Ważenie ludzkich dusz - teoria 21 gramów

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Na początku XX wieku amerykański lekarz dr Duncan MacDougall postanowił podjąć się nietypowego zadania – zmierzyć wagę ludzkiej duszy. Oparte na wielowiekowych wierzeniach religijnych założenie o istnieniu duszy, a co za tym idzie, możliwości jej wykrycia fizycznego, stanowiło punkt wyjścia dla szeregu kontrowersyjnych doświadczeń przeprowadzonych przez tego naukowca.

 

Dr MacDougall, zafascynowany ideą duszy jako "istoty niematerialnej, zasady ożywiającej lub sprawczej przyczynę indywidualnego życia”, podjął próbę zbadania jej fizycznej obecności. Przeświadczenie, że dusze posiadają mierzalną masę, a nawet konkretną wagę, stało się podstawą dla serii eksperymentów przeprowadzonych przez MacDougalla w 1907 roku.

 

Lekarz zbudował w swoim gabinecie specjalne łóżko umieszczone na precyzyjnej, wrażliwej na dwie dziesiąte uncji, wadze. Na łóżku umieszczano pacjentów będących w ostatnich stadiach nieuleczalnych chorób, a ich wagę obserwowano przed, w trakcie i po procesie śmierci. Wyniki były zaskakujące – po śmierci pacjentów waga niespodziewanie spadała o trzy czwarte uncji, co przekłada się na około 21 gramów.

 

Badacz starał się wykluczyć wszelkie fizjologiczne wyjaśnienia swoich obserwacji. Zdaniem MacDougalla ta nagła utrata wagi nie mogła wynikać z parowania wilgoci z oddechu czy potu, ani nie była spowodowana ruchami jelit czy wydalaniem moczu. Także wydychanie powietrza z płuc nie powodowało tak znaczącej zmiany masy ciała.

By zwiększyć wiarygodność swych wyników, MacDougall przeprowadził podobne doświadczenia na psach. Zgodnie z przekonaniami religijnymi, zwierzęta nie mają duszy, więc w ich przypadku nie powinno dojść do utraty wagi po śmierci. Wyniki były zgodne z hipotezą naukowca – żadne z testowanych zwierząt nie straciło na wadze po zgonie.

 

Mimo że eksperymenty wywołały szereg kontrowersji i były przedmiotem ożywionych dyskusji, dr MacDougall nie zaprzestał swoich badań. Cztery lata później, prasa donosiła o kolejnych doświadczeniach naukowca, który próbował teraz fotografować ludzką duszę.

 

Po 1911 roku informacje o pracach dr MacDougalla zniknęły z łamów prasy, a sam naukowiec zmarł w 1920 roku. Jego niekonwencjonalne badania i idea duszy ważącej 21 gramów, do dzisiaj przewijają się w popkulturze i budzą zainteresowanie zarówno naukowców, jak i miłośników niewyjaśnionych fenomenów. Pomimo kontrowersji, te doświadczenia pokazują, jak daleko może się posunąć ludzka ciekawość w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania dotyczące naszego istnienia.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj