Przesunięcia biegunów a tajemnica starożytnych budowli

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Badania przeprowadzone przez General Dynamics Corporation, jednego z największych producentów sprzętu wojskowego i lotniczego, rzuciły nowe światło na lokalizację starożytnych budowli megalitycznych. Okazało się, że wiele z tych konstrukcji jest przesuniętych w stosunku do współczesnego położenia bieguna północnego. Badanie to, oparte na hipotezie przesunięć skorupy ziemskiej i biegunów geograficznych Charlesa Hapgooda, sugeruje, że zmiany klimatyczne mogą być wynikiem tych przesunięć.

 

Analizując ponad dwieście starożytnych miejsc, naukowcy odkryli, że około 80% niewyjaśnionych obiektów koresponduje z czterema punktami w promieniu 30° od bieguna północnego, co jest zgodne z hipotetycznymi lokalizacjami biegunów Hapgooda. Zaproponowano nowy model wyjaśniający te przesunięcia.

 

Teoria ta, wpisująca się w szerszy kontekst tektoniki płyt, sugeruje, że przesunięcia biegunów i zmiany klimatyczne są ze sobą ściśle powiązane. Na przestrzeni ostatnich 100 000 lat doszło do trzech przesunięć biegunów geograficznych, co ma znaczący wpływ na lokalizację starożytnych budowli.

 

Do 2000 roku Biegun Północny powoli przesuwał się w stronę Zatoki Hudsona, po czym zmienił kierunek i zaczął dryfować w stronę Grenlandii. Chen i wsp. argumentują, że zmiana kierunku była spowodowana przyspieszonym topnieniem pokrywy lodowej Grenlandii. Adhikari i Ivins argumentują, że na ruch biegunów wpływają zmiany ilości wody zawartej na kontynentach. Chociaż czynniki te wydają się kontrolować kierunek ruchu biegunowego, nie są wystarczające do wyjaśnienia jego wielkości. Adhikari i wsp. doszli do wniosku, że konwekcja w płaszczu, która napędza tektonikę płyt, również wydaje się być istotnym czynnikiem wpływającym na ruch biegunów.

 

Postawiono hipotezę, że okres szybkiego ochłodzenia w późnym plejstocenie (12 800–11 500 lat temu) mógł mieć przyczynę pozaziemską na przykład rój meteorytów Tauri. Wölfli i wsp. (2002) sugerują, że uderzenie w obiekt wielkości Marsa mniej więcej w tym czasie przesunęło Biegun Północny z Grenlandii na jego obecne położenie.

 

Model przesunięcia biegunów jest w stanie wyjaśnić wszystkie ustawienia. 62 obiekty skierowane są w stronę jednego z poprzednich biegunów, 21 w stronę przesileń, a 21 w stronę faz Księżyca, które odnoszą się do poprzednich lokalizacji biegunów. Nowoczesne miasta są zwykle budowane na terenach wcześniejszych osad, często zachowując pierwotny układ dla ułatwienia budowy, a układ kościołów i pól uprawnych w niektórych regionach Meksyku jest zgodny z kierunkami układu ustalonymi w czasach prekolumbijskich. Słuszne byłoby prowadzenie szerszych wykopalisk na większych głębokościach w celu odkrycia najstarszych budowli.

 

Model ten ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia historii naszej planety i może prowadzić do nowych odkryć w dziedzinie archeologii. Wykopaliska w głębszych warstwach ziemi mogą ujawnić kolejne nieznane fakty dotyczące starożytnych cywilizacji i ich związku z przesunięciami biegunów.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj