Czy hipoteza ciemnego lasu wyjaśnia dlaczego nie odkryliśmy jeszcze kosmitów?

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Hipoteza ciemnego lasu - kontrowersyjna teoria dotycząca egzystencji obcych cywilizacji - została poddana krytyce przez filozofa z King's College w Londynie. Tony Milligan twierdzi, że ta popularna koncepcja, zaproponowana przez chińskiego pisarza science fiction Liu Cixina, najprawdopodobniej jest błędna lub po prostu nie znajduje odzwierciedlenia w naszym Wszechświecie.

 

Zgodnie z hipotezą ciemnego lasu, obce cywilizacje celowo ukrywają swoją obecność, obawiając się potencjalnego zagrożenia ze strony innych form inteligentnego życia. Przestrzeń kosmiczna ma w tym ujęciu przypominać ciemny, niebezpieczny las, w którym każdy mieszkaniec stara się zachować jak największą dyskrecję, by uniknąć konfliktu. Teoria ta miała być wyjaśnieniem paradoksu Fermiego - pytania, dlaczego, pomimo statystycznego prawdopodobieństwa istnienia wielu cywilizacji we Wszechświecie, nie nawiązaliśmy z nimi kontaktu.

 

Jednak w felietonie opublikowanym na łamach The Conversation, Milligan podważa słuszność tej hipotezy. Jego zdaniem, choć opiera się ona na koncepcji walki o przetrwanie jako jednej z głównych sił napędowych ewolucji, brak jest dowodów na to, że zachowanie obcych cywilizacji determinowane jest wyłącznie rywalizacją z innymi formami życia.

 

Hipoteza ciemnego lasu zakłada, że obce cywilizacje kierują się wyłącznie dążeniem do przetrwania, a wszelkie interakcje między nimi mają charakter konfrontacyjny. Tymczasem w wielu ekosystemach leśnych obserwujemy, że różne gatunki ewoluują obok siebie w procesie zwanym koewolucją, czerpiąc korzyści z wzajemnej współpracy.

 

Zdaniem filozofa, choć agresja i rywalizacja mogą odgrywać rolę w relacjach między osobnikami w środowisku naturalnym, nie oznacza to, że ten sam schemat musi obowiązywać w relacjach między obcymi cywilizacjami. Możliwe, że pozaziemskie formy życia inteligentnego zdołały wypracować sposoby pokojowego współistnienia, oparte na wymianie wiedzy i wzajemnym wzbogacaniu się.

 

Hipoteza ciemnego lasu zakłada, że obce cywilizacje będą się zachowywać w taki sam sposób, jak niektóre zwierzęta w lesie. Tymczasem nie ma gwarancji, że inteligentne istoty pozaziemskie nie wypracowały bardziej zaawansowanych form współpracy. Być może uda im się uniknąć pułapki rywalizacji i agresji, którą obserwujemy w przyrodzie.

 

Choć teoria Liu Cixina zyskała dużą popularność wśród miłośników science fiction, a także wśród naukowców poszukujących wyjaśnienia paradoksu Fermiego, Milligan uważa, że jest ona najprawdopodobniej błędna lub po prostu nie znajduje odzwierciedlenia w naszym Wszechświecie. Jego zdaniem, równie prawdopodobne jest, że obce cywilizacje zdołały wypracować sposoby pokojowego współistnienia, oparte na wymianie wiedzy i wzajemnym wzbogacaniu się.

 

Choć hipoteza ciemnego lasu wciąż pozostaje jedną z popularniejszych koncepcji dotyczących egzystencji obcych form życia, coraz więcej głosów kwestionuje jej słuszność. Być może nadszedł czas, by poszukać nowych, bardziej optymistycznych wyjaśnień dla tej nurtującej zagadki.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj