Nadchodzi totalna schizma w Watykanie

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Pan doktor Krajski napisał książkę "Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre", w której opisuje jak powinien się zachowywać człowiek porządny i chrześcijanin. Zawarł w niej pewien słuszny pogląd, by nie przypisywać osobom, nawet jeśli wszystko na to wskazuje, złych intencji ! Wspominamy o tym, bo ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej zagadkowych wypowiedzi papieża Frańciszka, jest w nich już, jeszcze niebezpośrednie, ale wsparcie, lub zatwierdzenie przez biskupa Rzymu tzw. "związków homoseksualnych", prawnego usankcjonowania ich! Nie chcąc przypisywać papieżowi Frańciszkowi złych intencji należy zastanowić się, czy "przypadkiem" ktoś nie steruje głową Kościoła ?

Wiadomym jest, dla wszystkich zainteresowanych stanem Watykanu, a dokładniej hierarchii kardynalskiej, że istnieje coś takiego jak tajna "Grupa Sankt Galen". Są również wcześniejsze wypowiedzi papieży o wtargnięciu do Kościoła szatana - jego agentury. Istnieją bardzo mocne przesłania Maryi Dziewicy o straszliwym kryzysie jaki będzie przechodził Kościół Katolicki.

 

Wracając do 'pana' Bergolio (niektórzy twierdzą, że Franciszek został “wyświęcony” na “kapłana” 13 grudnia 1969 roku, a więc już w nieważnym rycie święceń sekty Vaticanum II, narzuconym przez papieża Pawła VI dekretem ‘Pontificalis Romani’ z 18 czerwca 1968, który zaczął obowiązywać od 6 kwietnia 1969 roku. Nie został on więc nigdy wyświęcony na katolickiego kapłana, co oznacza, że jest po prostu osobą świecką.) warto wspomnieć, że 19 czerwca 2006 roku uczestniczył w “Trzecim Braterskim Spotkaniu Wspólnoty Ewangelików i Katolików Odnowionych” w Buenos Aires, gdzie uklęknął by otrzymać “błogosławieństwo” od protestanta – heretyka.

Wielu specjalistów i obserwatorów zauważyło notorycznie uchylanie się Bergolia od błogosławienia Znakiem Krzyża i wezwaniem Trójcy Świętej, co jest jawną oznaką wyparcia się dwóch centralnych dogmatów świętej katolickiej wiary, zakazuje nawracania Żydów, zaciemnia społeczne i doktrynalne nauczanie KK, i wreszcie wprowadza do Kościoła "ohydę" pachamamy, w ramach "kosmicznego braterstwa", będącego wypadkową wcześniejszych ustaleń między galaktycznego "komitetu wszechreligii". Jego "dziwacznych" zachowań i wygłaszanych opini jest znacznie więcej.

Sporą ich część zawarł w swojej wypowiedzi z dnia 27 października 2020 redaktor Lisicki, który w audycji Mediów Narodowych (poniżej) opisuje sytuacje, kiedy Frańciszek otacza się i mianuje na najwyższe urzędy "członków loży Sankt Galen", tworząc w ten sposób silne podwaliny pod całkowite przejęcie Watykanu, co będzie prawdopodobnie wiązało się z ustanowieniem przełomowego papieża, jego następcy, całkowicie anty katolickiego, co za tym idzie wypełnieniem się przepowiedni Maryi Dziewicy, w której mowa jest o "Rzymie jako siedzibie Antychrysta" !

Grupa, która steruje i pisze Frańciszkowi encykliki oraz inne dokumenty, czuje się już tak silna, że pastor rzymski publicznie zaakceptował niebywały skandal jako coś normalnego, dwóch włoskich homoseksualistów kupiło sobie trójkę dzieci, zrodzonych w wyniku surogacji. Jeszcze nieoficjalna grupa ufonautyczna New Age z kanady, zajmuje się hodowlą dzieci w łonach specjalnie wyselekcjonowanych kobiet, które następnie są sprzedawane !

Do tego i w związku z tym, wspomniany naczelny pastor Watykanu wybiera na stanowiska kardynalskie jawnych propagatorów homoseksualizmu, czego kulminacyjnym wydarzeniem było przyjęcie na audencji skrajnego rewolucjonisty, ojca Jamesa Martina, zagorzałego zwolennika powstania w Watykanie nowej wiary sodomickiej !

Począwszy od dnia 26 października 2020 r., w tym temacie serię kazań rozpoczął Ks. Natanek. Przykładowo jego kazanie z dnia 30.10.2020 dokładnie rozbiera na części plan zjednoczenia wszystkich narodów pod globalnym sztandarem (diabła), gdzie Watykan, z ich frańciszkową "duchowością planetarną" ordo ab chao, odgrywa ważną rolę! Pand doktor Krajski dodał do tego, w swojej audycji pt.: "Papież Franciszek cytuje Sorosa", z dnia 1 listopada 2020, iż ten w swoich wypowiedziach podpiera się antykatolickim krwiożerczym filantropem !

Na tle tego wszystkiego, w ostatnich dniach pażdziernika 2020, pojawiła się niezwykła wypowiedz biskupa Rzymu, w której Franciszek przypomina Polakom o potrzebie ochrony każdego ludzkiego życia. Podkreśla, że właśnie tego uczył ich św. Jan Paweł II ! To dlatego na samym wstępie zaznaczyliśmy aspekt savoir vivre'u. Możliwe, że nie zawsze papież jest we władaniu Grupy Sankt Galen, coś zdrowego, z prawdziwej wielowiekowej nauki kościoła udaje mu się czasami przemycić, albo, jest na to inne wytłumaczenie.

Mianowicie papież rewolucjonista, zgodnie z wyznawaną przez siebie ideologią, daje każdemu to co chce usłyszeć: islamistom spotkania z imamem, masonerii spotkania papieskie z lożą B’nai B’rith Argentyny w swej katedrze w Buenos Aires był gospodarzem międzywyznaniowej wszech liturgii, dla homoseksualistów jest papieżem akceptującym sodomię, a dla Polaków papieżem chroniącym życie... itp..., itd...

W 2 Liście do Tesaloniczan św. Paweł wspomina, że przed ponownym przyjściem Chrystusa pojawi się „człowiek nie liczący się z prawem Bożym, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nosi imię Boga, lub co odbiera Boską cześć, aż zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga” (2 Tes 2,3n). Człowiek ten będzie chcieć podporządkować sobie Kościół Jezusowy i spustoszyć go.

Dojdzie do „odstępstwa” spowodowanego przez kłamliwe znaki i fałszywe cuda, towarzyszące pojawieniu się Niegodziwca więc nie jest to, albo nim (jeszcze) Bergolio. Następnie w Apokalipsie Antychryst jest Bestią (zwierzęco-ludzko-ufonautyczną LGBT?), która otrzyma od Szatana całą jego moc, przez co stanie się władcą całego świata. To przywódca polityczny, dyktator, który uzurpuje sobie władzę religijną! Nie jest przy tym odrażającym stworem, lecz wzbudza podziw, możliwe że będzie hybrydą z tajnego labolatorium New Age - mieszańcem UFOludzkim, posiadającym moce nadprzyrodzone.

W błędzie będzie ten, kto myśli, że wszystko to, całe te wielkie przygotowania do pojawnienia się w tym wymiarze Antychrysta (homoseksualisty), są li tylko działaniami samych wielkich propagatorów „światła”, jak ich nazywa katolicka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka Katarzyna Emmerich (1774-1824), trzeba to bardzo mocno podkreślić - tym wszystkim zawiadują duchy - istoty anielskie !

Obecnie, ale i w przyszłosci, kiedy wybiorą sobie "nowego bergolia", jeszcze bardziej nowoczesnego, brakuje papieża na miarę świętego Piusa XII, który w czasie II Wojny światowej stawił opór ówczesnemu antychrystowi - Hitlerowi, a dziś powiedzielibyśmy (UFO) hybrydzie LGBTQ ! Wkrótce po zakończeniu wojny przesłuchiwany w charakterze świadka przed procesami norymberskimi generał SS Karl Wolff twierdził, że istniał niemiecki plan porwania papieża. Spoglądając na działania, ale i na jego wypowiedzi, dzisiejszy papież komunista (planetarnej wszech religii braterstwa) nie martwi się, że go porwie antychryst, raczej go chyba wyczekuje ?

Aby do tego doszło istoty innowymiarowe nad tym wszystkm mocno pracują ! Jak zapewne pamiętacie z wcześniejszych artykułów, ale zwłaszcza ze wstrząsającego orędzia Matki Bożej z La Sallette, z roku 1876, dowiadujemy się, że: „W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, — zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią,   — że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski te osoby przejmą się duchem złych aniołów(…)Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.(…) Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.(…)…) Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł   — a mianowicie obalenia i unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego,(Wszystkie rządy, a w każdym z nich agentura NWO, są w [pandemicznej rokefelerowej] zmowie utworzenia globalnego rządu hybrydalnego bafometa!!! - dopisek Argonauty). (…)Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta. Demony powietrzne (czyli UFO !!! - dopisek Argonauty) wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; — Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!” – koniec cytatu

Jak państwo przeczytali, słowa Maryi Dziewicy są cudownie trafne ! Mamy już medyczną-pandemiczną zmowę agentury bafometa, a "demony powietrzne" przygotowują się by "razem z Antychrystem czynić cuda", to z kolei jest zgodne z Biblią, gdzie w artykule pt.: "Biblijna analiza zdarzenia z Emilcina – istoty reptiliańskie – „jak żaby” analizowaliśmy wersety Pisma, chodzi o Apokalipsę 16:13, odnoszące się tam słowa do istot "jak żaby", "podobnych do żab", potrafiące czynić cuda !

Szanowni państwo, chrześcijańscy jogini, chrześcijanie oraz drodzy kapłani, którzy to czytacie, bardzo prosimy o modlitwę za piszącego te słowa, za całą naszą rodzinę, bo z tymi istotami (reptilianami) nie ma żartów ! Święci Kościoła katolickiego, ostrzegają by trzymać się z dala od tych inteligencji, przykładowo bardzo znany wojownik Chrystusa, wybitny chrześcijański jogin, należący jeszcze kiedyś do sprawnej "jednostki bojowej Zbawiciela", oczywiście święty Kościoła Katolickiego, tak pisze o tych bytach:

"Nie jest bezpieczne dla niedoświadczonego żołnierza, by oddalał się od głównych sił i stawał do walki w pojedynkę, i też niebezpieczne dla mnicha, by udawał się do miejsca odosobnienia gdzie uprawia zaawansowaną mistykę, praktykując cnoty i modlitwę, zanim przejdzie przez próbę i liczne ćwiczenia w walce z namiętnościami duszy. Bo jest oczywiste, że ten pierwszy naraża się cieleśnie, a drugi duchowo; "Lepiej jest dwom niż jednemu", mówi Pismo (Koh 4:9), to znaczy, że lepiej jest dla syna być ze swoim duchowym ojcem i przez działanie Ducha Bożego walczyć przeciwko przedwczesnym zamysłom. Kto odbiera ślepemu jego przewodnika, trzodzie - pasterza, temu, kto zbłądził - prowadzącego, dziecku - jego ojca, choremu - lekarza, a statek pozbawia sternika, ten na obie strony ściąga zagrożenie. Bo kto bez pomocy zmaga się z atakującymi duchami, może być przez nie uśmiercony." - koniec cytatu.

Prosimy was drodzy czytelnicy, jak i chrześcijanie jogni Drogi Chrystusowej oraz wszyscy święci o modlitwę za nas, za Argonautę, bo jak przeczytaliście, ludzi piszących o tych istotach (reptilianach jak żaby) oraz ich planach mogą te duchy zamordować ! Dlatego coraz bardziej rozumiecie, docierają do was, prawdziwe relacje zapiane w dzienniczu świętej żołnierki Chrystusa -  Faustyny Kowalskiej:

„Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone.” (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

„…Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża.” (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

„Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony.” (Dz 145d)

„W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia.” (Dz 145e)

„Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.” (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują „trochę inny obraz” dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: „Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. – I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. – Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? – Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas.” – Cytat z „Dzienniczka” nr 418

Totalna schizma w Watykanie i przybycie globalnego ufonauty oraz przepowiednia Maryi Dziewicy

https://youtu.be/dmM5CLFs1Dg

Ocena: 

5
Średnio: 5 (4 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika oko

Człowieku,

Człowieku,

podziel się proszę nazwą tego co bierzesz, bo takiego haju można tylko Tobie pozazdrościć !!!

Czytam i nie wierzę, że w XXI wieku, w (teoretycznie przynajmniej) cywilizowanym państwie w centrum Europy, ktoś może prawić takie farmazony. Ojciec dyrektor z Torunia to przy Tobie mały pikuś.

A do redakcji mam pytanie, czy naprawdę tak nisko upadliście???

Portret użytkownika werty

co jest chłopaki? czyżby DUCH

co jest chłopaki? czyżby DUCH ŚWIĘTY dał du.py i wybrał nie tak jak powinien? może się popsztykał z PANEM BOGIEM i zrobił mu na złość? czy po prostu brak wam odwagi, by przyznać się do błędnego interpretowania jakiejś książki?

Portret użytkownika Homo sapiens

P.S. ważny dodatek: "Protesty

P.S. ważny dodatek: "Protesty społeczne, które rozpoczęły się w Polsce po wyroku wydanym 22 października 2020 przez Trybunał Konstytucyjny nadal trwają. Ktoś je finansuje i ktoś je medialnie wspiera. Bardzo dużo specjalistów z dziedziny pełzających rewolucji uważa, że są to ośrodki filantropów oraz organizacje pozarządowe. Manifestujący rozwścieczony tłum stosował nie tylko blokady w ruchu drogowym, podnosząc w wielu przypadkach hasła przeciwko rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość oraz antyrządowe, ale zwłaszcza antyklerykalne, opowiadające się za rozdziałem Kościoła od państwa, a także antykatolickie. Protestowano także brutalnie pod jak i w kościołach oraz przed rezydencjami biskupów. W protestach bardzo mocno zaznaczył swoją obecność ruch ideologii LGBT, który w innych państwach identyfikuje swoje postulaty z szatanem. W innych miejscach globu protestujący członkowie ideologii LGBT niosą transparenty z hasłem "Szatan kocha homoseksualistów". Z tego względu warto odnotować odezwę jaką wystosował Światowy Zakon Szatana (Global Order of Satan - po polsku "Globalny Porządek Szatana") "„Dziś dziesiątki tysięcy polskich obywateli zablokowało ludzi przed pójściem do kościoła i mszy. Pokazując, że jeśli kościół katolicki chce ingerować i uciskać polskie życie, to Polska w zamian będzie się odpychać i uciskać religię. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja, która stawia wszystkie nasze wole, aby przeciwstawić się tej przestarzałej ideologii bajkowej” – napisali. 

Polski oddział grupy publikuje na swoim profilu swoje zdjęcia z strajku feministek. Uczestnicy mają za sobą tektury z napisami „szatan: skombinuje ci tabletki, potrzyma cię za rękę w trakcie aborcji, będzie z tobą”. Z tego wszystkiego wyłania się obraz globalnego zarządzania chaosem, Polska nie jest tu wyjątkiem. Jak by tego było mało, w wiadomościach głównych TVP, o godzinie 19:30 pokazano szokujący wynalazek "polskich" naukowców. Jest to przenośny terminal, wielkości około 20cm na 10cm, który skanuje siatkówkę obojga oczu kupującego, po czym akceptuje płatność ! System który podobno i z dumą "wynaleźli Polacy" jest stosowany już od lat w komunistycznych Chinach. Z powyższych widać, że globalne zarządzanie chaosem, które w Polsce jest sprawnie przeprowadzane wchodzi w kolejną fazę, po której nastanie powszechne przyjęcie punktów poprawności politycznej NWO. Ktoś w Polsce mocno pracuje by zaprowadzić tu Nowy Porządek Szatana. Dlatego wszyscy Polacy chrześcijanie, i nie chrześcijanie powinni rozpocząć ogólnopolską modlitwę różńcową do Chrystusa Któla Polski, byśmy nie mieli za króla Lucyfera !"

MOCNO UKRYWANATRANSFORMACJA LUDZKOSCI W NOWĄ CYWILIZACJĘ SYNÓW DIABŁA - HOGGARD 

https://youtu.be/M1DFWalbtBY

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Odważniak

Najważniejsze, to zagłodzić

Najważniejsze, to zagłodzić czarną mafię, wypisać się z niej, a następnie bąnkowej mafii i innych i wprowadzić całkowicie transparentny system wydatków państwowych z głosowaniem obywatelskim przy pomocy referendów online i papierowych. Inaczej znow jakieś czarne karły shakują nam real. Ustawy tylko jako referenda, pasożytoosłów i resztę mafii do gułagu.

Skomentuj