Ujawniono naturę tajemniczego obiektu kosmicznego

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Odkrycie tajemniczego obiektu kosmicznego, 2FHL J1745.1-3035, położonego w pobliżu centrum naszej Galaktyki, przyciągnęło uwagę międzynarodowego zespołu astronomów. Obiekt ten, wyróżniający się wśród źródeł o bardzo wysokiej energii w drugim katalogu Fermi-LAT (2FHL), ukazał swoją niesamowitą naturę dzięki skomplikowanym analizom danych zebranych przez teleskopy kosmiczne NASA – Chandra i NuSTAR – oraz satelitę XMM-Newton należący do ESA.

 

Badania wykazały, że 2FHL J1745.1-3035 jest potężną mgławicą pulsarową (PWN), co czyni go niezwykle istotnym obiektem dla dalszych badań w dziedzinie astrofizyki wysokich energii.

 

PWN są to mgławice zasilane przez wiatr pulsarowy, składający się z naładowanych cząstek. Gdy ten wiatr zderza się z otoczeniem pulsara, w szczególności z powoli rozszerzającymi się pozostałościami po supernowej, dochodzi do emisji promieniowania o wysokiej energii. Analiza widmowa 2FHL J1745.1-3035 wykazała, że źródło to jest bardzo twarde w zakresie energii poniżej 10 keV i znacząco bardziej miękkie w wyższym zakresie energii, co najlepiej opisuje model łamanego prawa mocy z energią przejścia około 7 keV.

 

Lokalizacja 2FHL J1745.1-3035 blisko centrum Galaktyki oraz jego jasność w zakresie promieniowania gamma czynią go jednym z najjaśniejszych źródeł w próbce 2FHL. To odkrycie podkreśla znaczenie pulsarów i ich mgławic wiatrowych w kontekście astrofizyki wysokich energii oraz wskazuje na potencjał tego źródła jako jednego z najcięższych obiektów tego typu wykrytych zarówno w promieniach X, jak i gamma.

 

Publikacja wyników na serwerze preprintów arXiv stanowi ważny krok w zrozumieniu złożonych procesów zachodzących w mgławicach pulsarowych i ich wpływie na otaczające środowisko kosmiczne. Potwierdzenie scenariusza PWN dla 2FHL J1745.1-3035 przez dalsze badania może odkryć nowe aspekty działania tych fascynujących obiektów.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj