Według apokryfu, Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany i nie był synem Boga

Kategorie: 

http://litcult.ru/news2/8019

W Turcji znajduje się Biblia, spisana ponad 1500 lat temu, która spowodowała poważne zaniepokojenie Watykanu. Stara księga zawiera Ewangelię Barnaby – jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, który podróżował z apostołem Pawłem.

 

Biblię znaleziono w 2000 roku, ale przez 14 lat fakt ten utrzymywano w ścisłej tajemnicy. Obecnie dzieło przechowywane jest w Muzeum Etnograficznym w Ankarze. Jego strony, wykonane ze skóry zwierzęcej, poczerniały na skutek upływu lat. Cały tekst napisany jest w dialekcie aramejskim, a więc w języku Jezusa Chrystusa.

 

Eksperci udowodnili, że książka jest oryginalna. Odkryto w niej treść tekstu, z którego wynika, że Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany i nie był synem Boga. Stwierdza się jednak, że Jezus był prorokiem i żywy wstąpił do nieba, a Paweł nie był apostołem, lecz samozwańczym oszustem. Kolejna rewelacja – zamiast Jezusa ukrzyżowano Judasza Iskariotę. Z tekstu wynika również, że wkrótce spodziewać się należy nadejścia ostatniego mesjasza z kręgu islamskiego.

 

Watykan zamierza przeprowadzić bardziej szczegółowe badania Biblii. Sprawą mają zająć się katoliccy eksperci wraz z ich tureckimi odpowiednikami. Uważa się, że na Soborze Nicejskim Kościół Katolicki wprowadził cenzurę fragmentu, który był częścią Biblii, usuwając Ewangelię Barnaby.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

Bardzo dobrym sposobem na

Bardzo dobrym sposobem na poznanie kalendarza, który pojawia się w Biblii jest opis potopu. Z całą pewnością można przyjąć, że nie jest to opis służący do wiary w cud potopu -> 15 łokci nad wszystkie wysokie góry, tak że wszystkie zostały zakryte' czyli byłoby to 15 łokci nad Himaleje, bo przecież należy przyjąć za prawdę, że Himalaje w ok. 2000 r p.n.e. czyli w czasie potopu już spokojnie były wypiętrzone. I posługując się danymi najbardziej wiarygodnymi ze wszystkich otrzymamy kalendarz. Problem polegałby na tym, że kalendarz ten będzie taki jak współczesny. W jaki czas przenieść napisanie Biblii?

Musi to być czas, od którego ten kalendarz zaczął obowiązywać.

Czas napisania Biblii trochę zostanie skrócony po umieszczeniu jej w czasach, do których pasuje kalendarz... tzw. gregoriański czyli do XVI w n.e. Nie będzie to kalendarz żydowski.

Dane:

Arka osiadła na Araracie po upływie 150 dni.

1 Moj. 8:3-5
3. Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni.
4. I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5. A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór.
(BW)

Czas potopu to od 17.02.600r życia Noego do 27.02.601r życia Noego.

1 Moj. 7:11
11. W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.

1 Moj. 8:13-14
13. W sześćsetnym pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła.
14. A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła.
(BW)

Potop trwał ponad rok.

Początek potopu - 17.02. 600 r życia Noego.

17.07. arka osiadła na Araracie. Od 17.02 do 17.07 jest 5 miesięcy. W celu ułatwienia można policzyć każdy m-c po 30 dni, co daje 150 dni czyli faktycznie wyjdzie, że arka osiadła na Araracie po 150-ciu dniach, a dokładniej byłoby -> 11 + 31 + 30 + 31 + 30 + 17 = 150 dni.

Po doliczeniu dnia 17.02 wyjdzie 151 dni czyli zgadza się, że po upływie 150 dni. Byłaby to odpowiedź na pytanie: jakiego kalendarza używali autorzy Biblii?

Według kalendarza żydowskiego byłoby to 148 dni też po dodaniu 17.02. ->

12 + 30 + 29 + 30 + 29 + 17 + 1 = 148, co pokazuje, że autorzy Biblii używali kalendarza nam współczesnego, a nie żydowskiego.

I w ten sposób na podstawie liczenia czasu skracamy czas tzn. umieszczamy Biblię w XVI w n.e., bo takiego czasu użył autor Biblii już przy opisie potopu. Oczywiście w takim wypadku przestają istnieć prorocy, którzy napisaliby księgi biblijne własną ręką wcześniej. Proroków biblijnych po prostu nie ma.

 

Portret użytkownika Madziunia

A jeszcze lepszym sposobem

A jeszcze lepszym sposobem jest zapis Jana? o 12-stu miesiącach.

Obj. 22:2
2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
(BW)

I znowu brak kalendarza żydowskiego.

Portret użytkownika Madziunia

Trudno wyczuć ile Biblia ma

Trudno wyczuć ile Biblia ma lat. Bez Mojżesza i Jezusa brak możliwości określenia czasu, a z Mojżeszem początek byłby w XII w p.n.e. Z Jezusem natomiast czas spisania Nowego Testamentu wg. Jana od Objawienia to ponad 1000 lat od zmartwychwstania Jezusa. W końcu Jan sam napisał, że całe objawienie przeżył/przeżyje i umieścił siebie żywego w czasie  ponad 1000 lat później, na zakończenie objawienia. Jan miałby ponad 1000 lat licząc od zmartwychwstania do końca objawienia czyli żywy pojawiłby się w tych właśnie czasach. Ale... musiałby już wiedzieć o zmianie kalendarza i liczeniu czasu od Jezusa, a to dodaje mu jeszcze z 500 lat. 

Portret użytkownika Miłaszewski

 Ale gdybyśmy nawet my lub

 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

Portret użytkownika Madziunia

Czy Paweł jest wiarygodnym

Czy Paweł jest wiarygodnym przedstawicielem chrześcijańskich nauk?

Dz.Ap. 9:3-8

3. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

4. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

5. I rzekł; Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

6. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

7. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

8. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku.

(BW)

 

Sam Saul padł na ziemię. Mężowie stanęli oniemiali, głos słyszeli ale nikogo nie widzieli. Nie widzieli światłości.

Tak wyglądałaby relacja Łukasza z wydarzenia olśnienia Pawła przez światłość w drodze do Damaszku.

Dlaczego Łukasza?

Łuk. 1:3-4

3. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu,

4. Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Dz.Ap. 1:1-2

1. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku

2. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;

 

A tak wyglądałaby obrona Pawła przed braćmi.

Dz.Ap. 22:1-6:9-11

1. Mężowie bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami.

6. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

7. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

8. A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

9. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

11. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(BW)

 

Paweł upadł na ziemię. Ci, którzy byli z Pawłem światłość widzieli ale głosu nie słyszeli. Paweł oślepł od światłości, a inni nie, co znaczy, że światłości oślepiającej nie widzieli. Ci, co byli z Paweł nie widzieli światłości i nie słyszeli głosu.

 

Obrona Pawła przed królem.

Dz.Ap. 26:13-15; 19

13. Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

14. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

15. A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

19. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu,

(BW)

Przed królem Paweł twierdził, że światłość olśniła wszystkich i wszyscy upadli na ziemię.  Głos słyszał tylko Paweł.

W zasadzie można tu przyczepić się i do Łukasza, i do Pawła ponieważ Paweł zaprzecza, żeby ci  co z nim byli słyszeli głos, a Łukasz twierdzi, że nie widzieli światłości. Podsumowując można przyjąć, że ci co byli z Pawłem niczego nie widzieli, bo nie oślepli i głosu nie słyszeli. Brak oślepienia wszystkich eliminuje oślepienie i Pawła, bo jednak albo wszyscy albo nikt. Brak głosu, który słyszeliby wszyscy też jest niemożliwy. Paweł nie ma świadków na swoje relacje i Łukasz też nie podaje żadnych świadków. A brak świadków to przegrana obrona Pawła. Żaden sąd nie uzna takiej obrony Pawła, a nawet może oskarżyć go o kłamstwo.

Portret użytkownika dekolarto

Co za bzdura z tym, że ma

Co za bzdura z tym, że ma 1500 lat! Została napisana w XIV w. w kręgach islamskich!

"

Ewangelia Barnaby – apokryficzna ewangelia powstawała w środowisku muzułmańskim w XIV wieku, najprawdopodobniej napisana przez konwertytę na islam. Pisana jest językiem starowłoskim, z silnymi naleciałościami dialektu weneckiego[1].

Składająca się z 222 rozdziałów ewangelia przypisana jest Barnabie, który przedstawiony został jako jeden z dwunastu apostołów. Wedle słów prologu spisał ją, aby wyprostować błędy, w które popadł Paweł[1]. Podobnie jak kanoniczne ewangelie opisuje życie Jezusa, przedstawione jednak zgodnie z kanonami islamu: Jezus nie jest bogiem, a tylko kolejnym z proroków, zamiast niego zostaje ukrzyżowany Judasz, zaś Jezus zapowiada nadejście Mahometa[1]. Tekst zawiera anachronizmy, m.in. odniesienie do obchodzenia co 100 lat Roku Jubileuszowego, choć ustanowił go dopiero w 1300 roku papież Bonifacy VIII.

Manuskrypt zawierający Ewangelię Barnaby został odnaleziony na początku XVIII wieku w Amsterdamie przez pruskiego urzędnika J.F. Cramera i przekazany w 1709 roku do przebadania Johnowi Tolandowi, który opublikował pierwsze jej fragmenty. Następnie został przesłany do Wiednia, gdzie do dziś znajduje się w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej. Pełen tekst apokryfu, wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, ogłosił dopiero w 1907 roku kanonik anglikański Lonsdale Ragg wraz ze swoją siostrą Laurą.

Część środowisk muzułmańskich uważa Ewangelię Barnaby za autentyczną, wykorzystując ją w polemikach z chrześcijaństwem. Odwoływał się do niej m.in. Mirza Gulam Ahmad, założyciel ruchu Ahmadijja."

Portret użytkownika Akurus

Nie cytuj wikipedii... w tym

Nie cytuj wikipedii... w tym artykule chodzi o to, że właśnie obecne informacje okazują się błędne i nie powstalow  XIV tylko 1500 lat temu Pardon te informacje ktore wyczytales sa bledne, i właśnie dokonano nowego odkrycia ( zakładając, że wierzymy we wszystko co jest w internecie)

Portret użytkownika Tom

Trudno czegos dojsc z ksiag

Trudno czegos dojsc z ksiag ktore sa w strzepach czy czesciowym rozpadzie.

Jedno jest pewne Judasz nie mial za co wisiec bo zydzi domagali sie zgladzenia Jezusa.

(po za tym sam sie po smierci Jezusa powiesil)

Maria Magdalena nie bylyby obecne pod krzyzem Judasza i nie wydano by im ciala.

Strony

Skomentuj