Za kometą Elenin poruszają się jakieś obiekty ?

Kategorie: 

W internecie pojawiło się interesujące wideo przedstawiające najnowsze obserwacje komety Elenin. Dawno wyśmiana teoria, że za tym ciałem niebieskim coś podąża nabiera nowego wymiaru.

 

Okazuje się, że faktycznie są obiekty o takiej samej lub zbliżonej prędkości i podążają wraz z kometą. Jeden z obiektów jest nieznacznie szybszy, co może przeczyć teorii o możliwym rozpadzie komety na fragmenty.

 

Poniższe animacje pochodzą ze witryny http://6888comete.free.fr/fr/imageC2010X1eleninfrance.htm i przedstawiają sytuację w obrębie kilku dni. Zachęcam do analizy i wyciągania własnych wniosków.

   

Pięciokrotnie przyspieszone zdjęcia z 2011-03-03

Zdjęcia z 2011-01-05

Od razu oczywiście odżyły teorie astronoma z Argentyny, Sergio Toscano, który twierdził, że w warkoczu komety Elenin przybywa flota UFO. Rewelacje pana Toscano zostały skwitowane w prasie, jako niezrozumienie idei prima aprilis, które to święto nie jest obchodzone w Argentynie a jest w Chinach i to na chińskich doniesieniach o rzekomym „ładunku” w warkoczu komety.

 

Teraz te teorie odżyją o ile nie pojawi się racjonalne wytłumaczenie zaobserwowanych obiektów.

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)