W tajemniczym grobowcu znaleziono najstarszy wizerunek Chrystusa

Kategorie: 

Jego obraz był powielany wiele razy w kościołach i na zdjęciach, ale zespół hiszpańskich archeologów uważa, że odkrył jeden z pierwszych wizerunków Jezusa Chrystusa.

 

W tajemniczej podziemnej krypcie, zbudowanej w VI - VII w. n. e., zachował się obraz młodego człowieka z kręconymi włosami, który wydaje się dawać błogosławieństwo. Rysunek został znaleziony pośród innych koptyjskich obrazów, umieszczonych na ścianach grobowca, podaje Mail Online.

Eksperci dokonali odkrycia podczas wykopalisk w starożytnym egipskim mieście Oksirhungus. Było to miejsce spoczynku pisarza i kilku kapłanów. Josep Padro, lider grupy archeologów nazwał odkrycie „wyjątkowy” i powiedział, że liczne symbole wskazują, że rysunki były malowane w okresie wczesnego chrześcijaństwa.

 

Dr Padro, emerytowany profesor Uniwersytet w Barcelonie powiedział, że odkryty obraz przedstawia wizerunek młodego mężczyzny z kręconymi włosami, ubranego w krótką tunikę. Jedna z rąk uniesiona jest w górę, jak gdyby rzekomy Chrystus błogosławił kogoś.

„Być może mamy do czynienia z bardzo starożytnym wizerunkiem Jezusa Chrystusa” – stwierdził naukowiec.

Archeolodzy pracują obecnie nad tłumaczeniem napisu wokół postaci w obrazie, który jest namalowany na prostokątnej ścianie grobu, próbując ustalić tożsamość osoby.

W grobowcu znaleziono również narzędzia pisarza, którego ciało spoczywa w krypcie. Wśród nich są m. in. metalowy kałamarz, który wciąż wypełniony jest atramentem. Nie ma żadnych oznaczeń, które pomogłyby ustalić tożsamość skryby. Szczątki wskazują, że w chwili śmierci miał on 17 lat. Aby dostać się do grobowca, inżynierowie i archeolodzy musieli usunąć 45 ton skał.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika luki123pro

skoro wierzycie w żydowskie

skoro wierzycie w żydowskie religie religie ze wschodu itp...dajcie dowód że w tych waszych ewangeliach jest chociaż fragment o ludziach z północy...o ruskach...polakach...serbach ... szwedach itp...jeśli to znajdziecie...uwierzę że jezus był dla mnie...a skoro tego tam nie ma...jezus nie był dla mnie tylko dla izraelitów jako narodu wybranego...czyli izraela... nie polaków nie ruskow...litwinow... i calej reszty północy... czekam na odp...

Portret użytkownika Adam

Nie ma już Żyda ani poganina,

Nie ma już Żyda ani poganina, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (List do Galacjan 3,28); Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Ewangelia św. Mateusza 28,16-20)

Portret użytkownika H.R.

Zajęcie "nauczania tłumów"

Zajęcie "nauczania tłumów" było dość pospolite 2000 lat temu, szczególnie w rejonach silniejszych wpływów semickich. Wyciąganie tak zaawansowanych wniosków z tego znaleziska jest po prostu nadinterpretacją faktów, czyli czystym wymysłem.

Portret użytkownika Homo sapiens

Konferencja L.A. Marzulliego

Konferencja L.A. Marzulliego podczas ubiegłorecznego "Pikes Peak Summit" 2013, unikalny materiał niestety język angielski, jednak dla tych ciekawych najnowszych odkryć tego badacza to jest ciekawa konferencja, wielkie czaszki z Peru, DNA czaszek istot hybrydalnych, tajemnica siatki geomagnetycznej mocy itd... Biblijny opis dziejów ludzkości. Tajemnica ujawniona znajduje się także w 44 minucie.

The Nephilim Trail by LA Marzulli
https://www.youtube.com/watch?v=J0eiD9oPUro
 
Kilka info dotyczące tego video w momencie 17:36
“Jak napisano w zwojach znad Morza Martwego: „za czasów Jareda, dwustu Strażników „zstąpiło” na Ardis – szczyt góry Hermon – mityczną lokację utożsamianą z potrójnym wierzchołkiem Jebel esh Sheikh (Góra Hermon w jęz. arabskim), góry znajdującej się w najdalej wysuniętym na północ punkcie starożytnej Palestyny.” Miejsce na które zstąpili Nefilim – Góra Hermon na północy Izraela, zwana też Górą Syjon (ang. Mount Sion – a nie Zion) – znajdowało się na terytorium plemienia Dan, wcześniej zaś należało do Kanaanejczyków. Według Atlasu Ziemi Biblijnych “Część plemienia Dan, nie potrafiąca zabezpieczyć swojej ziemi, migrowała na północ i pochwyciła tam miasto Laisz/Lesz, przemianowując je na Dan

“Gdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana. To jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami. ” Jozuego 19:47-48
“ Miastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. ” Sędziów 18:29
 

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Endor

Około roku 700 po narodzeniu

Około roku 700 po narodzeniu Chrystusa, w klasztorze pod wezwaniem św. Longina, rzymskiego setnika, który włócznią przebił bok Pański, kapłan z zakonu św. Bazylego odprawiał łacińską
Mszę Świętą. Choć jego imię nie jest znane, istniejący prastary dokument opisuje tego kapłana jako: „dobrze obeznanego w naukach tego świata, ale bardzo mało w sprawach Bożych". Często zdarzało mu się wątpić w tajemnicę przeistoczenia (gdzie chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Chrystusa) i właśnie gdy skończył wypowiadać uroczyste słowa konsekracji, Hostia w jego rękach nagle zmieniła się w okrągły fragment ciała, a wino w widoczną krew. Dopiero po jakimś czasie, gdy otrząsnął się z oszołomienia
tym cudownym zjawiskiem dokonanym na jego oczach, ze łzami radości zwrócił się do swych braci zakonnych mówiąc: „Błogosławieni świadkowie, którym Bóg Najwyższy dał poznać się
przed ich oczyma, aby pomieszać moją niewiarę. Chodźcie bracia i podziwiajcie Boga naszego, który jest tak blisko nas. Oto Ciało i Krew umiłowanego Pana naszego". Wszyscy zebrani pospieszyli do ołtarza wydając okrzyki podziwu, a następnie zawiadomili okolicznych wiernych, którzy tłumnie przybiegli, aby oglądać ten cud. Ciało pozostało nienaruszone, ale krew w kielichu wkrótce zmieniła się w pięć nierównych i nieregularnych bryłek. Zakonnicy postanowili zważyć je i w tym celu otrzymali nawet od arcybiskupa
specjalne urządzenie. Okazało się, że jedna bryłka ważyła tyle samo co wszystkie razem, ciężar dwóch równy był ciężarowi trzech, a ciężar najmniejszej równał się ciężarowi największej.

Bóg stworzył nieskończone ilości istot rozumnych o różnych szczeblach bytowania. Choć rozumem nie można dowieść istnienia Aniołów, to jednak można wskazać na odpowiedniość ich istnienia.

Portret użytkownika Gajdzioch

O kurcze, a co Ty Endor

O kurcze, a co Ty Endor kanibalo-wampirem jesteś, że spożywasz ciało i krew ? Oryginalnie chodziło o pokarm jakim była samoprza czyli babcia pszenicy, było bierzcie i jedzcie z tego wszyscy z tego jest ciało moje, z roślin bo człowiek nie potrzebuje jeść mięsa aby przeżyć, a wino jest -i tu uwaga- z winogron ;), a jak obecnie powszechnie wiadomo wspomaga budowę krwi w organizmie i pewnie było, bierzcie i pijcie z tego wszyscy z tego jest krew moja :). Należy pamiętać, że Jeshua nie tworzył żadnej religii On pokazywał jak żyć i swoim życiem dawał przykład innym. Chrześcijaństwo z całym swoim zakłamaniem i dogmatami powstało później ale już w zupełnie innym celu.
Pozdrawiam.

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: "Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłości

Portret użytkownika Fanka1

  W 1976 r. przybyli do

 

W 1976 r. przybyli do Lanciano lekarze wydelegowani przez ONZ. Pobrali oni próbki Ciała i Krwi z Cudu i przebadali je. Wyniki ich badań potwierdziły odkrycia lekarzy włoskich. Analizy laboratoryjne wykluczają „fałszerstwo historyczne” lub manipulację i potwierdzają nadzwyczajny charakter „zjawiska”. Cud z Lanciano pozostaje faktem niepodważalnym, ale i – z punktu widzenia dzisiejszej nauki – niewytłumaczalnym.
Cytat :
W 1973 r. Wyższa Rada Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powołała komisję naukową do weryfikacji wniosków włoskiego doktora [Linoli]. Prace były przeprowadzone w ciągu 15 miesięcy z łączną liczbą badań wynoszącą 500. Wnioski wszystkich badań potwierdziły to - co zostało stwierdzone i opublikowane we Włoszech. 
Wyciąg z badań naukowych WHO komisji lekarskiej został opublikowany w Nowym Jorku i Genewie w 1976 r., potwierdzając niezdolność nauki do wytłumaczenia tego fenomenu

Enlarge this image 

Portret użytkownika pulsar

Pozostaje pytanie - z czyjej

Pozostaje pytanie - z czyjej mocy powstają te cuda ?
Bo na pewno nie każde są za aprobatą Bożą.
Pan Jezus powiedział:
"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! "

Strony

Skomentuj