Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

W środowisku UFO entuzjastów mowa jest często o podziemnych bazach, gdzie odbywa się proceder hybrydyzacji. Są to miejsca występowania transferu technologii, pochodzić ma ona od obcych. Do niedawna opowieści tego typu należały raczej do przestrzeni literatury sci-fi. Ujawniane coraz śmielej informacje o naziemnych laboratoriach, gdzie mają miejsce zaawansowane prace genetyków nad ludzkimi zarodkami, tak zwaną edycją ludzkiej informacji CRISPR, otwierają nas na nową rzeczywistość.

Wielu badaczy-biblistów wykazuje, że tego typu aktywność wiązać się może z 'przywołaniem' do naszej rzeczywistości duchów pradawnych gigantów  (Nefilimów). Biblia w tej kwestii ma wiele do powiedzenia. Publikacje Toma Horna, czy Stephena Quayle nie pozostawiają wątpliwości, iż możemy mieć do czynienia z próbami sprowadzenia tych bytów z ich miejsca zesłania ("Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani..." Apokalipsa 17:9), albo z próbami stworzenia pseudo naukowych horrorów.

Można by uznać, że jest to bujda na resorach, gdyby nie Pismo święte w interpretacji wspomnianych badaczy, a nie są oni jedynymi, mówiącymi wspólnym głosem. Wspomina się o tej sytuacji, jako powtórce z czasów starożytnych, istnieją ku temu całkiem pokazne dowody z obszaru zakazanej archeologii. Przykładowo mowa jest tu o bardzo wielkiej liczbie odnajdywanych pomieszczeń skalnych, których rozmiary wskazują na istnienie w dalekiej przeszłości krasnali, gnomów lub innych niewielkich rozmiarów humanoidów. Do tego posiadamy dwie czaszki "Gwiezdnych dzieci" Lloyda Pie, plus wiele innych anomalnych znalezisk stawiających włos na głowie. Pierwsza fraza tytułu tego tekstu, jak i jego część środkowa, zawiera w sobie kod Nowego Porządku Światowego, będącego wstępem do wprowadzenia 'porządku ufonatycznego GMO' (odnośnie pierwszego członu patrz tekst "Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja")

Skalne lilipucie "mieszkania", znajdowane na całym globie

Słynna mumia Pedro

Z prac ufologów dowiadujemy się o szokujących relacjach porwanych do UFO, jest ich ogromna liczba, mowa jest tam zwłaszcza o istotach genetykach, tworzących na statkach, czy w podziemnych bazach Nowe Rodzaje Humanoidów, jak i nie humanoidów, to znaczy istot obdarzonych inteligencją, a nie posiadających kształtu człowieka ("potworaki" - stosując terminologię porwanego Jan Wolskiego). Kultura zachodnia obfituje w produkcje filmowe, zwłaszcza te pochodzące z USA, pokazujące nam różnorakie monstra, istoty które są na granicy humanoidalności, pozbawione człowieczeństwa i ludzkiej miłości. Niestety wspomniani amerykańscy badacze-bibliści podkreślają, że wiele ze niewidocznych dla ludzi stworzeń może być zazdrosna o nasze chrześcijańskie zbawienie i odczuwać z tego powodu nienawiść. Warto wspomnieć, że żadna inna religia, inna niż chrześcijaństwo, nie wyraża sprzeciwu wobec  działań mających za cel wyprodukowanie „nowego człowieka homo genetikus” ! Z podkreśleniem ‘wyprodukować’ .

Feliks Koneczny

Musimy być świadomi tego, że ogromna liczba naukowców posiada zubożony pogląd etyczny, a część w wyniku lat indoktrynowania ewolucją, jest go wręcz pozbawiona. Warto przypomnieć jak to widział i opisywał nasz polski geniusz nauki o cywilizacjach, Feliks Koneczny. Istnieją przecież różne etyki, proszę zapoznać się z jego „Harmiderem Etyk” – (…)U rozmaitych ludów natrafiamy jednak na rozmaite zapatrywania co do rozmiarów i owoców pracy. Każda etyka ma swoją ekonomię społeczną. Np. u Mongołów nie godzi się kopać ni drapać ziemi: jakżeż tedy mieliby być rolnikami ? U Murzynów wolno zepsuć sąsiadowi plantację bananów, jeśli zasadził ich więcej, niż zdaniem sąsiadów „potrzebuje”(…)

 

i dalej

 

(…)Ponieważ nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, zatem wyznawana gdzieś etyka musi być czerpana z pewnej cywilizacji, z jednej tylko. Nie można trzymać się równocześnie etyki katolickiej, żydowskiej, bizantyńskiej i turańskiej: nie można tez uznawać jednocześnie moralności religijnej, naturalnej i „automatycznej” (sztucznej). Okoliczności te stanowią zarazem dowód, że nie ma syntez pomiędzy cywilizacjami, boć w takim razie musiałaby być możliwa jakaś synteza etyk. Bo jakżeż być moralnym według kilku metod etycznych, wykluczających się nawzajem ? Jakżeż w mieszance etycznej pomieścić do jakiegoś wspólnego celu ? Odmienne etyki mogą tylko przeszkadzać sobie wzajemnie, bo jakżeż złączyć do wspólnego mianownika ludzi, z których jedni uważają za dobro to właśnie, w czym inni współobywatele upatrują zło ? Toteż aż wre koło nas od anarchii etycznej(…) 

Niestety w planach Nowego Porządku widać silne dążenie do coraz większego unicestwienia etyki chrześcijańskiej, a zaimplementowania czegoś co tylko przypomina taką, całkiem obcej, antyludzkiej.

Oprócz mieszania genów, o których wspomnieliśmy na wstępie, instytucje światowego UFO Harmidru chcą tak wymieszać wszelką informację, by nikt nie mógł rozróżnić prawdy, tego co jest prawdą, a zwłaszcza dojść do prawdy !  „Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda?” Ew.Jana 18:38 Częste powtarzanie przez czołowych polskich polityków skrótu myślowego (NWO) o „Zrównoważonym Rozwoju” (ang. Sustainable Development) jest z jednej strony przerażające, a z drugiej może oznaczać (przynależność do NWO ?) strach elit narodowo-politycznych (PiSu), bądz chęć, przynajmniej prowizorycznego, podporządkowania się globalistom.  Gdy państwo poznają terminologię NWO to łatwo zaczniecie wychwytywać ich sposoby komunikacji, umieszczone "niepozornie" w przemówieniach oficjeli. Przykładowo Papież Frańciszek w czasie głoszonych przez siebie wywodów, zwłaszcza w czasie wizyty w USA, wypowiadał magiczny kod zrównoważonego rozwoju co i róż ! Proszę posłuchać zwłaszcza prezydenta Dudę, którego przemówienia są niezwykle nasączone tym zwrotem. Niestety nawet prezydent Putin (został zmuszony, czy mu ktoś napisał przemówienie, np. słynny rosyjski eNWOowiec Dugin ? przekierowanie 9min.24sek) wygłaszał „pochwalne” teksty o „zrównoważonym rozwoju” (Putin's speech at the UN General Assembly 28.09.2015.)

Aby wprowadzać  plan Porządku Ufonautycznego (GMO) do instytucji międzynarodowych, a potem do miast, i na wieś (ekosystemu), musi być pisany „ładną” nowomową, a także musi zawierać specjalny kod bractw, dajmy na to przykład, co bardziej zakodowana została wyłuszczona: „Europejski komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozwoju, z zadowoleniem przyjęli strategię, która jest zgodna z Agendą 2030(wcześniej 2045!), uznającą tzw. globalne obywatelstwo, różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy za nadrzędne zasady zrównoważonego rozwojuoraz polityki sąsiedztwa i rozszerzenia UE. „Dyplomacja kulturalna” ma zwalczać „stereotypy i uprzedzenia kulturowe”, zaś „dialog międzykulturowy” ma sprzyjać pojednaniu w państwach i między państwami. Kultura ma też pomagać reagować na globalne wyzwania takie, jak: integracja uchodźców, przeciwdziałanie radykalizacji postaw (czytaj zwalczaniu dostrzegania różnic ! Proszę sprawdzić film pt.: "Demoniczne UFO" od momentu 1h.07min.09sek !) oraz ochrona światowego dziedzictwa kulturowego.” (całość w linkach)

Tekst ten jest bardzo skumulowanym kodem o przyszłej rewolucji cywilizacyjnej (ufonautycznej i hybrydalnej GMO), która jest obecnie krok po kroku wdrażana. Nie wiemy kiedy nastąpi formalistyczne "ogłoszenie wszem i wobec" dyktatora globalnego rządu NWO (antychrysta hybrydy ?), ale domniemywać można, że stanie się to 'niebawem'. Zainteresowani tematem są świadomi zaawansowania prac labolatoriów genetycznych nad przedefiniowaniem ludzkiej informacji DNA (Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !), w mozole projektują wszelakiego rodzaju Nowe byty (monstra). Nie muszę przypominać o przymuszeniach do faszerowania ludności produktami GMO. Coraz częściej jesteśmy świadkami  jak anty ludzka machina Nowego i Zrównoważonego (UFO demonicznego) dyktatu stara się zamknąć usta chrześcijanom głoszącym prawdę o niecnych zamiarach lucyferiańskiej elity.

Przecież „Dyplomacja kulturalna” ma zwalczać „stereotypy i uprzedzenia kulturowe”, co w rzeczywistości oznacza 'kasację' każdego kto się odważy wskazać/pokazać/napiętnować odmienną, od normy i standardu zdrowia, w tym duchowego, jednostkę humanoidalną (wytykając na ulicy przyszłego Ufonautę – to samo przekierowanie co wyżej 1h.07min.09sek ), dzisiejszego umysłowo-seksualnego wykolejeńca środowisk sodomitów. Takie "wykroczenie", w ocenie cywilizacji orfickiej, jest nazwane niebezpiecznym ekstremizmem, a  tego kto to zauważa (patrz poprzednie dwa przekierowania) szerzącym mowę nienawiści ! Przytoczmy tu tylko jeden, z bardzo wielu tego typu przypadków: „Po tym, jak kardynał Walencji ks. Antonio Cañizares stwierdził, że „gender” to „najbardziej podstępna ideologia w historii ludzkości” i ostrzegł przed zakusami „imperium gejowskiego,” prokuratura wszczęła śledztwo z powodu szerzenia „mowy nienawiści.” To reakcja na skargę Hiszpańskiej Sieci Pomocy dla Uchodźców.

- Rodzina jest dzisiaj nękana wieloma poważnymi zagrożeniami (..) Mamy ustawodawstwo uderzające w rodzinę i działania podejmowane przez siły polityczne oraz społeczne z udziałem ruchów imperium gejowskiego. Szerzą się koncepcje radykalnego feminizmu i najbardziej podstępna ze wszystkich teoria gender – mówił były prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podczas homilii wygłoszonej w rocznicę objawień fatimskich 13 maja br. Teoria gender głosi, że płeć biologiczna nie musi być zgodna z tzw. płcią kulturową. Innymi słowy, mężczyzna jeśli „czuje się” kobietą, zgodnie z ideologią gender powinien być uważany za kobietę. Wkrótce po wygłoszeniu kazania koalicja 55 organizacji pro-homoseksualnych, w tym grupa pomagająca uchodźcom (sic!), oskarżyła hierarchę o „homofobię”. Słowa duchownego według nich „wykraczają poza wolność wypowiedzi i mogą być uznane za mowę nienawiści”.

Wszystko to jest tylko i wyłącznie "przedsmakiem", w nawet więcej, bo w podziemnych miastach laboratoriach, jak w krainie Mordoru ma zacząć się (już działa) skryta produkcja „orków”, „trolli” i innych „nazguli”, to wszystko w pewnym sensie, albo i dosłownie zostanie kiedyś wypuszczone. Ludzkość kolejny raz ma doświadczyć nowej formy hitleryzmu „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego...” (Mt 24.37) Coraz więcej ludzi dostrzega nadchodzące 'dni przepowiedni', mają być podobne do tych sprzed potopu. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak przewidują projektanci globalnego i zrównoważonego porządku, to będziemy widzieć na ulicach bardzo dziwne „osoby”. Niestety oficjalne i stanowcze ich dostrzeganie może być odebrane jako obraza uczuć, czy napaść, co skutkować będzie karami i więzieniem. Na szczęście, a właściwie Dzięki Bogu mamy Obrońcę i Wybawiciela ! „Oto panna pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co znaczy: Bóg z nami !” (Mat.1:23). To nie było tak, że Stwórca Wszechświata spojrzał na betlejemską stajnię i powiedział – O ! Jaki wspaniały chłopiec się urodził, zaadoptuję go, dam mu szczególną moc i pozwolę mu umrzeć za grzechy świata.

NIE! Bóg Ojciec patrząc na całą nędzę i beznadzieję ludzkości powiedział: Pójdę i uratuję tych ludzi. Sam Bóg Syn przyszedł do nas. Ludzie mówią: Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem, to Jego uczniowie przesadzali z tym, co o Nim mówili. Ale Jezus jasno stwierdzał, że był Bogiem: „Zanim Abraham się urodził, ja już byłem. Jeśli widzisz mnie, to widzisz Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 8:58; 10:30). Apostoł Jan (5:18) donosi: „Dlatego Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu.” Obrońca - wcielony Bóg osobowy jest prawdziwym i niezaprzeczalnym Zbawicielem, potwierdził to znany wam ufolog Joe Jordan.

Linki:

http://www.pch24.pl/prokurator-zainteresowal-sie-kardynalem-ostrzegajacy...

http://www.pch24.pl/ke-ma-innowacyjna-strategie-polityki-zagranicznej--u...

http://myslkonserwatywna.pl/feliks-koneczny-harmider-etyk/

https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/23/nwo-agenda-21-a-s...

http://3obieg.pl/agenda-21-czarny-dekalog-nwo

 

Agenda 21 ONZ Zobacz Co Nas Czeka W Przyszłości-Zrównoważony Rozwój

https://www.youtube.com/watch?v=WsEIOgqNMbg

 

Ufo czasow ostatecznych - End times UFO delusion

https://www.youtube.com/watch?v=rdmvPV9GoT0

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.8 (5 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Artefaktów stawiających włas

Artefaktów stawiających włas na głowie mamy wiele ale lepiej zająć się zbawieniem, niż poczynaniami ciemnej strony...

Musimy pamiętać oglądając takie fotografie o miłości Boga YHWH do ludzi, to Nachas zwiódł Ewę, niestety ale musimy teraz walczyc, mamy jednak pomoc Boga w Osobie Jezusa Chrystusa !

Projektant jest Tajemnicą, jest Skarbem, Projektant jest Super Konstruktorem, wymyślił uczucia wyższe jak miłość, jednostki biologiczne mogą się posługiwać tą "informacją" bo należy ona do ich wyposażenia, wszyscy pragną doświadczać tej wyższej informacji, jest ona dla nas jak powiew z innego wymiaru, jest ona czymś z wyższego wymiaru, człowiek nie potrafi żyć bez tego co zwiemy miłością, jest ona ukryta, na co dzień skrywa się za "górą" doświadczeń, skrywa się za szerokim spektrum odbieranych bodzców, bodzców pochodzących z ekstremalnie skomplikowanej inżynierii bioelektronicznej naszych duchowo-biologicznych wehikułów !

Musimy pamiętać też o Maryi Dziewicy ! Ona jest Matką Jezusa !

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Znawca

Homoseksualistów można leczyć

Homoseksualistów można leczyć farmakologicznie, psychologicznie i duchowo. Tylko trzeba chcieć, niestety "imperium gejowskie" nie chce się poddać leczeniu, co gorsza chce zmuszać innych do tego by zostali pederastami. Najgorsze jest to że niszczą dzieci swoją ideologią. Wyglada na to że ufole pojawią się szybciej niż myślimy na Ziemi. Trzeba powołać ogólno światowe centrum obronne przeciw NWO i przeciw inwazji duchów z UFO. Takie centrum musi mieć w swoim składzie egzorcystów, psychologów i ufologów chrześcijan broniących naszą chrześcijańską cywilizację. Przyjdą czasy jak mówił któryś z chyba Prawosławnych Starców, że Pismo Św. będzie zakazane. Koniec jest już bardzo bliski. Kto jeszcze tego nie zrobił niech bierze Różaniec w dłoń.

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika HaHa

Jak można leczyć

Jak można leczyć homoseksualistów, skoro Oni już się tacy rodzą. Taką mają orientacje seksualną, i tego nie można zmienić jakimś leczeniem. Mozna leczyć zboczenia nabyte, ale nie wrodzone.
Homoseksualizm jest powszechny zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt na całym świecie. Takie poglądy jakie Ty masz, były powszechne w średniowieczu. Ot, taki z Ciebie Znawca.

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Skomentuj