Naukowcy odkrywają czystą matematykę ukrytą w genetyce ewolucyjnej

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

W świecie nauki często przecinają się różne dyscypliny, odsłaniając piękno i złożoność natury. Niedawno matematyka zetknęła się z genetyką w sposób, który zaskoczył nawet najbardziej doświadczonych naukowców. Okazało się, że procesy kształtujące rozwój życia na Ziemi są głęboko zakorzenione w abstrakcyjnych prawach matematycznych.

 

Matematyka od zawsze była narzędziem pozwalającym zrozumieć naturę. Przykładem są liczby Fibonacciego, które można odnaleźć w spiralnych wzorach roślin czy organizacji muszli ślimaka. Dlatego odkrycie związku między teorią liczb a genetyką nie powinno być tak zaskakujące, ale jego głębokość i złożoność przeszły najśmielsze oczekiwania.

 

Dr Ard Louis z Uniwersytetu Oksfordzkiego wraz ze swoim zespołem skupił się na zrozumieniu ewolucji na poziomie genetycznym, analizując mutacje. Te drobne zmiany w sekwencji DNA są motorem ewolucji, wprowadzając różnorodność, która pozwala gatunkom przetrwać i dostosować się do zmieniających się warunków środowiskowych. Mutacje, które nie wpływają negatywnie na organizm, kumulują się, tworząc ślad ewolucyjny, który można odczytać z sekwencji genetycznej.

 

Nie wszystkie mutacje są jednakowe. Podczas gdy niektóre mogą prowadzić do chorób genetycznych lub innych niekorzystnych zmian, inne są neutralne. Te ostatnie, choć nie mają bezpośredniego wpływu na organizm, służą jako znaczniki ewolucyjne, ukazując ścieżkę rozwoju danego gatunku. To właśnie te neutralne mutacje stały się głównym celem badań Dr Louisa.

 

Eksperymenty prowadzone przez zespół koncentrowały się na zrozumieniu, jak białka, kluczowe molekuły w komórkach, radzą sobie z mutacjami. Choć mutacje w genach kodujących białka mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, wiele białek wykazuje zdumiewającą odporność na drobne zmiany w ich sekwencjach. Naukowcy zastanawiali się, czy istnieją granice tej odporności i jak blisko są one związane z matematycznymi prawami rządzącymi sekwencjami liczb.

 

Odkrycie, że procesy ewolucyjne są tak głęboko związane z matematyką, podkreśla, że nasz świat jest niezwykle zintegrowany i połączony na wiele różnych poziomów. Matematyka, długo uważana za język wszechświata, jest teraz również uważana za język życia. Odkrycie to otwiera drzwi do dalszych badań nad tym, jak abstrakcyjne prawa matematyczne wpływają na rzeczywistość, w której żyjemy.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj