Jezusa Chrystusa ukrzyżowano inaczej niż się to przedstawia

Kategorie: 

Przez wieki symbolem chrześcijaństwa jest Krzyż, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Jego wizerunek przedstawiany jest z wyciągniętymi rękami w pozycji poziomej, ale nowe badania sugerują, że w rzeczywistości tak nie było.

 

Naukowcy uważają, że śmierć przez ukrzyżowanie była jeszcze bardziej brutalna, a ręce ofiary prawdopodobnie zostały przybite nad głową.

Międzynarodowa grupa do spraw badania Całunu Turyńskiego, na którym odbita jest sylwetka skazanego na śmierć przez ukrzyżowanie, twierdzi, że człowiek owinięty w płótno został powieszony na krzyżu z rękami skrępowanymi nad głową.

Całun Turyński jest najbardziej studiowanym artefaktem w historii , ale do tej pory naukowcy nie osiągnęli porozumienie, co do jego pochodzenia. Niektórzy uważają, że powstał w średniowieczu, jako swego rodzaju oszustwo. Inni twierdzą, że naprawdę zakrywał twarz i ciało Jezusa z Nazaretu.

[ibimage==20990==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]
W każdym razie płótno, na którym widnieje wyblakły wizerunek nagiego mężczyzny przedstawia ścieżki krwi, która spływała po rękach, jak i inne urazy. Bez względu na to, czy Całun powstał w średniowieczu, czy nie, Matteo Borrini z Uniwersytetu w Liverpoolu napisał w New Scientist: „Jest to bardzo interesujące dzieło sztuki".

[ibimage==20991==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

"Podniesienie krzyża" - obraz Rubensa z 1610 roku

Naukowiec postanowił zbadać, czy plamy krwi pozostawione na lewej ręce są charakterystyczne dla ukrzyżowanego człowieka z rękami wyciągniętymi w kształcie litery T. W tym samym eksperymencie wziął udział inny naukowiec z Uniwersytetu w Pawii, który miał zbadać miejsca tkaniny, na które kapała krew, spływająca bezpośrednio z ran po gwoździach.

[ibimage==20992==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

"Jezus ukrzyżowany" - obraz Rubensa z 1611 roku

Obaj panowie niezależnie odkryli, że osoba, która została przybita do krzyża, trzymała ręce ponad głową.

„To było bardzo bolesne i powodowało duszności” – powiedział Borrini. „Uważa się, że ci, których krzyżowano z rękami nad głową, umierali, dusząc się”.

Na lutowym spotkaniu American Academy of Forensic Sciences w Seattle, Borrini wyjaśnił, że metody takie stosowane były podczas średniowiecznych tortur. Ekspert uważa więc, że Całun może być w rzeczywistości średniowiecznym falsyfikatem.

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Endor

Ludzie wierzą w ewolucję i że

Ludzie wierzą w ewolucję i że są od małpy bo tak im telewizja wmawia !
"zorganizowana manipulacja dlatego jest bardzo groźna, gdyż dysponuje potężnymi środkami: mitem, stereotypem, plotką i kamuflażem, które zdolne są zbudować funkcjonujący perfekcyjnie czarny PR. W literaturze amerykańskiej podkreśla się, że jest on niezwykle skutecznym narzędziem panowania nad ludźmi, w szczególności nad przeciwnikiem – ideologicznym i politycznym. Tymczasem, jak podkreślają specjaliści, jeszcze więcej spustoszenia w człowieku niż najlepiej zorganizowana manipulacja wywołuje pranie mózgu, które prowadzi w jednostce do degradacji obrazu siebie, zahamowania rozwoju i zagubienia nadziei na przyszłość. Wywoływane celowo lęki pogłębiają poczucie winy oraz deficyt wiary w siebie. Jednostka wstydzi się swoich korzeni i swojego pochodzenia. Ucieka przed własną rodziną i przed wyniesioną z domu hierarchią wartości. Staje się niewolnikiem bezwzględnych dysponentów
O celowym wywieraniu wpływów podprogowych na psychikę człowieka mówi się najmniej. Tymczasem działalność ta prowadzi wręcz do pogwałcenia świadomości przez przekazy do podświadomości. Osoba poddana presji takich działań staje się „zdalnie kierowanym” przedmiotem, którego można zniewolić do przyjęcia za swoje nawet bardzo groźne antywartości jak apostazja, satanizm czy zboczenia seksualne. Specjaliści postulują, żeby wielkie ośrodki emitujące wpływy podprogowe nazywać „mediami epoki schizofrenicznej”, gdyż skutki tych oddziaływań podobne są do stanu halucynacji, który w otoczce fascynującej iluzji narzuca jednostce za pośrednictwem muzyki i obrazu wzory zachowań radykalnych i agresywnych. Jednocześnie dysponenci mediów dowolnie sterują wolnością ujarzmionego w ten sposób człowieka
Biorąc pod uwagę coraz skuteczniej działające obszary zniewolenia człowieka przez media, należy stwierdzić, że w Polsce mamy już do czynienia z wyjątkowo groźną patologią społeczną. Są w niej dysponenci, dla których takie pojęcia jak „dobro wspólne” czy „polska racja stanu” nic nie znaczą i są coraz liczniejsze ofiary ich poczynań: ludzie bezkrytyczni, służalczy, wypłukani z wysokich aspiracji, wyzbyci z własnego zdania, odarci z poczucia tożsamości. I właśnie takimi ludźmi najłatwiej się rządzi."

Bóg stworzył nieskończone ilości istot rozumnych o różnych szczeblach bytowania. Choć rozumem nie można dowieść istnienia Aniołów, to jednak można wskazać na odpowiedniość ich istnienia.

Portret użytkownika salomon1

Przypomnę tylko, że prawdziwe

Przypomnę tylko, że prawdziwe słowo dane ludziom zostało przez eony czasu przeinaczone, prawda pomieszana z kłamstwem itd...
Nie da się w jednym zadaniu wypowiedzieć na temat religii, ba nawet w dwóch.
Pisałem wielokrotnie, że wszystko jest w nas, cała wiedza. Jeżeli ktoś chce to po nią sięgnie, dzięki wolnej woli możemy to osiągnać. Osobiście uważam że to jedyny wyjątkowy i cudowny dar. Trzeba być wszechwiedzącym stwórcą i nieograniczoną miłością aby dać taki dar ludziom.
Przypatrzmy się np. DNA - tutaj poniżej zebrane myśli i wypowiedzi...
1) Kod DNA zawarty w organizmach żywych posiada wszystkie pięć zasadniczych cech informacji. Stąd wynika, że skoro istnieje kod spełniający definicję informacji to musi istnieć nadawca tego kodu. Ten wniosek w jednoznaczny sposób obala ateizm mówiący że stwórca nie istnieje.
2) Gęstość zapisu i złożoność informacji w DNA miliard razy przewyższa techniczne możliwości człowieka dotyczące zapisu informacji. Wynika, że nadawca informacji zawartej w DNA musi być wysoce inteligentny przewyższający o miliardy razy swoje stworzenia. Zaprogramowanie nawet najprostszych biologicznych systemów - organizmów jest niezmiernie skomplikowane, poziom zaawansowania budowy i funkcji DNA ludzkiego jest w dzisiejszych czasach nie do odtworzenia za pomocą wszystkich komputerów na ziemi.
3) Ponieważ nadawca zapisał informację w cząsteczce DNA i skonstruował żywą maszynę nieodzowną do kodowania i odkodowywania DNA, jak też i do syntezy wszystkich potrzebnych materiałów i skonstruował koncepcję pierwotnych form żywych, z których pochodzą następne pokolenia, stąd wynika, że nadawca musi być niezwykle świadomy swego celu i wszechmogący. Potrzebna jest nieograniczona władza i moc, aby to wszystko stworzyć.
4) Nadawca informacji w DNA musi być wieczny ponieważ musi wiedzieć jak funkcjonuje każda komórka w czasie i jak przebiega życie pojedynczego człowieka, zwierząt roślin i etc. oraz całych pokoleń w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
5) Nadawca musi być osobą, musi posiadać naturę osobową. Obala to poglądy ezoteryczne oraz buddystyczne twierdzące, że Bóg jest ideą bezosobową, np. kosmiczną energią. Ponieważ informacja jest wielkością niematerialną i nie może być wytworem procesu materialnego możemy wnioskować, że nadawca musi posiadać niematerialną komponentę czyli ducha.
Teraz coś z książek
Biblia podaje identyczne cechy odnosząc je do Boga; stwierdza, że:
On istnieje.
Jest inteligentny.
Jest wszechmocny.
Jest wieczny.
Jest duchem.
-tego jeszcze nie pozmieniali przez wieki....
Wydaje mi się, że Bóg chce, abyśmy rozpoznali co jest prawdą, co jest fałszem i byli wolni od błędów.

Strony