Źrenica oka może odbierać informacje liczbowe, a nie tylko światło

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Rozmiar źrenicy naszego oka zmienia się w zależności od tego, jak dobrze oświetlone jest otoczenie, ale to nie wszystko: Naukowcy odkryli, że  rozmiar źrenicy zmienia się również w zależności od liczby obiektów, które obserwujemy. Im więcej obiektów na scenie, tym bardziej źrenica się rozszerza, jakby chciała lepiej pomieścić wszystko, na co należy patrzeć. Nowe badania pokazują, że to „postrzeganie wielości” jest prostym i automatycznym odruchem.

 

 

W nowym badaniu naukowcy obserwowali rozmiary źrenic 16 uczestników, gdy patrzyli na zdjęcia kropek. Na niektórych obrazach kropki były połączone ze sobą w formie hantli, co stwarzało złudzenie, że obiektów jest mniej, a rozmiar źrenicy się zmniejsza.

Ten wynik pokazuje, że informacje liczbowe są nierozerwalnie związane z percepcją – mówi psycholog i neurobiolog Elisa Castaldi z Uniwersytetu we Florencji we Włoszech - Może to mieć istotne implikacje praktyczne. Na przykład zdolność ta jest upośledzona w przypadku dyskalkulii, dysfunkcji w uczeniu się matematyki, więc nasz eksperyment może być przydatny do wczesnego wykrywania tego schorzenia u najmłodszych dzieci.

Chociaż liczba czarnych lub białych kropek na omawianych obrazach nie uległa zmianie, postrzegana liczba obiektów zmieniła się ze względu na linie łączące. Uczestnicy zostali poproszeni o bierne oglądanie tych obrazów, nie zwracając większej uwagi na ogólną liczbę obiektów i nie przydzielając im konkretnego zadania.

Jeśli chodzi o to, skąd ta reakcja się bierze, to  najprawdopodobniej jest ona związana z potrzebą przetrwania –  uważa się, że większość gatunków zwierząt ma specjalny „zmysł liczb”, który pozwala im wykrywać wrogów na wolności, znajdować pożywienie, wracać do domu i wiele więcej. inne. Jeśli chodzi o ludzi, umiejętność identyfikowania liczb pojawia się w ciągu kilku godzin od urodzenia – nawet jeśli jesteś kiepski z matematyki, masz wbudowaną zdolność szacowania liczb, a nasze rozszerzenie źrenic wydaje się być na to odpowiedzią.

 

Kiedy się rozglądamy, spontanicznie postrzegamy kształt, rozmiar, ruch i kolor sceny. Równie spontanicznie postrzegamy liczbę obiektów przed nami . Ta umiejętność, wspólna dla większości innych zwierząt, ma fundamentalne znaczenie ewolucyjne: pozwala natychmiast określić ważne wielkości, na przykład ile jabłek jest na drzewie lub jak wielu wrogów atakuje.

 

Poprzednie badania wykazały, że nie tylko światło wpływa na rozmiar źrenicy: iluzje wzrokowe związane z jasnością, rozmiarem i kontekstem również mają wpływ, co potwierdza pogląd, że to  rozszerzenie oczu jest przynajmniej częściowo kontrolowane przez sygnały znajdujące się wyżej w mózgu. Naukowcy zamierzają dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje i co jeszcze może wpływać na rozmiar źrenicy - na przykład ruch wymagany do postrzegania przez oko wszystkiego, co pojawia się na scenie.

 

A tutaj jest wiele ciekawszych rzeczy. Wydaje się, że  nasze oczy są bardziej wrażliwe na liczbę obiektów, na które patrzymy, niż na to, jak są ustawione , co jest kolejną reakcją, którą można przeanalizować w przyszłych badaniach. Najnowsze badania przeprowadzone w naszym laboratorium pokazują, że rozmiar źrenicy jest również regulowany przez czynniki poznawcze i percepcyjne.

 

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)
loading...

Skomentuj