Ustalono lokalizację miejsca, w którym Jezus zamienił wodę w wino

Kategorie: 

Źródło: yo

Miejsce „pierwszego cudu" Jezusa przez wieki otaczały tajemnice, ale teraz mogą być one rozwiane. Zgodnie z Ewangelią Jana, Jezus zamienił wodę w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Przez setki lat pielgrzymi wierzyli, że miejscem cudów jest Kefar Kanna, miasto na północy Izraela, gdzie znajduje się „Kościół Wesela". Jednak miejsce wydarzeń zawsze budziło wątpliwości wśród archeologów, a teraz uważają, że Kana czasów biblijnych może być wzgórzem oddalonym osiem kilometrów dalej na północ. Chodzi o dawną żydowska wioskę Khirbet Qana, która istniała w 323 - 324 r. p. n. e., gdzie archeolodzy odkryli szereg przekonujących dowodów.

 

Tak więc, podczas wykopalisk, znaleziono sieć tuneli używanych do chrześcijańskiego kultu, na ścianach których widnieją krzyże i zwrot „Kyrie Iesou”, co w języku greckim oznacza Pan Jezus. Ponadto znaleziono ołtarz i półkę ze szczątkami kamiennego naczynia (według biblijnej legendy wino było w sześciu kamiennych naczyniach). Zdaniem dr Toma McCullougha, który kieruje wykopaliskami, istnieją jeszcze trzy inne miejsca, które mogą być Kaną z Pisma Świętego.

 

„Nikt nie ma takich dowodów, jak mamy" - mówi archeolog. „Znaleźliśmy duży kompleks jaskiń, który był wykorzystywany przez chrześcijańskich pielgrzymów do uwielbienia cudów. Kompleks ten był używany od końca piątego lub początku szóstego wieku i później w czasach krzyżowców. Świadectwa pielgrzymów, które dotrwały do naszych czasów, opisują to, co oni tam robili i kiedy przybyli do Kany Galilejskiej. Wszystkie opisy pokrywają się z tym, co znaleźliśmy tutaj dzisiaj”.

 

W swoich badaniach dr McCullough odwołuje się do Flawiusza, żydowskiego historyka z pierwszego wieku, twierdząc, że jego opis Kany pokrywa się z położeniem geograficznym Khirbet Qana. Flawiusz pisze, że wioska była żydowska i znajdowała się niedaleko Jeziora Galilejskiego w Dolnej Galilei. Podobnie opisana jest w Nowym Testamencie.

 

Co do bardziej znanego Kefar Kanna, archeolog jest sceptyczny. „Kiedy turyści, którzy odwiedzają dzisiejszy Izrael, są zabierani do Kany, zostają przewiezieni do Kefar Kanna. Jednak to nie jest miejsce pielgrzymek dla tych, którzy przybywali do Kanny aż do 1700 roku”. Dr McCullough uważa, że odkrycia dokonane w Khirbet Qana mogą rzucić nowe światło na Ewangelię Jana. „Powiedziałbym, że nasze wykopaliska uzasadniają przynajmniej ponowne przemyślenie historycznej wartości opowieści Jana o Kanie i Jezusie".

 

Jezus, jego matka Maria i jego uczniowie zostali zaproszeni na wesele, a gdy skończyło się wino, Jezus dał znak swojej chwały, zamieniając wodę w wino.

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

Cuda Jezusa to całkiem trudny

Cuda Jezusa to całkiem trudny temat. Ale jeżeli zostało napisane

Jan. 2:11
11. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
(BW)

to znaczy, że wcześniej Jezus nie dokonał żadnego cudu. W czasie powoływaniu uczniów pojawia się uzdrowienie teściowej Szymona Piotra

Mat. 8:14-16
14. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce.
15. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu.
16. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli,
Mar. 1:16-34
16. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami.
17. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi
18. I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim.
19. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci.
20. I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego. Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.
21. I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał.
22. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie.
23. A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał,
24. Mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży.
25. A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego.
26. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.
27. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.
28. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
29. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do dumu Szymona i Andrzeja.
30. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej.
31. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im.
32. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony,
33. I całe miasto zgromadziło się u drzwi.
34. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali.
(BW)

i oczywiście wiele cudów dodatkowych jednak inf. o pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej przekreśla te cuda wcześniejsze. I teraz można sprawdzić jakich cudów nie było? I jak przy Mojżeszu np; brak zamiany wody w Nilu w krew i wyginięcia ryb nie można zaliczyć Mojżeszowi i Aaronwi, bo ostatecznie cudu dokonali czarownicy egipscy.

2 Moj. 7:21-23
21. I wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej.
22. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce faraona pozostało nieczułe, i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział.
23. Faraon odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca.
(BW)

tak też można poskreślać kilka cudów Jezusa. I co zostanie? Już Mojżesz i Aaron bez czynienia cudów tracą wiele mocy, a Jezus bez cudów jeszcze więcej.

Portret użytkownika wrzosowisko

..a teraz czytamy ze

..a teraz czytamy ze zrozumieniem —>
Takiego PIERWSZEGO CUDU dokonał Jezus W KANIE GALILEJSKIEJ.

innych cudow [wg Biblii] dokonal w wielu innych miejscach, takich jak przykladowo —
Betsaida - uzdrowienie slepca
Kafarnaum - miedzy innymi uzdrowienie staruszki z goraczki
Gennesaret - kolejne uzdrowienia chorych
Gora Oliwna - uzdrowienie obcietego ucha (odroslo)

tip it’d

' a fructibus eorum cognoscetis eos '

Portret użytkownika Madziunia

No to dalej czytajmy!!! ze

No to dalej czytajmy!!! ze zrozumieniem

Jan. 2:11
11. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
(BW)

Księga Jana to bardzo specyficzna księga, bo rozpoczyna się od powołania uczniów przez Jezusa ale już po cudzie z drzewem figowym, a dokładniej kilka dni po cudzie z drzewem figowym.

Jan. 1:19
19. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim ty jesteś?

Jan. 1:24
24. A wysłańcy byli z faryzeuszów. -> dzień pierwszy

Jan. 1:28-29
28. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
-> dzień drugi

Jan. 1:35-36
35. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi -> dzień trzeci
36. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży.

Jan. 1:40-43
40. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim.
41. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza [to znaczy: Chrystusa].
42. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas [to znaczy: Piotr].
43. Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!

-> dzień czwarty

Jan. 1:47-50
47. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.
48. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym.
49. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.
50. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to.
(BW)

Cud drzewa figowego miał miejsce tylko jeden raz i miał się wydarzyć w roku ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, przed świętem Paschy tego właśnie roku czy też rano w dniu 14 Nisan tego właśnie roku, który został uznany za czas ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Skąd to wiadomo? Z drogi jaką należy przejść za Jezusem. Ale o tym później w radzie wątpliwości, że 14 Nisan rano po rzekomym wzbudzeniu z martwych Łazarza uschło drzewo figowe. Oczywiście opis uschnięcia drzewa figowego 14 Nisan rano będzie kolejnym przeciw ukrzyżowaniu Jezusa w dniu świąta Paschy do zmierzchu i jego zmartwychwstaniu 16 Nisan o świcie.

Zgodnie z opisem w Ewangelii Jana podczas cudu z drzewem figowym Jezus nie posiadał jeszcze uczniów ponieważ przebywali oni z Janem w Betabarze za Jordanem.

Jan. 1:28
28. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
 

Zgodnie z opisem spotkania Jezusa z Natanaelem miałoby to miejsce min. cztery dni od cudu uschnięcia drzewa figowego, którego świadkiem był Natanael. I w zasadzie tylko on. Inni uczniowie Jezusa nie widzieli tego cudu. Ewangelia Jana nadaje zupełnie inny początek działalności Jezusa, bo czas liczony jest od cudu drzewa figowego czyli byłoby to od 18 Nisan powiedzmy. Oczywiście świadkiem cudu drzewa figowego mieli być Jezusa już apostołowie ale sam Jezus tego nie potwierdza. Dlatego też Jan tym opisem spotkania Jezusa z Natanaelem przekreślił wszystkie cuda, których Jezus miałby dokonać wcześniej. Rok, który został uznany/? przez religie za koniec Jezusa działalności u Jana jest początkiem. Dlatego też Jan pokazuje Jezusa w nieco innym świetle, bo 14 Nisan w roku wyrzucenia kupców ze świątyni w Jerozolimie pojawia się Jezus sam.

Jan. 2:13-14
13. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.
14. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy.

Jan. 2:23-25
23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy [14 Nisan o zmierzchu], wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.
24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
(BW)

Świadkami cudów Jezusa mieli być jego apostołowie i tylko w takich okolicznościach mogły się one odbyć jednak bez świadków sytuacja nieco się zmienia. Aż do cudu z drzewem figowym brak świadków cudów w postaci apostołów. Opisy zbierzne jak np; rozmnożenie chleba i rybek, itd. przy Ewagelii Jana tracą swoją moc. I jakich cudów dokonał Jezus poza wywaleniem kupców ze świątyni w Jerozolimie? Ale czy to był cud?

 

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

A miejsca, gdzie jezus się

A miejsca, gdzie jezus się wysrał nie są do ustalenia? Bo przecie czynił defekację i zapewne piachem się podcierał... Może skamieniałe jego odchody staną się relikwią? Szukamy więc zapalczywie relikwi po jezusie... Zupełnie poważnie piszę... Byłoby tego sporo, zakładając, że żarł jak człowiek przez 33 lata......

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika Kmieciu

Dżizas (oryg. Jujuszuja, czy

Dżizas (oryg. Jujuszuja, czy jakoś podobnie, wg nawiedzonych biblioświrów) był hylomorficznym Reptilianinem od masońskiego NWO, dlatego postanowił rozpić ludzkość... I co to za "okazanie swojej chwały" ja się pytam? Chały chyba, biorąc pod uwagę co alkoholizm robi z ludzi...

 

Portret użytkownika Sio

Gdyby znależli, gdzie jezus

Gdyby znależli, gdzie jezus sikał byłoby jeszcze ciekawiej.

A piasek ze świętym moczem kosztowałby miliony.

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego jezus zamieniał wodę w wino a jak rzekomy szatan zaproponował aby zamienił kamień w chleb - odmówił.

Odmówił mu pokłonu a wszyscy chrześcijanie się kłaniają jezusowi.

Czy Bóg chce aby ktoś się przed nim korzył? Czy to nie aby szatan chce aby padać przed nim na kolana? Po co są rządy i religie?

To nie Bóg żywi się ludzkim strachem i niewolnictwem tylko zło

 

Strony

Skomentuj