Wandalowie - nasi przodkowie, pogromcy Rzymu!

Kategorie: 

źródło: Internet

Tematem mojego eseju będzie tajemniczy lud Wandalów, który przeszedł do historii jako plemię bezwzględnych barbarzyńców którzy zniszczyli Rzym w roku 455. Lud ten żył na ziemiach dzisiejszej Polski przeszło przez sześć wieków. Lud o którym wszelkie informacje pochodzą z zewnątrz – od ich wrogów. Ich pismo i kroniki, jeśli kiedykolwiek istniały, to zostały zniszczone bądź są jeszcze nieodkryte.

 

Czy możliwe jest aby Ci wielcy wojownicy byli przodkami Polaków? Tacyt twierdził że jest to plemię germańskie pochodzące ze Skandynawii. Tą opinię powtarza dziś wielu uczonych. Ale czy aby na pewno? Czy jest możliwe aby historia została w którymś momencie sfałszowana? Albo mniej drastycznie: w wyniku błędu i niewiedzy źle zinterpretowana? Czy może Rzymscy kronikarze stworzyli „propagandę” by potomkowie swych odwiecznych wrogów nigdy nie dowiedzieli się że zostali podbici i żyją w niewolnictwie?

 

Wydaje się że dziś nie ma najmniejszego znaczenia politycznego to co działo się na naszych ziemiach ponad tysiąc lat tamu. Legendy i mity powoli gasną, a Polacy z czasem coraz bardziej zapominają o swojej przeszłości. Obecne szkolnictwo w Polsce stopniowo okrada obywateli z historii. Moi najmłodsi rodacy nie tylko nie uczą się o najdawniejszych dziejach krain na których żyją ale także nie poznają „bliższej” przeszłości. Nikt dziś w szkole nie uczy o partyzantach, o polskim podziemiu. Młodzi ludzie kończący edukacje na gimnazjum nie znają nawet przebiegu II wojny światowej. Wybrałem ten temat, ponieważ jestem patriotą. Najwyższy czas aby pochodzenie znów było powodem do dumy i jedności Polaków.

 

Jako pierwszy o Wandalach wspomina Strabon. Natomiast Tacyt pisze o nich w pierwszej części swojego dzieła ale w drugiej nie mówi o nich ani słowa. Pojawia się jednak nazwa ludu Lugiów która mogła być synonimem Wandali, zwłaszcza że mieli żyć na podobny terenie. Poszlaki wskazują że zasięg terytorialny Lugiów był bardzo duży, co może świadczyć o związkowym charakterze tego ludu. Jako ostatni o Lugiach wspomina w V wieku grecki autor Zosimos. Wandalowie nie cieszyli się dobrą opinią u współczesnych, ani u potomnych. Z pewnością nie byli łagodnymi owieczkami, ale z pewnością nie zasłużyli na to by od ich imienia utworzoną nazwę bezsensownego, dzikiego niszczenia, czyli wandalizmu.

 

Słowa „wandalizm” po raz pierwszy użył pewien biskup francuski w 1794 r. dla określenia niszczycielskich rajdów po parafiach dokonanych przez oddziały sił rewolucyjnych. Niestety ta opinia przykleiła się na dobre do starożytnych Wandalów. Wandalowie byli wielkimi wojownikami ale nie przekraczali ówczesnych standardów brutalności. W kategorii „gwałt i rabunek” wypadają dość przeciętnie na tle swojej epoki. Większość okrucieństw i prześladowań o których możemy przeczytać, miała charakter racjonalny i wynikała z prawa wojny.

 

Wandalowie dzielili się na Silingów i Hasdingów, niektórzy badacze zaliczają do nich też plemiona Wiktofalów, Lakringów i Hariów. Archeolog prof. Teresa Dąbrowska z Muzeum Archeologicznego w Warszawie w książce „Początki kultury przeworskiej” dowiodła, że plemiona wandalskie przybyły tutaj na przełomie III i II w. p.n.e. Zamieszkiwali dzisiejszą południową i zachodnią część tego regionu, Kujawy, Dolny Śląsk, Świętokrzyskie i Małopolskę. Założyli swą nekropolię w Prusieku, pierwszą rozpoznaną w polskich Karpatach. W początkowym okresie pobytu na ziemiach współczesnej Polski żyli tu wspólnie z Celtami, którzy jak uważają niektórzy badacze byli bardziej cywilizowani od Wandalów.

 

Celtowie nauczyli ich, jak być dobrymi rolnikami i pasterzami oraz upowszechnili żelazo. Efekty dobrego sąsiedztwa obu plemion archeologowie odnaleźli np. na Kujawach. Nowi przybysze okazali się pojętnymi uczniami, bo później, w latach 100-400 n.e., stworzyli największe w świecie barbarzyńskim zagłębia hutnicze. Jedno znajdowało się na dzisiejszym Mazowszu, między Milanówkiem a Pruszkowem, drugie w Górach Świętokrzyskich, a trzecie na dzisiejszym Śląsku Opolskim. Największy był ośrodek świętokrzyski, gdzie obok siebie stało kilkadziesiąt tysięcy dymarek, z których można było wyprodukować 4000-5000 ton żelaza rocznie. Prof. Andrzej Kokowski szacuje, że owo zagłębie hutnicze mogłoby obsługiwać nawet milionową armię! Według mnie jest to śmiałe stwierdzenie, ponieważ logicznym jest że nie ma sensu tworzenie takiego przemysłu, jeśli nie było armii mogącej wykorzystać broń tam tworzoną.

 

Pobyt napędza podaż, dlatego nasuwa się wniosek że hutnictwo w tych rejonach dostarczało zapotrzebowania armii Związku Lugijskiego. Armia Wandalów była z pewnością potężna. Wandalscy wojownicy wywoływali silne wrażenie na Tacycie. Opisywał on wandalskie plemię Hariów (żyjących najprawdopodobniej na Kujawach) jako demonicznych wojowników, którzy malują tarcze na różne kolory i idą do walki nocą. Największymi wrogami dla Wandali byli przede wszystkim Goci, germańskie plemię, z którymi toczyli wojny i którzy wypchnęli ich z północnej Wielkopolski.

 

Powszechne przekonanie o kolebce Wandalów jest sytuowane na europejskiej północy – w Skandynawii lub północnej Jutlandii. Wynika przede wszystkim z ogólnego przekonania o skandynawskiej genezie Germanów oraz z pewnych przesłanek archeologicznych i nazewniczych. Żadne jednak źródło nie jednoznacznie nie stwierdza, że Wandalowie przybyli z tych terenów. Jednym z najważniejszych argumentów używanych przez zwolenników jutlandzkiej genezy Wandalów (a więc kultury przeworskiej) jest identyczność zarysów dużych budynków mieszkalnych, odkrytych w Siedliskach nad Odrą i w Kraghede. Sytuacja nie jest jednak taka oczywista, ponieważ Wandalowie wcale Germanami być nie musieli. Prof. Andrzej Kokowski, archeolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w swoich badaniach udowodnił, że znaleziska z obszaru północnej

 

Polski są starsze co najmniej o kilka pokoleń od tych z Danii i Szwecji. Świadczy to ewidentnie o tym że to ziemie Polski są kolebką tego ludu. Kim więc byli i skąd pochodzili? Istnieje taka możliwość że była to mieszanka plemion o różnym pochodzniu. Ale również prawdopodobnym wydaje się że mogli być praojcami Słowian. Ciała zmarłych palili na stosie, bo wierzyli, że to jedyny sposób, aby dusza została uwolniona i mogła poszybować w zaświaty. Wszystkie prochy z paleniska składano do grobu w popielnicach wraz z uzbrojeniem i wartościowymi przedmiotami, jakimi się otaczali za życia. Często wśród spalonych szczątków ludzkich natrafia się na kości zwierząt i ptaków. Być może to ślady jakichś wierzeń plemiennych, a może po prostu prowiant na ostatnią drogę. W grobach znaleziono też fragmenty kilkunastu różnych naczyń. Prof. Kokowski podejrzewa, że to pozostałość po pożegnalnej uczcie.

 

Między Rzymem a Wandalami przez prawie dwa wieki – od I wieku n.e. do końca II wieku n.e. – panował względny pokój, bo imperium i dzisiejsze ziemie Polski łączył szlak bursztynowy, którego strzegły właśnie wandalskie plemiona. Nie jest to jednak teoria akceptowana przez wszystkich historyków. Osobiście skłaniam się za argumentami tej drugiej grupy naukowców, którzy podważają istnienie bursztynowego szlaku. Jednakże kiedy Imperium Rzymskie zaczęło słabnąć wskutek wewnętrznego rozkładu i naporu plemion germańskich z całej Europy tj. pod koniec IV wieku nad Wisłę zaczęły docierać wieści o wspaniałych miastach w ciepłych krajach południa, które można łatwo posiąść.

 

Prawdopodobnie to skłoniło plemiona wandalskie do wyruszenia w długą podróż, a nie zagrożenie ze strony Hunów. Św. Hieronim w jednym z listów z 396 roku napisał: „Od przeszło dwudziestu lat leje się krew rzymska(...) pustoszą, szarpią, rabują: Goci, Sarmaci, Kwadowie, Alanowie, Hunowie, Wandalowie, Markomanowie”. Przytoczony cytat sugeruję że wymienione ludy mogły ze sobą współpracować w plądrowaniu terytorium Rzymu. Największego wyczynu dokonali Hasdingowie, odłam Wandalów z dzisiejszej centralnej Polski, który sprzymierzył się z sarmackim plemieniem Alanów. W noc sylwestrową roku 406 Wandalowie, Alanowie i Swebowie przeprawili się przez, najprawdopodobniej zamarznięty, Ren, w pobliżu Moguncji i Wormacji.

 

Prawie trzy lata, od stycznia 407 r. do października roku 409 barbarzyńcy łupili Galię. Na terenach galijskich barbarzyńscy najeźdźcy pozostali zdani wyłącznie na siebie, bez możliwości stałego uzupełniania składu poprzez przyłączanie i wchłanianie różnych plemion. To jednak dopiero początek ich podbojów. Należy zadać pytanie, dlaczego Wandalowie-Alanowie-Swebowie zrezygnowali z Galii i postanowili migrować dalej. Niebezpośrednią wskazówką są wzmianki m.in. o nieudanym oblężeniu Tuluzy: prawdopodobnie opór prawowitych mieszkańców Galii był silniejszy, niż oddają to źródła.

 

Poza tym historiografia francuska zwraca uwagę na to, że decyzja o opuszczeniu Galii została podjęta w kilka tygodni po żniwach 409 roku. Być może wypadły one na tyle niepomyślnie, że nie były w stanie utrzymać przy życiu takich mas najeźdźców. Nie chcąc ryzykować głodnej zimy w spustoszonym kraju prawdopodobnie postanowili udać się do niezniszczonej wojnami Hiszpanii. Wandalowie-Hasdingowie i Swebowie ruszyli w stronę Galicji, przyciągani być może tamtejszymi kopalniami złota. Pierwsi zajęli wschodnią Galicję, drudzy zachodnią. Tu najeźdźcy postanowili się w końcu osiedlić – świadczy o tym dokonany w roku 411 lub 412 podział zdobycznych terytoriów.

 

Poza wspomnianymi Hasdingami i Swebami: Wandalowie-Sillingowie otrzymali Betykę, a Alanowie Luzytanię i Carthaginensis. Prowincja Tarraconensis pozostała w ręku Rzymian. Pomiędzy Wandalami a Swebami wybuchła wkrótce wojna. W pomoc Swebom przybyli Rzymianie, którzy uważali Wandalów za groźniejszych rywali w walce o Półwysep Iberyjski. Ich ówczesny przywódca Guntaryk poprowadził ich do urodzajnej Betyki, co rozwścieczyło Rzymian. W roku 422 skierowano przeciwko barbarzyńcom znaczne siły pod dowództwem Castinusa. Wojska rzymskie zostały jednak rozgromione, co spowodowało że już nie tylko Betyka, ale i prowincja Carhaginensis znalazły się pod panowaniem Guntaryka.

 

W roku 425 przedsięwzięli dwie ważne kampanie: zajęli Cartagenę nad Morzem Śródziemnym oraz Sewillę. Pozwoliło to Wandalom po raz pierwszy rozwinąć aktywność na morzu – splądrowali Wyspy Balearskie i wybrzeża Mauretanii. Gunatryk zmarł w Sewilli w 428 r., a kolejnym władcą został jego przyrodni brat, Genzeryk, najwybitniejsza postać w dziejach Wandalów. W roku 429, pod jego wodzą w bezprecedensowej akcji budzącej podziw nowożytnych historyków zakresem i sprawnością, przeprawili się przez Słupy Herkulesa i zdobyli rzymską Afrykę w sile 80 tysięcy ludzi.

 

Tam właśnie stworzyli kwitnące państwo: „królestwo Wandali i Alanów” ze stolicą w Kartaginie. W marcu 455 roku cesarzem rzymskim został Petroniusz Maksymus, który zmusił do małżeństwa wdowę po zamordowanym Walentynianie III, obiecaną zaś Genzerykowi Eudokię wydał za swojego syna, Palladiusza. Co było bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia cesarzowi wojny. W maju Genzeryk zebrał znaczne siły i przeprawił się do Italii. 2 czerwca 455 roku w brawurowej akcji Wandalowie zdobyli Rzym. Uchodzącego z miasta Petroniusza pochwycił wrogi mu tłum, który zmasakrował cesarza, wyrzucając jego szczątki do Tybru. Po spotkaniu z papieżem Leonem I Wielkim, Genzeryk zgodził się na oszczędzenie miejscowej ludności.

 

Podczas dwutygodniowego pobytu w mieście Wandalowie całkowicie je ograbili, biorąc licznych jeńców, w tym kobiety z rodziny cesarskiej: Eudoksję, Placydię i Eudokię która została żoną królewskiego syna Huneryka. Porwano także wykwalifikowanych metalurgów, których Genzeryk zamierzał zatrudnić w swych kartagińskich warsztatach. Podobno zdejmowano nawet metalowe klamry, które były spoiwem rzymskich budowli, by je później przetopić. Państwo Wandalów, kontrolujące część Morza Śródziemnego, najbardziej drażniło władców Bizancjum, ale kiedy panował Genzeryk (lata 429-477), niewiele mogli na to poradzić. Był on doskonałym taktykiem i świetnym władcom. Jako wódz, a także mecenas sztuk dorównywał zdolnościom rzymskim cezarom. Dopiero po jego śmierci państwo Wandalów zaczęło słabnąć. W 533 roku Bizantyjczycy postanowili się z nimi rozprawić.

 

Dla zmylenia tropu wywołali bunt ludności Sardynii (należącej wówczas do Wandalów). Gdy Wandalowie zajmowali się tłumieniem buntu, wojsko bizantyjskie w sile 15 000 żołnierzy wylądowało w Afryce. Belizariusz, dowódca wojsk bizantyjskich, pokonał Wandalów w dwóch bitwach pod Kartaginą. Król Wandalów, Gelimer, zamknął się w twierdzy numidyjskiej, ale wzięto go głodem. Został przewieziony do Konstantynopola, gdzie zamieszkał w podarowanym mu majątku. Wiedząc, że nie ma szans na obronę królestwa Wandalów, pozwolił na włączenie go do cesarstwa. Jego żołnierzy wcielono do armii cesarskiej, gdzie szybko stracili swą odrębność.

 

Przeciwnicy i zwycięzcy Afrykańskiego państwa Wandalów skazali ich na zapomnienie, tym bardziej, że w dalszej historii tego ludu nie znalazł się już żaden władca równie wybitny jak Genzeryk. Jednak podczas przygód w Afryce potężni wojownicy utrzymywali kontakt ze swoimi pobratymcami, którzy zostali w starej ojczyźnie nad Wisłą. Świadczą o tym prezenty z Afryki, które wydobyto z ziemi. Na przykład pod Przeworskiem znaleziono dwie późnoantyczne amfory na oliwę pochodzenia północnoafrykańskiego, a pod Skierniewicami wydobyto złotą zawieszkę z IV wieku n.e. ozdobioną wyobrażeniami ryb (Wandalowie w IV wieku przyjęli ariańską wersję chrześcijaństwa).

 

Zdzisław Skrok w książce „Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę” stawia tezę, że w momencie napływu Słowian do kraju nad Wisłą na przełomie V i VI wieku n.e. mieszkało tam sporo Wandalów i zawiązał się swoisty słowiańsko-wandalski sojusz. Nieliczne grupy poprzednich gospodarzy pozostały na naszych ziemiach z pewnością. Nigdy bowiem żadna grupa etniczna dobrowolnie nie wyjeżdża w całości. Pośrednio potwierdza to Prokopiusz z Cezarei, który przytacza opowieść o delegacji europejskich Wandalów do Gejrezyka w której stwierdził że Ci Wandalowie którzy nie porzucili swych siedzib, zmieszali się z okolicznymi barbarzyńcami.

 

We wczesnym średniowieczu wielu rodzimych i zagranicznych historyków utrzymywało, iż Polacy i inne ludy zachodniosłowiańskie to w prostej linii potomkowie Wandalów. W IX wieku Gerthard z Augsburga w pisanej w latach 983 – 993 hagiografii świętego Ulryka (Miracula Sancti Oudalrici) niejednokrotnie nazwał Mieszka I wodzem Wandalów (dux Wandalorum, Misico nomine). Cytowany fragment dotyczył legendy, według której zraniony zatrutą strzałą władca uniknął śmierci dzięki pomocy biskupa Augsburga, Ulryka.

 

Był to pierwszy dowód jednoznacznie wskazujący na przodków dzisiejszych Polaków, którzy kiedyś szczycili się takim pochodzeniem. W XII wieku angielski kardynał Gerwazy z Tilbury pisał w swoim Otia Imperialia, iż Polacy "określani są mianem Wandalów i sami tak siebie nazywają". Podobne myśli wyraził Albert Krantz (1450 - 1517) w Wandalia sive historia de Wandalorum vera origine, (...), gdzie konsekwentnie łączy historię starożytnych Wandalów z historią Słowian. Powtórzył to również Flavio Blondi, a po nim wreszcie Maciej Miechowita w Tractatus de duabus Sarmatis (Traktat o dwóch Sarmacjach) z 1517 roku. Warto wspomnieć że również pierwszy polski kronikarz, poruszył kwestię wandalskiego pochodzenia Lechitów. Księga rozpoczynająca „Kronikę polską” zawiera znaną legendę o Wandzie, opatrzoną następującym przypisem: „Od niej ma pochodzić nazwa rzeki Wandalus, ponieważ ona stanowiła ośrodek jej królestwa; stąd wszyscy, którzy podlegali jej władzy, nazwani zostali Wandalami”.

 

Z kolei w dziele Adama z Bremy „Dzieje Kościoła hamburskiego” znaleźć można dłuższy fragment: „Słowiańszczyzna, największy z krajów germańskich, jest zamieszkana przez Winnilów, których dawniej zwano Wandalami. Jest to kraj przypuszczalnie większy nawet od naszej Saksonii; szczególnie jeżeli uwzględnimy w nim Czechów i Polan zza Odry, jako że nie różnią się te ludy ani obyczajem, ani językiem”. Podany fragment daje dużo do myślenia. Istnienie jednego państwa słowiańskiego w przeszłości nie jest udowodnione co nie wyklucza że takowe nie istniało. Być może Związek Lugijski mógł nim być. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy jednak dowodami materialnymi potwierdzającymi tą teorię ale z pomocom mogą nam przyjść języki słowiańskie, które są do siebie niezwykle podobne. Słowianie są najbardziej tajemniczym ludem Ziemi. Mimo ogromnego postępu nauki jest on gigantyczną zagadką. Nie wiadomo, skąd się wziął ani kiedy. Jak to się stało że zajął 2/3 Europy? Jak to możliwe że są najliczniejszym europejskim ludem, skoro wyłonili się dopiero u progu X wieku naszej ery?

 

Podsumowując historia naszego kraju jest niezwykle zawiła i niejasna. Mnóstwo w niej tajemnic. Czy mamy w sobie jakąś domieszkę krwi dzielnych starożytnych plemion znad Wisły? Być może. Dziś już wiemy że między bajki należy włożyć twierdzenie o pierwotnym germańskim pochodzeniu Wandalów. Najnowsze odkrycia archeologiczne mimo iż liczne nie wpływają jednak na naszą historię w praktyce, ponieważ nikt nie aktualizuje podręczników dla młodzieży tak jak należy. Problem tkwi tam gdzie obecnie wszystkie problemy Polaków – w rządzie, senacie i sejmie pełnym zdrajców. Smutne jest to, że wszystko co odkrywa się w „Naszej Ziemi” przypisuje się dorobkowi Germanów lub Celtów, a nikt przekonująco nie odpowiedział na pytanie: gdzie byli Słowianie gdy ich jeszcze na terenie Polski niby nie było?!

 

Nasi wrogowie najchętniej publicznie by stwierdzili, że Słowianie to urodzeni niewolnicy bez państwa. Aleksander Bruckner wywodzi słowo „Słowianie” od łacińskiego „sclavus” czyli niewolnik. Ignorantom wytresowanym w jednej słusznej wizji świata nawet przez myśl nie przejdzie, że język polski jest równie stary jak łacina i sanskryt, a wszystkie nowożytne, indo-europejskie języki Europy oprócz słowiańskich i bałtyjskich to języki kreolskie, w porównaniu z naszym starożytnym, bardzo młode. Aby tego dowieść wystarczy porównać ilość przypadków w językach germańskich (2-4) i słowiańskich. Język polski historycznie ma 8 przypadków - tyle samo co sanskryt i więcej niż łacina. Nasz język musiał kształtować się długo i trwać wśród ludzi prowadzących osiadły tryb życia. Inaczej jest z Germanami, posługującymi się językami prostymi - kształtującymi się podczas mieszania różnych kultur.

 

W tym prymitywizmie wyróżnia się na plus język niemiecki. Jeżeli wierzyć "historykom" i uznać, że wszyscy przodkowie Niemców na prawdę przywędrowali ze Skandynawii to ich mowa powinna mieć tylko 2 (i to zredukowane) przypadki, tak jak języki: norweski, duński i szwedzki. W języku niemieckim zaskakuje ogromna ilość wyrazów oznaczających to samo - wygląda to jak zbieranina słów różnych ludów zmiksowana przez chrześcijaństwo w wydaniu Karła Wielkiego (takim mianem nazywa Karola Wielkiego Marcin Bielski w "Kronice Polskiej" z 1597r.).

 

Dlaczego zatem niemiecki ma 4 przypadki ? Czyżby mroźny klimat Skandynawii sprzyjał prymitywizacji języka ? A może po prostu germańska prymitywna mowa została przez kogoś ucywilizowana? Najważniejsze jest to, aby Polacy uświadomili sobie że żyli i umierali na tych samych ziemiach kiedyś wielcy i wolni ludzie którzy nie kłaniali się nikomu. Dziś nie jestem jeszcze wstanie odpowiedzieć na wszystkie pytanie postawione we wstępie tego eseju. Może warto dodać kolejne: Dlaczego Kazimierz Wielki, wznosząc na miejscu zrujnowanej za jego czasów bazyliki romańskiej w Poznaniu – katedrę gotycką, wystawił nowy okazały grobowiec dla swego wielkiego poprzednika – pogrzebanego w tej świątyni Bolesława Chrobrego i na jego płycie kazał umieścić wierszowany napis głoszący sławę zmarłego oraz informujący że Bolesław Chrobry był królem "Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polanorum" czyli "królem Słowian, Gotów czyli Polan"?

 

Z kolei w czasopismie Nature, ukazał się bardzo ciekawy artykuł „Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a”. Mówi on o odkryciu nowej wersji haplogrupy R1a1 - R1a1a7. Naukowcy oceniają, że na terenie Polski istnieje ona od ok 10.700 lat, czyli od chwili stopienia się lodowca. Może kiedyś wszystkie układanki same ułożą się w piękną całość. W każdym bądź razie obecna sytuacja w Polsce jest tragiczna dlatego może warto „ożywić” dawną chwałę dzięki czemu nasz naród znów urośnie do miana mocarstwa. Nie za taką wolność walczyli Ci co najpierw mieczami, a później karabinami bronili naszych granic. Nie za taki kraj w którym parlamentarzyści z Unii narzuca nam wiele idiotycznych rozporządzeń np. zakaz produkcji wędlin w sposób tradycyjny i używania kilkudziesięciu ziół stosowanych w medycynie naturalnej, a ludzi tak po prostu to akceptują przechodząc do szarej codzienności.

 

Społeczeństwo jest stopniowo podtruwane i mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Absurdów jest mnóstwo. Unia Europejska idzie w dokładnie tym samym kierunku w którym miała iść III Rzesza Adolfa Hitlera i wiedzieli by o tym wszyscy gdyby przeczytali jego książka ale niestety została zakazana. Nasz pseudo rząd nie jest suwereny, a Polska już nie jest niepodległa! Niektórych to smuci inni nie widzą w tym nic złego, a wielu czerpie z tego korzyści... Jak dalej potoczą się losy narodu polskiego? Dokąd nas zaprowadzi nasza prawdziwa natura? Polska to niewątpliwie ojczyzna ludzi wolnych, swawolnych, dumnych i szalonych, ludzi zdolnych do wielkich rzeczy! Cenimy niezależność ponad wszystko. Sami wykuwamy swój los, sami też musimy zmierzyć się z niemym wszechświatem w walce o własne spełnienie. Ku chwale przeszłości musimy walczyć i zwyciężać. Sława nam !

 

"Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!" Józef Piłsudski
 

 

 

 

Bibliografia:

Dąbrowska T., Wczesne fazy kultury przeworskiej, Warszawa, 1988,

Kokowski A., Starożytna Polska, Warszawa, 2005,

Kostrzewski J., Słowianie i Germanie w pradziejach Polski, zeszyt V z cyklu Prasłowiańszczyzna i Polska pierwotna, Spółdzielnie Wydawnicza „Czytelnik”, Łódź 1947,

Kuranc J., Gejzeryk, król Wandalów i Alanów (zagadnienia wybrane), [w:] "Roczniki Humanistyczne, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Annales des Lettres", R. 21 (1973), z. 3, s. 71-91,

Łowmiański H.: Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., T. 1, Warszawa, 1963,

Skrok Z., Słowiańska moc czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę, Warszawa, 2006,

Strzelczyk J., Wandalowie i ich Afrykańskie Państwo, Państwowy Instytut Wydawniczy 2005,

Szafarzyk P.J., Słowiańskie starożytności, PZPN, Poznań 2003

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1994

 

Źródła:

http://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/dzieje/slowianie-pochodza-znad-dunaju-i-wisly/genetyczne-odkrycia-2010-%E2%80%93-nowa-genealogia-slowian-i-innych-ludow-bialego-ladu-europy/

http://www.newsweek.pl/nasi-bracia-wandalowie,37217,1,1.html

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika baca

Szman nie opieraj sie na tym

Szman nie opieraj sie na tym co pieprzy jakaś podjuszka bo ona jest jak widzisz totalnie bezpłodna na polu literackim - poza ordynarnymi kłamstwami nie potrafi nic co miałoby ręce i nogi spłodzić he he - znając jej problem z wymyślaniem imion nicków i tym podobnych jutro gotowa ci powiedzieć że Hans lub Jurgen to też są słowiańskie imiona ale nieważne - jak chcesz wiarygodnych materiałów na temat Słowiańskich źródeł Etrusków zapraszam na film:
http://www.youtube.com/watch?v=J5k5pW99Cb0
ponadto tak zwana nauka zachodu nie jest w stanie podobno odczytać pisma Etrusków a Rosjanie - no problem bo to przecież... staroruski, obejrzyj koniecznie bo to jeden z filmów które są ważne - on otwiera oczy

Portret użytkownika Szaman

Siemaaa! :) Hehe nie

Siemaaa! Smile
Hehe nie spodziewałem się tak licnych komentarzy. I choć spodziewałem się ataków nie przypuszczałem tego że Wielki Baca I mnie aż tak "zmiarzdży". Chęci miałem dobre no ale wybaczcie.. wciąż się uczę i próbuje wszystko ogarnąć: swoje życie, świat i cały ten burdel który już był na tej planecie jak się tu pojawiłem. Wybaczcie mi ale ze względu na swój wiek nie wszystko jeszcze zdążyłem przeczytać!
Jednak chciałbym się wytłumaczyć Wink
1. Artykuł nie powstał na potrzeby portalu tylko na zaliczenie pewnego przedmioty na studiach. Jaką ocenę dostałem i co powiedział na ten artykuł profesor nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Nie mogę przecież sprawdzić czy jakiś jego przodek nie jest z "przeklętego plemienia". Hmm.. wrzuciłem go tutaj bo wiem że na tym portalu są ogarnięci ludzie i chciałem znać Wasze zdanie na ten temat.
2. Jeśli chodzi o Ciebie Baca to mój szacunek masz za swoje niektóre wcześneijsze artykóły. Mógłbyś zacytować w którym miejscu sam sobie przeczę?? Krwa! Ja to pisałem na zaliczenie!! Chciałem zwrócić uwagę że nie wszystko jest takie oczywiste jak się wydaję na pierwszy rzut oka! Stąd te pytanie retoryczne.. bo chyba o nie Ci chodziło.. To że Wandalowie NIE BYLI GERMANAMI uważam że udowodniłem, ponieważ świadczą o tym ślady archeologiczne. W artykule zacytowałem fragment kronikarza który uważał Słowiańszczyznę za największy z krajów Germanii.. Zrobiłem to świadomię żeby zwrócić uwagę na fakt iż starożytni kronikarzę mogli nie mieć pojęcia co dzieje się "za Germanią" i czym ona byla bo mogła być naszą "strażą" przednią. Nazywasz ich mieszańcami. Ok ale Ci mieszańcy zatrzymywali "christianizacje" w Europie przez długi czas walcząc z Rzymem. Hmm.. W który miejsu stwierdzam że Słowianie nie byli ucywilizowanii?? Jeździsz po mnie i wklejasz jakieś mapki z wędrówek Wandalów i spółki ale według mnie to nie ma znaczenie, ponieważ Wandalowie = kultura przeworska! Nie napisałem tego chyba w artykule ale chodzi o to że Wandalowie to mogła być nazwa "zewnętrzna"! To prawda że starożytni kronikarzę mogli opisywać tylko jakieś plemię/szczep słowiański którym byli Wandalowie. Jednak lud który współcześni historycy z tą właśnie "nazwą" utożsamiają żył na terenia Polski!!!!! Jak nie wiesz czym jest kultur a przeworska to mnie po prostu nie wkrwiaj!! Jak czegoś nie rozumiesz to zadaj konkretne pytanie bo w sumie to nie wiem co Ci chciałem wytłumaczyć i wyjaśnić...
3. Wiem wiem artykół nie jest dopracowany do perfekcji, wszystkim którzy go docenili dziękuje ale musicie wiedzieć że jestem TYLKO studentem.. no i jak by nie było mam dużo na głowię. Starałem się oczywiście napisać sensownie i prawdziwie, nie wykluczam jednak że błędy się jakieś wkraść mogły chociaż długo pracowałem nad tym esejem.
4. Ktoś zarzucił mi że Słowianie byli dobrzy, potulni itp: "Słowianie nie są wojownikami, to lud miłujący pokój, rolniczy i osiadły, zakładający osady rodowe(...)". Nie miałem zamiaru siać dezinformacji ani głupot. Teraz sobie uświadomiłem że na potrzeby TEGO PORTALU powienien ten artykuł przerobić bo to jest oficjalna wersja na zaliczenie. A dla Was powinna być bardziej ostra! Bo jak Wy będziecie dalej tacy potulni to Was z uśmiechem na twarzach wytępią! Oporu przecież stawiać nie będziecie bo i po co? Ehh moi drodzy też bym chciał miłować pokój. Tylko jak to robić gdy panuję wojna? https://www.youtube.com/watch?v=PmpBD_MoeAw Nasi bracia walczą sami ze sobą. Może macie jakieś pomysły jak im pomóc??
5. Panie Sylwestrze K. moje inicjiały to nie P.Sz ale skoro ten któś wrzuca ciekawe materiały o podobnej tematyce to bardzo bym prosił o link Smile
6. Endor Ty się po prostu weź ogarnij..

"jesteśmy ludem lasów, jesteśmy ludem podmokłych łąk,
szukamy sensu życia, przeczeszemy cały glob!"

Portret użytkownika baca

no siema :-) skoro upierasz

no siema Smile
skoro upierasz się że Słowianie to Wandale to podam to co samoczynnie temu przeczy - tak jak chciałeś:
cyt "Wandalowie dzielili się na Silingów i Hasdingów, niektórzy badacze zaliczają do nich też plemiona Wiktofalów, Lakringów i Hariów" - czy to sa nazwy.... słowiańskie Szaman? no pomyśl Smile
cyt "Archeolog prof. Teresa Dąbrowska z Muzeum Archeologicznego w Warszawie w książce „Początki kultury przeworskiej” dowiodła, że plemiona wandalskie przybyły tutaj na przełomie III i II w. p.n.e." - może i pani profesor sobie to tak właśnie udowodniła ale jak to się ma do bezspornego faktu ze genetyka już niezależnie od pani profesor ustaliła, że my Słowianie jesteśmhy tu od minimum 10 tysięcy lat? Bo mi to wygląda że to Wandalowie tu się pojawili dopiero potem - na bardzo długo po tym jak my już tu byliśmy, nie sądzisz? sprzecznośc jest wlasnie w tym że w dalszej czesci eseju sam też się powolujesz na genetykę i określasz datę naszego istnienia na 10700 lat. sprzeczność.
no i sprawa koronna - cały esej mówi jako to my Wandale zniszczyliśmy Rzym - no kuźwa, przecież to bez sensu bo Rzym powstał na filarach kultury Etrusków - wiesz co znaczy ich nazwa? Eto Ruski - dosłownie "To Rusy" tak więc po co Słowianie mieliby w ogóle niszczyć coś co zbudowali? Nonsens! Taki interes mają tylko i wyłącznie siły wrogie Słowiańszczyżnie. nie chcę pokazywać tu nikogo palcem ale "koczownicy" się samo na myśl nasuwa w tej kwestii - wykończyli Starożytny Rzym poprzez degradację norm i obyczajów ktore zapewniły jemu powodzenie i sukces- identycznie jak to robią w chwili obecnej - i stąd ta pewność. dziś zboczeńcow i transwestytów robią posłami a w tamtej epoce senatorami bywały nawet konie! śluby kazirodcze i pedofilia też wówczas bywały i to na najwyższych urzędach z cesarzem włącznie. To rozwaliło Rzym. I to rozwali Zachód - nie ma co do tego wątpliwości i dlatego miliony protestują przeciwko małżeństwom gejów, adopcjom przez zboki i tak dalej.
kolejny absurd - imiona tych Wandalów które nam tu pięknie zaprezentowałeś : GENZERYK, GUNTARYK, GELIMER, ULRYK - widzisz już to samo co ja Szaman? że to nie są imiona słowiańskie Smile
 
 

Portret użytkownika Szaman

No dobra dobra Baca może i

No dobra dobra Baca może i masz trochę racji.. ale jeśli chodzi o pierwszy cytat to jest to wersja właśnie kronikarzy Rzymskich, z których prawdę mówiąć większa część nigdy na wojnie nie była i opisywali barbażyńców z "drugiej" ręki. Co  do drugiego cytatu chodzi bardziej o to że w III i II wieku p.n.e. na terenie współczesnej polski wyraznie zaznaczyła się kultura przeworska z którą współcześnie utożsamiani są Wandalowie. Archeolodzy w Pl są trochę dziwni bo wyodrębniają mnóstwo kultur kture to rzekomo żyły na naszych ziemiach na podstawie znalezisk (k. łużycka, wstęgowa ryta itp) ale nie mogą zaakceptować faktu albo chociaż dopuścić takiej możliwości że te np. naczynia ceramiczne były używane przez jednen lud. A zmiany w zdobnictwie mogły być kierowane np modą. Co do tych niesłowiańskich imion z kolei no to faktycznie słowiańskie nie są ale przecież nikt z nas nie ma pewności że kronikarze je wiernie spisali bo brzmienie ich mogło być zupełnie inne. Bo tak jak wspomniałem w artykule źródła o państwie Wandali w Afryce też pochodzą tylko z zewnątrz. Ale zwróć uwagę na to że Wandalowie z Afryki wysyłali "prezenty" na tereany współczesnej PL czego nie możesz podważyć.
 
Hmm.. co do założenie Rzymu przez Etrusków to niestety ale nie mam w tym temacie praktycznie żadnej wiedzy. Oficjalna wersja jest taka że Rzymianie byli wygnańcami z okolicznych miast/osad/wsi które znajdowały się na półwyspie Apenińskim. Jeden prof mi opowiadał że jak się ta banda zebrała razem to nikt im już nie mógł dać rady i tak podbijali stopniowo kolejne obszary.. Teoria brzmi słabo i jest skrucona ale mniej więcej tak to było według eksperta od Rzymu! Biggrin Jak możesz to podrzuć mi w wolnej chwili jakiś materiał o tych Etruskach. Link albo najlepiej tytuł książki na której opierasz swoje poglądy. Smile
Aaa i najważniejsze! Dlaczego uważasz że skoro Słowianie założyli Rzym to nie mogli go później zniszczyć? Przecież Rzym już nie był Słowiański gdy go napadli Wandalowie.. Nie utrzymywali kontaktów ze swoją "ojczyzną" i zaczynali jej zagrażać szerząc chrześcijaństwo.. Jeśli kiedykolwiek Rzym był Słowiański to i tak przeszedł na ciemną stronę mocy. Wink

"jesteśmy ludem lasów, jesteśmy ludem podmokłych łąk,
szukamy sensu życia, przeczeszemy cały glob!"

Portret użytkownika Juszka

Bardzo dobry artykuł i

Bardzo dobry artykuł i różnego rodzaju krzyki i piski świętej czwórki niczego nie zmienią. Dlatego nie jest to komentarz skierowany do bacy, barana, bereta i amr.  Dodam kilka słów od siebie które poznałem zgłębiając wiedzę o Słowianach.
Wandalowie to niezwykły i bardzo ciekawy lud, ale zacznijmy od początku. Otóż historia Wandali i Słowian nie jest aż tak odległa jak podają to w większości źródła. Cofnijmy się do samego początku, otóż na początku byli Arianie, którzy żyli na terenie starożytnych Sumerów(mniej wiecej). Kilka tysięcy lat temu nie wiadomo dlaczego ten lud podzielił się i opuścił swoje tereny. Podzielili się na kilka grup, gdzie Hindusi zasiedlili Indie, a Słowianie tereny od płn. Grecji poprzez Rumunię Węgry Polskę po Litwę i Białoruś. Kłamstwem jest, że rusini i Ukraińcy to Słowianie, w ich żyłach płynie krew Słowian tylko dlatego że przez setki lat wojen, zaborów, przesiedleń Słowianie zmieszali się z tym koczowniczym rodem,. Oprócz tych dwóch głównych nurtów były też co najmniej 3 mniejsze: Arianie którzy poszli w kierunku Uralu (ruiny megalityczne, dolina rzeki pszenacho) i dalej na wschód aż do Ameryki płn(należą do nich niektóre ludy Mongołów).  Druga grupa to właśnie Wandalowie którzy po drodze zahaczyli o tereny Etrusków (stąd podobieństwo języka pierwotnego Etrusków, Sumerów z Słowiańską mową) dalej przez ziemie German na płn aż do Szwecji. Tutaj mieszali się z ludami nordów ale że byli odmienni kulturowo, obyczajowo i językowo przemieścili się na zachód trafiając nad Wisłę, znajdując swoich braci z którymi od razu znaleźli wspólny „język”. Na razie tyle później rozwinę naprawdę bardzo ważny wątek. Trzecia grupa pozostała pomiędzy Tygrysem i Eufradem dając początek tak wspaniałej cywilizacji, po której pozostały między innymi gliniane tabliczki.
Wiadomo że Hindusi, ludy od Kaukazu i Uralu na wschód oraz Słowianie mieli przez setki lat ze sobą ścisły kontakt. Niby bursztynowy szlak to jedna z dróg kontaktów, inny szlak bieg przez prerie Rosji.
Od lat spierają się naukowcy która grupa była najważniejsza. Pewną wskazówką mogą być czasy nieco późniejsze. A odpowiedzi daje nam współczesna nauka: genetyka. Wiadomo dzięki wnikliwym badaniom że Wandalowie, Słowianie, Hindusi są braćmi z krwi. A co dają dodatkowo te badania, otóż królowie Wandalów byli w prostej linii przodkami Bolesława Chrobrego oczywiście spisanego jako Bolesław Chrobry przez zawistnych, zazdrosnych i bojących się Słowian germanów, tak świat zachodni od wieków wiedział kim są Słowianie i od zawsze ich się bali, drugim ludem który tak nienawidzi Słowian to ludy semicki czyli muzułmanie i żydzi. Stąd kłamstwa takich opłacanych przez Niemców naukowców jak Białczyński. Bolesław Chrobry to niemiecki zapis otumaniający bo naprawdę nazywał się Aleksander Kober co oznacza najważniejszy, najbardziej szanowany król Węży (węże – Wedy – Wandalowie) dlatego w 1000 roku bojąc się go Otto dał mu włócznię Maurycego(inaczej Goliata, a przypuszczenia co do istnienia kopii danych innym władcom to znowu bajka germanów) a tak nawiasem mówiąc to ta włócznia jest najważniejszym i najcenniejszym artefaktem jaki znajduje się w Polsce, tytuł wszechkróla, tytuł brata itp… Trzeba tu wspomnieć że prawdopodobnie taką estymą i czcią mogli pochwalić się Aleksander Macedoński czy bardzo dziwna postać (dziwna ale chyba blisko powiązana z Chrobrym) Aleksandra Korvina, ci panowie też nosili tytuł Kobera. Stąd też podejrzenia że rody jakie wyemigrowały z okolic Sumeru to właśnie Słowianie lub Wandalowie należeli do rodu królewskiego. Badania genetyczne trwają ale znając historię można domyślać się że miedzy innymi ci trzej panowie i wymienieni przez Szamana królowie Wandali to blisko spokrewnione osoby.
Chciałem dodać że to właśnie tacy badacze kultury Słowian jak Białczyński robi dużo złego, pomijając ważne fakty, mówiąc nieprawdy oraz osoby powtarzające jego brednie, a wszystko przez germanów którzy chcą z siebie zrobić bohaterów a to marni koczownicy których państwo ma ledwie 100 lat i nigdy wcześniej nie potrafili niczego porządnie zrobić. Taki baca zamiast ruszyć 4 litery ze swej nory na róznego rodzaju sympozja (takie było w listopadzie we Wrocławiu gdzie prawdziwi Polscy badacze Słowiańszczyzny niemal zniszczyli na dowody Białczyńskiego i jemu podobnych), a takie naukowe spotkania poważne uczelnie organizują bardzo często.
Brawo Szaman bardzo dobry artykuł, ja właśnie czytam dwie niesamowite książki (kupiłem na wspomnianym sympozjum we Wrocku) o historii Arian (aryjczycy) – Słowian, Hindusów, Wandali, Sumerów, Syberyjskich Słowian (nie ruskich) oraz o kompleksach germanów i podobnych im bo nie pochodzą od Aryjczyków. Na dziś tyle brak czasu może coś jeszcze jutro doskrobię.
Pozdrawiam Juszka

Strony

Skomentuj