Tajemnica mumii z Tarim - odkrycie zmieniające historię

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Podczas wykopalisk na pustyni Taklamakan w regionie Xinjiang w Chinach, archeolodzy natrafili na niezwykłe odkrycie – mumie Tarim. Znaleziska te, datowane na okres od około 1800 r. p.n.e. do pierwszych wieków n.e., ujawniły szczątki ludzi agropastoralnych, którzy żyli około 2000 r. p.n.e.​​. Co szczególnie zaskakujące, wszystkie mumie należą do rasy kaukaskiej, wyróżniając się wysokim wzrostem i blond włosami.

 

Badanie genetyczne z 2021 roku wykazało, że te wczesne mumie miały wysoki poziom przodków z północnej Eurazji (ANE, około 72%) z mniejszym wkładem od starożytnych północno-wschodnich Azjatów (ANA, około 28%)​​. Znaleziska te zostały odnotowane już na początku XX wieku przez europejskich odkrywców, takich jak Sven Hedin, Albert von Le Coq i Sir Aurel Stein​​.

 

Cmentarz w Yanbulaq zawierał 29 mumii, datowanych na okres od 1100 do 500 r. p.n.e., z czego 21 z nich było azjatyckiego pochodzenia, a osiem miało cechy fizyczne typowe dla ludności kaukaskiej, podobne do tych znalezionych w Qäwrighul​​. W 1995 roku Victor Mair twierdził, że najwcześniejsze mumie w basenie Tarim były wyłącznie kaukaskie, a wschodnioazjatyccy migranci przybyli do wschodnich części basenu Tarim około 3 000 lat temu​​.

 

Analiza genetyczna z lat 2009-2015 wykazała, że matczyne linie genetyczne ludzi z Xiaohe pochodziły zarówno z Azji Wschodniej, jak i Zachodniej Eurazji, podczas gdy linie ojcowskie pochodziły wszystkie z Zachodniej Eurazji​​.

 

Mallory i Mair w 2000 roku zaproponowali przesunięcie co najmniej dwóch typów fizycznych Kaukazjan do basenu Tarim, kojarząc je z gałęziami tocharską i irańską (sarmacką) rodziny językowej indoeuropejskiej. Jednak profesor lingwistyki Ronald Kim argumentuje, że rozbieżności między poświadczonymi językami tocharskimi wymagają, aby prototocharski poprzedzał ich świadectwo o co najmniej tysiąc lat, co pokrywa się z okresem, w którym kultura basenu Tarim była obecna w regionie​​.

 

Odkrycia te rzucają nowe światło na historię regionu, ujawniając złożone pochodzenie i kulturowe wpływy w basenie Tarim. Znaleziska te są jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku, radykalnie zmieniając nasze rozumienie historii Eurazji i interakcji kulturowych między jej różnymi regionami. Obecnie mumie Tarima można oglądać w muzeum w Urumczi w Chinach, co stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego i historycznego tego regionu.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj