W Izraelu archeolodzy odkryli niezwykłe mozaiki

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Wspaniałe mozaiki odkryła grupa archeologów podczas wykopalisk w synagodze w północnym Izraelu. Znalezisko, datowane na około V wiek p.n.e., jest bardzo dobrze zachowane.

 

Naukowców zadziwiły niezwykłe obrazy mozaiki jakich jeszcze nigdy nie spotkano. Zazwyczaj mozaiki w synagogach przedstawiają historie i postacie biblijne, takie jak Samson. W tym przypadku, obrazy są dość oryginalne. Na zabytku  doskonale zachowało się przedstawienie twarzy dziewczyny, zebrane z małych kamieni, otoczone amorkami.

 

W rękach skrzydlatych bogów miłości podziwiać można motywy mitologiczne tj. wyrazista maska, która symbolizuje boga radości i wina Dionizosa. Szczególnie godnymi uwagi elementami są słonie ułożone tak, że każdy z nich ma około 3,5 m wysokości, podaje portal Moja Planeta.

Profesor Jody Megness, specjalistka ds. wczesnego judaizmu na Uniwersytecie Północnej Karolinie i zarazem dyrektor wykopalisk, sugeruje, że te ogromne zwierzęta które nie są wymienione w Biblii, pojawiły się na mozaice bez kontekstu religijnego.

„Greccy żołnierze po panowaniu Aleksandra Wielkiego, a później rzymska armia zaczęła używać słoni, jako pojazdów bojowych, które odstraszały wrogów swoim wyglądem” – wyjaśnia Meggnes. „Jednak w tym samym czasie, zdaniem ekspertki, słonie są przedstawione na płótnach w sposób nie bardzo realistyczny. Trudno powiedzieć, czy autorzy mozaiki widzieli te olbrzymie zwierzęta w rzeczywistości, czy też nie”.

Można przypuszczać, że jest to mozaika podłogowa o wymiarach 20x15 metrów.

„Obrazy tej układanki są ucieleśnieniem wysokiego artyzmu. Nie mieliśmy okazji do tej pory spotkać podobnych motywów na mozaikach w żadnej synagodze” – zauważa Megness „To jest naprawdę wyjątkowe odkrycie."

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika pulsar

Co to za dziwne praktyki

Co to za dziwne praktyki archeologiczne ?
Wyraźnie widać iż, mozaika ta znajduje się w kompleksie wraz z fundamentami i resztkami muru, zatem powinno się dokończyć przeszukiwanie archeologiczne i zakonserwować znalezisko, a nad nim wydudować jakiś hangar czy inną ochronną budowlę pozwalającą puźniej zwiedzać ów zabytek.
A tu odrywa się unikatową posadzkę z mozaiką od gruntu ??! Wygląda to jak rabunek !
Gdyby odkryto tylko samą mozaikę, to jej przeniesienie do muzeum miało by sens,... ale wraz z ną znaleziono całą budowlę z murem, a to zmienia postać żeczy,... powinno się zabezpieczyć całość, a nie wyrywać co cenniejsze zabytki.
Hańba!

Portret użytkownika Zenek :)

Żydzi wykopali

Żydzi wykopali mozaike,

NIESTETY DLA NICH ONA NIE JEST ICH A

WYMORDOWANEJ PRZEZ NICH INNEJ "FENICKIEJ" KULTURY.

Co oczywiście nie przeszkadza tym biblijnym nazi

DOROBIĆ IDEOLOGIE JEJ POWSTANIA NIE MAJĄCEJ POKRYCIA

w historii tych terenów. Ale od czego nauki zyda gebellsa. Rzesza semicka potrzebuje wiąż nowego Lebensraum na swoje OPETANE NIENAWIŚCIĄ DO BOGA gollumy.

Za niedługo wszelkie dotychczas odkryte miejsca z występowaniem podobnej mozajki będą uważane za "żydowskie" bo "cała planeta to przezież Vatherland żydów" obiecanych im przez Biblijną Bestię Tiamat (dziś robiąca jako maryjka) w ten sam sposób jak żydostwo UKRADŁO Słowianom symbole kultu Marduka (biblijne YHWH i IESU) - heksagram i 7 ramienny świecznik uważając iż jest ich bo na wielu "ziemiach do zawłaszczenia" można go było spotkać.

Portret użytkownika Pacal

Jak ktoś nie rozumie, hasło

Jak ktoś nie rozumie, hasło "słoń" w I Księdze Machabejskiej. Rozdziały.wersety: 1.17;  3.34; 6.30 do 6.46; 8.6. W II Księdze Machabejskiej: 11.4; 13.2; 13.15; 14.12. Pozdrawiam /nie szolem bo żydem jednak nie jestem tylko umiem szukać/ Biggrin 

Portret użytkownika Homo sapiens

Starotestamentalne imię

Starotestamentalne imię "Jahwe" spełniło wielką rolę w dziejach objawienia. Oznacza ono "Jestem Który Jestem". Bibliści, analizując specyficzną strukturę języka hebrajskiego, dopatrują się w owym "jestem" dodatkowej głębi: "Jestem jako kochający", "jestem jako źródło wszelkiego istnienia" itp. W czasach powszechnego wielobóstwa imię to zawierało wyznanie monoteizmu: w różnych bogów ludzie wierzą, ale jeden tylko Bóg jest prawdziwy. Ten, który kazał się nazywać JA JESTEM. יהוה
Później, kiedy monoteizm utrwalił się, Żydzi zaczęli coraz bardziej lękać się używania tego imienia. W końcu doszło do tego, że jednemu tylko arcykapłanowi i to jeden jedyny raz w roku wolno było wezwać tego imienia. Dlaczego do tego doszło? Pozostaje tajemnicą...

Zawsze wprawia mnie w zadumę tajemnica przesłania duchowego Biblii. Dlatego należy się zastanowić czy poprawnie rozumiemy to co tam jest napisane ? "U bram Jerycha Jezus spotyka dwóch niewidomych, o których Pismo mówi, że „siedzieli przy drodze” (Mt 20,30). Oni wołają do przechodzącego Pana: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”, natomiast tłum usiłuje zmusić ich do milczenia. Gdy w sposób cudowny Jezus uzdrawia ich, oni odzyskują wzrok i „idą za Nim drogą” (Mt 20,34).
I my jesteśmy takimi niewidomymi, którzy siedzą przy drodze Pisma Świętego, a tą drogą przechodzi Chrystus. Można wielokrotnie czytać tekst Biblii i nic z niego nie wynieść, gdyż to Chrystus, który przychodzi do nas drogą Pisma Świętego, zatrzymuje się i otwiera nasze oczy, o ile oczywiście prosimy Go o to usilnie. Kiedy On otworzy nasze oczy, wówczas zrozumiemy sens dosłowny i sens duchowy Pisma Świętego."

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika hej

zaden prawdziwy Polak,

zaden prawdziwy Polak, Słowianin nie powinien podniecac się zydowską mitologią a tym  bardziej wielbic ich pustynnego boga burzy, plodności JHWH,

co intelegentniejsi już dawno powinni uzupełnić wiedzę i zacząc samodzielnie myslec, hogwh!

Portret użytkownika pulsar

@Homo sapiens Proszę nie

@Homo sapiens
Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd!
PO1) Imię Boże "Jahwe" NIE OZNACZA - "Jestem Który Jestem".
Fragment biblijnej Księgi Wyjścia, który często bywa błędnie tłumaczony jako "JESTEM, KTÓRY JESTEM" - właściwie powinien być tłumaczony na sposoby: "Okażę się, kim się okażę" lub według innych przekładów "Będę, kim będę" lub "Stanę się kimkolwiek zechcę".
Widać wyraźnie, iż powyższe tłumaczenia wersetu z Księgi Wyjścia 3:14, odnoszą się do czynności oddanej w czasie przyszłym, a nie do stwierdzenia istnienia bytu w czasie teraźniejszym, jak to ma miejsce w popularnym tłumaczeniu "Jestem, który Jestem".
Potwierdza to kontekst w jakim jest umieszczony weset z Księgi Wyjścia 3:14.
Bóg zapewnił tam Mojżesza, że gdy ten będzie wyprowadzał Żydów z Egiptu, nie musi się obawiać niczego, ponieważ Bóg stanie się kimkolwiek zechce, by wyratować swoich sług. Znalazło to potwierdzenie w dalszej historii, ponieważ Bóg był im wtedy wojownikiem walczącym za nich, przewodnikiem, opiekunem, żywicielem itd. Nie brakowało im niczego, ponieważ Bóg rzeczywiście okazywał się wszystkim, czego potrzebowali. Warto jednak zauważyć, że hebrajski czasownik hajáh, od którego pochodzi ʼEhjéh, nie oznacza po prostu „być”, ale raczej „stawać się” lub „okazywać się”. Nie jest to zatem nawiązanie do istnienia Boga, lecz do tego, kim On zamierza się stać wobec innych.
Ponadto, werset z Księgi Wyjścia 3:14 w języku hebrajskim umieszcza w tym miejscu zwrot 'ehje'
A według przekładów interlinearnych zwrot 'ehje', oddany jest jako czasownik w czasie przyszłym, a nie teraźniejszym. Jest to uznawany przez biblistów fakt.

PO2) Dlaczego więc w większości Katolickich przekładów biblii, w wersecie z Księgi Wyjścia 3:14 tłumaczy się ów fragment na czas teraźniejszy "Jestem, który Jestem" ? Czy to przypadek? Zdecydowanie nie.
Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, aby dopasować ten fragment do interpretacji fragmentu z ewangelii wg Jana 8:58. Według Biblii Tysiąclecia czytamy tam :

"Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM»"

Zazwyczaj umieszcza się w tym fragmencie odnośnik prowadzący właśnie do Księgi Wyjścia 3:14 tak, aby wywołać wrażenie, iż to Jezus rozmawiał z Mojżeszem, co ma wywołać wrażenie, że jest On starotestamentowym Bogiem Jahwe. Manipulacja dokonana na tych wersetach ma na celu poprzeć niebiblijną naukę o trójcy świętej, iż Bóg Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą.
A wystarczy np: porównać ten werset z ewangelii wg Jana 8:58 według przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej (kanon katolicki), gdzie ów werset oddano tak:

"Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nim jeszcze pojawił się Abraham, Ja już byłem."

Zatem chodzi tu o stwierdzenie samego istnienia osoby Jezusa w bycie przedludzkim, a nie o 'dopasowanie' Jego osoby do osoby Boga.

PO3) Natomiast co do znaczenia imienia Bożego JAHWE, to zawiera ONO w sobie hebrajski czasownik w formie niedokonanej, mianowicie 'hawah', oznaczający 'stawanie się' lub 'zaistnienie'. Dlatego często znaczenie imienia Bożego tłumaczy się jako 'ON POWODUJE, ŻE (coś) SIĘ STAJE' lub 'On powoduje zaistnienie'. Wskazuje zatem, iż Bóg JAHWE jest inicjatorem dzieła stwarzania we wszechświecie. Imię własne Boga kieruje więc uwagę na to, iż jest on stworzycielem wszystkiego i ma nieograniczoną moc by uczynić wszystko co zachce. Potwierdzają to następujące wersety:

"Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone." (Księga Objawienia Jana 4:11) BT

"Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom." (Księga Izajasza 42: Dirol BT

"Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?,... Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę." (Księga Izajasza 46:5, 9,10) BW

Strony

Skomentuj