Na Ukrainie pozwolono czcić Szatana

Kategorie: 

Tego lata w regionie czerkawskim na Ukrainie oficjalnie zarejestrowano wspólnotę wierzących w diabła. Organizacją Bożiczi (org. Божичи) kieruje Siergiej Nebog.

 

Wyznawcy na swojej stronie napisali:

„W dniu 6 czerwca 2014 roku na Ukrainie służby państwowe zarejestrowały pierwszą w kraju i na terenie byłego ZSRR wspólnotę religijną zgodnie z Konstytucją Ukrainy, wyznającą diabła”.

Oryginalna nazwa kościoła brzmi „Релігійна громада Божичі, Церковь Сатанa” (Religijna gromada Bożiczi, Cerkiew Szatana).

Wierni mają do dyspozycji trzypiętrową świątynię. Jednak obiekt sakralny nie jest jeszcze w pełni wykończony. Miejsce kultu zlokalizowane jest w Czarnolesiu (org. Чернолесь), a lokalizację wybrano zupełnie nieprzypadkowo. „Czarny Las” rozciąga się wśród bagien, a okoliczna ludność żyje tam przeważnie w zabobonnym strachu. W starożytności było to rzekomo miejsce mocy, która współcześnie potrzebna jest do duchowych praktyk i szkoleń.

Biorąc pod uwagę głębokie praktyki warto wspomnieć, że Nebog opublikował książkę pt. „Tajemnica słowiańskich praktyk – czarna magia”.

„My, tak jak każda organizacja religijna, mamy jasno zdefiniowany statut, który określa nasz kult religijny. W naszym przypadku czcimy bogów pogańskich, którzy są prototypem naszych dróg”.

Nebog pisze: „Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, jeśli nałożono na ciebie klątwę pecha, ty możesz zmienić wszystko na lepsze, kontaktując się ze mną. Pokażę ci siłę magii i rozwiążę najbardziej trudne  problemy. Zapoznam Ciebie z mało znanymi obrzędami magicznymi i rytualnymi czarami”.

„Cała moja magia i czary są pustym słowem, bo każdą pracę trzeba przygotować i dobrze wykonać. Na początek kosztuje to 100 dolarów …”.

Bożiczi posiadają własne książki religijne i ikonografię. Kult ma pochodzenie syberyjskie, a nie ukraińskie. Nebog odwołuje się do kultu boga Ałtaju, który 30 kilometrów od miejscowości Taszanta miał ujrzeć czarny kościół.

Sekta liczy około 2 tys. wiernych. Niektórzy z nich są zwolennikami Szandora LaVey, założyciela amerykańskiego Kościoła Szatana. W 1995 roku nauczyciel fizyki, wyznawca tego kościoła, zmuszał dzieci do praktykowania czarnej magii i do grupowych orgii seksualnych, stosując presją psychiczną, za co później go ścigano i osadzono w więzieniu.

Rok temu wyznawcy tego kościoła w miejscowości Krasnaja Sloboda zniszczyli miejsce kultu prawosławnych, depcząc ikony, malując numer 666 na ścianach świątyni i dewastując relikwie. Członkowie tego kościoła chcą rozszerzać obszar swojej działalności. W kwietniu 2013 roku odmówiono rejestracji tej wspólnoty w Estonii, choć miejscowi wyznawcy diabła walczyli do końca. Estończycy uznali, że działalność organizacji jest szkodliwa dla porządku publicznego, zdrowia i moralności ...

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Niniejaszą odpowiedź udzielam

Niniejaszą odpowiedź udzielam na prośbę użytkowniczki "altae",która posród kilku pytań ,spytała mnie o Bęstię i znamię Bestii,a temat wiąże się posrednio z tematem artykułu,więc chcę aby sie to ukazało pod tym tematem.Należy to także poszerzyć o liczbę imienia Bestiii-666.Aby to spełnić,zwlekałem z odpowiedzią,bo udzielę jej jako pierwszy w historii chrześcijaństwa i nie chciałem tego uczynić byle jak.Powiodę was tropem skojarzeń i zawiłości metafor z Pisma Św.Te słowa są zproszeniem do tego co uczyniłem:*| Tu jest [potrzebna] mądrość.Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:liczba to bowiem człowieka.A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.|*.Na początek chcę zwrócić uwgę ,że Besti jet trzy a nie dwie,jak wielu naucza.Wychodzące ;z czeluści(ta, która pokonała doraźnie  Dwóch Świadków),z morza i z ziemi.Znamię Bestii i liczba jej imienia dotyczy Bestii wychodzacej z ziemi.W jej opisie należy zwrócić uwagę na podobieństwo do Baranka,co znaczy że działa na polu wiary.Wychodzenie *|z ziemi|*oznacza działanie poprzez ludzi,bo w Piśmie <ziemia> jest metaforą ludzi ze świata. Nadmieniony Smok przy pierwszej Besti to duch antychrysta,który konsoliduje działania pierwszej i drugiej Bestii.Co jest ich celem wszelkich dażeń?.Zniweczenie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu w ten sposób,aby jego nauka pozostała li tylko instrumentem dyscyplinującym społeczeństwa i tradycją,a jej owoc czyli Zbawienie ,stało się dla ludzi niedostępne.Jak sami widzicie do osiągnięcia tego celu należy zaprzęgnąć ludzi;świadomych i nieświadomych,aby uspakajali tych którzy szukają i kołaczą,bo coś się im nie zgadza.Aby to zrozumieć ,należy odczytać znaczenia:*|znamię Bestti|*i*|liczbę imienia Bestii|*-666.Zacznę od znamienia Bestii.Uwaga dociekań wszystkich którzy to przede mną czynili,zostawała natychmiast kierowana na boczny tor sugestią,że znamię to jakiś znaczek na ciele lub czip.Tymczasem mówicie ,że coś wyczerpuje jakieś znamiona ,np.przestepstwa,zbrodni lub nawet określonego czynu.Jest to więc synonim cechy,a cechy określąją swój przedmiot.Stąd cechowanie jest nadaniem przedmiotowi informacji o jego przeznaczeniu,kontroli i producencie.Przekładając to na człowieka,przeznaczenie to funkcja,kontrola to posłuszeństwo duchowe,a producent to ten kto nim rządzi i za niego odpowiada.Wziąść sobie to znamię-cechę <na rękę> lub< czoło>,oznacza odpowiednio:<Na rękę>-kierować się w działaniu tym co każe Bestia(rękami dokonujemy czynów) a <na czoło >-uczynić sobie z tego ideę przewodnią(Stąd:czoło to to, co wysuwa się na pierwszy plan).Najwięcej problemu miałem z rozszyfrowaniem liczby imienia Bestii-666.O tym napisze w następnym odcinku gdy ten się ukaże.Cdn.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Cd.Jestem człowiekiem o dużej

Cd.Jestem człowiekiem o dużej zdolności kojarzenia faktów i określeń,ale z tym nie mogłem sobie poradzić z prostej przyczyny;było to zpieczętowane.Czytałem różne tłumaczenia tej liczby ,ale co najwyżej budziły one u mnie politowanie dla ich autorów.Gdy nadeszła pora ,otrzymałem klucz zrozumienia do tego fragmentu Objawienia(Apokalipsy) i odtąd poszło "jak z płatka".Ogólną zasadą jest że klucze zrozumienia do zpieczętowanych fragmentów Pisma są w nim samym,o ile ono nie jest sfałszowane w tym szczególe w trakcie tłumaczeń i przekładów.Powiedziano mi ,że kluczem do zrozumienia imienia i liczby imienia Bestii jest element z wesela w Kanie -*|sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń|*.Służyły one do obmyć rytualnych których u żydów było bez liku,a były zabezpieczeniem przed skażeniem sacrum przez człowieka nieczystego.Jak wiecie Jezus kazał je napełnić wodą ,którą zamienił w wino.W wersie o Bestii jest wskazówka*|liczba to bowiem człowieka|*co oznacza że odnosi się do możliwości poznania człowieczego i jego rzeczywistości.W rozumieniu żydowskim oczyszczenie(obmycie z grzechu,skażenia)jest przywróceniem godności wyznawcy aby stanąć przed Bogiem.I do tej czynności ale tylko z czysto ludzkiej stronny służyły te stągwie.U żydów pełną liczbą była liczba 12,co sprawia że liczba 6 jest jej połową,dlatego ten obowiązek wypełniony tylko na ludzki sposób jest wypełnieniem niepełnym(POŁOWICZNYM !.).W rozumieniu nauki Jezusa jest to za mało aby wyzwolić się od panowania grzechu .Mówi o tym zdanie warunkowe:*|Jeśli będziecie trwać w nauce mojej i prawdziwie będziecie moimi uczniami,poznacie prawdę,a prawda was wyzwoli|*.Nie jest to prawda o winach naszych braci względem nas ,tylko prawda o naturze grzechu i jego działania na zniewolenie człowieka i jego świadomości a także o składzie osoby ludzkiej i człowieka..Słyszeliście gdzieś nauczanie prawdy o naturze grzechu?.Nie,grzech utożsamiono z winą która jest owocem grzechu i jego wrotami.Nawet niewierzący wykrzykują to tu to tam;prawda wyzwala!...lecz nikt nie pamięta ,że było to użyte w zdaniu warunkowym.Do wypełnienia warunku oczyszczenia brakuje więc połowy wynikającej z rzeczywistości którą można zobaczyć tylko oczami wiary.Mój wywód jest przeznaczony przede wszystkim dla osób mających niemałą wiedzę teologiczną,dlatego tutaj przypomnę podobieństwo zbawionych do Jezusa-Ojciec w Synu a Syn w Ojcu.Tymczasem to nasi ojcowie zgrzeszyli(ci którymi byliśmy przed zaraniem)i to oni są uwikłani w grzech od poczatku i niosą go na sobie w wędrówce dusz(z tym walczę wszędzie:Nie reinkarnacji,bo człowiek nigdy fauną nie był i nie będzie !).Tutaj doszliśmy do graficznego zapisu Pełni-jest nią jedność ojca i syna:osób 1 i 2,a złączonych daje liczbę 12.Nauczanie więc bez tej wiedzy ,którą symbolizuje te sześć brakujących stągwi do pełnej liczby ,jest więc niewystarczające i połowiczne a zapisane idęą liczby sześć.Skąd się wzieło ich aż trzy w imieniu Bestii?-666.Pomnijcie na słowo "przeliczy"w  wskazówce ;<kto imię Bestii przeliczy>,co oznacza skierowanie do matematyki.Dzieląc niektóre liczby otrzymujemy ciąg trójek lub szóstek ,które ciaganą się aż do nieskończoności.Zapisujemy wtedy tylko pierwsze trzy.Słowo diabeł pochodzi od słowa dzielić a jest on ojcem kłamstwa i kusicielem, i głównym zainteresowanym,aby grzech w człowieku trwał.Dlaczego 666 to liczba imienia Bestii?.Znowu muszę przywołać poprawkę wynikająca z deprecjacji pojęć.Dla współczesnych imię oznacza słowo wybrane z "katalogu"celem nazwania  osoby lub innego podmiotu.Wtedy imię określało ten podmiot,było więc wyrazem ideowym tego podmiotu.Biorąc pod uwagę że Bestią jest unia -sprzysiężenie mocarstw wymiarów i nadymiarów(lwy)mające na celu udaremnienie poznania prawdy przez człowieka a przez to uniemożliwenie pełnego czerpania z ofiary Chrystusa i zbawienia,liczba imienia 666 w pełni go wyraża ideowo.Tak więc ,dokonałem przeliczenia imienia Bestii.W trzecim odcinku opiszę jak to wyglada na planie historii Kościoła i wspólczesności.Na koniec chcę wyrazić żal do admina ,że tego kalibru wpis umieścił na trzeciej stronie,zakopany nazwijmy to ;rozmówkami towarzyskimi.Cdn.

Portret użytkownika fdfddf

przecież od dawna było widomo

przecież od dawna było widomo ze na Ukrainie są sami bandyci i Sataniści, to normalne, Satanisci mają zawsze zdrowie, nigdy nie chorują. kiedy modlimy się do Boga, nigdy nie zostaniemy wysłuchani pownieważ Bóg jest jak kwazar zanim dojdzie to wszystko przeminie, Szatan zawsze człowieka uzdrowi. dzieci z Ukrainy mają same szczęscie w życiu, maja wszystkei zachacianki. czrana magia to nie jest rzecz satanistyczna tylko normalna, tak samo jak i biała magia. magie mozna praktykować bez względu na religie. ponieważ magia to sposób na tworzenienie rzeczy żeby były jak sie chce. Boała magia nie pochodzi od Boga ani czarna magia nie pochodzi od Szatana, magia to magia. magia jest po to zebysmy mogli otrzymywać co nam sie podoba żeby świat był posłuszny. dzieci z ukrainy to dzieci Szatana.

Portret użytkownika Zenek :)

Jakby kogoś wzięła

Jakby kogoś wzięła irracjnalna ochota o obecnie coraz nachalniej "promowane" "słowiańskie namioty potów" to powiem iz za jedyne 1000 złoty za seans:
„Jeździć na 3 godzinne pocenie się za 1000 zł u Białczyńskiego,to dopiero rewelacja Mezamirze..prawda?”- jakie „pocenie się”.

To tysiak za prywatny SEANS VOODOO z sobą jako OFIARĄ.
W tym „namiocie” jest podejmowanych przynajmniej 5 czynnosci jakie mają „namieszać” kursantowi w głowie by uczynić go podatniejszym na podprogowe kodowanie. Klaustrofobia (bo małe pomieszczenie), duszności odechowe (brak tlenu, wizje tym spowodowane), inhalacje wziewne narkotykami, inhalacje skórne narkotykami … tfu ziołami polecanymi przez „szamanów”, gorąco (bo pocenie) intencjonalnie mające spowodować efekt „uderzającego ciepła do głowy” (atak epilepsji) i murzyńskie asynhroniczne rytmy jakie można spotkać w filmach o VooDoo jakie przyzywają i wcielają w nieświadomego zagrozenia „kursanta” żydowakie anioły (bo VooDoo to tatuś kabały).
Dodajmy do tego „modlitwy o lepsze pocenie” czy otwieranie „portali demonicznych” pod szałasem by lepsze doznania były i gotowe.
Wszystko po to by się frajer dał zakodować w gadzie miesko….. za jedyne 1000 złoty od duszy tak poszukiwanej w żydzim interesie (bo sami mają pustkę i tony mułu zamiast niej)."
Ne bądzcie głupsi od kiełbi ...
nie dawajcie sie robić na "słowiańską modę" nazistom w kobyłe...
po co macie się "zaprzyjaźnić" po takim seansie z przyjacielem na całe życie jaki wam nie da spać i w dzień i w nocy swoim "radami" jak je "pobożnie przeżyć"...
Żydowstwo do przeżycia potrzebuje słowiańskicghh dusz z jakich wysysają życie... A takie "seansy" i "promocje" zwłąszcza u rozbudzonych duchowo naiwniaków tylko są wabikiem na "małpy włażące same do paszczy lwa bo zobaczyły gdzieś głąboko w gardle migoczacy rysunek z bananem."

Portret użytkownika sio

Ci, którzy wybierają szatana,

Ci, którzy wybierają szatana, wybierają cierpienie.
Tak czy owak świadczy to o swoistej desperacjii.
Z deszczu pod rynnę.  Ludzie lubią być oszukiwani więc z religii przechodzą na satanizm.
Zawsze może być gorzej lub lepiej - wybór zależy od tego czy ktoś jest świadomą istotą czy nie
 

Strony