W Izraelu niedaleko od Abu Ghosh znaleziono kościół sprzed 1500 lat

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Gdy robotnicy przystąpili do budowy autostrady №1, prowadzącej z Jerozolimy do Tel Awiwu, nie wiedzieli, co odkryją w ziemi. Podczas wykopalisk w rejonie Abu Gosh znaleźli starożytny kościół, którego wiek archeolodzy szacują na 1500 lat. Świątynia pochodzi z okresu bizantyjskiego, pisze The Jerusalem Post.

 

Urząd Starożytności Izraela poinformował, że budynek był wykorzystywany nie tylko zgodnie z przeznaczeniem, ale służył także, jako schronienie dla pielgrzymów, którzy przybywali do Jerozolimy z nadmorskich miast.Abu Ghosh jest położona 10 kilometrów na zachód od Jerozolimy.

 

Miejsce to jest utożsamiane z biblijnym miasta Emaus, gdzie zmartwychwstały Chrystus objawił się swoim uczniom lub z miastem Kiryat Ye'arim, opisanym w Starym Testamencie, gdzie przez dwadzieścia lat przechowywano Arkę Przymierza po pokonaniu Filistynów zanim król Dawid przewiózł ją z powrotem do Jerozolimy.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

"Czas i ruch, czym są ? Czy

"Czas i ruch, czym są ? Czy rzeczywiście istnieją ? Wielu z nas, którzy się interesujemy rzeczywistością, czym jest, jak jest skonstruowana, będzie miało szansę na wyobrażenie sobie czegoś co jest trudno uchwytne, jest ulotne, co często przewija się w opowieściach badaczy UFO fenomenu. Pomijając żydowskie przekazy o duchowych światach stworzonych przez anioły, bądz istoty anielskie, a o których wspomniałem w poprzednich artykułach, należy się zastanowić czy ta rzeczywistość, w której egzystują nasze biologiczne ciała (w przeciwieństwie do Ducha i Duszy w nich zawartych, a stąd już krok do zrozumienia o czym mówią hinduskie przekazy ?) nie jest jakąś odmianą (Boską) jednej z nich. Przecież Bóg jest Istotą duchową jak to przekazuje nam Biblia..."

cały artykuł znajduje się tu:
http://popotopie.blogspot.com/2015/06/wyjscie-z-predkosci-podswietlnej.html

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika pasjonat

"Miejsce to jest utożsamiane

"Miejsce to jest utożsamiane z biblijnym miasta Emaus...
...Starym Testamencie, gdzie przez dwadzieścia lat przechowywano Arkę Przymierza"
majstersztyk polszczyzny... pojemny ten testament...
w ogóle ostatnie zdanie, tasiemiec poczwórnie złożone - miałes słowotok admin...

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Homo sapiens

Ludzie chcą oglądać megality,

Ludzie chcą oglądać megality, chcą wiedzieć co się stało w starożytności, ale nie chcą być świadomi, że siły stojące za katastrofą pradawnych cywilizacji to te same siły, które są obecne i dzisiaj, czyli na przykład Anioł-Cherub-Seraf który miał kontakt z Ewą i Adamem obecnie także steruje działalnością pewnych grup, ma wpływ na część forumowiczy, że Maryja przybywa do tej rzeczywistości w kuli światła i głosi specjalne przesłania, których nie wszyscy mogą słuchać !, że Jezus zabrał swoje ciało do innego wymiaru !

Ciekawe są starochrześcijańskie interpretacje rozdarcia zasłony świątynnej. Tertulian w dziele Przeciw Marcjonowi sądzi, że zasłona świątyni rozdarła się na dwoje z tego powodu że cheruby które strzegły Świętego Świętych opuściły przybytek prawdziwą bowiem świątynią jest ciało Chrystusa. Św. Augustyn w dziele O Duchu i literze podaje następującą interpretację rozdarcia zasłony przybytku przy śmierci Jezusa: od Starego Przymierza łaska Boża pozostawała ukryta była jakby za zasłoną.

Łaska służy uświęceniu człowieka dlatego też Bóg nakazał mu święcić dzień szabatu przez powstrzymanie się od pracy, której uciążliwość jest konsekwencją grzechu. Nakaz ten został zapisany na dwóch tablicach Dekalogu wcześniej przechowywanych w świątyni.

Przy śmierci Jezusa zasłona przybytku rozrywa się co oznacza że łaska Boża jest dostępna dla wszystkich i to nie tylko w dzień szabatu. Grzegorz z Nazjanzu w Czwartej mowie teologicznej nazywa rozdartą zasłonę  tajemniczymi drzwiami do niebios ! Cyryl Jerozolimski uzasadnia, że ponieważ podczas śmierci Jezusa Jego ciało które osłaniało Jego Boską naturę zostało zbezczeszczone to zewnętrznym znakiem tego było zniszczenie zasłony świątynnej za którą mieszkała Boska Obecność.

Aniołowie mogą oddziaływać na wszechświat, którego są cząstką. To oddziaływanie dokonuje się wolą. Aktem woli, a więc chceniem, anioł może dokonać wielkich rzeczy we wszechświecie, wykorzystując siły przyrody, której prawa zna doskonale. A więc mógłby, gdy chodzi o aniołów złych, siać w świecie wielkie zniszczenia. Jego naturalna moc jest wielka, lecz jak każda silą stworzenia nie jest nieskończona, lecz ograniczona oraz podlega najwyższej mocy Boga i od niej zależy.

Ponieważ aniołowie są duchami czystymi, nie możemy z nimi nawiązać kontaktu za pomocą zmysłów, a więc nie możemy ich zobaczyć ani dotknąć. Anioł może jednak sam ukazać się komuś i tylko w ten sposób można nawiązać z nim kontakt.

Znając doskonale nasze władze poznawcze oraz proces poznania, jaki się u nas dokonuje, gdy coś poznajemy, anioł może wytworzyć w oczach kogoś, komu chce się ukazać, obraz identyczny z tym, jaki powstałby, gdyby człowiek ten rzeczywiście oglądał anioła. Może też utworzyć ze składników, zaczerpniętych z otoczenia, ciało i w tym ciele ukazać się człowiekowi.

Dlatego w starożytności działy się dziwne rzeczy oraz budowano zagadkowe budowle...

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Cabaj

 Jezus przypomina, że

 Jezus przypomina, że wszystkie z 613. starotestamentowych przykazań obowiązuje każdego aż do końca świata, a ktokolwiek uczył będzie inaczej, będzie miał przesrane w niebie.
Przykazania te obejmują m.in. takie kwiatki jak:
- nakaz poślubienia ofierze gwałtu swojego gwałciciela bez możliwości rozwodu
- nakaz kamieniowania krbąbrnych dzieci, oraz napotkanych homoseksualistów
- zakaz noszenia ubrań z mieszanki lnu i wełny
- instrukcje w jaki sposób należy sprzedawać swoje córki w niewole seksualne
- w jaki sposób należy bić swoich niewolników, aby nie być odpowiedzialnym za ich śmierć w wyniku tego bicia. Ew. Mateusza 5:19
 

Portret użytkownika grzech74u

: w jaki sposób należy bić

: w jaki sposób należy bić swoich niewolników, aby nie być odpowiedzialnym za ich śmierć w wyniku tego bicia. Ew. Mateusza 5:19 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 
 
 
????? gdzie to jest 

Portret użytkownika Kulov

podaj, gdzie Jezus o tym mówi

podaj, gdzie Jezus o tym mówi kolego. Jakiś werset, który jasno mówi o tych prawach bo coś mi się kłóci to z "czyńcie to co byście chcieli aby wam uczynili" i odwrotnie. Mówił też o naukach synagogi szatana i prawach ludzkich ( tradycji żydowskiej), która stała się ważniejsza od praw boskich i o tym, że uczeni w piśmie za złe nauki są podwójnie potępieni bo znają Prawa, sami ich nie przestrzegają i innych źle uczą...

Strony

Skomentuj