Wielkie ujawnienie starożytnej przepowiedni o roku 2032 i 2075 - jesteśmy blisko kosmicznego zdarzenia

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Zanim zaczniemy, musimy podkreślić, że traktujemy te informacje śmiertelnie poważnie ! Zastanawialiśmy się jak zacząć, wydaje się nam, że najlepiej wspomnieć o kosmicznych istotach nadzorujących ludzkość. Możliwe, że chodzi o biblijnych “Czuwających”, albo jeszcze inne ineligencje, nazywane “kosmicznymi bankierami”, gromadzącymi w swoich kosmicznych “sejfach” wszelkie dane o naszych poczynaniach. W Hinduizmie, czy buddyzmie, nazywa się to “zapisem karmicznym”. W Biblli mamy to opisane jako “przewiny”, albo “grzechy”.

W roku 2024, na przłomie marca i kwietnia, ukazała się audycja biblijnego archeologia, doktora Kena Johnsona. Jest wam znany z odkrycia i dobrego przebadania prawdziwego kalendarza Esseńczyków. Jak pamiętacie, prawdziwi wyznawcy Boga - nazywanie Esseńczykami - lekarzami, ustalili, że w roku 2075 nastąpi globalne wydarzenie, przejęcie całej planety przez określoną grupę istot niebiańskich, rozpoczęcie czegoś wielkiego, kosmicznych rozmiarów !

Wszędzie, w każdej gazecie, w każdym programie informacyjnym, rozglośniach TV, w filmach, propaguje się rok 2030, o co w tej dacie chodzi ?! Wszyscy słyszeliśmy o globalnych przygotowaniach do wdrożenia rewolucji NWO na rok 2030, gdyby się ona nie udała, to globaliści przygotowali nam dodatkowo rok 2050, w którym wszystko ma się zmienić totalnie, a właściwie wywrócić do góry nogami, ma nastąpić depopulacja, społeczeństwa mają się upodobnić do niewolników, mamy nic nie mieć i być szczęśliwymi. Tak to nam przygotowali, ale na szczęście, wcale tak nie musi być, albo będzie inaczej, bo oto na światło dzienne wyszła starożytna przepowiednie, i to nie byle jaka, dotyczy wspomnianego roku 2030, a dokładniej 2032, od tej daty do roku 2075 zaczną się dziać cuda !

Wspomniany amerykański naukowiec ujawnił właśnie kolejną wielką tajemnicę starożytnych Esseńczyków ! Wszystko do obejrzenia w dołączonym tu filmie. Chodzi o zdarzenie, albo zdarzenmia, jakie będą mieć miejsce od wspomnianego roku 2032, a następnie trwać będą do roku 2075, kiedy planeta zoistanie przekazana określonym inteligencjom, zapewne nie bez walki. To co dzieje się obecnie w biblijnej archeologii jest niesamowite, ale i ma związek z istotami nadprzyrodzonmi, nie tylko z aniołami Boga, ale i z innymi duchami, czy demonami, działającymi na Ziemi w celu ukrycia prawdy o nadchodzących wydarzeniach, i to nie byle jakich, chodzi o globalną przeianę miliardów ludzi, to jest już przepowiadane od ponad dwóch tysięcy lat.

Chodzi nam, tzn. biblistom i wyznacą Chrystusa, o przepowiednię starożytnych Esseńczyków, nazywanych przez dzisiejsze globalne akademickie grupy: “sektą”, a która jak się okazuje, po dokładnym zbadaniu, była prawdziwymi Żydami, w przciwieństwie do Faryzeuszy I Saduceuszy, którzy okazują się być sektami, odszczepieńcami. To co państwu tu zamierzamy ujawnić, a dokładniej doktor Ken Johnson, jest wielkim skarbem, ukrywanym przed ludzkością i chrześcijanami od ponad dwóch tysięcy lat (mniej więcej od 2200 lat!)

Znawcy tematu dokładnie przebadali "kościoły masońskie", w których odbywają się dziwne rytuały. Powstały dziesiątki książek w tej tematyce, wszystko na podstwie relacji tych, którzy opuścili loże wolnomurarskie. W wielkim uproszczeniu chodzi w nich o łączność z duchami, lub istotami UFO. Przekazują im, masonerii-iluminatom, wytyczne co robić, zdradzaja zbliżające się wydarzenia, a nawet nakłaniają do działania poprzez jakieś cuda. Wszystko ma być gotowe na rok 2030, ewentualnie na rok 2050. Co ciekawe, poprawna i dobrze przebadana przepowiednia Biblijna z Ks. Daniela, jak i Esseńczyków, mówi nam że rozpoczęcie działań Mesjasza, jakim jest Jezus Chrystus, razem z jego aniołami, rozpocznie się dokładnie w roku 2032. To są informacje nie tylko od Esseńczyków, ale i te ujawnione w Piśmie Świętym. Esseńczycy je po prostu potwierdzili, dzięki odkryciom biblijnych archeologów, po odszyfrowaniu prawdziwego esseńskiego kalendarza Synów Światłości.

Mamy więc działania Synów Ciemności, szykujących nam zniewolenie na rok 2030, jednak Synowie Światłości zapowiedzieli nam tysiące lat temu, na rok 2032 naszej ery, rozpoczęcie globalnej akcji kosmicznego kasowania "złej karmy", jeśli byśmy chcieli się posługiwać językiem hinduistyczno-buddyjskim ! Zacznie się niebawem wielka kosmiczna akcja, miejmy nadzieję, że Polacy się w niej odnajdzą, że niebawem przejmiemy Polakę i uratujemy cały świat ! Wszystko ma się zacząć już niebawem, co pokazują badania znakomitych biblistów. Zapraszamy do obejrzenia filmu, biblijna archeologia nie jest trudna, wystarczy dobrze się wsłuchać w dane naukwców...

 

Globalna kosmiczna przepowiednia tajemnicy roku 2032 i roku 2075 ujawniona - Ken Johnson !!!

https://youtu.be/Dr3MblKYQM4?si=zYggf307_2vJbL_0

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Homo sapiens

Dlaczego w roku 2032 albo w

Dlaczego w roku 2032 albo w 2033 zacznie się ogólnoplanetarna wielka i kosmiczna akcja ?! Bo od śmierci Jezusa upłynie dokładnie 2 tysiące lat !!! Nie wiemy jak się zacznie, albo możliwe że rozpocznie się kosmiczne przybycie Pana Naszego Jeszui-Jehoszui-Chrystusa Jezusa !

Dwóch brytyjskich naukowców – C. Humphreys i W. Waddington jest przekonanych, że udało im się dokładnie ustalić datę śmierci Chrystusa. Z ich badań wynika, że śmierć Jezusa nastąpiła o godz. 3 po południu 3 kwietnia 33 r. n.e. Potwierdzają to wcześniejsze badania historyków, teologów i biblistów watykańskich. Dokładna data ukrzyżowania i męczeńskiej śmierci Chrystusa była przedmiotem debat teologów i historyków oraz naukowych dociekań już od tysiącleci. Kluczowym etapem i jednocześnie początkiem kalendarza chrześcijańskiego stała się rachuba Dionizego Mniejszego - rzymskiego mnicha, który badał tę problematykę – moment przyjścia na świat Jezusa. Rachuba ta jest najbardziej powszechnym systemem chronologicznym świata. Datuje się od VI w. n.e., należy liczyć lata od narodzin Jezusa, po to, aby jak twierdził Dionizy: „bardziej zaznaczyć początek naszej nadziei i aby wyraźniej zajaśniało nam źródło odnowienia ludzi”.

Pomocą w ustaleniu daty śmierci Mesjasza służyły Ewangelie. Wszyscy czterej Ewangeliści podają, że śmierć Jezusa nastąpiła w piątek przed sama Paschą. Zgodnie z kalendarzem żydowskim, Pascha obchodzona po południu  w dniu 14 Nisan wypada na pełnię księżyca. Porównując obserwacje astronomów stwierdzono,że 14 Nisan przypada w piątek 7 kwietnia roku 30 lub 3 kwietnia roku 33 n.e. Tę właśnie datę uznał Watykan. Zgodziła się ona bowiem ze starotestamentowym zapisem z Księgi Daniela, w której Śmierć Syna Bożego została zapowiedziana właśnie na 33 rok n.e. Datę tę potwierdzili naukowcy z Anglii. Pokrywa się ona z zaćmieniem księżyca, które miało miejsce w Jerozolimie 3 kwietnia 33 r. n.e. Ewangeliści Mateusz i Łukasz tak opisują to wydarzenie: "Około trzeciej godziny (dziewiątej według żydowskiej rachuby czasu) zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli lema saabchtani - to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" /Mt 27, 46/. "A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Gdy zaćmiło się słońce i zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. A Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. I powiedziawszy to skonał". /Łukasz 23, 44/. 

Różnice występują stąd, że Ewangelie (słowo "ewangelia" oznacza "dobrą nowinę") powstały po kilkunastu latach po tamtych wydarzeniach. Wielki biblista francuski P. Grelat, który badał powstanie pierwszych Ewangelii, podaje, że pierwsze Ewangelie to tak naprawdę to co głosił sam Jezus. Po śmierci Jezusa Ewangelie głosili Apostołowie oraz mieszkańcy gmin żydowskich - do 70 r. n.e., a po tym okresie czasu nastąpiło pisemne udokumentowanie głoszonych wcześniej Ewangelii.

Dlaczego zakończy się to kosmiczna zdarzenie w roku 2072 ? Albo W 2075 ?  Do daty zburzeni świątyni Jerozolimskiej należy dodać 2 tysiące lat...

Nadzwyczajne znaki poprzedziły upadek Jerozolimy, jak świadczą Józef Flawiusz i Tacyt. Były one zapowiedzią jeszcze większych znaków, które, według słów Chrystusa, poprzedzą koniec świata. Owe znaki świadczyły publicznie, że upadek Jerozolimy nie jest zwykłym zdarzeniem, lecz osobliwszą karą i sądem Bożym, spełnieniem przepowiedni i słów żydów: "Krew Jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci". – I tak, przez cały rok, stała nad miastem kometa, w kształcie miecza. – Gdy jeszcze przed wybuchem wojny, 8 kwietnia lud zebrany był w Jeruzalem na święta wielkanocne, nad ranem o godz. trzeciej, wielka światłość otoczyła kościół i ołtarz, i trwała przez pół godziny, i zdawało się, że jest jasny dzień. – To znowu razu pewnego wschodnia brama kościoła, którą wieczorem ledwie 20 ludzi mogło zamknąć, sama przez się o północy gwałtownie się otwarła. – W dniu 21 maja, przed zachodem słońca, nad całą okolicą, w powietrzu, widziano jakieś wojska, które objeżdżały miasta i wieże. – W Zielone Święta, gdy kapłani w nocy zwykłą służbę odbywali w kościele, słyszeli naprzód szmer, a potem głos jakby wielkiego tłumu: "Uchodźmy stąd". – Najwięcej jednak przerażającym znakiem było, że pewien zwyczajny wieśniak, Jezus, syn Ananusa, 4 lata przed wojną, w święto Kuczek, nagle zaczął wołać w świątyni: "Głos ze wschodu, głos z zachodu, głos z czterech stron świata, głos przeciw Jerozolimie i świątyni, głos przeciw oblubieńcom i oblubienicom, głos przeciw całemu narodowi!" Tak wołał po ulicach wszystkich, biczowano go aż do kości, a on nie płakał, ani się skarżył, tylko bez ustanku wołał: "Biada, biada Jerozolimie". Wołał tak przez siedem lat i pięć miesięcy, a najgłośniej w święta, aż do oblężenia miasta. Wtedy po raz ostatni zawołał z murów: "Biada miastu, świątyni i ludowi, – biada i mnie!" Wtem kamień z pocisku rzymskiego ugodził go i obalił trupem na ziemię.

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika rev

ale brednie piszesz .

ale brednie piszesz .

DO DZISIAJ NIKT NIE UDOWODNIL ZE jakis tam Jezus naprawde zyl.

Data jego urodzin w grudniu jest tylko data przyjeta.

Wiec skonczcie matoly pierdolic te katolickie brednie z inszynierem rolnikiem i zacznijcie myslec samodzielnie.

Skomentuj