Odkrycie gwoździa w dewońskim piaskowcu - artefakt czy anomalia geologiczna?

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

W 1844 roku, Sir David Brewster, znany fizyk i założyciel Brytyjskiego Stowarzyszenia Postępu Naukowego, zgłosił niezwykłe znalezisko – gwóźdź wbity w blok piaskowca z kamieniołomów Kingoodie w Szkocji. Skała, w której znaleziono gwóźdź, została zidentyfikowana jako należąca do okresu dolnego dewonu, datowanego na około 360 do 408 milionów lat temu. Brewster opisał, że gwóźdź został odkryty podczas przygotowywania kamienia do dalszej obróbki, gdy usunięto glinę pokrywającą skałę,

 

To odkrycie wzbudziło wiele kontrowersji i spekulacji, jako że zgodnie z współczesną wiedzą o chronologii ewolucji życia na Ziemi, pojawienie się człowieka miało miejsce znacznie później. Według dr. A.W. Medda z British Geological Survey, skała ta była "bardzo starożytnym czerwonym piaskowcem" z okresu dewonu, co czyniłoby z tego artefaktu przedmiot „niezgodny z czasem”.

 

Znalezisko z Kingoodie to jeden z wielu przypadków tzw. OOPArt (Out of Place Artifact), czyli artefaktów znalezionych w kontekście, który wydaje się niemożliwy z punktu widzenia znanej nam historii geologicznej i archeologicznej. Wielu naukowców i badaczy w XIX wieku zgłaszało podobne odkrycia, które jednak z biegiem czasu były tłumaczone jako wynik błędów w datowaniu lub interpretacji. W przypadku gwoździa z Kingoodie, istnieje możliwość, że mógł on zostać umieszczony w kamieniu przez naturalne procesy, takie jak działalność tektoniczna, lub przez zanieczyszczenia przemysłowe, które nie były znane w tamtych czasach.

 

Znalezisko to pozostaje przedmiotem debat wśród zwolenników teorii konspiracyjnych oraz badaczy zainteresowanych anomaliami geologicznymi. Jednakże, większość społeczności naukowej przyjmuje bardziej sceptyczne podejście, wskazując na możliwe naturalne wyjaśnienia takiego stanu rzeczy, lub uznając to za przykład błędów które mogły wystąpić podczas wczesnych etapów badawczych.

 

Mimo że artefakt z Kingoodie nie znajduje się już w centrum badań naukowych, jego historia jest przykładem na to, jak odkrycia archeologiczne mogą być interpretowane w różny sposób w zależności od dostępnych metod badawczych i teoretycznych założeń epoki.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Skomentuj