W Holandii odkryto nowe kręgi w zbożu

Kategorie: 

Foto: Ronald Sikking

Nowe kręgi w zbożu zlokalizowano w pobliżu miejscowości Breda w Holandii. Po raz pierwszy piktogram odkryto 22 kwietnia.

 

Rolnik, do którego należy pole twierdzi, że takie formacje widywał już wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zwykle jednak nie zwracał na to uwagi.

Foto: Ronald Sikking

Na szczęście tym razem do kręgu dotarł jeden z badaczy zjawisk paranormalnych, a poniższa seria zdjęć została wykonana za pomocą drona obserwacyjnego, dzięki któremu można zobaczyć piktogram w całej okazałości.

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Zenek

Piktogram na urodziny Bestii

Piktogram na urodziny Bestii (dzisiaj miała się urodzić/być okazana) ale satanistyczny watykański rytuał chyba (plotki) nie wyszedł więc mimo wyniesienia pedofila 2 na ołtarze świat jeszcze trochę poistnieje nad czym zapewne wielu bankrutów z United of Nazi boleje zmuszonych teraz do intensyfikacji nacisków na ukraińskich żydów na sprawniejsze zabijanie "rosyjskich zielonych ludzików" i wywołanie w ten sposób kolejnego holokaustu Europejczyków (3 wojny światowej) bo o to w tym wszystkim chodzi - o przejęcie mająteczków po gojach.

Portret użytkownika Isabella

http://3obieg.pl/swieta-trojc

http://3obieg.pl/swieta-trojca-czyli-rod-merowingow-rod-windsorow-i-swiat-zydowskiej-finansjery
Święta trójca”, czyli ród Merowingów, Ród Windsorów i świat „żydowskiej” finansjery
Napisano 2 lata temu | Brak komentarzy

Szatański plan wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana – ród Merowingów.
„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są lecz kłamią”
Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem”(Objawienia 3,9.)
 
Rzym;6. 7
 
„Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym,lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.”
Aby zrozumieć cały konflikt dzisiejszego świata oraz wyłonić prawdziwy obraz spisku żydowskiego, należy zwrócić się w stronę najodleglejszej historii Izraela oraz zapisów biblijnych, które są największą skarbnicą wiedzy.
 
Kiedy pierwszy raz przystępowałam do czytania biblii, nie znałam tych wszystkich zależności, a treści biblijne momentami wydawały mi się sprzeczne, jako, że raz Bóg potępia Izraelitów, a innym razem są wyraźne wzmianki o ich wybraństwie.
 
Zainspirował mnie jednak do poszukiwania prawdy ten jeden znamienny cytat z biblii:
 
„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią”.
Kluczem do zrozumienia tych pozornych sprzeczności jest właśnie najstarsza historia Izraela.
 
A konkluzja jest taka, że:
 
Wszyscy Żydzi są Izraelitami, ale nie wszyscy Izraelici są Żydami.
 
Za czasów Dawida i Salomona wszystkie 12 plemion tworzyło zwarte królestwo. Jednak za czasów króla Salomona doszło do schizmy, na skutek apostazji króla Salomona, który dopuścił się bałwochwalczego odstępstwa.
 
To odstępstwo kontynuowane było przez północne plemiona Izraela i wpłynęło na całą historię Żydów, doprowadzając do zawiązania znanego nam dzisiaj “żydowskiego spisku”.
 
Po śmierci króla Salomona plemiona Izraela utworzyły dwa niezależne królestwa. Ta polityczna separacja Izraela i Judei, dokonała się za czasów króla Roboama.
 
10 plemion utworzyło północne królestwo Izraela. Są to plemiona Rubena, Symeona, Dana, Neftaliego, Gada, Asera, Issachara, Zebuluna, Efraima i Manassesa (plemię Józefa rozdzieliło się między Efraima i Manassesa) plus część Lewitów.
 
Tymczasem 2 plemiona południowe – Judy i Benjaminaplus część Lewitów, jako że Lewici rozlokowani byli wśród wszystkich plemion – królestwo Judy (1 Królewska 12:23).
 
Stolicą królestwa północnego Izraela stała się Samaria, zaśpołudniowego Judy – Jerozolima

Przedstawię Wam kilka najważniejszych kwestii w tym temacie, a szczególnie o plemieniu Dana
 
Istnieje magazyn Zemsta Dagoberta wydawany przez Ordo Lapsit Exillis, towarzystwo pragnące odtworzenia dynastii Merowingów – władców przyszłego Rządu Światowego.  
 
“Zemsta Dagoberta” mówi  nie tylko o zemście Merowingów na kościele katolickim, który zdradził ich w przeszłości, lecz symbolizuje również walkę, podjętą przez wszystkich członków starożytnej linii krwi Świętego Grala (sięgającej swymi korzeniami do, jak wierzymy, początków cywilizacji), jedynych prawnych posiadaczy danej przez Boga wolności, przeciwko siłom, które w każdym okresie historycznym próbowały odebrać tej linii krwi, w celu zdobycia władzy absolutnej.”
 
Ordo Lapsit Exillis twierdzi, że jest “niewidzialnym kolegium oddanym sprawie odzyskania Kamienia, który spadł z Niebios, nazwanego przez naszych przodków “Gralem”. Ich opis tego, czym jest Gral, powinien dać czytelnikom wskazówki, co do prawdziwego źródła pochodzenia Merowingów.
“O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. ” (Izajasza 14:12-14)
Merowingowie uważają , że ich dziedzictwo jest boskiego pochodzenia. Tajemnica tego rodu, sięga swymi korzeniami do początków cywilizacji, a wiedza na temat ich prawdziwego pochodzenia, jest zawarta w biblii.
 
W Księdze Rodzaju 6: 1,2 jest werset o upadłych aniołach, spółkujących z ludzkimi kobietami:
 
„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.”
 
Według hebrajskich źródeł synowie boży to Tytani. A ich potomkowie to Nefilim.
 
Nefilim po hebrajsku oznacza dosłownie “upadli”. Zostali tak nazwani, ponieważ byli synami upadłych aniołów (Targum Yonathan).” Te demoniczne korzenie Merowingów są potwierdzone w eseju Edouarda de Legionnaire w Zemście Dagoberta“: “Biologiczna Podstawa dla Elitaryzmu i “Boskiego Prawa” do Rządzenia
 
Według Księgi Henocha, przetłumaczonej przez Richarda Laurenca, za czasów Jareda, Nefilim mieli zejść z Góry Hermon.
„Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: “Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.
“Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: “Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.
Wszyscy odpowiadając mu rzekli: “Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.
“Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami”. (Henocha 6: 1-5)

Historię tą potwierdzają również zwoje znad Morza Czarnego: Zwoje znad Morza Martwego zawierają najwcześniejszą wersję Księgi Henocha, odrzuconą przy ustalaniu kanonu Pisma Świętego.
 
Zwoje są dziełem monastycznej (mniszej) społeczności Esseńczyków z Qumran, będącej prawdopodobnie plemieniem apostatów Dan, którzy przejęli przedpotopowe tradycje pogańskie i kult Baala od Kananejczyków.

Portret użytkownika Gajdzioch

Ppo Twoim komentarzu,

Ppo Twoim komentarzu, wnioskuję, że nie znasz tego zjawiska ew. boisz się przyznać przed samym soba, że to prawda Wink Zboże, które zostało wygniecione nadal rośnie, a w miejscu zgjęcia "powstało" kolanko, więc łodyga nie jest zniszczona, przy pomocy deski jedynie połamiesz zboże i dodatkowo nie dasz rady ułożyć go symetrycznie w krąg Smile
Pozdrawiam.

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: "Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłości

Portret użytkownika A.C.

Druga sprawa to to,że

Druga sprawa to to,że większość kręgów powstsje w nocy. Jak oni łapią orientację w ciemnościach aby symetrycznie wszystko rozmieścić. Bardzo mnie to ciekawi. Baca kiedyś zapytał dlaczego  piktogramy powstają tylko na polach gdzie są ślady ciągników opryskujących zasiew. Na to też jest odpowiedź. To druga zagadka. Podpowiedź jest taka, że rozmawiałem z rolnikiem.

Strony

Skomentuj