Tajemnicze zjawisko zsynchronizowanego wytwarzania nasion u drzew

Kategorie: 

Źródło: innemedium

Od czasu do czasu możesz zauważyć ogromną ilość nasion w drzewach, takich jak dęby, sosny i świerki. Lata te, zwane latami masztowymi, charakteryzują się niezwykłą liczbą nasion, podczas gdy inne lata mają znacznie mniej nasion. Jeszcze ciekawszy jest fakt, że drzewa rosnące na danym obszarze synchronizują swoje lata masztu nawet w odległości setek kilometrów.

 

Odnotowuje się, że w pewnych okresach drzewa takie jak dęby, sosny i świerki wytwarzają niezwykle liczne zbiory nasion, znane jako lata masztowe, podczas gdy w innych okresach nasiona te są znacznie rzadsze. Zjawisko to zdaje się być zsynchronizowane wśród drzew rosnących na rozległych obszarach, co jest obiektem zainteresowania naukowego.

 

Emily Moran, adiunkt nauk o życiu i środowisku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Merced, tłumaczy, że produkcja obfitych zbiorów nasion jest procesem energochłonnym dla drzew, które w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla w cukry i skrobie, wykorzystując energię słoneczną. Zasoby energetyczne drzew są jednak ograniczone, a po roku masztowym drzewa często muszą kierować energię na inne potrzeby, takie jak wzrost liści i drewna czy odbudowa zapasów skrobi, zanim nastąpi kolejny rok obfitego plonowania.

 

Synchronizacja masztu ma ważne implikacje dla ekosystemu. Przypuszcza się, że obfitość nasion może służyć do saturacji drapieżników, którzy na nie polują, co umożliwia przetrwanie wystarczającej liczby nasion do wykiełkowania nowych drzew. W lata ubogie nasiona są rzadsze, co może prowadzić do zmniejszenia populacji tych drapieżników i sprzyjać przetrwaniu nasion w kolejnych sezonach.

 

Przeprowadzone badania wskazują na synchronizację produkcji nasion nie tylko w ramach pojedynczych populacji, ale również między różnymi gatunkami drzew, które dzielą wspólnych drapieżników nasion. To wspiera teorię, że proces ten może być strategią obronną przeciwko drapieżnikom.

 

Innym czynnikiem wpływającym na synchronizację lat masztowych może być strategia rozprzestrzeniania nasion. Drzewa rozsiewające nasiona za pomocą wiatru mogą odnosić korzyści z jednoczesnego uwolnienia dużych ilości nasion, co zwiększa szansę na ich rozprzestrzenienie i sukces reprodukcyjny.

 

Mimo różnych hipotez, dokładne mechanizmy synchronizacji lat masztowych pozostają niejasne. Jonathan M. Lehrer, adiunkt i kierownik Wydziału Ogrodnictwa Miejskiego i Projektowania w Farmingdale State College w Nowym Jorku, wskazuje, że naukowcy nie osiągnęli konsensusu co do przyczyn tego zjawiska. Czynniki takie jak zmiany temperatury i opadów są brane pod uwagę, ale wymagane są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć przyczyny różnic w rocznej produkcji nasion przez drzewa.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj