Według apokryfu, Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany i nie był synem Boga

Kategorie: 

http://litcult.ru/news2/8019

W Turcji znajduje się Biblia, spisana ponad 1500 lat temu, która spowodowała poważne zaniepokojenie Watykanu. Stara księga zawiera Ewangelię Barnaby – jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, który podróżował z apostołem Pawłem.

 

Biblię znaleziono w 2000 roku, ale przez 14 lat fakt ten utrzymywano w ścisłej tajemnicy. Obecnie dzieło przechowywane jest w Muzeum Etnograficznym w Ankarze. Jego strony, wykonane ze skóry zwierzęcej, poczerniały na skutek upływu lat. Cały tekst napisany jest w dialekcie aramejskim, a więc w języku Jezusa Chrystusa.

 

Eksperci udowodnili, że książka jest oryginalna. Odkryto w niej treść tekstu, z którego wynika, że Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany i nie był synem Boga. Stwierdza się jednak, że Jezus był prorokiem i żywy wstąpił do nieba, a Paweł nie był apostołem, lecz samozwańczym oszustem. Kolejna rewelacja – zamiast Jezusa ukrzyżowano Judasza Iskariotę. Z tekstu wynika również, że wkrótce spodziewać się należy nadejścia ostatniego mesjasza z kręgu islamskiego.

 

Watykan zamierza przeprowadzić bardziej szczegółowe badania Biblii. Sprawą mają zająć się katoliccy eksperci wraz z ich tureckimi odpowiednikami. Uważa się, że na Soborze Nicejskim Kościół Katolicki wprowadził cenzurę fragmentu, który był częścią Biblii, usuwając Ewangelię Barnaby.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (2 votes)

Komentarze

Portret użytkownika Madziunia

Bardzo dobrym sposobem na

Bardzo dobrym sposobem na poznanie kalendarza, który pojawia się w Biblii jest opis potopu. Z całą pewnością można przyjąć, że nie jest to opis służący do wiary w cud potopu -> 15 łokci nad wszystkie wysokie góry, tak że wszystkie zostały zakryte' czyli byłoby to 15 łokci nad Himaleje, bo przecież należy przyjąć za prawdę, że Himalaje w ok. 2000 r p.n.e. czyli w czasie potopu już spokojnie były wypiętrzone. I posługując się danymi najbardziej wiarygodnymi ze wszystkich otrzymamy kalendarz. Problem polegałby na tym, że kalendarz ten będzie taki jak współczesny. W jaki czas przenieść napisanie Biblii?

Musi to być czas, od którego ten kalendarz zaczął obowiązywać.

Czas napisania Biblii trochę zostanie skrócony po umieszczeniu jej w czasach, do których pasuje kalendarz... tzw. gregoriański czyli do XVI w n.e. Nie będzie to kalendarz żydowski.

Dane:

Arka osiadła na Araracie po upływie 150 dni.

1 Moj. 8:3-5
3. Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni.
4. I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5. A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór.
(BW)

Czas potopu to od 17.02.600r życia Noego do 27.02.601r życia Noego.

1 Moj. 7:11
11. W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.

1 Moj. 8:13-14
13. W sześćsetnym pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła.
14. A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła.
(BW)

Potop trwał ponad rok.

Początek potopu - 17.02. 600 r życia Noego.

17.07. arka osiadła na Araracie. Od 17.02 do 17.07 jest 5 miesięcy. W celu ułatwienia można policzyć każdy m-c po 30 dni, co daje 150 dni czyli faktycznie wyjdzie, że arka osiadła na Araracie po 150-ciu dniach, a dokładniej byłoby -> 11 + 31 + 30 + 31 + 30 + 17 = 150 dni.

Po doliczeniu dnia 17.02 wyjdzie 151 dni czyli zgadza się, że po upływie 150 dni. Byłaby to odpowiedź na pytanie: jakiego kalendarza używali autorzy Biblii?

Według kalendarza żydowskiego byłoby to 148 dni też po dodaniu 17.02. ->

12 + 30 + 29 + 30 + 29 + 17 + 1 = 148, co pokazuje, że autorzy Biblii używali kalendarza nam współczesnego, a nie żydowskiego.

I w ten sposób na podstawie liczenia czasu skracamy czas tzn. umieszczamy Biblię w XVI w n.e., bo takiego czasu użył autor Biblii już przy opisie potopu. Oczywiście w takim wypadku przestają istnieć prorocy, którzy napisaliby księgi biblijne własną ręką wcześniej. Proroków biblijnych po prostu nie ma.

 

Portret użytkownika Madziunia

A jeszcze lepszym sposobem

A jeszcze lepszym sposobem jest zapis Jana? o 12-stu miesiącach.

Obj. 22:2
2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
(BW)

I znowu brak kalendarza żydowskiego.

Portret użytkownika Madziunia

Trudno wyczuć ile Biblia ma

Trudno wyczuć ile Biblia ma lat. Bez Mojżesza i Jezusa brak możliwości określenia czasu, a z Mojżeszem początek byłby w XII w p.n.e. Z Jezusem natomiast czas spisania Nowego Testamentu wg. Jana od Objawienia to ponad 1000 lat od zmartwychwstania Jezusa. W końcu Jan sam napisał, że całe objawienie przeżył/przeżyje i umieścił siebie żywego w czasie  ponad 1000 lat później, na zakończenie objawienia. Jan miałby ponad 1000 lat licząc od zmartwychwstania do końca objawienia czyli żywy pojawiłby się w tych właśnie czasach. Ale... musiałby już wiedzieć o zmianie kalendarza i liczeniu czasu od Jezusa, a to dodaje mu jeszcze z 500 lat. 

Portret użytkownika Miłaszewski

 Ale gdybyśmy nawet my lub

 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

Portret użytkownika Madziunia

Czy Paweł jest wiarygodnym

Czy Paweł jest wiarygodnym przedstawicielem chrześcijańskich nauk?

Dz.Ap. 9:3-8

3. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

4. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

5. I rzekł; Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

6. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

7. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

8. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku.

(BW)

 

Sam Saul padł na ziemię. Mężowie stanęli oniemiali, głos słyszeli ale nikogo nie widzieli. Nie widzieli światłości.

Tak wyglądałaby relacja Łukasza z wydarzenia olśnienia Pawła przez światłość w drodze do Damaszku.

Dlaczego Łukasza?

Łuk. 1:3-4

3. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu,

4. Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Dz.Ap. 1:1-2

1. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku

2. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;

 

A tak wyglądałaby obrona Pawła przed braćmi.

Dz.Ap. 22:1-6:9-11

1. Mężowie bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami.

6. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

7. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

8. A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

9. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

11. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(BW)

 

Paweł upadł na ziemię. Ci, którzy byli z Pawłem światłość widzieli ale głosu nie słyszeli. Paweł oślepł od światłości, a inni nie, co znaczy, że światłości oślepiającej nie widzieli. Ci, co byli z Paweł nie widzieli światłości i nie słyszeli głosu.

 

Obrona Pawła przed królem.

Dz.Ap. 26:13-15; 19

13. Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

14. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

15. A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

19. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu,

(BW)

Przed królem Paweł twierdził, że światłość olśniła wszystkich i wszyscy upadli na ziemię.  Głos słyszał tylko Paweł.

W zasadzie można tu przyczepić się i do Łukasza, i do Pawła ponieważ Paweł zaprzecza, żeby ci  co z nim byli słyszeli głos, a Łukasz twierdzi, że nie widzieli światłości. Podsumowując można przyjąć, że ci co byli z Pawłem niczego nie widzieli, bo nie oślepli i głosu nie słyszeli. Brak oślepienia wszystkich eliminuje oślepienie i Pawła, bo jednak albo wszyscy albo nikt. Brak głosu, który słyszeliby wszyscy też jest niemożliwy. Paweł nie ma świadków na swoje relacje i Łukasz też nie podaje żadnych świadków. A brak świadków to przegrana obrona Pawła. Żaden sąd nie uzna takiej obrony Pawła, a nawet może oskarżyć go o kłamstwo.

Portret użytkownika dekolarto

Co za bzdura z tym, że ma

Co za bzdura z tym, że ma 1500 lat! Została napisana w XIV w. w kręgach islamskich!

"

Ewangelia Barnaby – apokryficzna ewangelia powstawała w środowisku muzułmańskim w XIV wieku, najprawdopodobniej napisana przez konwertytę na islam. Pisana jest językiem starowłoskim, z silnymi naleciałościami dialektu weneckiego[1].

Składająca się z 222 rozdziałów ewangelia przypisana jest Barnabie, który przedstawiony został jako jeden z dwunastu apostołów. Wedle słów prologu spisał ją, aby wyprostować błędy, w które popadł Paweł[1]. Podobnie jak kanoniczne ewangelie opisuje życie Jezusa, przedstawione jednak zgodnie z kanonami islamu: Jezus nie jest bogiem, a tylko kolejnym z proroków, zamiast niego zostaje ukrzyżowany Judasz, zaś Jezus zapowiada nadejście Mahometa[1]. Tekst zawiera anachronizmy, m.in. odniesienie do obchodzenia co 100 lat Roku Jubileuszowego, choć ustanowił go dopiero w 1300 roku papież Bonifacy VIII.

Manuskrypt zawierający Ewangelię Barnaby został odnaleziony na początku XVIII wieku w Amsterdamie przez pruskiego urzędnika J.F. Cramera i przekazany w 1709 roku do przebadania Johnowi Tolandowi, który opublikował pierwsze jej fragmenty. Następnie został przesłany do Wiednia, gdzie do dziś znajduje się w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej. Pełen tekst apokryfu, wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, ogłosił dopiero w 1907 roku kanonik anglikański Lonsdale Ragg wraz ze swoją siostrą Laurą.

Część środowisk muzułmańskich uważa Ewangelię Barnaby za autentyczną, wykorzystując ją w polemikach z chrześcijaństwem. Odwoływał się do niej m.in. Mirza Gulam Ahmad, założyciel ruchu Ahmadijja."

Portret użytkownika Akurus

Nie cytuj wikipedii... w tym

Nie cytuj wikipedii... w tym artykule chodzi o to, że właśnie obecne informacje okazują się błędne i nie powstalow  XIV tylko 1500 lat temu Pardon te informacje ktore wyczytales sa bledne, i właśnie dokonano nowego odkrycia ( zakładając, że wierzymy we wszystko co jest w internecie)

Portret użytkownika Tom

Trudno czegos dojsc z ksiag

Trudno czegos dojsc z ksiag ktore sa w strzepach czy czesciowym rozpadzie.

Jedno jest pewne Judasz nie mial za co wisiec bo zydzi domagali sie zgladzenia Jezusa.

(po za tym sam sie po smierci Jezusa powiesil)

Maria Magdalena nie bylyby obecne pod krzyzem Judasza i nie wydano by im ciala.

Portret użytkownika jaa

gdyby tak w Polsce wyjść w

gdyby tak w Polsce wyjść w niedzielę i stanąć przy budynkach, w których odprawia się obrzędy religijne, to można by zaobserwować, że tłumy ludzi zdążają z samochodów lub na piechotę w kierunku tych budynków. Nie ma tam ludzi przeganiających tych, którzy idą, nie ma tam żadnych transparentów namawiających do nie wchodzenia do budynków, nie ma protestujacych przeciwko tym obrzędom. Więcej. Jest prrawem zagwarantowana ochrona, ale też duże ułatwienia prawne i finansowe dla głównych zawiadujących tymi obrzędami. To, jak t się ma do tych ciągłych informacji, że ktoś, jakiś nie wiadomo kto albo ludzie, niby będący w służbie tego kogoś, ciągle rzuca tym ludziom pod nogi jakieś kłody? A, może to jest tak, że jakimś niby wrogiem, ci ludzie przykrywają swoją przewagę, wg zasady, że, tak, jak oskarża się protestujących przeciwko muzułmańskim imigrantom o jakiś rasizm, tak, każdego, kto zastanawia się, lub protestuje przeciwko dominacji wyznawców, właśnie kogo? Jezusa, Boga, Matki Boskiej, czy może wszystkich świętych, oskarża się o bycie zwolennikiem jakichś ciemnych sił i dyskryminowanie tych, niby jasnych. To nazywa się manipulacja. A, jeszcze co do tych UFO. Niektórzy, nawet w tych serwisach, piszą, że w pojazdach UFO latają ci z "ciemnej strony mocy". Pytanie, czy tylko oni, czy ci z "jasnej strony mocy" też. Bo, jeżeli tylko tamci, to kim byliby, ci, o których pisał ten Grek? To, że były jakieś błyski itp., tylko uwiarygadnia tezę, że to jacyś "żywi" i prawdziwi, tak jak ludzie, ktosie, robili jakiś "numer" z boskością. Zresztą w tej książce w czarnej okładce jest sporo informacji wskazujących na to, że ktoś przez tysiąclecia miesza ludziom w życiu. A, może nawet dostarczał różną broń, albo inne urządzenia. Lub nawet sami brali udział w różnych wydarzeniach, a to chyba po to, żeby przewaga była po ich stronie. Jaki stąd wniosek? Może taki, że albo jest jakiś scenariusz, który musi być realizowany i ktoś tego pilnuje albo, co jakiś czas, ktoś tu wpada, może z przeszłości i wywiera jakiś wpływ. Możliwe, że to kwestia jakiegoś zapętlenia linii czasu. Czyli, to, co popularnie pokazuje się jako węża zjadającego własny ogon.

Portret użytkownika ...V...

... #Ⅎ ...

... #Ⅎ ...

...cóż mogę dodać do bardzo dobrych przemyśleń w dniu 17.12.17?

...tylko to: ... ♥ #Time #MisteriumFidei RETI# ♥ ...

Wink

#RÆ

Portret użytkownika n..

Masz rację, od dni pradawnych

Masz rację, od dni pradawnych istnieje "żywy Ktoś" i "żywi  ktosie" których posyła, i Oni przyglądają się nam i dopilnowują by spełniło się "zamierzenie" wobec ludzkości, a Jezus odegrał i odgrywa w tym kluczową rolę. 
Co do UFO, to w Bibli czytamy, że prorok Ezechiel ujrzał niesamowity, niebiański rydwan Jehowy", aż padł na twarz gdy go zobaczył! Czy był to pojazd UFO? Nie wiem, poczytaj sobie w księdze Ezechiela... Wiem natomiast, że ród ludzki na samym starcie otrzymał błogosławieństwo Boże, miał się rozmnarzać i napełniać całą Ziemię i żyć ze sobą i zwierzętami w absolutnym pokoju. Dzięki posłuszeństwu wobec Boga i Jego mądremu kierownictwu cała Ziemia miała być cudownym rajem. Ludzie mieli wtedy mnóstwo zdrowej żywności, pili krystalicznie czystą wodę, oddychali czystym powietrzem, otaczała ich przepiękna przyroda, nie mieli żadnych zmartwień, stresu i jakiegokolwiek lęku. Posiadali doskonały układ odpornościowy. Wszyscy ludzie mieli żyć wiecznie, bez żadnej granicy czasu (oczywiście, to wyjątkowe Boże postanowienie i błogosławieństwo dotyczyło tylko i wyłącznie ludzi, nie dotyczyło zwierząt i innych żywych organizmów). Niestety, bunt Adama pod wpływem "kusiciela i ojca kłamstwa" był grzechem który zniweczył to wspaniałe i niezwykłe błogosławieństwo, a w zamian sprowadził przekleństwo, cierpienia, choroby i śmierć. 
Grzech zniweczył podobieństwo człowieka do Boga, uniemożliwił ludziom odzwierciedlanie Bożej chwały, pozbawił świętości, i zbrukał pod każdym względem. Staliśmy się wtedy jak wszystkie pozostałe zwierzęta, i straciliśmy nad nimi przewagę. Całe szczęście dla nas, dla potomstwa Adama, że Bóg przewidział wtedy plan "B". Jego pierworodny Syn stał się więc kluczową postacią w realizacji tego planu względem Ziemi i jej mieszkańców. Właśnie realizacją tego zamierzenia są bardzo zainteresowane wszystkie żywe i inteligentne, wierne Bogu istoty duchowe, bo diabeł namówił wtedy nie tylko pierwszą parę ludzką do buntu, ale również wielu aniołów, i rzucił wyzwanie dotyczące prawowitości zwierzchnictwa Jehowy nad całym wszechświatem. Ponieważ kwestia sporna wyłoniła się na Ziemi, na niej też zostanie ona rozstrzygnięta. Wiele wskazuje na to, że tylko my ludzie jesteśmy jedynymi cielesnymi istotami w materialnym wszechświecie, stworzonymi na "obraz Boży", ale skoro dla Boga nie ma żadnych rzeczy niemożliwych to tylko Bóg raczy to wiedzieć. W każdym bądź razie, cała ta ponura historia wydarzeń, na tym łez padole, niewymownych cierpień i tragedii, okrucieństw, wojen, chorób i śmierci ostatecznie będzie zakończona Armagedonem, i wreszcie nastanie wytęskniony raj, i wreszcie spełni się to piękne, pierwotne zamierzenie. Całość wydarzeń stanowić będzie na pewno precedens dla rozumnych, cielesnych i duchowych stworzeń wszechświata. Bez lojalnego podporządkowania się Stwórcy życia, bez Jego błogosławieństwa i miłości, uznania mądrych praw, zasad i wskazówek, żadne rozumne istoty obdarzone wolną wolą nigdy nie osiągną trwałej harmoni, pokoju i szczęścia, nigdzie, w żadnej galaktyce i w żadnym wymiarze wszechświata. Zmartwychwstanie Jezusa ukazało nieograniczoną potęgę i mądrość, ale również miłość i miłosierdzie Jehowy, i potwierdziło, że jest Bogiem który swych sług zachowuje przy życiu. Za wierność aż do śmierci obdarzył swego Syna ogromnym zaufaniem i powierzył  Mu niezwykłą moc i władzę królewską i jest to świadectwo siły moralnej rządów Jehowy i przyczynia się wykazania słuszności Jego zwierzchnictwa oraz zdemaskowania fałszywych zarzutów arcywroga ludzkości. Przywrócenie życia ludziom nie przerasta możliwości Tego który je od podstaw stworzył. Stwórca i Władca wszechświata bez trudu zdołał wskrześić swego umiłowanego Syna, więc bez trudu zdoła też wskrzesić wszystkich wiernych ludzi
w nowych ciałach odtwarzając ich osobowość.

Portret użytkownika Madziunia

Oczywiście nie zgadzam się z

Oczywiście nie zgadzam się z tym, że świat Adama i Ewy był piękny. Opis stworzenia Adama pokazuje zupełnie pustą ziemię, ziemię, na której nic jeszcze nie wyrosło, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu' czyli aż do dnia stworzenia Adama brak roślin i zwierząt. Nie ma deszczu, więc nic nie wyrosło, a bez roślin nie ma zwierząt, bo nie mają czym się żywić. Adam byłby pierwszym stworzeniem.

1 Moj. 2:5-8
5. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby,
7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.
(BW)

Z niby ostatniego stworzenia staje się pierwszy. Człowiek Adam stworzony jako pierwszy w ok. 3800 r p.n.e. Dodam, że czas ten jest obliczony w sposób kombinacji, bo Biblia nie zezwala na liczenie czasu od Mojżesza do Jezusa. Jakie inf. można uzyskać z tak skonstruowanego opisu dnia stworzenia Adama?

1/. do dnia stworzenia Adama Pan Bóg nie spuścił żadnego deszczu, a potem spuszcza pierwszy deszcz w postaci potopu czyli 1656 lat od dnia stworzenia Adama, co daje obraz katastofy ekologicznej, a nie piękny świat,

2/. do dnia stworzenia Adama Pan Bóg nie stworzył żadnego zwierzątka, nie zasadził żadnej rośliny, nie stworzył żadnej ryby, bo mgła to dla ryb zły klimat,

3/. do dnia stworzenia Adama wszystko co było na ziemi nie było dziełem Pana Boga,

4/. Pan Bóg nie zasadził kapusty, kartofli, cebuli, rzodkiewki itd.

5/. być stworzonym na wzór i podobieństwo' to brak korzeni z Adamem i Ewą, itd.

W opisie dnia stworzenia Adama pojawiają się inf. o narodach, które mają już całkiem dobrze zorganizowany i nazwany świat typu rzeka Eufrat, Asyria, wyborne złoto, a Adam jeszcze nie ma żony i niczego nie nazwał.

1 Moj. 2:10-14
10. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.
11. Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,
12. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.
14. A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
(BW)

W ten sposób pojawiają się w Biblii dwa światy, a jeden nie jest prawdziwy i byłby to świat Adama, co czyni z Adama postać fikcyjną. A Bóg Adama będzie taki sam. Nie można być potomkiem postaci fikcyjnej toteż i rodowód biblijnych bohaterów nie będzie prawdziwy, co widać czytając opowieści o np; Abraham 100 lat, Sara 90 lat i pobyt ich w Geraru u Abimelecha, gdzie król bierze sobie Sarę, Abraham i Sara uchodzą za rodzeństwo, bo nie mają syna Izaaka, co znaczy, że w wieku 100 lat Abraham nie został ojcem Izaaka, a Sara w wieku 90 lat nie urodziła Izaaka. Zmiana imion to dobry sposób na pokazanie wieku biblijnych bohaterów.

1 Moj. 20:2
2. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę.

1 Moj. 20:17
17. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnice jego, tak że znowu mogły rodzić,
(BW)

a Sara nadal bez syna Izaaka. Nie ma też z nimi Ismaela i Hagar, a Hagar miała zostać wygnana po narodzeniu Izaaka. Bez Izaaka nie będzie Jakuba i Ezawa,..., a zwłaszcza Mojżesza. I należy po prostu wyjść z tych Adamowych korzeni, które zupełnie niepotrzebnie czynią z człowieka grzesznika z powodu głoszenia nieprawdy czyli kłamstwa sieją.

Portret użytkownika n..

Dziękuję tym wszystkim,

Dziękuję tym wszystkim, którzy wbrew woli diabła odważnie stanęli w obronie Pana Jezusa.
Gdyby istniał jakikolwiek dowód negujący istnienie, a zwłaszcza zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - jego wrogowie, upadli aniołowie oraz sam szatan z pewnością pokazaliby je nam poprzez swoich sług już dawno, tryumfując ze swego zwycięstwa i otwarcie szydząc z Boga i z Biblii, oraz wszystkich, którzy w niego wierzą. Nienawiść satanistów i okultystów na całym świecie wzrasta wprost proporcjonalnie do zapowiedzianego w Biblii czasu Jego powrotu. Im bliżej do zapowiedzianego w Apokalipsie Armagedonu, tym większa ich nienawiść.
Gdyby były jakiekolwiek możliwości oszkalowania Jezusa czy też rzucenia na Niego jakiegokolwiek poważniejszego oszczerstwa - zrobiono by to - i w przeszłości - i obecnie! Szatan byłby tym szczególnie zainteresowany. Z powodu braku takich dowodów zaczęto fałszować Biblię, usuwać pewne wersety a nawet usuwać księgi lub dodawać księgi FAŁSZYWE!
W tym diabelskim świecie możemy się jedynie domyślać, że trwały i trwają nadal wzmożone wysiłki ukrywania przed nami niemal wszelkich materiałów, które mogłyby wzmocnić naszą wiarę i podważyć misterną pajęczynę kłamstw szatana.
Proceder jest więc  prosty, chowa się dowody a w zamian podaje się bezużyteczne, niewiarygodne czy nawet szkalujące Chrystusa apokryfy.
Z powodu braków jakichkolwiek punktów zaczepienia, w celu torpedowania Bożego planu zbawienia siły szatana utworzyły wkrótce po śmierci apostołów pseudochrześcijańską religię, która neguje i łamie niemal wszystkie przykazania Boże. Instytucja ta od wieków uwikłana jest w bezprecedensowe bałwochwalstwo, magię, satanizm i okultyzm, zboczenia i niemoralność. Jej historia słynie z masowego przelewu niewinnej krwi najwierniejszych naśladowców Chrystusa. Szatan wielu wprowadził w błąd, więc są święcie przekonani iż znajdują się pod ścisłą opieką Maryi i nic im nie zagraża. Swego Zbawiciela oraz samego Boga zepchnęli więc na dalszy plan. Wielu przysypia sądząc, że już są zbawieni i nic tego nie może zmienić. Jakże niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba słuchać Jezusa a nie przywódców religijnych. Dopiero wtedy Duch Boży zacznie nami kierować. By szydzić z Jezusa Chrystusa siły diabelskie utworzyły również inne, najrozmaitsze odłamy Chrześcijaństwa -  zupełnie sprzeczne ze sobą doktrynalnie i w mediach owe religie są za to radykalizowane i ośmieszane.
Szatan dwoił się i troił aby cokolwiek znaleźć przeciwko Biblii i Chrystusowi przez niemal 2000 lat. Nie znalazł nic! Wróćmy jednak do tematu, czy zatem istnieją jakieś niepodważalne i rzetelne dowody przeciwko tym "rewelacjom" z artykułu tallinna? Zobaczmy: "Mateusza 26:(3) W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz.(4) I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. (BM)"
"Mateusza 26:(59) Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. (BM)"
"Mateusza 27:(1) A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić.(2) Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi"
"Mateusza 27:(24) A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz."
Jak wiadomo z Ewangelii, Jezus zmarł jako pierwszy i żołnierz rzymski musiał osobiście sprawdzić, czy rzeczywiście On umarł. Dlatego przebił włócznią Jego bok i wypłynęła zeń woda i krew.
To zupełnie dementuje jakiekolwiek teorie, że Jezus jakimś cudem przeżył. Jest jeszcze jeden istotny element. Jak wiemy z opisu Ewangelii, egzekucję wykonywali żołnierze rzymscy. Z wielu opisów historycznych cesarstwa rzymskiego wynika, że żołnierze przeznaczeni do określonych obowiązków musieli się z nich wykazywać w najdrobniejszych szczegółach i sposób wykonania przez nich jakiegokolwiek zadania  praktycznie musiał być perfekcyjny.
Już wtedy istniała drobiazgowa procedura a karność żołnierzy rzymskich była wręcz legendarna. Właśnie dzięki owej karności i bezwzględnemu posłuszeństwu armii Rzym stał się najpotężniejszą siłą ówczesnego świata i owa moc istnieje do dzisiaj!
Kary za łamanie regulaminów wojskowych były niezwykle srogie. Gdyby Jezus przeżył ukrzyżowanie, wszyscy żołnierze zostaliby spaleni we własnych ubraniach, które spalono by razem z nimi.
Żołnierzy biorących udział w krzyżowaniu było co najmniej czterech i byli oni osobiście odpowiedzialni przed Piłatem za wyniki egzekucji. Opis ewangeliczny mówi o setniku rzymskim, (Marka 15:39) który oddał chwałę Bogu uznając, że Jezus rzeczywiście był Synem Bożym. Czterem katom towarzyszyła duża obstawa, złożona z co najmniej setki żołnierzy rzymskich, którzy eskortowali więźniów na Golgotę oraz byli gotowi na jakąkolwiek próbę uwolnienia skazanych. Stąd konieczna obecność setnika - dowódcy kohorty rzymskiej.
Najwyraźniej Piłat unikał wszelkiego ryzyka i nie mógł sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniedbanie w tak ważnej dla jego urzędu sprawie.
Żołnierze, którzy wykonywali egzekucję nie robili tego po raz pierwszy i po jej wykonaniu musieli złożyć raport. Nie było możliwości, że ktokolwiek mógł egzekucję przeżyć. Kara za niedbalstwo była niezwykle sroga i nie było mowy o niesuboordynacji. Dlatego obu skazańcom połamano golenie, a widząc Jezusa już martwego, jeden z żołnierzy na wszelki wypadek zadał mu ostatni cios włócznią, wykluczając tym jakąkolwiek szansę na przeżycie.
Raport o egzekucji musiał być na 100% pewny i każdy z czterech żołnierzy musiał każde ciało osobiście sprawdzić oraz podpisać dokument śmierci.
Rzymianie nigdy nie byli krzyżowani za swe winy - najczęściej ścinano im głowy lub spalano ich żywcem. 
Większość uczni Jezusa pouciekała ze strachu a główną grupę obserwatorów Jego cierpień i śmierci stanowili jego najzagorzalsi przeciwnicy - faryzeusze oraz obecni przy egzekucji arcykapłani.
Cała ta tłuszcza drwiła z Niego i szydziła, bacznie obserwując, czy wszystko jest wykonane jak należy. (Mateusza 27:40-44)
Jest więc absolutnie niemożliwe, że Jezus mógł tę egzekucję przeżyć.
Kamień na grobowcu ocenia się, że mógł ważyć 1.5 do 2 ton. Greckie wyrażenie określa ów kamień jako wyjątkowo duży, i jest to szczegół bardzo istotny.
Mateusza 27:(62) Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, (63) mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. (64) Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. (65) Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. (66) Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.
Kapłani i faryzeusze nie tylko dokładnie sprawdzili rezultat egzekucji, ale także zadbali o to, aby przypadkiem nie... zmartwychwstał!  Zapieczętowano grób!
Z reguły na strażniczą Gwardię wybiera się najlepiej wyszkolonych i wyćwiczonych żołnierzy. Ze źródeł historycznych wynika, że przeciętny oddział straży rzymskiej zawierał 16 żołnierzy, uzbrojonych w kilka różnych (3-5) rodzajów broni. Każdy członek takiej Gwardii był praktycznie niezwykle precyzyjną walczącą maszyną. Gwardia straży była elitą armii rzymskiej i jest tak nadal w niemal każdej armii świata.
Publius Flavius Vegetius Renatus [PL] – pisarz rzymski żyjący w IV w.n.e. Twórca dzieła "De re militari" ("O sztuce wojskowej"), opisywał w swoim dziele szczególne detale armii rzymskiej, które posłużyły współczesnym militarystom za wzór do wprowadzania podobnych zwyczajów w szkoleniu komandosów i Zielonych Beretów.
Szesnastu żołnierzy musiało podzielić dzień na 4 godzinne okresy spania i czuwania. Identyczny system stosuje się dzisiaj w większości armii na całym świecie!
Zwróćmy uwagę na to, że namiestnik rzymski Poncjusz Piłat [PL] potraktował sprawę niezwykle poważnie i oddał arcykapłanom oddział straży, przeznaczony do pilnowania grobu, w obawie przez wszelkimi próbami kradzieży ciała. Uczniowie, którzy pouciekali po egzekucji, nie mieli żadnej szansy na pokonanie owej straży.
Dlaczego Piłat potraktował to tak poważnie?
Z pewnością nie chciał on za swej kadencji żadnych incydentów. Oczywiście Jezus jednak zmartwychwstał i właśnie za kadencji Piłata rozpoczęło się rozprzestrzeniać Chrześcijaństwo. Piłat wkrótce utracił swoją pozycję. Chociaż przyczyny nie są dokładnie znane, to spróbujemy je wyjaśnić w dalszej części. Nie dość, że Piłat dał swoją gwardię, dodatkowo zabezpieczono grób pieczęcią rzymską.
Sprawa nabrała więc szczególnego znaczenia. Miejsce było strzeżone przez najlepiej wyszkoloną straż - 16 doborowych żołnierzy uzbrojonych po zęby a wejście było zapieczętowane rzymskimi insygniami.
Jakakolwiek próba złamania pieczęci byłaby ukarana śmiercią krzyżową!
Mateusza 28:(2) I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. (3) A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. (4) A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. (5) Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Diablo Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
Dalsze wersety mówią nam:
Mateusza 28:(11) oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. (12) Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, (13) mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. (14) A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. (15) Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.
Zwróćmy uwagę na pewien szczegół. Strażnicy przerażeni sytuacją interwencji samego anioła nie udali się do Piłata, który by ich najprawdopodobniej wyśmiał i srogo ukarał - udali się oni do arcykapłanów, wierząc, że ci zrozumieją ich lepiej w sprawach nadprzyrodzonych, oraz wywrą oni wielką presję na Piłata, aby pozostawił ich w spokoju.
Tym samym dali arcykapłanom naoczne świadectwo zmartwychwstania Chrystusa!
Z tej samej przyczyny kapłani zalecili żołnierzom rzymskim rozpowiadać historię, że zostali przekupieni, aby kłamać, że ciało wykradli jego uczniowie. Owe kłamstwo jest także powtarzane i  dzisiaj, co także jasno dowodzi istnienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie można było wykraść ciała kogoś, kto nigdy nie istniał!
Kwestia kradzieży ciała otwiera nam wielką puszkę Pandory i natychmiast wyłaniają się setki dodatkowych pytań.
Daje nam to także jasny obraz całej sytuacji.
Ze sprawozdania Mateusza jest ewidentne , że arcykapłani najwyraźniej uwierzyli w relacje strażników! Właśnie z tego powodu ci przewrotni ludzie przedsięwzięli takie właśnie kroki.
Nawet świadectwo 16 strażników rzymskich nie mogło zmienić ich dalszej postawy w stosunku do Chrystusa. Ludzie ci byli całkowicie oddani szatanowi i nic i nikt nie był w stanie zmienić ich postawy. Słusznie Jezus nazwał ich wcześniej plemieniem żmijowym!
Okazuje się, że istnieje także inny, niezwykły dokument, o którym niewielu z nas kiedykolwiek słyszało. Jest to sprawozdanie Greka Germizego, który opisał moment zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ponieważ był on także naocznym świadkiem zmartwychwstania.
Poniżej - tekst jego świadectwa oraz dowody autentyczności tego sprawozdania.
Tłumaczył: Andrzej Leszczyński 8.07.2013 r.
… Grek Germidiusz (Germizy) [Грек Гермидий (Гермизий)], który był oficjalnym biografem rządcy Judei, napisał również biografię Piłata. Jego świadectwa zasługują na szczególną uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, zawierają one wiele szczególnie pewnych danych na temat historii Judei. Po drugie, Germidiusz wyraźnie wyróżnia się sposobem przedstawienia swych wypowiedzi.
Ten człowiek nie jest zdolny poddawać się jakimś wrażeniom, dziwić się, pasjonować. Wg określenia Akademika S.A. Żebielewa, “on z bezstronną dokładnością aparatu fotograficznego mówi o wszystkim.” Wypowiedzi Germidiusza są cenne jeszcze i dlatego, ponieważ również w czasie Zmartwychwstania Chrystusa był on w pobliżu tego miejsca, towarzysząc jednemu z pomocników Piłata.
Ważnym jest dodanie jeszcze jednej okoliczności. Germidiusz początkowo był nastawiony przeciwko Chrystusowi i jak sam powiedział, namawiał żonę Piłata, aby ta nie starała się, aby mąż zmienił wyrok śmierci na Chrystusa. Aż do samej chwili ukrzyżowania uważał Chrystusa za oszusta. Dlatego z własnej inicjatywy wyruszył w nocy przed Zmartwychwstaniem do Grobu, chcąc upewnić się, że Chrystus nie zmartwychwstanie i Ciało Jego na zawsze pozostanie w ziemi. Ale wyszło inaczej.
“Zbliżywszy się do Grobu i znajdując się w odległości stu pięćdziesięciu kroków od niego – napisał Germidiusz – widzieliśmy w półmroku wczesnego świtu straż przy grobie: dwie osoby siedziały, pozostałe leżały na ziemi, było bardzo cicho. Szliśmy bardzo powoli, i wyprzedziła nas straż, idąca do Grobu, aby zmienić tę, która tam znajdowała się od wieczoru. Później stało się nagle bardzo jasno. Nie mogliśmy pojąć, skąd to światło. Ale wkrótce zobaczyliśmy, że wychodzi ono z przesuwającego się w górze świecącego obłoku. Obłok opuścił się nad Grób i nad ziemią tam ukazał się człowiek, który jakby się cały świecił. Następnie rozległo się uderzenie grzmotu, ale nie w niebie, lecz na ziemi. Od tego grzmotu straże z przerażenia podskoczyły, a następnie upadły. W tym czasie do Grobu z prawej strony od nas ścieżką szła kobieta, która nagle zawołała: “Otworzyło się! Otworzyło się!” I w tym momencie zobaczyliśmy, że rzeczywiście bardzo wielki kamień, zakrywający wejście do pieczary, jakby sam się podniósł i otworzył Grób (otworzył wejście do pieczary Grobu). Bardzo się wystraszyliśmy. Potem, jakiś czas później, światło nad Grobem znikło, nastała cisza, jak zwykle. Gdy przybliżyliśmy się do Grobu, to okazało się, że nie ma tam już ciała pogrzebanego człowieka.”
Mamy więc 17 bezpośrednich  świadków momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa!
Co się z nimi stało? Przecież Piłat znał relację setnika, który przyznał w momencie śmierci Jezusa publicznie, że Jezus był Synem Bożym, również żona Piłata była o tym poinformowana, i pojawił się kolejny dowód - 17 wiarygodnych świadków zmartwychwstania!
Legenda głosi, że Piłat, jego żona - Claudia Procula i wszyscy świadkowie zmartwychwstania stali się Chrześcijanami! Potwierdzeniem tego może być pisemna relacja Piłata z tamtych wydarzeń, od których przecież trzęsły się mury Rzymu: "Poncjusz Piłat śle pozdrowienia cesarzowi Klaudiuszowi. Ostatnio przydarzyło się coś, co i ja potwierdzam: Żydzi przez zawiść ukarali siebie i swoje potomstwo okrutnym potępieniem. Bo ojcom ich zostało dane przyrzeczenie, że ich Bóg ześle im z niebios swego świętego, który słusznie będzie nazwany ich królem, a obiecał, że zostanie posłany na ziemię przez dziewicę. On to właśnie, gdy ja byłem namiestnikiem, przybył do Judei.
I ujrzeli, jak On niósł światło ślepym, oczyszczał trędowatych, leczył paralityków, wypędzał czarty z ludzi, nawet wskrzeszał umarłych, rozkazywał wiatrom, chodził suchą nogą po falach morskich i czynił wiele innych cudownych znaków. A podczas, gdy cały naród żydowski mówił, że On jest Synem Bożym, najpierwsi spośród kapłanów zapłonęli przeciw Niemu zazdrością, zatrzymali Go, wydali mi Go, a spośród licznych kłamstw mówili mi, że On jest magiem i że działa przeciw ich Prawu.
A ja uwierzyłem, że tak jest istotnie i wydałem Go im ubiczowanego, aby Go osądzili. Oni Go ukrzyżowali, a przy pogrzebanym ustawili straże. On zaś, choć strzegły Go moje straże, trzeciego dnia zmartwychwstał. Do tego zaś stopnia zapaliła się niegodziwość Żydów, że dali moim żołnierzom pieniądze, mówiąc: <<Powiedzcie, że Jego uczniowie ukradli Jego ciało>>.
A choć przyjęli pieniądze, nie mogli ukryć tego, co się wydarzyło i świadczyli, że On zmartwychwstał, że Go widzieli, i że przyjęli pieniądze od Żydów. A to napisałem dlatego, by ktoś inaczej nie skłamał, a ty byś nie sądził, że trzeba wierzyć kłamstwom Żydów".
Koniec sprawozdania. Najprawdopodobniej Tyberiusz, ówczesny cesarz Rzymu, tytułowany także bogiem - z pewnością nie był szczęśliwy z takiego obrotu sytuacji i Piłat miał z tego powodu olbrzymie kłopoty. Piłat był głównym świadkiem klęski szatana i należał do rządzącej elity. Jego wiarygodność była olbrzymia! Ujawnienie prawdy w tej kwestii oznaczało dla niego wyrok śmierci!
Rzymski cesarz musiał pozacierać wszelkie możliwe ślady klęski swego... 'boga' - szatana. Reszta to już historia dalszego zacierania owych śladów, które nie zostały skutecznie pousuwane. Nie zapominajmy o niezwykłej wściekłości szatana, który w tym właśnie momencie zmartwychwstania został  przez Jezusa całkowicie pokonany. Ewangeliści Jezusa a także ewangeliści apokryficzni są zgodni odnośnie sądu nad Jezusem i ukazują Piłata jako człowieka prawego, uczciwego i rozsądnego - który uznał publicznie niewinność Jezusa, widząc kłamliwe zeznania fałszywych świadków. Nie mamy żadnego powodu, aby kwestionować ich sprawozdania. Według Piłata Jezus nie był żadnym zagrożeniem dla Rzymu a Jego tytuł króla wynikał tylko i wyłącznie z religijnych wierzeń żydowskich. Wierzenia Żydów nie interesowały Rzymian - interesowały ich wyłącznie regularne podatki.
Piłat wykazał wielką niechęć odnośnie wyroku wydanego przez Heroda i Sanhedryn. Jego żona także próbowała zapobiec śmierci Jezusa.
Tymczasem relacje Józefa Flawiusza oraz Filona z Aleksandrii  ukazują Piłata jako brutalnego, okrutnego, żądnego bezwzględnego posłuszeństwa polityka, który z powodu owej brutalności i drobnych przewinień został odwołany ze stanowiska. Typowy schemat zniszczenia jego osobowości za pomocą szkalowania jego charakteru. Według ich relacji Piłat został zesłany i na zesłaniu popełnił samobójstwo. Inne źródła podają, że Kaligula polecił pozbawić go życia, także oferując mu samobójstwo. Pewne jest to, że Piłat zmarł w niejasnych okolicznościach i możemy się się tylko domyślać, co mu się rzeczywiście przydarzyło. Co ciekawe - Etiopski Kościół Ortodoksyjny - tradycja chrześcijańska uważa go nawet za świętego -  ponieważ jak już wiadomo, Piłat stał się według legend Chrześcijaninem. Wobec takiej masy dowodów oraz wyraźnej niechęci do wykonania wyroku jest to bardzo prawdopodobne.
Jest oczywiste, że świat szatana kłamie nieustannie i informacje elit rzymskich w tej sprawie są tyle warte, ile zawartość kazdego wydania... Gazety Wyborczej.
Rzekoma brutalność Piłata nie mogłaby spowodować żadnych reperkusji - byłaby raczej nagrodzona przez Rzym, a nie  ukarana. Do dzisiaj zwyrodniali siepacze władz, mordercy, zwyrodnialcy i wszelkiej maści zdrajcy są zawsze nagradzani za zbrodnie, a nie karani. Trzeba także pamiętać, że do dnia dzisiejszego trwa zawzięta próba uniewinnienia żydowskiego Sanhedrynu, Heroda, klanu faryzeuszy oraz podburzonego motłochu żydowskiego. Piłata obarcza się  zwykle całkowitą odpowiedzialnością za śmierć Chrystusa. ("umęczon pod Ponckim Piłatem") Opinie zgodne z faktami biblijnymi mają etykietę... antysemicką!
Znając dokładnie kłamliwy styl świata szatana możemy uwierzyć tylko w sprawozdania Ewangelistów, które są zgodne ze sobą i zgodnie wskazują na żydowską elitę władzy, z Sanhedrynem na czele, jako faktycznych zabójców Chrystusa. Czy strażnicy Piłata zostali ukarani za rzekome przekupstwo kapłanów?
Niezwykle ciekawy szczegół, o którym wcale nikt nigdzie nie mówi. Czy faktycznie strażnicy, świadkowie zmartwychwstania Chrystusa zostali ukarani za wzięcie łapówek od kapłanów żydowskich za kłamliwe zeznania, wskazujące na to, że uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało?
Gdyby to było prawdą, żołnierze rzymscy byliby niezwykle srogo ukarani.
W świetle znanych już faktów oficjalne oskarżenie strażników gwardii rzymskiej o wzięcie łapówki i kłamstwo w tak drastycznej sytuacji nie mogłoby pozostać bez kary. Dlaczego nie zostali ukarani?
Gdyby Piłat ich ukarał, nabrałoby to wielkiej wiarygodności i oskarżenia kapłanów, że żołnierze wzięli łapówkę nabrałyby znacznie więcej wiarygodności. Piłat powinien uśmiercić strażników - w takim przypadku Rzym byłby w pełni usatysfakcjonowany i Piłat otrzymałby nagrodę za wierność Rzymowi. Piłat nie posunął się do zamordowania niewinnych strażników, świadków zmartwychwstania. Najwyraźniej Piłat postawił wszystko, z własnym życiem włącznie na Prawdę, zdając sobie sprawę z konsekwencji. Dlatego stracił swoje życie, jak wielu innych, którzy obrali drogę Prawdy. Nie mamy żadnych informacji o losie Gwardii strażników. Cisza jest niemal ogłuszająca i ona wskazuje wyraźnie na to, że żołnierze zeznali czystą prawdę - Chrystus zmartwychwstał. Piłat, członek elity rzymskiej doskonale o tym wiedział i najprawdopodobniej zmartwychwstanie stało się przyczyną jego konwersji i chrztu a także było bezpośrednią przyczyną jego śmierci.
Świat szatana nie mógł pozwolić na to, aby ich człowiek ujawniał ich zbrodnie i kłamstwa. Piłat musiał zginąć a jego charakter musiał zostać oficjalnie splamiony. Dokonał tego m.in. Józef Flawiusz, który napisał, że Piłat za śmierć Chrystusa został obarczony wielkimi nieszczęściami i stał się własnym katem odbierając sobie życie, co było świętą zemstą która nim zawładnęła (Flavius Josephus. Antiquities of the Jews 18.4.2.) Mamy więc solidne, niezbite dowody historyczności Jezusa Chrystusa, poświadczone przez wiele dokumentów oraz Ewangelistów, relacje bezpośrednich świadków Jego śmierci a także 17 świadków Jego zmartwychwstania.
Mamy coś jeszcze, o czym warto wspomnieć. Mamy Jego osobiste zapewnienia, dane każdemu człowiekowi, by z wielką ufnością wyczekiwać obiecanego powrotu Jezusa Chrystusa, króla Królestwa Bożego, który uwolni ludzkość raz na zawsze od okrutnych rządów ojca kłamstwa - szatana.
Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są wymownym dowodem Jego prawdomówności i wiarygodności. Jego zmartwychwstanie jest dowodem na to, że wzbudził Go z martwych sam Bóg Ojciec Jehowa. Jedynie Bóg Ojciec mógł tego dokonać!
Chrystus tryumfalnie powróci jako zwycięski Król, a szatańskim sługom robi się coraz goręcej pod kołnierzykami. Wielu uczciwych badaczy przedsięwzięło poważne kroki, aby zbadać dokładnie kwestię zmartwychwstania. W niemal każdym przypadku stawali się oni Chrześcijanami.
Sprawdź to osobiście! Zacznij szukać i sprawdzać.
Przekonaj się, że Jezus nie był fikcyjną postacią, że rzeczywiście istniał, został zabity i zmartwychwstał, istnieją na to wszystko niezwykle solidne dowody, które świat szatana ukrywa przed nami.
Jak powiedział Jezus: "Szukajcie, a znajdziecie"
Znajdziecie nie tylko Prawdę o Nim, ale będziecie mógli także skorzystać z Jego ofiary i uzyskać zbawienie - od świata szatana a nawet zbawienie od śmierci. Znajdziecie życie wieczne!

Portret użytkownika Madziunia

Bardzo porządnie skupiłeś się

Bardzo porządnie skupiłeś się na opisie dnia ukrzyżowania Jezusa jednak zapomniełeś o jednym, o czasie tego wydarzenia. Na podstawie słów:

Jan. 18:39
39. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego?
(BW)

widać wyraźnie, że ukrzyżowanie miałoby miejsce przed Paschą, o zmierzchu Pascha.

Byłoby to 14 Nisan do zmierzchu. Trzy godziny ciemności nie było zmierzchem.

3 Moj. 23:5-6
5. W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana,
6. A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Pana. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki.
(BW)

Po świecie Pascha 7 dni święta Przaśników czyli

Pierwszy Dzień Przaśników 15 Nisan/Abib,

Drugi Dzień Przaśników 16 Nisan itd.

Zmartwychwstanie Jezusa to czas po sabacie o świcie, kiedy jeszcze było ciemno'.

14 Nisan - ukrzyżowanie Jezusa;

15 Nisan - uroczysty sabat; kobiety odpoczywają;

16 Nisan - zmartwychwstanie Jezusa i...

wieczerza paschalna z Jezusem.

Mat. 26:17-21
17. A w pierwszy dzień Przaśników [15 Nisan] przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną?
18. A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi.
19. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
20. A gdy nastał wieczór [16 Nisan], usiadł przy stole z dwunastoma uczniami.
21. I gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie.
(BW)

W dniu 16 Nisan mamy więc dwa opisy wydarzeń:

1/. zmartwychwstanie Jezusa,

2/. wieczerza tzw. paschalna z Jezusem i dwunastoma.

Oczywiście widząc Jezusa na tej wieczerzy bez śladów po gwoździach i włóczni nie można uznać dnia 14 Nisan za dzień śmierci Jezusa. Zresztą, bez wydania Jezusa nie może on zostać skazany na ukrzyżowanie, a widać, że do wieczerzy paschalnej Judasz Jezusa nie wydał.

W dniu 14 Nisan miał umrzeć Jezus i Judasz, a tymczasem są obaj na wieczerzy 16 Nisan.

Jan. 13:4-5
4. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
5. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.
(BW)

Mat. 26:25
25. A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.
(BW)

Bez ukrzyżowania Jezusa w dniu 14 Nisan do zmierzchu nie może on zmartwychwstać po sabacie o świecie czyli 16 Nisan. Po prostu, nie został jeszcze ukrzyżowany o czym mówi ciało Jezusa, kiedy zdjął szaty swoje i mył nogi uczniom swoim dwunastu na wieczerzy.

Za brakiem ukrzyżowania Jezusa w dniu 14 Nisan przemawia dodatkowo opis Paschy po wywaleniu kupców ze świątyni. To miała być ta właśnie Pascha przed, którą Jezus miał zostać ukrzyżowany tego właśnie roku.

Jan. 2:13-15
13. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.
14. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy.
15. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,
(BW)

Jan. 2:23-25
23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy [14 Nisan o zmierzchu], wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał.
24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
(BW)

I w ten oto sposób okazuje się, że w Biblii jest zarówno kłamstwo jak i prawda.

W zasadzie nie występuje opis śmierci Jezusa, który by można uznać za prawdę, a to może przemawiać na korzyść zwolenników postaci Jezusa jako literackiej fikcji.

 

Portret użytkownika Aa

Ile lat po śmierci Jezusa

Ile lat po śmierci Jezusa zostaly spisane Ewangielie? Czy Ci Ewangeliści byli uczniami Chrystusa?  Czy  Barnaba był uczniem Chrystusa i uczestniczył we wszystkim co Jezus czynił i czego nauczał? Dlaczego Watykan ukrywa inne Ewangielie, np. EWANGELIĘ JUDASZA??? Dlaczego nie Kościół nie chce ujawnić Ewangelii Magdy Magdaleny??? Te Ewangielie istnieją. Więc dlaczego nie mialaby istnieć Ewangelia Barnaby, ktory był jednym z dwunastu uczniów Jezusa?? Sam Jan Paweł II powiedział kiedys, że gdyby ujawnic to co ukrywają podziwmia Watykanu, Kościół Katoloicki przestały istnieć!

Portret użytkownika Madziunia

A tak już patrząc bardziej

A tak już patrząc bardziej współcześnie to ciekawe byłoby zajrzeć w papiery, autentyczne papiery akcji Żegota. Komu to zmienili te papiery?, a nikt pomimo upływu lat nie podjął próby odzyskania tożsamości. Widocznie dostali lepszą. Być może w późniejszych celach majątkowych?

Portret użytkownika angelus

Nie czytałem bardziej

Nie czytałem bardziej naciaganego bełkotu... z ta karnością "rzymskich żołnierzy"... Wystarczyła dziewka z dzbnanem wina i dobrym bayerem, aby tych "karnych rzymskich zołnierzy" spoić winem  z dodatkami...  A RESZTA ZROBIŁA CO TRZEBA...

 a Z TYM "1,5 T" KAMIENIEM TO TEŻ ŚMIECH NA SALI... : sKORO MOZNA GO BYŁO PRZYWALIĆ DO ODTWORU TO I MOZNA GO BYŁO ODWALIĆ...

Tępota artykułu tego postu jest żenująco zawstydzająca...

 Ten jakiś tam jezus tak zmratwychwstał, jak ja teraz zrobiłem kupę..

( dla niewtajemniczonych podaję, że kupę zrobiłem rano...)

Portret użytkownika jaa

opis, podany tu, a będący

opis, podany tu, a będący opisem tego Greka, wyraźnie wskazuje na to, że ktoś, w jakimś latajacym pojeździe brał udział w zdarzeniu. Co, z kolei potwierdza tezę, że jakaś grupa, czy to kosmitów, czy może kogoś z innych obiektów naszego systemu, czy może nawet z Ziemi, czyli albo ludzie z przyszłości albo z przeszłości, ale lepiej rozwinięci albo z ówczesnej teraźniejszości, ale z jakiegoś ośrodka dużo lepiej rozwiniętego, brała czynny udział w tym zdarzeniu, a także w wielu innych. Innymi słowy. Ci ludzie albo toczą z jakimiś innymi grupami jakieś swoje walki, być może jedni o dominację, a inni o brak tejże dominacji. Pytanie, kto chce dominować, a kto chce żeby tej dominacji nie było? Z drugiej strony. Jeżeli sprawa ma się tak, że ludziom nie mówi się wprost, co jest grane, tylko im się serwuje przez tysiąclecia różne elementy układanki, to oczywiste jest, że jest to raczej jakaś gra, a nie uczciwe postawienie sprawy. Innymi słowy, ludzie pełnią jedynie rolę statystów, a do tego są jakby obciążani "odpowiedzialnością" za brak zaangażowania. Jak widać, jakieś oskarżenia też padły, nawet może nie osobowe, ale jednak. A, skoro istnieje jakaś "grupa", która może, potrafi i chce interweniować w pewnych sytuacjach, co wynika z tekstu, to siłą rzeczy dawkując ingerencję do, tylko tego, czym są zainteresowani, nie tyle dbają o "interes" ludzkości, co może swój własny.

Portret użytkownika Tom

Teraz o Smolensku to

Teraz o Smolensku to katastrofa a za 100 lat puszcza pary wnuki tych ktorzy maczali w tym palce i moze nasze dzieci sie dowiedzo kto jak i dla czego. ... tylko jak zykle nie bedzie juz kogo za to ukarac

Portret użytkownika Madziunia

I jeszcze jedno mnie

I jeszcze jedno mnie zastanawia, czy przy takiej wilgotności powietrza nie powinno wystpić zjawisko para z ust?, bo na żadnym filmie takiego zjawiska nie widać, co sprawia, że wątpię w takie warunki meteorologiczne.

Portret użytkownika Madziunia

Dlaczego w dzienniku

Dlaczego w dzienniku pokładowym znalezionym w miejscu zdarzenia brak inf. o locie Tuska 8.04.? Dlaczego brak inf. o uszkodzeniu owiewki nosowej? Czy gdyby piloci wiedzieli o takim zdarzeniu zdecydowaliby się na lot?

"Zgodnie z informacją, znajdującą się w oświadczeniu kierownika sekcji techniki lotniczej (szefa służby inżynieryjno-lotniczej eskadry), na samolocie Tu-154M b/n 101 w okresie od 08. 04. do 10. 04. 2010 wykonywano prace związane z usunięciem uszkodzeń nosowej owiewki... po zderzeniu z ptakiem 08. 10. 2010. Danych o charakterze uszkodzeń, sposobie ich usunięcia oraz decyzji o możliwości dalszej eksploatacji strona polska nie przedstawiła." MAK -> 38

"Jak podaje "Rzeczpospolita" do zderzenia prezydenckiego samolotu z ptakiem doszło, kiedy maszyna startowała z lotniska w Pradze.Na pokładzie tupolewa 8 kwietnia znajdował się Donald Tusk, który wracał ze spotkania z Barackiem Obamą z prezydentami państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z meldunku zanotowano "ślady uderzenia w dolną powierzchnię nosową części kadłuba samolotu - odpryski powłoki lakierowej w miejscu uderzenia". Zdaniem ekspertów maszyna powinna zawrócić do Pragi od razu po zderzeniu się z ptakiem. Piloci jednak tego nie zrobili, a tym złamali procedury bezpieczeństwa. Prezydencki tupolew został sprawdzony dopiero w Warszawie. Nie znaleziono żadnych usterek."

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/tupolew-zderzyl-sie-z-ptakiem/pfr3p89#slajd-1

Portret użytkownika Madziunia

Do katastrofy smoleńskiej

Do katastrofy smoleńskiej chętnie dorzucam do czarnej skrzynki fragment raportu MAK.

Z pewnością czytaliście raport MAK ale czy zwróciliście uwagę na dane nt; stanu technicznego samolotu Tu-154M 101, Rzeczpospolita Polska.

Na stronie 33 jest tabelka przedstawiająca dane techniczne. I co mnie zaskoczyło?

3 silniki D-30KU-154 2 serii i "Nalot od początku eksploatacji Na 08.04.2010:
5143 godziny, 3899 lądowań."

3899 lądowań to na pewno 3899 cykli, a tymczasem dane pokazują brak takich możliwości.

Czas Pracy od początku eksploatacji według stanu na 08.04.2010
Silnik 1. -> "4261 godzin, 2491 cykli
Silnik 2. -> 7066 godzin, 3760 cykli
Silnik 3. -> 3989 godzin, 2469 cykli"

Żaden silnik nie wykonał 3899 cykli. Jak ten samolot latał?, bo wychodzi, że bez silników.

Silnik pomocniczy czy też rozruchowy TA-6A jest jeszcze lepszy, bo

"Czas pracy od początku eksploatacji według stanu na 31.03.2010
1680 godzin/1771 uruchomień."

"11. Różnica w liczbie czasu pracy silników od ostatniego remontu (godzin lotu) i samolotu od ostatniego remontu (godzin lotu) wynika z przeprowadzenia prób silników
przed każdym lotem specjalnym samolotu (dane przytoczono ze znalezionego w miejscu zdarzenia lotniczego dziennika pokładowego samolotu)." str. 35.

Aż trudno uwierzyć, że na podstawie takich danych uznano je za prawdę. Dziennik pokładowy znaleziony w miejscu zdarzenia wygląda na porządnie sfałszowany i to niestety ale stronę polską. Ale, że strona rosyjska oparła swój raport na takich danych?
Zarzucają naszym brak kompetencji, a sami schrzanili raport tzn. nasi schrzanili Dziennik pokładowy i wygląda to jeszcze gorzej jakby faktycznie nawet Dziennika pokładowego nie potrafili prowadzić, w co wątpię.

Na podstawie tych danych samolot był niesprawny w ogóle. Nie był w stanie wykonać

"5143 godziny, 3899 lądowań."

Portret użytkownika Madziunia

No cóż, inf. typu

No cóż, inf. typu

"8:10 Paliwo - około 11 ton.

8:18 Paliwo – około 13 – 12,5 tony.

8:33 Paliwo – aktualnie 12 ton."

nie przekonują mnie. Kto to widział żeby w czasie lotu przybywało paliwa? To jest nienormalne.

Portret użytkownika ron

Ewangelia wg Świętego Jana

Ewangelia wg Świętego Jana (14.6-14): "Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?". Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię". (Koniec cytatu). Mając na uwadze powyższe, tylko człowiek wyjątkowo nierozumny i ograniczony intelektualnie może uwierzyć w „szyte grubymi nićmi” kłamstwo, jakoby wszyscy Święci Ewangeliści zmówili się i z premedytacją sfałszowali, na polecenie Św. Pawła, Nowy Testament, a tylko Barnaba napisał prawdę – o ile napisał on cokolwiek, a w bajeczkę o tym, iż powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię dokona się w kręgu religii islamskiej uwierzy chyba tylko muzułmanin. Generalnie rzecz ujmując, to większych bzdur już dawno nie czytałem.  

Portret użytkownika jaa

Skoro, jak rozumiem, ten

Skoro, jak rozumiem, ten zacytowany fragment, jest dla Ciebie istotny, to jak wytłumaczysz komuś, kto nie ma pojęcia, czy to prawda, w jaki sposób został zapamiętany i spisany dokładnie słowo w słowo, przekaz tego, co Jezus kiedyś, gdzieś, komuś powiedział? Bo, albo wszystko lub prawie wszystko by musiało być spisywane od razu, w trakcie wypowiedzi, albo mieli taką dobrą pamięć, że mogli to spisać trochę później, albo mieli bardzo dobrą pamięć i mogli to spisać nawet po latach. Są podobno ludzie, którzy potrafią zapamiętać wszystko, co usłyszą, lub przeczytają, to może tam też tacy byli, nie wiem. Ale, jeżeli nie byli, to skąd przekonanie, że to dokładny przekaz, a nie jakieś przeróbki i, to może z wielu lat potem, a do tego gdzieś z okolic Rzymu? Rozumiem, że sam w to wierzysz, .że to prawdziwy przekaz, bo uważasz, że wierzenie jest słuszniejsze niż dochodzenie stanu faktycznego. Ale, co, gdyby ten Jezus powiedział, że wcale tak nie mówił, albo, że to ktoś, kto się pod niego podszywał. Albo, że to tekst z jeszcze starszych lub zupełnie innych przekazów, tyle, że uwzględniony albo dla jakichś powodów, albo przez pomyłkę, w ramach tych przekazów. Bo, przecież takich Janów, Mateuszów i innych, mogło być wielu. I mogli nawet o sobie nic nie wiedzieć albo i wiedzieć, ale mieć właśnie takie podejście, że kilku o tym samym imieniu rozchodzi się do różnych miejsc i mówi mniej więcej to samo, po to żeby łatwiej i szybciej rozpropagować swoje idee i zrealizować założone cele. Przecież wtedy nikt nikogo nie znał, tylko opierał się na tym, co mówią dwaj, albo trzej, albo więcej, którzy są z nim. Jeżeli ktoś powiedział, że ten, to jest ten słynny Jezus, który uzdrawia, a, tym kimś był zupełnie ktoś inny, może trochę podobny albo nawet znający Jezusa, to w tym miejscu, gdzie byli, a gdzie nikt Jezusa nie znał, nikt nie mógłby podważyć, tego, że to nie Jezus. To samo dotyczyłoby każdego innego. Mateuszów, Janów i innych imion było wtedy w bród. Tak naprawdę nic nie wiemy o tym, kto pisał różne teksty. Czy tylko jeden człowiek, czy może to zlepki różnych innych tekstów. Żeby to, co jest zacytowane, było faktycznie powiedziane, to chyba by musiało być jakoś nagrywane i potem z nagrywania spisywane. A, to znaczy, że albo ktoś z przyszłości to robił, czyli Jezus i jego ekipa, to tacy podróżnicy w czasie, albo, że jacyś inni ludzie, może z innej planety, albo z ówczesnego UFO, robili te sprawy, albo już wtedy mieli jakieś urządzenia do nagrywania, może z jakichś wcześniejszych czasów.  A, gdyby nawet tak było, że to wszystko powiedział dokładnie, tak jak zacytowałeś, to dlaczego ci, co go znali i te jego teksty też, po jego zniknięciu po ukrzyżowaniu, mieli takie problemy z przyjęciem tych faktów do wiadomości? Przecież, podobno, byli z nim przez ileś lat. Swoją drogą ciekawe przez ile i, ile tak naprawdę mieli z nim do czynienia. Jeżeli te teksty dzisiaj mają poruszyć i podobno poruszają ludzi, to jak musiały poruszać tych, co je, podobno, słyszeli na żywo. A, potem takie zwątpienia i brak wiedzy, co mają robić dalej? Coś tu się nie zgadza. Do tego kewstia tak zwanego Ojca. Pytanie czy chodzi tu o ojca w sensie rodzic, czy też o jakąś nazwę, może nową, jakiegoś bóstwa, bo te były wtedy powszechne. Czy może ktoś domagał się, żeby Jezus wyjawił, kto jest jego ojcem, bo może były co do tego wątpliwości. A, podobno, był to jakiś żołnierz rzymski, czyli nie Żyd, z pochodzenia chyba Fenicjanin, czy może ktoś inny. A, to by znaczyło, że Jezus, przywódca lub lider tej grupy ludzi, którzy właściwie chcieli chyba walczyć przeciwko Rzymowi, był z pochodzenia rzymianinem, albo kimś takim. A, to może dla wielu z nich byłoby nie do przyjęcia. Sumując: nic nie wiemy o tym, kto stał za tamtymi i pźniejszymi wydarzeniami. I, o ile można zrozumieć, że ktoś coś propaguje, bo ma w tym interes, lub zobligowany jest w inny sposób, to trudno zrozumieć, że ktoś sam z siebie daje się przekonać do czyichś manipulacji. I, jeszcze próbuje przekonywać innych.

Portret użytkownika MONiTORiNG

Przeczytaj to bardzo uważnie,

Przeczytaj to bardzo uważnie, bo mam wrażenie że jesteś bardzo młodym i nie doświadzonym umysłem a nie chciałbym abyś pomyślał sobie że chcę ciebie w jakiś sposób obśmiać bądz obrazić, a wręcz przeciwnie ; podałem akurat ten fragment z bibli bo jest adekwatny do tematu i do dzisiejszych czasów, napiszę teraz bardzo przewrotnie, jeżeli napisałbym że te słowa podyktował sam szatan lub lucyfer albo jeszcze ktoś inny z piekła rodem który słynie z kłamstw i podobnych czynów to uwierzyłbyś mi na słowo ??? A może nie wiesz co oznacza miejsce i słowo  >> PiEKŁO << ??? Zaczełeś bardzo mocnym słowo-tokiem z pytaniami a może to, a może tamto, a może było tak, a może inaczej, a może był ojcem a może ojcem był ktoś inny, a może go znali albo nie znali a wszystko zmyślili ??? na wiele twoich pytań nie podam tobie odpowiedzi bo nie wiem co do ciebie przemawia, a jeżeli bodobają sie tobie kłamstwa, blużnieretwa, morderstwa, wyszydzanie  poniżane i obśmiewanie wszystkiego i wszystkich , to jesteś dla mnie człowiekiem >>BRUDNYM WEWNĘTRZNIE<< a jeżeli jesteś przeciwny temu wszystkiemu to jesteś dla mnie czystym człowiekiem o czystym sercu i tylko to miałem w tamtym momencie na myśli kiedy to pisałem, podając taki przykład z takimi słowami to uwarzasz że ktoś ośmieliłby się kłamać podając lub przytaczając dany monent z życia Jezusa i zapisałby go w bibli a on nie miałby miejsca ? To byłoby kłamstwo. Dla mnie te słowa mają wielki sens i nikt mnie od tego nie odwróci aby być czystym wewnętrznie i nie taplać się w brudzie kłamstw i hipokryzji, to kim będziesz w życiu zalerzy tylko od ciebie a co jest kłamstwem a co prawdą to musisz rozstrzygnąć samemu, bo nikt nikogo nie przekona do prawdy, jeżli ktoś woli słuchać słodkich kłamstewek to będzie ich słuchać, pozdrawiam

 

Portret użytkownika jaa

skoro Jezus powiedział, a

skoro Jezus powiedział, a podobno jesteście fanami tego, co niby mówił, że tylko dzieci odziedziczą i, tak dalej, i, że, żeby umieć, to co on, czy jakoś tak, to trzeba być dzieckiem, czy jakoś tak, to skąd założenie, że to coś błędnego? Bo, skoro masz "wrażenie", że jestem bardzo młody i niedoświadczony, to może to znaczy, że to, co piszę jest takie, jak powinno być, a, Wasze założenia, że trzeba być starym i doświadczonym, tym samym, są błędne. Kogo Jezus gonił? Tych młodych i naiwnych i niedoświadczonych? Czy tych starych, doświadczonych, pewnych, że postępują zgodnie z literą ichniego "prawa", czytaj pism? I, przekonanych o swojej nieomylności. A, jeżeli odpowiesz prawidłowo, to zadaj sobie pytanie którą opcję Ty reprezentujesz. Kto, na kogo się powołuje, musi dbać o, prawidłowe, tego kogoś reprezentowanie. Jezus, to nie nalepka, ani barwy klubowe, żeby klepać bez zastanowienia, co się chce i, przy okazji psuć jednym nadzieję, a innym dawać pole, do usprawiedliwiania swoich postaw.

Portret użytkownika Madziunia

Sam pomysł z powołaniem

Sam pomysł z powołaniem uczniów nazwanych apostołami jest dziwny. Tu niby wszyscy za Jezusem idą, a Jan nie daje Jezusowi ani jednego ucznia aż do cudu drzewa figowego i kilka/wiele dni dalej.

Jan. 1:48-49
48. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym.
49. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.
 

A cud drzewa figowego to droga na ukrzyżowanie.

Jan. 10:40-42
40. I znowu odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił, i tam pozostał.
41. A wielu do niego przychodziło i mówiło: Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą.
42. I wielu tam w niego uwierzyło.
(BW)

Portret użytkownika MONiTorIng

Przemyślałem twoje zarzuty bo

Przemyślałem twoje zarzuty bo inaczej tego nie mogę nazwać, ja nie jestem nauczycielem i zawcą bibli, nie używam Jezusa jak nalepki, a ze swoimi rozterkami to porozmawiałbym na twoim miejscu, po prostu z rodzicami tak jak ja to zrobiłem mając  naście lat, bo to jest poważny temat a ja nie mogę wziaść odpowiedzialności za twoje wychowanie i edukacje bo mam wrażenie że szukasz jakiegoś rodzaju pomocy, ale szukasz jej w złym miejscu i tylko tyle mogę tobie poradzić, pozdrawiam

Portret użytkownika jaa

Może to wygląda jak zarzuty,

Może to wygląda jak zarzuty, ale to są raczej uwagi. Rzecz w tym, że przyjęcie założenia, że coś jest prawdą może być w tym przypadku słuszne, ale nie musi. Nie chcę nikogo dyskryminować, ale z tego co mi się wydaje, magiczne rytuały mają to do siebie, że gdy się je neguje, to ich moc rośnie. To, że mógł być ktoś taki jak Jezus i, że mógł to wszystko mówić, to, jeżeli tak było, to dowód na to, że sprawa nie jest taka jaką ją przedstawiają zwolennicy, zarówno KK, jaki i innych ruchów chrześcijańskich. To, raczej dowodzi, że jest jakiś mechanizm, który w taki sposób się zachowuje, lub, że istnieje jakaś grupa kogoś, kto prowadzi tu jakąś grę. A, nawet kilka grup. To, co piszę, nie ma jakiegoś związku z poszukiwaniem pomocy, tylko z prostymi pytaniami. Co do wrażeń odnośnie wieku i pomocy, to wszystko jest kwestią, do czego się odnosimy. Innymi słowy - czasami warto się zastanowić, czy wrażenia nie prowadzą nas na błędne tory. Skoro ludzie wtedy stosowali i, to chyba dość często, rytuały zwane magią, podobno czarną, ale też podobno i białą, to siłą rzeczy, jeżeli były, lub są, jakieś byty, które na te rytuały odpowiadały, tak jak, na przykład internet odpowiada na wpisany adres www, lub usługodawca na telefoniczne wezwanie, to były zapewne te, które obsługiwały jedną stronę i inne, które obsługiwały drugą. Rzecz w tym, że ludzie zakładają, że coś jest prawdą, co oczywiście jest jak najbardziej słuszne, ale to wcale nie znaczy, że dobrze robią. Chociaż, oczywiście może tak być, że mylę się i, to bardzo. Bo może też być tak, jak chcą wyznawcy, czy to Jezusa, czy też tak zwanego Boga.

Portret użytkownika Madziunia

A, i jeszcze zapomniałam

A, i jeszcze zapomniałam dodać, że żaden biblijny bohater nie nadaje nazwy żadnej rzece. Proste, kopią studnie i rzek nie widzą w ogóle. Nazwy rzek pojawiają się w dniu stworzenia Adama, a Adam jeszcze niczego nie nazwał. Np; rzeka Eufrat nie została nazwana przez Adama, a była już tzn. przed Adamem. I tam mieszakał naród

1 Moj. 2:14
14. A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
(BW)

Portret użytkownika Madziunia

Biblia to nie taka głupia

Biblia to nie taka głupia książka. To najmądrzejsza książka na świecie. No patrz na dzień stworzenia Adama, niby ok. 3800 r p.n.e., i co widzisz?

Kompletnie nic. No może trochę mgły.

1 Moj. 2:5-7
5. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby,
7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
(BW)

Brak drzew, brak roślin, brak zwierząt, brak ryb oczywiście w tej mgle, brak choinek, marchewki, pietruszki, rzodkiewki, sałaty, kapusty, ogórków itd.

I co to może znaczyć?

A może po prostu to, że Biblia nie czyni z Boga Adama stworzyciela tego wszystkiego, co zapewne wówczas było. Droga od Adama i Ewy to droga źle wybrana. Złe korzenie dla człowieka. Lepiej wybrać te narody co to już mają wyborne złoto, a Adam jeszcze nie ma żony, żeby z tych narodów uczynić potomków ich.

1 Moj. 2:11-14
11. Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,
12. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.
14. A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
(BW)

Portret użytkownika Madziunia

Biblia to nie taka głupia

Biblia to nie taka głupia książka. To najmądrzejsza książka na świecie. No patrz na dzień stworzenia Adama, niby ok. 3800 r p.n.e., i co widzisz?

Kompletnie nic. No może trochę mgły.

1 Moj. 2:5-7
5. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby,
7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
(BW)

Brak drzew, brak roślin, brak zwierząt, brak ryb oczywiście w tej mgle, brak choinek, marchewki, pietruszki, rzodkiewki, sałaty, kapusty, ogórków itd.

I co to może znaczyć?

A może po prostu to, że Biblia nie czyni z Boga Adama stworzyciela tego wszystkiego, co zapewne wówczas było. Droga od Adama i Ewy to droga źle wybrana. Złe korzenie dla człowieka. Lepiej wybrać te narody co to już mają wyborne złoto, a Adam jeszcze nie ma żony, żeby z tych narodów uczynić potomków ich.

1 Moj. 2:11-14
11. Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,
12. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.
14. A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
(BW)

Portret użytkownika MłotemCzarnąHołotę!

nowagonia pisze: "Jezus nigdy

nowagonia pisze: "Jezus nigdy nie był ogloszony Bogie , tylko jego Synem . poczętym w niewyjasniny sposób. wierzę w Naryję i jej syna.to był ktos kto miał nadprzyrodzone moce , tak jak teraz inni ludzie którzy uzdrawiajaja bo maja nad przyrodzona energję i to działa.Ja sama korzystałam z bioenergoterapii i to działa". - co do jednego z w/cytowanego masz rację - bioenergoterapia działa, nawet telebioenergioterapia, bo sam jestem takim "monstrum" moce te posiadającym... Zmartwię cię tylko jednym: jestem I Ateistą III R'PArafialnej... a to by znaczyło, że albo moce te z ogólnie inkryminowanym/dokooptowywanym do tematu bioenergoterapii "palcem bożym"/samym bogiem nie mają nic wspólnego albo... albo powstaje kłopotliwy dylemat: skoro Bóg jest ze mną kto jest z wami?!

Portret użytkownika MONiTORiNG

 Jak ktoś to kiedyś

 Jak ktoś to kiedyś powiedział ; Powtórz kłamstwo 1000 razy a stanie się prawdą !!! Dla mnie jest to własnie takie kłamstwo, ale przypomniało mi się coś innego i jak najbardziej w temacie i bardzo mocno odnosi się do naszych czasów obecnych  Ew. Mateusza 15:8-14, Biblia Tysiąclecia ; (8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. (10) Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. (11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. (12) Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie? (13) On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. (14) Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.           Ew. Jana 19:26-32, Biblia Tysiąclecia ; (14) Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. (15) Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść! (16) On rzekł: To i wy jeszcze niepojętni jesteście? (17) Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. (18) Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. (20) To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.     Parafrazujac te słowa na dzisiejszy jezyk to dla mnie to wygląda troszke prościej ; Nie jest brudne to co wkładacie sobie do głów, ale brudne jest to co z waszych głów wychodzi ; bluznierstwa, przekleństwa, wyzwiska, pomiatanie innymi ludżmi ... itd  pozdrawiam i życzę udanej niedzieli  Wink                                     

Portret użytkownika Madziunia

A jednak ci źli to nadal

A jednak ci źli to nadal faryzeusze.

W Biblii występuje podział na nauki faryzeuszy i saduceuszy. Różnica polega na tym, że:

1/. faryzeusze wierzą w zmartwychwstanie, anioły,

2/. saduceusze nie uznają zmartwychwstania, aniołów i ducha.

Dz.Ap. 23:7-8
7. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło.
8. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie.
(BW)

Brak wiary saduceuszy w anioły automatycznie oznacza brak wiary we wszystkie biblijne historie od początku do końca. Będzie to brak wiary w szatana, życiorys Hagar, wizytę aniołów u Abrahama, nazwanie Jakuba Izraelem, anioła w krzewie gorejącym, prowadzenie Mojżesza w słupie ognia i obłoku, narodzenie Jezusa zwiastowane przez Gabriela, zmartwychwstanie Jezusa i odwalenie kamienia od grobu Jezusa, uwolnienie Piotra z więzienia oraz cały Armagedon czyli Objawienie Jana.

Natomiast wiara faryzeuszy dotyczy wiary we wszystkie w/w nauki. Jedne i drugie nauki można wyczytać z Biblii z tym, że nauki saduceuszy są nieco trudniejsze do poznania ale daje radę je odszukać.

Kiedy np; spojrzymy na wygnanie Hagar z Ismaelem widzimy małego chłopca, w zasadzie w wieku niemowlęcym. Wygnanie Hagar i Ismaela miało mieć miejsce po narodzeniu Izaaka czyli Isamael powinien mieć ponad 15 lat, a tymczesem z opisu tak nie wynika. I co by to znaczyło? To by znaczyło, że Abr/ha/m w wieku 86 lat nie został ojcem Ismaela. W wieku 86 lat Abram nie miał syna Ismaela, bo tak mówi Biblia. I mamy dwie opowieści przy czym jedna jest dla faryzeuszy, a druga dla saduceuszy. Oczywiście nie da rady ich połączyć w jedno, co wielu próbuje uczynić. Abraham bez syna Ismaela nie będzie też miał syna Izaaka, bo najpierw miał narodzić się Ismael i taka powinna być zachowana kolejność płodzenia synów.

I właśnie z powodu opisu wygnania Hagar i Ismaela przez Abra/ha/ma moja wiara w nauki faryzeuszy przeszła do niewiary. Dlatego też stałam się zwolenniczką nauk saduceuszy.

Opis wygnania Hagar i Ismaela

1 Moj. 21:9-18
9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka,
10. Rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem!
11. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna.
12. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
13. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim!
14. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.
15. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków.
16. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała.
17. I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
18. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki.
(BW)

Portret użytkownika jaa

Jakby się tak zastanowić, to

Jakby się tak zastanowić, to Bóg myśli? A, jeżeli tak, to w jakimś ludzkim języku? A, jeżeli tak, to w którym? A, czyta co ludzie piszą w komentarzach? A, z drugiej strony. Czy my naprawdę jesteśmy, czy tylko mamy takie wrażenia? A, jeżeli ten świat, który postrzegamy, to tylko kwestia tego, że ograniczają go, do pewnych granic postrzegania, nasze zmysły? Tak, jak ściany ograniczają przed tym co za nimi. Kilka dni temu leciał program z Morganem, tym aktorem, o tym, czym może być świat. I, wychodziło mu, że jesteśmy stworzeni, czyli nieprawdziwi, czyli sztuczni. Czyli, że jesteśmy rodzajem oprogramowania i elementem tegoż oprogramowania. Bo jaka jest szansa, że funkcjonujemy naprawdę? Dla nas to jest naprawdę, ale prawdziwy świat jest zupełnie inny. Po czym rozpoznać prawdziwy świat od nieprawdziwego? W prawdziwym, a może tylko podobnym, tyle, że na wyższym poziomie, ale raczej w prawdziwym, jest jedna zasadnicza rzecz, która go wyróżnia. Jest ich więcej, ale ta, która od razu daje się zauważyć, to ta, że nie trzeba w nim oddychać. A nawet nie można. Nie da się. Ktoś inny też chyba to zauważył, bo, jak mi się zdaje, chyba czytałem kiedyś czyjś komentarz na podobny temat.

Portret użytkownika AUTYśCI (z)BAWIENIA

 

Zbyt długi tekst jak na komentarz. Skróć lub podziel na kilka mniejszych, albo wstaw jako newsa.

/Mod/

Portret użytkownika Mariusz bhbh

Laura Jadczyk już w 1994

Laura Jadczyk już w 1994 dowiedziała się, że Nowy Testament został sfałszowany w 70% przez starożytne greckie służby tajne w celu przerażenia społeczeństwa i uzyskania nad nim kontroli. Dlatego umieszczono fałszywe informacje o rzekomym zabiciu Jezusa. faktycznie był ona wysłannikiem cywilizacji pozaziemskiej i został ewakuopwany w statku kosmicznym czego świadkami było tysiące ludzi. Tu jest fragment tekstu Laury Jadczyk:

Q: (L) Who was Jesus of Nazareth?

A: Advanced spirit.

Q: (L) Was Jesus born from an immaculate conception; that is did his mother not have sex with a man in order to conceive him?

A: No.

Q: (L) She did have sex with a man in order to conceive him, is that correct?

A: Yes.

Q: (L) Who was the man with whom she had sex to conceive Jesus?

A: Tonatha.1

Q: (L) And who was this individual, Tonatha?

A: Acquaintance.

Q: (L) How old was Jesus mother, Mary, when she conceived Jesus?

A: 19.

Q: (L) Was Joseph upset to discover that Mary was pregnant?

A: No.

Q: (L) How old was Joseph when he married Mary?

A: 39.

Q: (L) Was Joseph unable to father children?

A: Close.

Q: (L) Who was it that came to present him gifts?

A: 3 prophets.

Q: (L) What country did these prophets come from?

A: Iran. Also known as Persia.

Q: (L) What was the "star" that indicated to the prophets...

A: Spaceship.4

Q: (L) What kind of space ship?

A: Mother.

Q: (L) Where did this mothership come from?

A: Other realm.

Q: (L) Did Jesus feed thousands of people with a few loaves and fishes?

A: No.

Q: (L) Are you saying that all the miracles of the Bible are myths?

A: Remember this is corrupted information altered after the fact for purposes of political and economic gain and control.

Q: (L) Tell us what Jesus really did.

A: He taught spiritual truths to those starving for them.

Q: (L) And what was the basis of these spiritual truths?

A: Channeled information from higher sources.

Q: (L) Did he perform miracles?

A: Some.

Q: (L) Can you tell us about one or two of them?

A: Healing.

Q: (L) Was he able to literally heal with the touch of his hand?

A: Yes.
 

Q: (L) Did he walk on water?

A: No.

Q: (L) Did he turn water into wine?

A: No.

Q: (L) Are these all just stories?

A: Yes.

Q: (L) What is the purpose of the stories?

A: Control.

Q: (L) Was Jesus crucified?

A: No.

Q: (L) Was somebody crucified on a cross and represented to be Jesus?

A: No.

Q: (L) There was no crucifixion, there was no resurrection after three days, is that correct?

A: Close.

Q: (L) Okay, what is the truth on that matter?

A: Left earth plane on ship after extended sleep state.

Q: (L) When did he go into this sleep state?  Did he just go in one day and go to bed and go to sleep and then a ship came and picked him up?

A: Close.

Q: (L) So he appeared to his followers to have died?

A: They thought this.

Q: (L) Did he get up and say anything to anybody before he left on the ship?

A: Yes.

Q: (L) Did he come back to life...

A: Yes.

Q: (L) And then he told them things he had seen in his extended meditative sleep, is that what happened?

A: Close.

Q: (L) Okay, what happened?

A: Told prophecies then proclaimed eventual return.

Q: (L) Was this information he got during this period of extended sleep?

A: Yes.

Q: (L) How long was he asleep, or in this state of semi-death?

A: 96 hours.

Q: (L) And then, a ship arrived and took him away, is that correct?

A: Yes.  Upon pillar of light.

Q: (L) Did he raise Lazarus from the dead?

A: No.

Q: (L) Did he raise anybody from the dead?

A: No.

Portret użytkownika Andrzej r

Myślę że w tym jest dużo

Myślę że w tym jest dużo racji. Po pierwsze oficjalna wersja jest nonsensowna. Stwórca wszechświata ma jakiegoś syna i posyła go na odludną planetę żeby go tak krajowcy zabili? Poza tym religia chrześcijańska była tak mało znana, że nikt by się Jezusem nie przejmował i mógł on sobie mówić co chce bezkarnie. Jeśli przyjąć, że rzeczywiście pozytywna cywilizacja pozaziemska wysłała Jezusa (Jahwe też był z cywilizacji pozaziemskiej, zresztą negatywnej. Co za nonsens nazywać bogiem każdego kto przylatuje na Ziemię) na Ziemię w celu nauczania przez niego ludzi, to na pewno opiekowali się nim na tyle, żeby nie dopuścić do tego, żeby mu się coś stało. Jego ewakuacja statkiem kosmicznym jest prawdopodobna. Warto zwrócić uwagę na fakt, że te pisma sa bardzo stare i na równi z innymi można je przyjąć za autentyczne. Mamy więc sprzeczne informacje i podważa to poważnie to, co było głoszone wcześniej. Wszędzie w Polsce widzę po urzedach na ścianie widzę powieszoną postać torturowanego człowieka i naprawdę jest to niesmaczne. To samo ludzie zawieszają sobie na piersiach. Czyżby katolicy lubowali się w takich scenach? Dlaczego nie można powiesić czegoś pozytywnego, jakaś fotka, gdy Jezus pomaga ludziom. Podobnie media piszą głónie o wypadkach zamiast o rzeczach pozytywnych. Czemu tu się dzieją takie dziwne rzeczy, wzbudzanie strachu? Kto ma w tym interes?

Portret użytkownika MłotemCzarnąHołotę!

1 - Bóg, Wiara, Religia,

1 - Bóg, Wiara, Religia, Kościoły, święci, dogma, liturgia, rozmaite, z reguły wykluczające się ideologicznie i dogmatycznie Pisma Święte: ludzie ludziom zgotowali ten los!!
2 - jakiego sobie Pana, boga swego, stworzyłeś, takiego go masz...
3 - i stworzył Człowiek bogów na wyobrażenie swoje...
4 - Suma wszystkich lęków i przestrachów - oto czym jest Religia
5 - "Słowo Bóg nie jest dla mnie niczym więcej, niż wyrażeniem, wytworem ludzkiej słabości, zaś Biblia zbiorem poważanych, choć prymitywnych podań, które w dodatku są dosyć dziecinne. Nie zmieni tego żadna interpretacja, bez względu na to, jak subtelna by nie była. Religia żydowska, tak jak inne religie, to dla mnie wcielenie najbardziej dziecinnych przesądów" - Einstein o bogu i religii.
5 - Religia: wielka, acz sakralizowana głupota stworzona dla wielu przez tak niewielu w wielkim przepychu z tego pomysłu żyjących hosztaplerów
6 - "Cóż  za nieczyste sumienie musi mieć religia, skoro pod groźbą ciężkich kar zabrania, aby z niej kpić." - Artur Schopenhauer
7 - "W religii przyjmowanie czegoś "na wiarę" jest wielką i świętą cnotą, w Nauce -  jest ciężkim, niewybaczalnym przestępstwem eliminującym z jej Szacownych Szeregów. I tym właśnie różni się religia od Nauki".
8 - "W każdej wiosce jest pochodnia - nauczyciel, i gaśnica - ksiądz" - W.Hugo
9  - "Religia zna tylko jedno, wielkie niebezpieczeństwo - Naukę: zdrowe pojęcie przyczyny i skutku". - Fryderyk Nietzse
10 - "Religia to zamiana kołtuństwa zabobonow i niesprawdzonych wierzeń w niepodważalną prawdę za pomocą potęgi Instytucji".
11 - "Wszyscy jesteśmy ateistami w stosunku do większości bogów,w których kiedyś wierzono. Ateiści posunęli się zaledwie o jednego boga dalej" - R.Dawkins
12 - Polska to druga Kana Galilejska:
tu woda i cukier zamieniają się w bimber
 - i jest to karalne,
tu lana w EpiskoOkupacie Polski woda
 w łonie Wszechmocnej Komisji Majątkowej
natychmiast zamienia się
w najdroższe w dziejach "wino mszalne"
 - i jest to nieodwołalne...!
13 - "Trzeba szanować wiarę i przekonania drugiego człowieka, ale tylko w takim samym sensie i stopniu, w jakim szanujemy jego wiarę i przekonanie, że jego żona jest piękna, a dzieci inteligentne" - H.L.Mencken
14 - "Są dwa ważne powody
dla których Polska mi zbrzydła:
za dużo święconej wody,
za mało zwykłego mydła". - Jerzy Paczkowski
15 - "Jeśli chcesz, by dom był ci jako przystań cicha - przenigdy doń nie wpuszczaj klechy ani mnicha".
16 - "Sacropierdolensis catoholicus baccilus obscurantus Vaticanus Virus" - oto czym jest jedyniesłuszna, niemiłosiernie nam panująca religia konkwistadorów Polan...
17 - "Są bakterie,  które światło zabija" - Boy Żeleński
- Istnienie sześcionogiego, dwugłowego konia z parą skrzydeł jest z pewnością kwestią wiary. Jednakże w oparciu o to, że "koń, jaki jest, każdy widzi" a nie tylko wierni wybrani - bez lęku o utratę łask, w oparciu o wywiedzioną z obserwacji pewność rzeczywistego wyglądu konia spokojnie odrzucamy powyższą wiarę choćby i świętą była...
18 - Kto wie, że jest głębokim, stara się o jasność. Kto chce tłumowi zdawać się głębokim, stara się o ciemność. Bo tłum uważa za głębokie wszystko, czego dna zbadać nie może. - Fryderyk Nietzsche
19 - Czekam wciąż, i czekam stale,
na ten, Panie, Wielki Dzień
gdy Zegarmistrze Świata Purpurowi
 i Losu Kowale
"czarnym cieniem" w kominie znikną
 jak zły sen!!
20 - "Zapytaj głupca - odpowie, że mądrym jest wielce.
Ten zaś, co oślich uszów wcale nie posiada,
We wszystkim heretykiem jest dla osłów stada" - Avicenna
21 - Chudoba stoi, żeby ją wydoić a klęka, żeby się położyć, wierny - stoi, żeby się pobożyć a klęka, by tym skuteczniej dać się wydoić. Innych różnic nie stwierdza się...
22 - "Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszerstwem - a dla władców po prostu jest użyteczna." - Seneka.
23 - Powiesz im, że są oszukani, głupi i bezmyślni - obrażą się, powiesz im, że są gorliwie wierzący i praktykujący - wbijesz ich w promienną dumę!
24 - "Musicie baczyć, aby nie wyzyskiwali waszej wiary ci, co Boga i Ojczyznę mają wciąż na ustach, ale sam fałsz i obłudę w duszy, co dla swoich prywatnych celów gotowi są nadużyć Kościoła i ambony" - Wincenty Witos
25 - Bo religia rumiany kolego
to jest taca i rewia pacierzy
to jest wiara w porfele bliźniego
w które klecha na pewno uderzy! - trawestacja tekstu A.Sikorowskiego
26 - Na przykładzie religii katolickiej widzimy, jak strasznych pieniędzy potrzeba, by żyć w ubóstwie...
27 - Poznaj kato-relikwij wielce zbawczą siłę -
wszczep sobie HIV'a, Dengę, Ebolę i kiłę
zalej gnojowicą circa tak z pół Polski -
a potem - via te kostki - módl się... o "cót" boski!
Gdy do cna zbaraniejesz, tak do szpiku kości
Kolejną Świątynię postaw Opatrzności!
28 - "... lepiej z mądrym ateistą zgubić św. Graala, niż z łatwo'wiernym głupcem znaleźć śrubkę u kowala...".

Strony

Skomentuj