Zasada antropiczna - czy Wszechświat został stworzony dla ludzi?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Istnieje fascynująca koncepcja znana jako zasada antropiczna, która sugeruje, że Wszechświat jest precyzyjnie dostrojony do podtrzymywania życia. Astrofizyk Brandon Carter ukuł ten termin w 1973 roku, odnosząc się do greckiego słowa „anthropos” oznaczającego „człowiek”. Zasada ta zakłada, że fundamentalne prawa fizyki i warunki panujące w naszym Wszechświecie są precyzyjnie dostosowane do pojawienia się inteligentnego życia​​.

 

Fizycy od dawna zastanawiali się nad niesamowitą precyzją wymaganą do rozwoju życia. Wszechświat wykazuje znakomitą równowagę między różnymi stałymi fizycznymi, takimi jak grawitacja, siły elektromagnetyczne oraz silne i słabe oddziaływania jądrowe​.

 

Według Paula Daviesa, fizyka i astronomia dostarczają przejmujących dowodów na to, że wszechświat był „zaplanowany” pod kątem życia ludzkiego. Istnieje wiele cech Wszechświata, które wydają się być dostrojone dla życia​​.

 

Naukowcy zwrócili uwagę, że nawet najmniejsze zmiany w podstawowych prawach natury uniemożliwiłyby istnienie życia. Z tego powodu, argument „dostrojonego Wszechświata” sugeruje, że powstanie życia w kosmosie jest bardzo wrażliwe na wartości niektórych podstawowych fizycznych stałych. Wszechświat wydaje się być skonstruowany tak, aby umożliwić istnienie życia, jakie znamy​​.

 

Kosmologiczna stała (CC) stanowi jedną z najważniejszych teoretycznych zagadek we współczesnej fizyce. Została ponownie zinterpretowana w latach 90. jako potencjalna „ciemna energia”. Jednak stała ta również reprezentuje znaczący problem teoretyczny, ponieważ istnienie ciemnej energii lub ponownie zinterpretowanej kosmologicznej stałej zostało zaproponowane w celu wyjaśnienia różnic między obserwacjami a teoretycznymi przewidywaniami​​.

 

Rozpatrując zasadę antropiczną, należy zwrócić uwagę na fakt, że rozważania te odnoszą się do życia w ogóle, a nie tylko ludzkiego życia. Według tych rozważań, wszechświat z innymi prawami, stałymi i warunkami granicznymi prawie na pewno nie dałby początku żadnej formie życia​​.

 

Victor Stenger był bardzo krytyczny wobec rozważań, zgodnie z którymi prawa, stałe i warunki graniczne naszego wszechświata są dostrojone. Według niego, forma praw natury jest ustalona przez bardzo słabe wymaganie, że muszą być „niezależne od punktu widzenia”. Krytyka ta była jednak podważana przez Luke'a Barnesa, który argumentował, że polega ona na mylnym utożsamieniu niezależności od punktu widzenia z nietrywialnymi właściwościami symetrii, które prawa w naszym wszechświecie przypadkowo przejawiają.

 

Fred Adams zastrzega, że twierdzenia o ekstremalnym dostrojeniu wszechświata dla życia mogą być przesadzone. Według niego, zakres parametrów, w których wszechświat mógłby być przyjazny dla życia, jest dość szeroki. Możliwe jest, że wszechświat mógłby być jeszcze bardziej przyjazny dla życia, gdyby na przykład gęstość energii próżni była mniejsza, a siła grawitacji nieco słabsza​​.

 

Wszechświat jest pełen dowodów projektu, a zasada antropiczna oferuje fascynującą perspektywę, która zachęca do odkrywania naszego miejsca w kosmosie. Wszechświat wydaje się być zaprojektowany specjalnie dla ludzi, co jest spójne z wieloma przekonaniami religijnymi opowiadającymi się za istnieniem Stwórcy, który starannie zaprojektował nasz świat​​​​.

 

Brandon Carter zauważył dziwną nierówność we wszechświecie, który spędził około 15 miliardów lat „przygotowując” się na istnienie istoty, która ma potencjał przetrwania nie więcej niż 10 milionów lat. Sformalizował to jako „antropiczną nierówność”, podkreślając ogromną dysproporcję między czasem potrzebnym do wytworzenia możliwości dla ludzkiego życia a krótkotrwałością potencjalnego przetrwania gatunku​​.

 

Niesamowite dostrojenie Wszechświata i złożona równowaga wymagana do rozwoju życia sprawiają, że zastanawiamy się nad możliwością celowego projektowania. Niezależnie od tego, czy ktoś znajduje pocieszenie w wierze religijnej, czy szuka odpowiedzi w badaniach naukowych, zasada antropiczna przypomina, że nasze istnienie nie jest przypadkowe.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj