Upadek Watykanu a ujawnienie jego tajemnic

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Religie zawierają w sobie tyle absurdalnych niekonsekwencji, że najwyższy czas uświadomić społeczeństwu na jak kruchych intelektualnie fundamentach tysiące lat temu wzniesiony został kombinat manipulacji, który żerując na ludzkim strachu i naiwności zdobył władzę, pieniądze, a przede wszystkim bezcenną wiedzę, którą dziś perfidnie wykorzystuje przeciwko nam.

Dlaczego nie chcemy zadać najwyższym dostojnikom Kościoła pytań granicznych, które ostatecznie obnażają podstawy tego systemu? Nie chodzi o kwestie zapędów pedofilskich księży, o to, że nie przestrzegają celibatu czy też o to, że nie płacą podatków i w wielu wypadkach są traktowani jak „święte krowy”. Nie chodzi też o to, że za odkupienie win i dusz musimy im płacić haracz „co łaska”. Ludzkie ułomności są w tym względzie tak oczywiste, że pochylanie się nad tymi problemami po raz kolejny jest tylko samobiczowaniem. Chodzi o coś głębszego. O to, czym ten zinstytucjonalizowany twór jest w istocie. Jak bardzo nas zmanipulował?

 

Co mężczyzna może zrobić dla kobiety w afekcie? Co dla mężczyzny może zrobić kobieta? Co uczynilibyśmy dla bogactwa? Ile wojen i okropności zafundowaliśmy sobie i światu opierając się na tak przyziemnych rzeczach jak pożądanie i chęć zysku? Jezus Chrystus umarł na krzyżu, żeby nas zbawić od grzechów. Czy po ponad 2000 lat od tamtego wydarzenia można otwarcie powiedzieć, że osiągnął sukces? Czy naprawdę odkupił nas od grzechu? Przecież z każdej strony i w każdej sferze życia osacza nas zło. Zazdrość, oszczerstwo, nienawiść, rywalizacja, zemsta. Historia świata, to suma zdarzeń, których można było uniknąć. Zatem od czego zostaliśmy wybawieni?

 

Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że w istocie mamy do czynienia z absolutną obojętnością Boga na potworności realnej egzystencji człowieka.

 

Po co było wystawienie na pokusę popełnienia grzechu Adama i Ewy? Po co było znęcanie się nad Hiobem? Po co zakład z Szatanem, którego efektem było to, że bogobojny, dobry, uczciwy Hiob stracił żonę, dzieci, majątek i zdrowie? Wszechwiedzący Bóg musiał znać wynik zakładu zanim się założył. A jednak wybrał opcję znęcania się nad biednym człowiekiem, który stał się ofiarą przerośniętego ego Stwórcy, usilnie próbującego udowodnić Diabłu, że jest większym kozakiem. Bezsens. Czy ofiara Judasza jest mniej cenna niż ofiara Jezusa. Przecież gdyby nie jego zdrada, nie byłoby zbawienia. Dlaczego jednego wielbimy, a drugim gardzimy, skoro obydwaj byli częścią boskiego planu?

 

Brutalną prawdę o tym, w co i w kogo wierzymy zauważył już dawno Markiz de Sade. Wychodzi na to, że Bóg nęka swe ofiary całkiem bezinteresownie, nie ma bowiem powodu karać istot, które nie mogą ani naprawdę zagrozić jego władzy, ani zakłócić jego szczęśliwości. Olbrzymia część naszego gatunku z powodu swoich grzechów zostanie skazana na wieczną udrękę. Czyli Bóg stworzył miliardy ludzi tylko po to, żeby trafili do piekła. Czy ktoś go do tego zmusił? Jeśli tak, gdzie jego wszechmoc? Jeśli zrobił to świadomie, jak wielkie musi być jego okrucieństwo?

 

Czy to nie dziwne, że człowiek żyjący kilkadziesiąt lat miałby za swoje złe uczynki trafić na wieczność do piekła? Czy to nie specyficzne, że człowiek żyjący kilkadziesiąt lat może za swoje dobre uczynki trafić na wieczność do nieba? To trochę tak jakby za 80 złotych można było sobie kupić cały Wszechświat.

 

Nieustanne dręczenie słabej istoty ludzkiej, której cechy zostały odgórnie nadane i na których nadanie ona nie miała wpływu, na pewno nie przyczynia się do większej pomyślności społeczeństwa. Jeśli  prawdą jest to, że świat został stworzony i jest rządzony przez istotę nieskończenie potężną, nieskończenie mądrą i nieskończenie dobrą, to jest absolutnie konieczne, żeby wszyscy skupili się na jak największym dobru i na tym, aby wszelkie zło zostało usunięte raz na zawsze. Pogodzenie się z koniecznością istnienia grzechów i z tym, że bardzo wielu z nas zostanie skazanych na wieczne cierpienie, samo w sobie jest złem absolutnym. Piekło powinno być puste.

 

Największym dobrem jest udostępnienie wszystkim możliwości wiecznego życia w niebie. Do tego powinniśmy być wszyscy powołani. A najlepiej, gdyby miłość Boża przejawiała się tym, że nie wymusza na nas niczego, tylko wszystko nam daje. Jeśli niebo jest miejscem bez bólu, przestrzenią niekończącej się szczęśliwości, bogactwa duchowego i wiedzy; jeśli wystarczy kilkadziesiąt w miarę dobrze przeżytych lat tu na Ziemi, to w zestawieniu z nieskończonością Boga nie ma to sensu. Lepiej od razu dać ludziom to, do czego aspirują. Na jedno wychodzi.

Czy Kościół jako instytucja próbuje modyfikować swoje pierwotne założenia? Dlaczego wszystkie święte księgi największych religii nie mówią wprost o tym, co się wydarzy w odległej przyszłości, tak, żeby każdy kto je czyta miał czytelny dowód proroczej mocy tego, który tych nauk udzielał? Metafora goni metaforę, każdy interpretuje je na swój sposób. Jak w takim układzie ma wyglądać budowa dobrego społeczeństwa zasługującego na zbawienie? Generał jezuitów mówi o tym, że nie ma sensu przywiązywać zbyt dużej wagi do słów zawartych w Biblii, bo nikt nie miał dyktafonu, którym można by nagrać wypowiedzi Jezusa i zweryfikować autentyczność przekazów z Pisma Świętego.

 

Skoro Kościół w każdym z nas widzi Boga, który z definicji jest wszechwiedzący i wszechmocny, to dlaczego nie traktuje każdego tak, jakby był Bogiem? Skoro sprawiedliwe społeczeństwo może stać się rzeczywistością tylko wtedy, kiedy oparte jest na szacunku dla najwyższej godności osoby ludzkiej, gdyż to człowiek reprezentuje ostateczny cel społeczeństwa, dlaczego porządek społeczny i jego rozwój nie jest nastawiony nieustannie na dobro wszystkich ludzi? Trzeba uznawać każdego bez wyjątku bliźniego za drugiego siebie, zważając przede wszystkim na jego życie i środki konieczne do jego godnego prowadzenia. Trzeba, by wszystkie programy społeczne, naukowe i kulturalne kierowały się świadomością prymatu każdej istoty ludzkiej. Systemy są stworzone dla człowieka, a nie człowiek dla systemów i interes człowieka, któ­rym jest samorozwój, stoi ponad wszystkimi systemami.

 

18 listopada 1302 roku papież Bonifacy VIII wydał bullę pt. Unum Sanctum. Kończy się ona stwierdzeniem, że dla zbawienia dusz konieczne jest, aby każde ludzkie stworzenie podlegało Biskupowi Rzymskiemu. Zatem uznano, iż Biskup Rzymu - papież - ma najwyższą kontrolę nad światem materialnym. Skoro naszym ciałem rządzi dusza, a duszą rządzi duchowny, to Biskup Rzymu, czyli najwyższy duchowny jest „nadzorcą” zarówno wszystkich dusz, jak i ciał.

 

Upadek Kościoła jako instytucji nie może oznaczać wyłącznie końca jakiejś doktryny, do której wszyscy się przyzwyczaili. Watykan wykorzystując ludzką wiarę i naiwność zbudował ukryte imperium, o którego realnych rozmiarach wiemy bardzo niewiele.

 

W czasie jednego z przesłuchań Lord James of Blackheath oznajmił, że Watykan może posiadać więcej złota niż kiedykolwiek wydobyto w oficjalnej historii świata. Jeśli ma rację, to Kościół posiada złoto o wartości przekraczającej 7,5 biliona dolarów. Istnieje teoria mówiąca o tym, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych, zwany też „bankiem centralnym wszystkich banków centralnych”, jest w istocie Bankiem Watykańskim. Sam papież nie jest zaś najważniejszą osobą w tej układance. Ponoć znacznie większą władzą dysponuje „czarny papież”, czyli generał jezuitów. Nad nim z kolei mają być członkowie takich rodów, jak Orsini, Aldobrandini, Borgia, Medici czy Farnese. System finansowy, którym zarządzają, wygenerował (według takich ludzi jak Benjamin Fulford) setki trylionów dolarów, które istnieją wyłącznie jako zapis elektroniczny. Upadek Kościoła musi wiązać się z tym, by te środki zostały uwolnione dla społeczeństwa.

 

Bogactwa materialne to jedno, a wiedza jaką można znaleźć w Archiwach Watykańskich, to drugie. Oczywiście niczego nie wiadomo na pewno, ale wśród informacji tam ukrytych może znajdować się prawda o życiu Jezusa, który być może wcale nie umarł, lecz uciekł do Kaszmiru i tam założył rodzinę. Jego potomkowie mają żyć po dziś dzień. Od razu trzeba zaznaczyć, że jest to założenie dość kontrowersyjne. Jeśli ktoś żyjący dzisiaj okaże się bezpośrednim potomkiem Jezusa Chrystusa (a zatem i Boga), konsekwencje dla Kościoła będą ogromne. Papież, „czarny papież” i wszyscy nad nimi, staliby się bezużyteczni jako pośrednicy pomiędzy Bogiem a ludzkością. Gdyby po Jezusie istniało jeszcze 20 pokoleń jego potomków, to liczbowo byłaby to grupa od 600 000 do 1 000 000 ludzi. Prześledzenie linii krwi Jezusa o 120 pokoleń wstecz do 1000 roku przed naszą erą oznaczałoby, że z Jezusem spokrewnieni są praktycznie wszyscy ludzie na świecie. Mało tego, nie tylko bylibyśmy spokrewnieni z Jezusem, ale także z królem Dawidem, królem Salomonem i Zoroastrem, irańskim prorokiem.

 

Jeśli wszyscy jesteśmy potomkami Jezusa, a Jezus jest Bogiem, to wszyscy mamy w sobie gen boskości. Zatem wszelkie bogactwo Kościoła jest bogactwem wszystkich ludzi. Stąd wszyscy ludzie są jego spadkobiercami. Doskonale wpisuje się to w logikę maksymy: „kochaj bliźniego, jak siebie samego”.

 

W Archiwach Watykańskich mają się także znajdować księgi satanistyczne i okultystyczne. Skoro okultyzm jest grzechem, dlaczego Watykan kolekcjonuje dzieła takie jak ognioodporny „Wielki Grymuar”? Księga ta zawiera rytuał przywoływania Lucifuga Rofocale’a. Ma on być wysokim rangą demonem pod rozkazami Lucyfera. Lucyfer ma być cesarzem piekieł a Lucifuge kimś w rodzaju „prezydenta”. Ten, kto zechciałby przywołać tego demona musi oddać swoją duszę. XIX-wieczny okultysta A.E. White orzekł, że taki rytuał mógłby wykonać jedynie niebezpieczny maniak albo niereformowalny przestępca. Czy Watykan trzyma takie księgi tylko po to, żeby uchronić ludzkość przed zgubą? A może jednak ktoś tam się bawi w czarną magię, przyzywa demony, zawiera pakty z ciemnymi mocami i czerpie z tego korzyści?

 

Watykan na długo przed incydentem w Roswell miał gromadzić szczątki kosmitów, artefakty z ich statków, a także dokumenty techniczne dotyczące inżynierii tych istot oraz ich broni. Nie ma na to oczywiście dowodów, ale Kościół może posiadać taką wiedzę i wmawiać społeczeństwu, że nie jest na nią gotowe. Trzecia Tajemnica Fatimska również początkowo miała nie istnieć. A jednak istnieje. Anonimowy jezuita w rozmowie z włoskim dziennikarzem Cristoforo Barbato powiedział, że w Watykanie funkcjonuje tajna okultystyczna organizacja o nazwie SVS. To ona stoi za ukrywaniem wszystkich tajemnic i tajnych technologii, z których chce czerpać zyski wyłącznie dla siebie.

 

Być może Archiwa skrywają również informacje na temat urządzenia o nazwie „chronowizor”. Za jego pomocą można było obserwować przeszłość, zupełnie tak, jakby oglądało się transmisję z jakiegoś wydarzenia w telewizji. W jego opracowaniu mieli brać udział między innymi Enrico Fermi i Wernher von Braun. Są tacy, którzy twierdzą, iż chronowizor rzekomo zniszczono, gdy papież Pius XII i Benito Mussolini zdecydowali, że stanowi zbyt duże zagrożenie dla społeczeństwa. Gdyby jego użycie stało się powszechne, nie byłoby już żadnych tajemnic, czy to naukowych, politycznych, wojskowych, religijnych, gospodarczych czy prywatnych. Wszystko stałoby się przejrzyste.

 

Watykan może mieć ponadto dostęp do innych posiadających moc magiczną artefaktów z całego świata, wywodzących się z dawnych religii, a nawet do prawdziwego imienia Boga, którego można przywołać za pomocą specjalnej formuły kabalistycznej. Aspekty poruszone w tym tekście dotyczą nie tylko chrześcijaństwa, ale także każdej religii, która wykorzystując szlachetne hasła, ograbia wiernych z należnych im środków materialnych oraz wiedzy niezbędnej do tego, by we właściwy sposób rozumieć to, co dzieje się na świecie. Jeśli więc kiedykolwiek Kościół jako instytucja trzymająca realną, ukrytą władzę upadnie, to pamiętajmy, że całemu społeczeństwu należy się to, co jego pracownicy utajnili i ukradli zasłaniając się służbą dla Istoty Najwyższej.

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (2 votes)
loading...

Komentarze

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika CC

Bardzo dobry i potrzebny

Bardzo dobry i potrzebny artykuł, dobrze że admin myśli racjonalnie. Czasami zaglądam w komentarze i widzę masę zmanipulowanych ludzi, takich jak ten długi post przede mną. Sekty wywodzące się z KK, ludzie którzy nie mogą wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, tylko zawsze wynosić wszystko z religii. Podstawą powinno być dobro dla drugiego człowieka, tolerancja i otwartość, a nie trzymanie się narzuconych zasad i nienawiść do inności.

To jest współczesne średniowiecze i niestety nawet w "paranormalnych" środowiskach jest masa ciemnoty, ludzie nie starają się obiektywnie dojść do prawdy, a jedynie dopasowują informacje do swoich wypranych przez lata mózgów. Jakim cudem prawicowe, konserwatywne środowiska przygarnęły sobie tą tematykę, skoro to przeciwieństwo konserwatywności? Nauka coraz bardziej zbliża się do teorii świadomości i wielu wymiarów, zobaczycie myślę jeszcze za naszego życia, że świat nie jest taki prosty jak "piekło i niebo" plus te głupie arbitralne zasady. Problem jest w tym, że nawet na poziomie koncepcyjnym, pomijając już techniczne szczegóły, to nieraz przerasta możliwości umysłowe wielu ludzi. Przykra prawda i nie wiem co z tym zrobić. A w dzisiejszych czasach głupota mnoży się coraz bardziej, czyli coraz trudniej będzie przemówić do rozsądku :/

Ten komentarz tutaj pewnie zostanie zjechany, ale musiałem się wypowiedzieć, bo naprawdę super słowa adminie, gratuluję Smile

Portret użytkownika Katarzyna

Mieszasz pojęcie Boga z

Mieszasz pojęcie Boga z Watykanem, który służy złu i wypaczeniu nauki prawdziwego Boga. Nie można tego utożsamiać. Poczytaj sobie u źródła co mówił Chrystus, jak żyli pierwsi chrześcijanie i porównaj z tym jak wygląda kościół od 1600lat. Jest zupełnym przeciwieństwem nauki miłości, przebaczenia, bezgrzeszności i świętości. Jest oparty na kłamstwach, dążeniu do władzy i pieniędzy. Zniewala ludzi i sam z siebie robi boga. Ale jego czas się kończy i prawda wychodzi na jaw.

Najgorsze jest to, że ludzie widząc ten fałsz i zło odwracają się nie tylko od religii, ale od wszystkiego co Boże, zamiast samemu szukać bezpośredniej relacji z Bogiem, z Chrystusem, i poznawać Prawdę i Miłość od Stwórcy. A w tym wszystkim chodzi o wybór.

Portret użytkownika Nasedoreb

"Poczytaj sobie u źródła co

"Poczytaj sobie u źródła co mówił Chrystus"? Problem w tym, że Jezus niczego nie napisał, bo był analfabetą, a nawet ewangelie trudno uznać za źródła. Są kanoniczne, a takimi ustanowił je człowiek. Poza tym Jezus nie jest bogiem, bo to skreślałoby cały Stary Testament z jego zapisami. Co mówi pierwsze przykazanie? Bóg jest jeden, a to właśnie Watykan wraz z Konstantynem w 325 roku zrobili z niego boga. Poza tym gdzie w Starym Testamencie widać to wybaczanie, miłość i pokojowe nastawienie? Nie ma bardziej krwawej księgi. Nie należy mieszać pojęcia boga z Watykanem, bo bogów jest prawie 16 tysięcy, dla ich wyznawców, jedynie prawdziwych. 

Portret użytkownika Homo sapiens

Z całym szacunkiem dla admina

Z całym szacunkiem dla admina ale, staram się osobiście nie pisać artykułów o Watykanie w momencie czasowym, kiedy doznaję jakby "złości", albo czegoś podobnego, co jest powodowane zachowaniem elit watykańskich, jak i historii Watykanu. Lepiej pisać o Watykanie i loży która ją opanowała, jak i historii tego państwa miasta, w oparciu o przesłania Maryi Dziewicy, jak i proroctw samego Zbawiciela, a te cały czas przestrzegają nas byśmy zajęli się sobą, swoim wnętrzem, i nie oceniali innych, którzy są w rękach mocy, zwierzchności i władz na wyżynach niebieskich Smile , obecne elity Watykanu niekoniecznie działają na sposób "wolnej woli". Wydaje mi się, że Watkan ma spełnić swoje przeznaczenie, czyli ma tam zasiąść ktoś, kto jest opisany w filmie "Archeologia istot innowymiarowych - Archonci będą się mieszać z Wielką nierządnicą iluminatów !!!" w 44 minucie, to istota "ten jeden", albo "jedyny", to on zasiądzie w Watykanie, albo już zasiadł !

https://youtu.be/Pkw8ISxU6DM?t=2653

Już teraz wyłania się nowa religia watykańska, czyli hybryda iluminacko-katolicka, a nawet antykatolicka !

"22 lipca 2021 r. Komitet Teologiczny GNRC opublikował dokument wzywający katolików do „ponownego rozważenia sposobów uprawiania teologii seksualności i gender”. „Catholic Sexual Conversations in a Diverse Church” – bo o nim mowa – wzywa teologów, pastorów i wszystkich członków wspólnoty katolickiej do „dialogu”, który przemieni serca wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w stosunku do osób LGBTIQ.

Podczas inauguracji, Martin J. Pendergast z Anglii, członek Komitetu Teologicznego GNRC, który pomagał w przygotowaniu dokumentu podkreślił, że zamiast skupiać się na polemice z oświadczeniami doktrynalnymi, promowanymi przez hierarchiczne i instytucjonalne organy w Kościele rzymskokatolickim, należy „pracować nad wyzwalającą praktyką, duchowością i teologią katolików LGBTIQ z nową wizją”. Powiedział, że celem grupy jest stworzenie „procesu wspólnego słuchania i chodzenia, podróży rozwojowej i ewolucyjnej, zamiast sporządzania kolejnego dokumentu w ustalonym czasie”.

Mary E. Hunt, członek komisji i jedna z autorek zauważyła, że ​​konieczna jest zmiana sposobu „uprawiania teologii seksualności i gender”. Nakreśliła ona pięć zasad, na których muszą opierać się teologiczne rozmowy na temat seksu, seksualności i gender. „Nie pytamy, czego naucza hierarchia, ale co Duch Święty może mówić o życiu i miłości osób LGBTIQ” – pisała.

Inni teologowie apelowali o rozwijanie własnej „teologii gender”, która pomoże w „dekonstrukcji konwencjonalnych kategorii teologicznych” i wymyśleniu ich na nowo. Pojawiły się wezwania, by zintegrować z „teologią gender” kwestie kryzysu społecznego i ekologicznego, aby walczyć z „przemocą strukturalną”.

Jak widać, organizacje „tęczowych katolików” ani myślą podążać za odwiecznym nauczaniem Kościoła katolickiego na temat sodomii. „Dialog” z nimi także nie ma prowadzić do zmiany grzesznego stylu życia i przemiany serca. Chodzi jedynie o sianie zamętu i dekonstrukcję hierarchicznego Kościoła katolickiego, który nie wpisuje się w wizję zglobalizowanego świata z jedną panteistyczną religią jednoczącą wszystkich ludzi, którzy będą się „dobrze czuć”, dopuszczając się grzechów wołających o pomstę do nieba."

To się wszystko zgadza z założeniami iluminackich sekt ufonautycznych !

"Nie wszyscy postgenderyści są zwolennikami androgynii (psychicznego zniewolenia/pomieszania seksualnego - ew. opętania), chociaż większość uważa, że "mieszanie" cech męskich i kobiecych jest pożądane, a szczególnie tworzenie jednostek (ufonautycznych) androgynicznych, które przejawiają najlepsze z cech męskich i kobiecych, w sensie fizycznych i psychologicznych zdolności i skłonności. Czym te cechy dokładnie są, jest przedmiotem dyskusji i przypuszczeń. Z licznych przecieków tajnych organizacji ufosonów wiadomo, że chodzi o nowego "człowieka GMO", a dokładniej o ufonautę z nadludzką inteligencją, tzw. boga, zdolnego budować pojazdy dyskoidalne, a także o nową "siedzibę-mieszkanie" w której będzie można zainstalować duszę masona, by uniknął śmierci. "...i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia..." Judy 1:6 (Proszę sprawdzić artykuł "Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?") Stąd też uważa się, że posthumanistyczna przestrzeń będzie bardziej wirtualna niż rzeczywista. Jednostki mogą być przetransferowanymi umysłami (uploaded minds) żyjącymi jako dane w superkomputerach lub całkowicie pogrążone (immersion) w wirtualnej rzeczywistości. Postgenderyści utrzymują, że taki rodzaj istnienia nie ma związku z płcią (gender), pozwalając jednostkom na kształtowanie swojego wirtualnego wyglądu i płciowości wedle życzenia ! (Wspomniana na początku tożsamość ufonautyczna, ang. UFOcreature identity - patrz film pt "Technologiczny orgazm - projekt z przyszłości") Postgenderyzm nie zajmuje się jedynie fizyczną płcią i cechami jej przypisywanymi. Jego celem jest wyeliminowanie lub przekroczenie identyfikacji płciowej, zamiana stworzonego przez Boga YHWH człowieczeństwa na ufo istotę i ufo tożsamość. W tradycyjnym modelu płciowym osoba jest mężczyzną albo kobietą (niezależnie od genitaliów), natomiast w postgenderyzmie nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ani inną przypisywaną rolą płciową ! Stając się w prostej linii tworem (ufonautycznej) technologii. Wobec tego jednostka w społeczeństwie nie jest ograniczona do roli płciowej, a jest po prostu przedstawicielem Nowej ludzkości, którego (o ile w ogóle) określają jego działania. Postgenderyzm wierzy, że w zakresie przyszłych wspomaganych technologii reprodukcyjnych reprodukcja może zachodzić z pominięciem tradycyjnych metod, tzn. stosunku płciowego, a nawet sztucznego zapłodnienia. Postępy w klonowaniu ludzi, partenogenezie i konstruowaniu sztucznej macicy mogą znacząco poszerzyć możliwości "ludzkiej" reprodukcji. Dlatego zaprezentujmy tu niezwykle istotne urywki artykułu o "postępie" we wprowadzaniu cywilizacji ufonautycznej (demonicznej) GMO, opisanej częściowo w takich artykułach jak "Polska cywilizacja człowiecza" oraz "Każdy ma prawo być człowiekiem ?"

Analiza planów globalnej elity technokratów pozwala naszkicować wygląd przyszłej cywilizacji ufonautycznej. Czy będzie podobna do ludzkiej ? Obserwowany w zachodnich społeczeństwach coraz większy brak chrześcijańskiego ducha pozwala na wprowadzenie w ciała lub umysły duchowych istot nieludzkich. Dodatkowo gdyby powiodły się plany destrukcji globalnej informacji DNA, to mogli byśmy powiedzieć, że mamy sytuację jaka zaistniała w czasach Noego. Wprowadzanie powszechnej akceptacji szaleństwa jako normalności jest pierwszym etapem głęboko zakonspirowanych ufo technologów - społecznych inżynierów (NWO), pod przykrywką nauki programują społeczeństwa tak by te uznały nowy antyludzki model zbiorowego życia „..Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów…” 1 Llist do Tymoteusza 4:1 (Więcej o planach genetycznego "ulepszania" ludzkiej rasy w tekście pt.: "Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami").

W dobrze opracowanej i poświadczonej katolickiej "sesji hipnotycznej", nazywanej przez specjalistów egzorcyzmem, jeden z ufonautów tak przedstawił Matkę Zbawiciela, Maryję (...)Kilka dni przed uroczystością Niepokalanego Po­częcia w 2010 roku podczas gdy egzorcyzmowałem, de­mon z wielkim lękiem wykrzyknął: „Ta pełna światło­ści Niewiasta jest w tym pokoju". Zatem, w imię Jezusa, nakazałem mu Ją opisać, a uczynił to w ten sposób: „Jest odziana w niebieski płaszcz sięgający aż do stóp; ma całkiem białą szatę; ma przepiękną twarz, Jej spojrzenia nie mogę znieść, uśmiecha się; ma złączo­ne ręce; ma świetlistą koronę z dwunastu gwiazd; jest przepasana białym sznurem, do którego jest przywią­zany ten łańcuch (różaniec). Znajduje się na chmurze i mówi do was: "Bądźcie spokojni, Ja jestem z wami i pomogę wam".(...)

Szatańscy iluminaci NWO będą produkować genetyczne hybrydy loży UFO antychrysta - kazania Ks Natanka

https://youtu.be/VjXQUOd9Be4

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj