego też powodu homoseksualiści, którzy praktykują seks oralny, w zasadzie prawie konsumują ludzką krew z całym tego ryzykiem dla zdrowia. Ponieważ na penisie często znajdują się drobne uszkodzenia (oraz często znajduje się w nieczystych miejscach, takich jak odbyt), osoby stosujące te praktyki mogą zostać zarażone zapaleniem wątroby typu A lub rzeżączką (a nawet wirusem HIV i zapaleniem wątroby typu B). Ze względu na to, że wiele kontaktów seksualnych to stosunki osób nieznajomych (70 procent homoseksualistów oszacowało, że z połową swoich partnerów uprawiali seks tylko raz) oraz, że homoseksualiści mają od 10 do 110 różnych partnerów rocznie, potencjalne ryzyko zakażenia jest więc znaczne. Badania wskazują, że około 90 procent homoseksualistów uprawia seks odbytniczy, z czego dwie trzecie robi to regularnie.

Seks odbytniczy jest niebezpieczny. Podczas stosunku odbytniczego odbyt staje się miejscem, gdzie spotykają się: 1) ślina i zarazki, które się w niej znajdują i/lub sztuczny środek, 2) własne fekalia odbiorcy, 3) wszelkie zarazki, infekcje czy substancje, które znajdują się na penisie, 4) nasienie osoby umieszczającej penisa w odbycie partnera. Ponieważ penis dokładnie penetruje otoczkę odbytu, która ma grubość zaledwie jednej komórki, a rozrywanie bądź siniaczenie ściany odbytu jest bardzo częste podczas uprawiania seksu analno-prąciowego, substancje te mają prawie bezpośredni dostęp do krwi. W stosunku heteroseksualnym sperma nie może penetrować wielowarstwowej pochwy i nie ma kontaktu z fekaliami7 za to stosunek odbytniczy prawdopodobnie najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania zapalenia wątroby typu B, wirusa HIV, syfilisu i innych chorób przenoszonych z krwią.

Do targania bądź rozrywania ściany odbytu dochodzi szczególnie podczas wkładania ręki do odbytu. Również kiedy wkładane są różnego rodzaju „zabawki” (homoseksualiści mają w swoim żargonie nazwy na przedmioty, które są wsadzane do odbytu: butelki, marchewki, a nawet gryzonie). Ryzyko zakażenia w konsekwencji takiej „zabawy” jest bardzo prawdopodobne. W czasach Kinseya wkładanie różnych rzeczy do odbytu było tak rzadkie, że nawet o to nie zapytał. Do roku 1997 ponad jedna trzecia homoseksualistów przyznała, że stosuje takie praktyki. Odbyt nie jest stworzony tak, by pomieścić pięść, a ci, którzy tak robią, mogą zostać skazani na używanie pieluch do końca życia. Około 75 procent homoseksualistów przyznaje, że liże bądź wkłada swój język do odbytu partnera, przez co połykają dosyć duże, z medycznego punktu widzenia, ilości fekaliów. Ci, którzy jedzą czy nawet tarzają się w kale, są narażeni na większe ryzyko. Badanie codziennych zapisów doznań seksualnych wykazało, że 70 procent homoseksualistów miało z takimi praktykami styczność, nieregularnie, przez ponad 6 miesięcy. Rezultat?: „Zachorowalność na zapalenie wątroby typu A mężczyzn homoseksualnych wynosiła 22 procent rocznie, podczas gdy żaden heteroseksualny mężczyzna na tę chorobę nie zachorował”. W 1992 roku26 zarejestrowano, że liczba homoseksualistów w Sydney uprawiających seks oralno-analny nie zmieniła się od roku 1984.

 

Mimo tego, że organizm potrafi się bronić przeciwko zarazkom znajdującym się w fekaliach, kontakt z zarazkami pochodzącymi od dziesiątek innych osób jest wyjątkowo niezdrowy. Połykanie ludzkich odpadów przemiany materii to prosta droga, by nabawić się zapalenia wątroby typu A i pasożytów jelitowych zwanych Syndromem gejowskiego jelita. Konsumpcja fekaliów jest powiązana również z przenoszeniem duru brzusznego, opryszczki i raka. Około 10 procent homoseksualistów jadło lub bawiło się fekaliami (np. lewatywy, tarzanie się). Wydział Zdrowia w San Francisco przyjął „75 000 mężczyzn w roku, z czego 10 do 80 procent to homoseksualiści. Średnio 10 procent wszystkich pacjentów i odnotowanych bezobjawowych przypadków, u których w próbkach kału wykryto kultury ameby, lamblii i pałeczki Shigella było zatrudnionych w przemyśle spożywczym; zatrudnionych tam było również prawie 5 procent osób zakażonych zapaleniem wątroby typu A”.

W 1976 roku wśród homoseksualistów pojawiła się wirusowa płonica, doprowadzając do bardzo wielu zachorowań w San Francisco. Amerykańskie Ośrodki Kontroli Chorób doniosły, że 29% przypadków zachorowań na zapalenie wątroby typu A w Denver, 66% w Nowym Jorku, 50% w San Francisco, 56% w Toronto, 42% w Montrealu i 26% w Melbourne, które miały miejsce w pierwszym półroczu roku 1991, to choroby homoseksualistów. Badanie z 1982 roku „sugeruje, że mogło dojść do przeniesienia choroby z grupy homoseksualistów do ogólnej populacji”. Około 10% homoseksualistów Kinseya przyznało, że praktykuje „złote deszcze” (picie lub pozwalanie na oblewanie się moczem). W największym badaniu środowisk homoseksualistów13 23% przyznało, że praktykuje seks urynowy. W największym wyrywkowym badaniu zachowań homoseksualistów 29% przyznało, że uprawia seks urynowy.

 

 

 

Palacze i narkomani nie żyją tak długo jak niepalący i ludzie niezażywający narkotyków, wobec czego uznajemy, że papierosy i narkotyki są szkodliwe dla zdrowia. Średnia długość życia homoseksualistów sugeruje, że ich poczynania są dużo bardziej szkodliwe niż papierosy i tak samo niebezpieczne dla zdrowia jak narkotyki. Porównano 6737 nekrologów z 18 amerykańskich magazynów homoseksualistów z 13 ostatnich lat z dużą liczbą nekrologów z gazet codziennych.23 Nekrologi z gazet codziennych pokrywały się ze średnią życia w USA: średnia długość życia żonatych mężczyzn wynosiła 75 lat i 80% z nich umarło w podeszłym wieku.

Jednakże średnia długość życia homoseksualistów była w zasadzie taka sama w całym kraju i, ogólnie rzecz ujmując, mniej niż 2% dożyło podeszłego wieku. Jeśli przyczyną śmierci było AIDS, średnia długość życia wynosiła 39 lat. W przypadku 829 homoseksualistów, którzy umarli z innego powodu, średnia długość życia wynosiła 42 i tylko 9% umarło w podeszłym wieku. Średnia długość życia 163 lesbijek wynosiła 44 i 20% umarło w podeszłym wieku. 2,9% homoseksualistów umarło śmiercią tragiczną. W porównaniu do białych heteroseksualnych mężczyzn w przypadku homoseksualistów było o 116 razy więcej morderstw, 24 razy więcej samobójstw i 18 razy więcej wypadków samochodowych. Zawał serca, rak i niewydolność wątroby były wyjątkowo częste. 18% lesbijek umarło na skutek morderstwa, samobójstwa czy wypadku, czyli 456 razy więcej niż białych heteroseksualnych kobiet w wieku 25–44 lat. Wiek homoseksualistów, jaki pojawia się w literaturze naukowej od 1858–1992 roku, wskazuje na podobnie krótką długość życia.(…)

W tym miejscu można by zakończyć cytowanie tego materiału, gdyby nie kilka dodatkowych bardzo cennych uwag. To one są kluczowe dla zrozumienia duchowego wymiaru tych zaburzeń-choroby. Pomogą uświadomić państwu niewidoczny element demoniczny, który naszym zdaniem jest bezdyskusyjny w rozpatrywaniu tego zachowania !

 

(…)Typowe praktyki seksualne homoseksualistów to medyczny horror. Proszę sobie wyobrazić ślinę, kał, spermę i krew mieszającą się między dziesiątkami mężczyzn co roku. Proszę sobie wyobrazić regularne picie moczu, jedzenie kału i brutalne podrażnianie odbytu. Często zdarzenia te mają miejsce, gdy osoby biorące w nich udział są pijane, odurzone narkotykami lub uprawiają orgie. Ponadto, większość z nich ma miejsce w wyjątkowo niehigienicznych miejscach (toalety, brudne salki peep show) lub – ze względu na to, że homoseksualiści często podróżują – w innych częściach świata. Co roku jedna czwarta lub więcej homoseksualistów odwiedza inne państwo. Świeże amerykańskie zarazki zostają zabrane do Europy, Afryki i Azji, a świeże czynniki chorobotwórcze z tych kontynentów dostają się do Ameryki. Homoseksualiści z zagranicy często przyjeżdżają do USA i biorą udział w tym biologicznym tyglu.(…)

Pod względem duchowym wiele wskazuje, że mamy tu do czynienia z demonicznym opętaniem. Z punktu psychologii, w kwestii tej są preparowane specjalne dyskusje, co jeszcze jest „normalnością”, a co już nie, natomiast z perspektywy duchowości oraz istot niematerialnych anielskich - bytów demonicznych przeprowadzających na porwanych doświadczenia, często seksualne, lub wręcz ukrywające gwałty, wydaje się, iż zjawisko ufonautycznego syndromu gejowskiego jest związane z opętaniem i może być efektem nowo powstałej cywilizacji demonicznej - seksualnej, coraz bardziej widocznej w krajach technologicznie rozwiniętych, zwłaszcza z rejonu UE/USA. (Proszę zapoznać się z filmem "UFO czasów ostatecznych")

Stanowisko takie podziela wielu badaczy starożytnej duchowości, między innymi Steve Quayle, czy Tom Horn. Dyskusja czy jedzenie kupy popijanej moczem jest objawem choroby umysłowej wydaje się nie mieć sensu, dla tzw. zwykłych istot ludzkich jest to oczywistość, aczkolwiek dochodzimy do kolejnego ważnego momentu, gdzie należy wspomnieć o infekcjach umysłowo-duchowych, rozprzestrzenianych („rozpylanych”) przez tajne organizacje, promujące chorobę homoseksualną jako zdrowie (Patrz tekst "Każdy ma prawo być człowiekiem ?").

Jest to kluczowe w spojrzeniu na zjawisko narzucanej nam globalnej psychomanipulacji, prowadzącej do zainfekowania ludzkiego intelektu, co może, i z pewnością ułatwia wprowadzenie w ludzkie ciała istot demonicznych (patrz opracowanie pt.: „Cudowne możliwości istot UFO”, a także bardzo ważny film doktora Krajskiego "Jak się wprowadza scjentologicznego demona"), w konsekwencji wiąże się z destrukcją człowieczej moralności oraz chrześcijańskiej religijności, innymi słowy odczłowieczania naszego gatunku. Stąd już krok do zmiany paradygmatu o nienaruszalności ludzkiej informacji genetycznej i ponownego rozpoczęcia ery Nefilimów: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” Ewangelia Mateusza 24:37. Aby przybliżyć państwu tą tematykę z punktu wiedzenia starożytnych, zacytujmy tu jednego z czcigodnych Ojców Kościoła, II wiek naszej ery: 

 

(…)A ty byłaś naga i nieprzyzwoita. I przeszedłem przez ciebie. Ponow­nie przychodzi do niej, widzi ją grzeszną, znów odchodzi z powodu jej grzechów, a przecież znów wraca, znów ją nawiedza łagodny i dobry Bóg. Przyszedłem do ciebie i ujrzałem, cię, a oto twój czas i czas tych, którzy uwodzą. - (Ezech 16:8) Co znaczą słowa: twój czas ? Chodzi tu o wiek młodzieńczy, kiedy to ludzie mogą już popełniać rozpustę. I powiada dalej: czas tych, którzy uwodzą - Kim oni są ? Dopóki jesteśmy małymi dziećmi, dopóty ci, którzy chcą nas uwieść, którzy chcą nas powalić, to znaczy źli chrześcija­nie, nieczyste demony i aniołowie diabła, nie mają sposobu, żeby nas uwieść. Gdy zaś osiągniemy już wiek dojrzały i już możemy grzeszyć, szukają drogi dostępu do nas - i to zarówno aniołowie Boga, jak aniołowie diabła. Jedni i drudzy nie mogą jednak uwieść nas jednocześnie. Jeśli grzeszymy, uwodzą nas aniołowie diabła; jeśli stoimy pewnie, uwodzą nas aniołowie Boga.(...)

 

 

Linki:

http://www.pch24.pl/medyczne-konsekwencje-praktyk-homoseksualistow,12041...

Opracowanie i szerokie spojrzenie na istoty z innego wymiaru znajdziecie państwo pod tym adresem:

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (6 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika And

Myślę, że ufonauci nie

Myślę, że ufonauci nie pozwalają przejść niektórym w ascendencję (oświecenie). Jest to stan, dzięki któremu dane jestestwo może opuścić ciało i przejść dalej lub na wyższy poziom przestrzeni.Wyjaśnię o co chodzi.Jest człowiek, który dąży do oświecenia, jednak urodził się z modyfikacjami genetycznymi wrodzonymi lub blokadami. Do tego jest niepełnosprawny z wykręconą nogą, już po operacji.Prócz tego rodzina w której się urodził była ślepa (nieoświecona) podążająca za sukcesami materialnymi, mimo iż ich nie odnosiła. Ten człowiek okazał się posiadać wyższy poziom świadomości, jednak życie materialne uniemożliwiało mu przejście dalej, nawet do następnego etapu reinkarnacji bliżej natury. Ten człowiek cierpi i widzi co robią ludzie w jego otoczeniu. Widzi jak szkodzą naturze i gdy interweniuje, mówią mu, że nie ma nic do gadania i robi awanturę.Chodzi tutaj o to, że ktoś mu chyba blokuje śmierć a jego ciało jest nieustannie tak uzdrawiane, aby nie był za zdrowy ale nie mógł umrzeć.

Portret użytkownika pasjonat

"Proszę sobie wyobrazić ślinę

"Proszę sobie wyobrazić ślinę, kał, spermę i krew mieszającą się między dziesiątkami mężczyzn co roku."Ewidentny brak kobiety powoduje ze musisz o tym myslec ? ufosoniczny homoseksualizm ?Dopoki nie ssiesz niczyjej kolby to bym sie nie martwil, powiem Ci tylko ze te wszystkie substancje z Twoich wizji wystepuja na klawiaturze bankomatu - ufosonicznego zapewnie - lecz sie czlowieku

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika lommo

Temat o tych co tu owijać w

Temat o tych co tu owijać w bawełnę wynaturzeniach warty poruszenia, ale jak ktoś w święta się naczytał o jedzeniu kupki i popijaniu szczynami to naprawdę odeszła mu ochota na świąteczne stołowanie.

Portret użytkownika lipka

Trudny temat bo pewne

Trudny temat bo pewne środowiska propagujące lub uczestniczące w tej grze nie pozwolą by krytyka dotykała ich lub ich "wybrańców". Środowiska te skupiają się w tajnych grupach, tworzą własny świat i bronią go przy pomocy ludzi wpływowych, są to ludzie na wysokich stanowiskach mogący wpływać na osąd zwykłych ludzi, tworzyć instrumenty prawne w celu legalizacji tego czy innego zboczenia. Dla młodzieży tworzy się idoli, którzy swoim życiem dają wzór do naśladowania bo myślenie młodego człowieka jest proste - jeśli to nie jest zakazane a ktoś tak sławny ma ogromne pieniądze, kochają go miliony fanów, nikt go nie krytykuje ale jest traktowany jak bóg to znaczy, że takie zachowania nie są złe a wprowadzenie terminu 'tolerancja' podkreślane przez dobrze opłacone media, dopełnia wszystkiego. Tylko czy ktoś odważyłby się na zakazanie odtwarzania muzyki homoseksualisty, jego piosenek, skreślanie z list kandydatów do wyborów o innej orientacji, prześwietlanie środowisk nauczycieli by wyeliminować tych zagrażających rozwojowi dzieci, pracowników policji, prawników, dziennikarzy... Nie ma takiego odważnego bo musiały by to zrobić środowiska skupiające inny punkt widzenia, część środowiska ludzi mających wpływ na życie zwykłych ludzi jest zepsuta ale to oni ukierunkowują, za zasłoną tolerancji, wygląd przyszłego społeczeństwa. Zepsucie tego świata duchowego już się polaryzuje, niestety, ogół nie ma wiele do powiedzenia bo tolerancja, bo wolność, bo to i tamto. Na zgniliźnie przez wiele lat nic nie urośnie. Dla człowieka to bardzo długi okres bo "grunt" musi swoje odleżeć by móc go zagospodarować. Duchowe niszczenie ludzi trwa, mocni duchem będą jak oazy na pustyni.

Portret użytkownika jaa

zasadniczo każda akcja rodzi

zasadniczo każda akcja rodzi reakcję więc akcja przymusowego (a w socjaliźmie homoseksualizm nie był mile widziany, co można zauważyć choćby po tym, że dla wielu ludzi z tego obozu jest szokujący) heteroseksualizmu promowana przez jednych, siłą rzeczy budzi reakcję środowisk potępianych. A, że, jak to mówią, czyją forsę konsumujesz, to spełniasz jego warunki, toteż za prawo otrzymania pieniędzy, choćby z EU, trzeba spełniać warunki, zarówno te formalne, jak i te nieformalne. Wielu zapomina, że PRL przez wiele lat był w obozie socjalistycznym, dla którego zachód kapitalistyczny był "zgniły moralnie i ogólnie". Teraz, a właściwie nie tylko teraz, ale też dużo wcześniej, bo przecież "wojna ideologiczna" toczyła się dość długo, ten "zgniły zachód" dając forsę żąda też różnych ustępstw. Tak to jest, gdy ludzie, skądinąd mądrzy, kierują się głupimi ideologiami. Zachód, w tym Rzym, a może też także potem, Watykan, już od czasów cesarstwa promował różne "zachowania anomalne". Ale, jak wiadomo choćby z nauki historii starożytnej, gdzieś, w Grecji albo kole tego, homoseksualizm był czymś oczywistym. Wniosek jest taki, że nie jest to nic nowego. A, biorąc pod uwagę, że Jezus, podobno, nie chciał się ożenić (może z powodu obowiązków małżeńskich?), ale wolał spędzać czas z facetami, to można by podejrzewać (a zapewne wiele było takich "podejrzeń"), że może wolał nietradycyjne stosunki międzyludzkie? Na Kanal Hayat dość często nadają filmy o (chyba) Jezusie więc zainteresowani mogą porównać swoje (polskie) wyobrażenia na temat Jezusa z wyobrażeniami "wyznawców" spoza naszego kręgu kulturowego.

Portret użytkownika Homo sapiens

Dodatkowa część artykułu,

Dodatkowa część artykułu, sądzę że bardzo istotna dla zrozumienia całości: " Istoty z innego wymiaru/duchowe, możliwe że pomocnicy Istoty Anielskiej - opozycjonisty Boga, jeżeli mają na Ziemi do przeprowadzenia plan, to szczególnie cenią PRZYWIĄZANYCH/UZALEŻNIONYCH od seksu (najbardziej energetycznego i niewidocznego uzależnienia !). Wiedzą o tym tajne elity, które od wielu lat promują na wysokich stanowiskach homoseksualistów (sprawdz film"Cywilizacja orficka w natarciu - Homoseksualna cywilizacja ufonautyczna"). Władza w państwach zachodnich jest coraz częściej uzależniona od cielesnej przyjemności, niestety tej wykrzywionej i niedozwolonej w oczach Boga (stosunek seksualny kobiety i mężczyzny jest oczywiście czymś jak najbardziej normalnym). Homoseksualne elity z UE/USA są przewrażliwione na punkcie homoseksualizmu, co staje się dostrzegalne przerazliwie mocno ! Spora ich część jak się okazuje to wykolejeńcy, ale przecież o to chodzi, istnieje pogląd, że antychryst będzie homoseksualistą lub istotą bezpłciową/genderową/"dziwną-odmienną", co mogli byśmy przetłumaczyć na język ufologii - istotą ufonautyczną (ewentualnie osobnikiem hybrydalnym-specjalnie zmodyfikowanym) ! Między innymi o tym opowiada film znanych chrześcijańskich badaczy Garego Staermana i L.A. Marzulliego pt.: "Obcy w Biblii - Aliens in the Biblie" - język angielski.Dziwnym trafem coś może znajdować się w przepowiedni świętej Maryi, która podczas swojego objawienia przepowiedziała ciekawe rzeczy: (...)Dnia 19 września 1846 roku zobaczyliśmy piękną Panią. Nie mówiliśmy nigdy, że ta Pani była Najświętszą Panienką, lecz zawsze mówiliśmy o niej „piękna Pani". Nie wiedziałem, czy była to Najświętsza Panienka, czy ktoś inny, ale dzisiaj wierzę, że była to właśnie Najświętsza Maryja Panna. Oto, co mi powiedziała ta Pani. „Jeżeli mój lud będzie nadal tak postępował, wtedy to, o czym zamierzam ci powiedzieć, nadejdzie jak najszybciej, jeżeli trochę zmieni swoje postępowanie, stanie się to nieco później. Francja zdemoralizowała świat, pewnego dnia zostanie ukarana. Wiara we Francji zamrze. Jedna trzecia Francji nie będzie już praktykowała religii, lub będzie praktykowała w bardzo ograniczonej formie. Pozostała część będzie religijna, ale w zły sposób "Później narody się nawrócą i wiara ponownie wszędzie rozgorzeje. Wielki kraj Północnej Europy, teraz protestancki, nawróci się i na przykładzie tego kraju także inne narody świata się nawrócą. Zanim to się stanie, w Kościele nastąpią wielkie niepokoje i wkrótce potem Ojciec Święty, papież, będzie prześladowany. Jego następcą będzie papież, jakiego nikt się nie spodziewa. Wkrótce potem nastąpi wielki pokój, ale nie będzie trwał długo. Przyjdzie potwór, aby go zniszczyć. To wszystko, co wam mówię, wydarzy się w następnym wieku lub najpóźniej w wieku dwudziestym pierwszym". Ona mi powiedziała, abym przekazał to ludziom po jakimś czasie. Massimino Girard, Grenoble, 3 lipca 1851"(...), chodzi o dosłownego potwora, czy może o moralnego wykolejeńca, lub połączenie tych elementów ? (Porównaj z filmem "Nowa cywilizacja łowców androidów") Jezus Chrystus miał wiele do powiedzenia na temat czasów ostatecznych. Porównał je pod względem moralnym do czasów Sodomy i okresu tuż przed potopem, czyli do dwóch moralnie zdegenerowanych momentów w historii, gdy ludzie stali się tak bardzo zepsuci, że Bóg ich zniszczył. „Jak działo się za dni Noego, (...) podobnie jak działo się za czasów Lota (...), tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się pojawi” (Łk 17,26–30). Wiemy, że Sodoma została zniszczona, ponieważ jej mieszkańcy byli nieposłuszni Bogu i zboczeni pod względem seksualnym, uprawiając homoseksualizm. Choć nie jest to w stu procentach pewne, wielu biblistów sądzi, że jednym z głównych grzechów, który spowodował potop, był homoseksualizm, o tym opowiada film pt."Tajemnice kodu Tory".

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika pasjonat

Chinole od tysiecy lat

Chinole od tysiecy lat uzywali pierdziawy do zaspokajania swoich potrzeb to samo robiac ze zwierzetami jako wcieleniami swoich bostw i jakos Bog zdecydowal sie ich oszczedzic....

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Funky Koval

Rosja po przyjęciu ustawy

Rosja po przyjęciu ustawy zakazującej "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich" znalazła się w ogniu krytyki. Na "carycę tyczki" Jelenę Isinbajewą, gdy stanęła w jej obronie, posypały się gromy. Socjolodzy przedstawiają natomiast badania, z których wynika, że 88 proc. Rosjan nie życzy sobie jakiejkolwiek "propagandy homoseksualizmu" w swoim krajuPodpisana w czerwcu przez Władimira Putina ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać "propagowania homoseksualizmu", ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o "atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych" oraz "równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji". Zakazuje także "narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami". "Działania" takie ustawa kwalifikuje jako "szkodzące zdrowiu dzieci".Ustanawia grzywny dla szeregowych obywateli w wysokości 4-5 tys. rubli (124-155 dolarów), dla osób pełniących funkcje publiczne - 40-50 tys. rubli (1240-1550 dolarów), a dla osób prawnych - od 800 tys. do 1 mln rubli (24,8-30,9 tys. dolarów). W wypadku osób prawnych możliwe jest też zawieszenie ich działalności na okres do 90 dni.Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza - poza karą grzywny - deportację z terytorium Federacji Rosyjskiej, którą może poprzedzić areszt do 15 dni.Premier Miedwiediew, 29 grudnia podpisał dekret oficjalnie zakazujący prowadzenia samochodu osobom transseksualnym czy transgenderowym. Oprócz tego zakaz dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: fetyszyzm, ekshibicjonizm, podglądactwo, kompulsywne złodziejstwo oraz „patologiczny” hazard.Szczególne miejsce w Dekrecie „promującym zdrowie w przestrzeni publicznej” zajmują zapisy dotyczące osób „cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, a także psychologiczne i behawioralne zaburzenia związane z rozwojem seksualnym i orientacją”.

Strony

Skomentuj